PRIMĂRIA CÂNDEŞTI

30688 Vizualizări
Candesti
Tip: Comuna
Adresa: (Cod poștal: 717262), Județ: Botosani,Romania
Prezentarea Localității
b_no-image2.png

Persoane din institutie

Primar: Ciornodolea Constantin
Secretar General: Căliman Cristina Monica
Contabil: Patenschi Nicola
Administrator public: Giuraniuc Niculai

  • Suprafață: 4235 ha
  • Intravilan: 400 ha
  • Extravilan: 1901 ha
  • Populație: 2083
  • Gospodării: 911
  • Nr. locuințe: 944
  • Nr. grădinițe: 3
  • Nr. școli: 2
Numele localităților aflate în administrație:

Cândeşti, Călinești, Talpa, Viţcani

Așezarea geografică:

Comuna Cândeşti este aşezată în nord-vestul judeţului Botoşani la 50 km de reşedinţa de judeţ şi 35 km de oraşul Dorohoi.
Coordonatele geografice: 47°55' latitudine nordică și 24°58' longitudine estică.
Altitudinea medie: 300 m
Vecini:
- la nord-est comuna Șendriceni;
- la nord-vest comuna Mihăileni;
- la vest județul Suceava;
- la sud Vârful Câmpului;
- la est comunele Văculești, Șendriceni;
- la nord Lozna.
Relieful
Prin aşezare teritoriul comunei este o parte componentă a Podişului Sucevei
Această regiune face parte din Platforma Moldovenească, o prelungire a Platformei Ruse. Fundamentul este precambrian peste care s-au depus sendimente groase paleozoiece, mezozoice şi neozoice.
La suprafată se individualizează un orizont de şisturi argiloase, nisipuri şi pietrişuri.
Comuna este aşezată din punct de vedere morfologic în Valea Siretului şi pe versantul vestic al dealului Bour.
Altitudinea maximă este de 375 m pe dealul Viţcani iar minima de 250m în Valea Siretului. Siretul formează o luncă largă de 2,5 –3 km. 
Principalele caracteristici ale climei
Aşezată în nord-estul ţării comuna Cândeşti are clima influenţată de masele de aer din estul continentului reci şi uscate cât şi de masele de aer arctice reci şi umede. Vara predomină masele de aer umede şi răcoroase cu frecvenţă mai redusă fiind masele cu aer cald şi secetos, de tip continental.
Iarna predomină masele de aer ale anticiclonului siberian dar şi masele de aer polar care determină temperaturi scăzute şi vânturi puternice. Alteori prezenţa maselor de aer arctic şi groenlandez determină producerea unor ninsori abundente cu viscoliri puternice.
Temperatura medie anuală este de 8° cu media lunilor de vară de 18° iar a lunilor de iarnă minus 6°
Temperaturile extreme a fost de 34° şi respectiv minus 27°.
Primul îngheţ apare la sfârşitul lunii spetembrie iar ultimul la începutul lunii mai. Între aceste limite numărul posibil de zile cu îngheţ este de 205 ceea ce înfluenţează structura culturilor agricole.
Umiditatea medie a maselor de aer este mare(80 la sută) maxima fiind în decembrie iar minima în aprilie.
Cantitatea medie a precipitaţiilor este de 750mm/an cu o maximă în luna iunie şi minima în februarie. Numărul anual de zile cu precipitaţii fiind de 170 .
În zona comunei Cândeşti predomină vânturile din nord-vest şi sud est mai frecvente şi puternice la sfârşitul iernii. 
Caracteristice hidrografice
Datorită aşezării în Valea Siretului pe teritoriul comunei Cândeşti stratele acvifere freatice sunt bogate şi calitativ superioare cu o adâncime între 2 -20 m.
Reţeaua hidrografică este formată de Râul Siret care primeste pe teritoriul comunei apele pâraielor Molniţa, Melentina şi Hlibicioc. Molnita este primul mare afluient al Siretului dupa ce patrunde în ţara noastră dinspre Ucraina. Râul Siret are regimuri hodrografic reglementat de existenţa Lacului Rogojeşti în amonte pe teritoriul comunei Mihăileni.
Debitul Siretului înregistreaza două maxime: de primăvăra şi toamnă cu o medie de 174 mc /s şi o minimă de iarnă de 6,3 mc/s.
Malul Siretului este Îndiguit pe teritoriul comunei pe o lungime de 3 km.
Solurile
Solurile din comuna Cândeşti sunt puţin variate datorită condiţiilor omogene de formare astfel în lunca Siretului sunt aluviuni nisipo-mâloase slab înţelenite
Aceste aluviuni sunt soluri tinere cu o succesiune de strate litologice nelegate între ele genetic.
Cu cât ne îndepărtăm de albia minoră apar solurile aluviale fertile bune pentru paşuni şi legumicultură. Izolat apar soluri aluviale gleizate slab productive datorită prezenţei apei freatice la mică adâncime.
Pe terase şi în zona interfluviului s-au format soluri brune cenuşii cele ma răspândite pe teritoriul comunei, soluri fertile şi productive pentru culturile de cartofi şi sfeclă de zahăr.
Vegetatia şi fauna
Teritoriul comunei se află în zona de interferenţă a pădurilor de foioase cu silvostepă. Pădurile ocupă mici suprafeţe pe dealurile Călinești - Talpa. Cresc specii de gorun, carpen, tei, arţar, salcâm.
Vegetația păşunilor şi fâneţilor cuprinde specii de coada şoricelului, peliniţă, lucernă, trifoi roşu, ciulini, mac. Pe malurile iazurilor s-a dezvoltat o vegetaţie iubitoare de apă: potbal, rogoz, papură, pipirig, stânjenel.
Fauna este cea obişnuită zonei pădurilor de foioase: mistreţi, căprioare, dihori, vulpi, jderi, termite, greieri, păianjeni, prepeliţe, ciocănitori.

Activități specifice zonei:

Agricultură reprezintă la nivelul comunei noastre principala activitate economică preponderent ca sursă de venituri atât din sectorul vegetal cât și din sectorul creșterii animalelor.
Ca urmare a aplicări legilor fondului funciar, la nivelul comunei sunt un număr aproximativ de 1170 proprietari de teren agricol care îți cultivă terenul proprietatea lor cât și alte terenuri arendate, stabilind-și structura culturilor și aplasarea acestora în colaborare cu specialiștii de la centrul agricol, obținând producții bune și foarte bune, în funcție de condițiile climaterice cât și un număr de 18 proprietari pădure.
Suprafața agricolă la nivelul comunei este de aproximativ 2216 ha. Această suprafață este compusă după cum urmează:
- teren arabil 2135 ha
- pășuni 103 ha
Principalele culturi fiind:
- cultură de porumb;
- cultură de păioase;
- cultură de catofi;
- cultură de sfeclă;
- cultură de folarea soarelui;
- cultură de fasole;
- alte culturi.

Activități economice principale:

Agricultură
Zootehnie
Panificație
Mica industrie
Firme reprezentative:
DUTCOVICI DUMITRU PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ - Cândești, Cândești-Bucovina, nr. 124, județul Botoșani - 0150 Actiități în ferme mixte (cultură vegetală combinată cu creșterea animalelor)
MUNTEANU CLEMENT PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ - Cândești, Cândești-Bucovina, nr. 143, județul Botoșani - 0145 Creșterea ovinelor și caprinelor
MOROŞAN DORIN ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ - Cândești, Cândești-Bucovina, nr. 25, județul Botoșani - 0150 Activități în ferme mixte (cultură vegetală combinată cu creșterea animalelor)
PATENSCHI CRISTINA-MARIANA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ - Cândești, Cândești-Bucovina, nr. 96, județul Botoșani - 0150 Activități în ferme mixte (cultură vegetală combinată cu creșterea animalelor)
CHIŢAC RODICA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ - Cândești, Cândești 2, județul Botoșani - 4711 Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predomniantă de produse alimentare, băuturi și tutun
BABEII DUMITRU PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ - Cândești, Cândești, nr. 0, județul Botoșani - 0150 Activități în ferme mixte (cultură vegetală combinată cu creșterea animalelor)
GIURANIUC NICULAI ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ - Cândești, Cândești-Bucovina, nr. 166, județul Botoșani - 0150 Activități în ferme mixte (cultură vegetală combinată cu creșterea animalelor)
IVANICIUC M. VASILE PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ - Cândești, Cândești-Bucovina, nr. 224, județul Botoșani - 0150 Activități în ferme mixte (cultură vegetală combinată cu creșterea animalelor)
VĂTUI ELENA-MIHAELA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ - Cândești, Cândești-Bucovina, nr. 32, județul Botoșani - 0150 Activități în ferme mixte (cultură vegetală combinată cu creșterea animalelor)
VĂTUI NICOLAE-GHEORGHE ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ - Cândești, Cândești-Bucovina, nr. 39, județul Botoșani - 0150 Activități în ferme mixte (cultură vegetală combinată cu creșterea animalelor)
DAC-PROD SRL - Cândeşti, comuna Mihăileni, județul Botoşani - 5540 - Baruri
HIDRO-ECOS SRL - Cândești, comuna Mihăileni, județul Botoșani - 7420 Activități de arhitectură, inginerie și servicii de consultanță tehnică legate de aceastea
AGROMEC CÎNDEȘTI SA - Cândești, comuna Mihăileni, județul Botoșani - 0141 Servicii pentru mecanizzarea, chimizarea agriculturii și protecția fitosanitară
UNION INTERNATIONAL SRL - Cândești, județul Botoșani - 4711 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun
CONTESS SRL - Cândeşti, județul Botoşani - 6920 Activităţi de contabilitate şi audit financiar; consultanţă în domeniul fiscal
ALLIAS COM SRL - Cândeşti, județul Botoşani - 6920 Activităţi de contabilitate şi audit financiar; consultanţă în domeniul fiscal
SEMACA SRL - Cândeşti, județul Botoşani - 0141 Activităţi de servicii anexe agriculturii; grădinărit peisagistic (arhitectura peisageră)
CREMENE GHEORGHE ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ - Cândeşti, județul Botoşani - 0161 Activităţi auxiliare pentru producţia vegetală
MARCY-MIXT SRL - Cândeşti, județul Botoşani - 4711 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun
CANDEŞTEANCA SRL - Cândeşti, județul Botoşani - 5211 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun
CREMENE ADRIANA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ - Cândeşti, județul Botoşani - 9602 Coafură şi alte activităţi de ţnfrumuseţare
LUCRUL BUN SRL - Cândeşti, județul Botoşani - 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
GRĂMIŞTEANU CONSTANTIN ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ - Cândeşti, județul Botoşani - 0111 Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare de seminţe oleaginoase
VATAMANIUC DUMITRU DAN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ - Cândeşti, județul Botoşani - 4332 Lucrări de tâmplărie şi dulgherie
OMNIA CAPOFERRI SRL - Cândeşti, județul Botoşani - 4673 Comerţ cu ridicata al materialului lemnos şi al materialelor de construcţii şi echipamentelor sanitare
AGROITALY SRL - Cândeşti, județul Botoşani - 0150 Activităţi în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creşterea animalelor)
COŢOFREC ŞTEFAN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ - Cândeşti, județul Botoşani - 0111 Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare de seminţe oleaginoase
VĂTUI MIHAI PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ - Cândeşti, județil Botoşani - 0111 Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare de seminţe oleaginoase
VĂTUI MIHAI PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ - Cândeşti, județil Botoşani - 0150 Activităţi în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creşterea animalelor)
SAVIN GHEORGHE-EUGEN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ - Cândeşti, județul Botoşani - 0150 Activităţi în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creşterea animalelor)
CIRIPAN EUGEN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ - Cândeşti, județul Botoşani - 0150 Activităţi în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creşterea animalelor)
AGRO-BUCOVINA COOPERATIVA AGRICOLĂ - Cândeşti, județul Botoşani - 0150 Activităţi în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creşterea animalelor)
CIORNODOLEA V. MARIA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ - Cândeşti, județul Botoşani - 0150 Activităţi în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creşterea animalelor)
GIUROPAN SRL - Cândeşti, județul Botoşani - 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor şi a produselor proaspete de patiserie
FERME LURDE SRL - Cândeşti, județul Botoşani - 0111 Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare de seminţe oleaginoase
COZLAC CORNELIA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ - Cândeşti, județul Botoşani -0150 Activităţi în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creşterea animalelor)
MITRIC I. GHEORGHE ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ - Cândeşti, județul Botoşani - 0150 Activităţi în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creşterea animalelor)
LULCIUC HARALAMBIE ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ - Cândeşti, județul Botoşani - 0150 Activităţi în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creşterea animalelor)
PATENSCHI RODICA-ELENA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ - Cândeşti, județul Botoşani - 0150 Activităţi în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creşterea animalelor)
SENIUC DORU PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ - Cândeşti, județul Botoşani - 0149 Creşterea altor animale
GIURANIUC IULIA-ALEXANDRA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ - Cândeşti, județul Botoşani - 0149 Creşterea altor animale
ANDRIUC ILIE ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ - Cândeşti, județul Botoşani - 0150 Activităţi în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creşterea animalelor)
CHIŢAC V. GHEORGHE ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ - Cândeşti, județul Botoşani - 0150 Activităţi în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creşterea animalelor)
LUŞNEAC O. CONSTANTIN ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ - Cândeşti, județul Botoşani - 0150 Activităţi în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creşterea animalelor)
CANTONAŞ MIHAIELA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ - Cândeşti, județul Botoşani - 0150 Activităţi în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creşterea animalelor)
LUŞNIAC FLORIN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ - Cândeşti, județul Botoşani - 0150 Activităţi în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creşterea animalelor)
LUŞNEAC GHEORGHE ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ - Cândeşti, județul Botoşani - 0111 Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare de seminţe oleaginoase
GRĂMADĂ RODICA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ - Cândeşti, județul Botoşani - 0150 Activităţi în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creşterea animalelor)
VATAMANIUC SORIN-ILIE PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ - Cândeşti, județul Botoşani - 4399 Alte lucrări speciale de construcţii n.c.a.
ROŞCA IULIU ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ - Cândeşti, județul Botoşani - 0150 Activităţi în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creşterea animalelor)
LOZNEANU GHEORGHE PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ - Cândeşti, județul Botoşani - 4711 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun
UNIFED BUCOVINA SRL - Cândeşti, județul Botoşani - 2361 Fabricarea produselor din beton pentru construcţii
UMAR SRL - Cândeşti, județul Botoşani - 8121 Activităţi generale de curăţenie a clădirilor
ŞUTAC VASILE-GHEORGHE PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ - Cândeşti, județul Botoşani - 0150 Activităţi în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creşterea animalelor)
LULCIUC MARIANA-DALIA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ - Cândeşti, județul Botoşani - 0113 Cultivarea legumelor şi a pepenilor, a rădăcinoaselor şi tuberculilor
GHIOC SORIN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ - Cândeşti, județul Botoşani - 0150 Activităţi în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creşterea animalelor)
ACHIŢEI MIHAELA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ - Cândeşti, județul Botoşani - 0150 Activităţi în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creşterea animalelor)
CIORNODOLEA DUMITRU PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ - Cândeşti, județul Botoşani - 0150 Activităţi în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creşterea animalelor)
ANDRIUC CORNEL PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ - Cândeşti, județul Botoşani - 0150 Activităţi în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creşterea animalelor)
ŞATROPA MARIA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ - Cândeşti, județul Botoşani - 0150 Activităţi în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creşterea animalelor)
HRINCIUC ELENA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ - Cândeşti, județul Botoşani - 0150 Activităţi în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creşterea animalelor)
BABICIUC DOINIŢA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ - Cândeşti, județul Botoşani - 0150 Activităţi în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creşterea animalelor)
ŞUTAC LIVIU PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ - Cândeşti, județul Botoşani - 0150 Activităţi în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creşterea animalelor)
FERA SANDA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ - Cândeşti, județul Botoşani - 0150 Activităţi în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creşterea animalelor)
SMITH GUARD SRL - Cândeşti, județul Botoşani - 8010 Activităţi de protecţie şi gardă
GRUP INVEST RETAIL SRL - Cândeşti, județul Botoşani - 4711 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun
CONDREI LILIANA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ - Cândeşti, strada Principală, nr. 190, județul Botoşani - 150 Activităţi în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creşterea animalelor)
CIRIPAN IULIAN-BOGDAN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ - Cândeşti, strada Principală, nr. 234, județul Botoşani - 0150 Activităţi în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creşterea animalelor)
MORI-CAT SRL - Cândeşti, Talpa, județul Botoşani - 1062 Fabricarea amidonului şi a produselor din amidon
ANGELOMAR SRL -Talpa, județul Botoşani - 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
PAULIUC NECULAI ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂ - Talpa, județul Botoşani - 1091 Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă
RUSU M. PETRU PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ - Talpa, județul Botoşani - 4711 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun
AVĂTĂMĂNIŢEI CORNELIU ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ - Talpa, județul Botoşani - 4711 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun
PAULIUC SORIN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ - Talpa, județul Botoşani - 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
VASILCĂU IOAN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ - Talpa, județul Botoşani - 0150 Activităţi în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creşterea animalelor)
DINO-MARY-SILVIUS SRL - Talpa, județul Botoşani - 5630 Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor
ECOLEMN CÎNDEŞTI SRL - Talpa, județul Botoşani - 1629 Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie şi din alte materiale vegetale împletite
DĂSCĂLESCU ANGELICA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ - Talpa, județul Botoşani - 4711 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun
VASILCĂU TIBERIU PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ - Talpa, strada Şcolii, nr. 135, județul Botoşani - 0150 Activităţi în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creşterea animalelor)
LUCA A. MIHAI ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂ - Viţcani, județul Botoşani - 0141 Creşterea bovinelor de lapte
DUMITRESCU COSTEL ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ - Viţcani, județul Botoşani - 4612 Intermedieri în comerţul cu combustibili, minereuri, metale şi produse chimice pentru industrie
KESIGUROS SRL - Viţcani, județul Botoşani - 4522 Lucrări de ţnvelitori, şarpante şi terase la construcţii
DUMITRAŞ VIOREL VALENTIN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ - Viţcani, județul Botoşani - 0150-Activităţi în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creşterea animalelor)
MISTERGRUP INTER SRL - Viţcani, județul Botoşani - 7911 Activităţi ale agenţiilor turistice
HRIŢCUŞORU CORNELIU-MIHAI PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ - Viţcani, județul Botoşani - 0149 Creşterea altor animale
HRIŢCUŞORU V. MIHAI PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ - Viţcani, județul Botoşani - 0150 Activităţi în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creşterea animalelor)
HRIŢCUŞORU ANDREI-VICTOR PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ - Viţcani, județul Botoşani - 0150 Activităţi în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creşterea animalelor)
TUDORACHE MIHAIELA CLAUDIA - CAFE BAR ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ - Viţcani, județul Botoşani - 5630 Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor
COSTE F. DANIELA-MARIA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ - Viţcani, județul Botoşani - 0150 Activităţi în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creşterea animalelor)
HERGHELIGIU MIRELA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ - Viţcani, județul Botoşani - 0150 Activităţi în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creşterea animalelor)
GRUPAGRO - STEELL SRL - Viţcani, județul Botoşani - 0150 Activităţi în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creşterea animalelor)
MAXIM MARCEL-VIOREL PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ - Viţcani, strada Movilei, nr. 47, județul Botoşani - 0150 Activităţi în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creşterea animalelor)

Obiective turistice:

Acumularea Hidrotehnica Rogojesti, Lunca Siretului
Agroturism - zonă de vânătoare pe Lunca Siretului şi pescuit pe râul Siret şi pârâul Molniţa
Biserica din lemn din satul Cândeşti - monument istoric
Biserica din lemn din satul Talpa - monument istoric
Bisericile ortodoxe din satele Cândeşti, Viţcani, Călineşti, Talpa

Evenimente locale:

Zilele localităţii:
Cândești - 20 iulie și 25 octombrie;
Vițcani - 8 septembrie;
Talpa - 10 iunie;
Călinești - 8 noiembrie.

Facilități oferite investitorilor:

Terenuri agricole
Forță de muncă
Specialiști agricoli
Cumpărarea de locuințe
Oportunități:
Dezvoltarea asociațiilor agricole
Microferme zootehnice
Exploatarea resurselor minerale pe râul Siret
Arendrare de terenuri agricole

Proiecte de investiții:

Introducerea apei și implementarea sistemului de canalizare
Reabilitare Școală Gimnazială Cândești
Modernizare prin asfaltare două drumuri comunale sat Vițcani

icon facebook Share

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor!
Pentru mai multe informatii despre cookie-uri puteti citi aici.

Se încarcă...