PRIMĂRIA BUZOEŞTI

9214 Vizualizări
Buzoesti
Tip: Comuna
Adresa: (Cod poștal: 117170), Județ: Arges,Romania
Prezentarea Localității
b_no-image2.png

Persoane din institutie

Primar: Tănase Ion
Viceprimar:
Secretar General:
Contabil: Dan Vasile

  • Suprafață: 16027 ha
  • Intravilan: 2227 ha
  • Extravilan: 13800 ha
  • Populație: 8000
  • Gospodării: 2507
  • Nr. locuințe: 2850
  • Nr. grădinițe: 6
  • Nr. școli: 5
Numele localităților aflate în administrație:

Şerboieni, Vlăduţa, Ioneşti, Toscana, Bujoreni, Vulpeşti, Cornăţel, Podeni, Buzoreşti Curteanca

Așezarea geografică:

Comuna Buzoeşti este situată în partea de sud a ţării, în sudul judeţului Argeş, la o distanţă de aproximativ 40 km de Municipiul Piteşti.
Localitatea este străbătută de şoseaua naţională Piteşti – Roşiori de Vede (DN65A) cu o ramnificaţie spre Alexandria din centrul satului Vulpeşti (DJ504).
În partea de vest a comunei se află calea ferată Costeşti – Roşiori de Vede cu două staţii CFR dispuse în apropriere de Costeşti şi Burdea.

Activități specifice zonei:

Principala activitate economică a localităţii o reprezintă agricultura, cea mai mare parte a suprafeţei de teren agricol fiind reunită în exploataţii agricole de mare întindere, cca. 10 societăţi agricole.
Cultura cerealelor
În cadrul producţiei vegetale sunt reprezentative suprafeţele cultivate cu cereale, în special porumbul, grâul şi secara.
Zootehnia
Fiind una din ocupaţiile oamenilor din această zonă, creşterea animalelor prezintă o importanţă deosebită pentru comuna Buzoieşti, constituind o sursă de bază pentru alimentaţia populaţiei.

Activități economice principale:

Agricultură
Zootehnie
Horticultură
În satul Buzoieşti se află o societate de morărit şi panificaţie care acoperă întregul necesar de produse de panificaţie pentru partea de sud a judeţului, precum şi oraşele Costeşti şi Piteşti.
În comună mai funcţionează două societăţi comerciale agricole, foste IAS-uri şi o secţie de mecanizare în satul Ioneşti.

Obiective turistice:

Pescuitul
Vânătoare
Agroturism

Evenimente locale:

Ziua comunei - 05.09.2008
Târg, satul Ioneşti - 29 iulie
Târg, satul Vulpeşti - 17 iulie

Facilități oferite investitorilor:

Condiţii favorabile de obţinere a produselor ecologice, ce pot fi exportate în condiţii deosebit de avantajoase
Migraţia forţei de muncă către mediul rural (inclusiv de vârstă tânără) ameliorând structura pe vârste şi sexe a populaţiei rurale
Facilităţi legislative privind arendarea suprafeţelor agricole
Existenţa unor asociaţii profesionale la nivel judetean şi a unor organisme de sprijin a producătorilor
Accesarea fondurilor europene pentru finanţarea agriculturii
Infiinţare centru de colectare şi valorificare a produselor vegetale şi animale
Amenajare târg săptămânal

Proiecte de investiții:

Reabilitare sistem cu apă în satul Buzoeşti
Bază sportivă multifuncţională Vulpeşti
Reabilitare şcoală coordonatoare Vulpeşti
Reabilitare sistem alimentare cu apă în satul Buzoeşti
Proiect sistem alimentare cu Gaze naturale în satele Şerboieni -loneşti - Bujoreni - Vulpeşti şi Cornăţel
Proiect modernizare drumuri de exploataţii agricole Măsura 1.2.5.
Podeţ pietonal în satul Şerboeni peste râul Teleorman
Reabilitare Cămin Cultural Buzoeşti

icon facebook Share

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor!
Pentru mai multe informatii despre cookie-uri puteti citi aici.

Se încarcă...