PRIMĂRIA BULZEŞTII DE SUS

30608 Vizualizări
Bulzestii de Sus
Tip: Comuna
Adresa: Str. Principală, Nr. 35(Cod poștal: 337150), Județ: Hunedoara,Romania
Cuvântul primarului

În calitate de primar al comunei Bulzeștii de Sus, adresez un sincer bun venit tuturor celor ce ați accesat acest site, în numele comunității acestei comune, administrației publice locale și al meu personal.
Ne dormim ca pe această cale să venim în sprijinul cetățenilor, oferindu-le dreptul la informația produsă și gestionată de administrația publică locală și în același timp să fie o fereastră deschisă permanent tuturor celor ce vor să ne cunoască și pe noi.
Mulțumesc în numele locuitorilor, vizitatorilor din țară și străinătate, pentru că ați avut curiozitatea și dorința de afla cât mai multe despre noi, gândindu-vă poate că veți descoperi oportunități de afaceri de orice natură, să sperăm că vor îndemna să investiți în comuna noastră, asigurându-vă responsabilitate de existența unei administrații publice locale deschise și transparente.
Cu siguranță în urma informațiilor primite, veți găsi măcar un lucru care vă va capta atenția și dorința de a cunoaște pe viu frumusețea unică a acestor meleaguri, oamenii prietenoși, ospitalieri și farmecul unei comune primitoare.

Prezentarea Localității
b_98057_5v9d5.jpg

Persoane din institutie

Primar: Suba Mirel-Ion
Viceprimar: 

  • Suprafață: 11004 ha
  • Intravilan: 124 ha
  • Extravilan: 10880 ha
  • Populație: 312
  • Gospodării: 154
  • Nr. locuințe: 350
  • Nr. școli: 1
Numele localităților aflate în administrație:

Buzeştii de Sus, Buzeştii de Jos, Giurgeşti, Grohot, Păuleşti, Ruseşti, Stănculeşti, Ticera, Tomnatec

Așezarea geografică:

Din punct de vedere geografic comuna Bulzeștii de Sus este așezată la confluența Munților Bihorului cu Munții Zarandului, în partea nordică a Depresiunii Brad-Halmagiu, într-o zonă de un pitoresc aparte.
Situată în partea de nord a județului Hunedoara, la poalele Muntelui Găina, la o distanță de 59 km de Municipiul Deva care este și reședința județului Hunedoara și la 29 km de Municipiul Brad, pe traseul DJ 762.
​Comuna Bulzeștii de Sus face parte din categoria localităților de deal și de munte.
Comuna Bulzeștii de Sus este străbătută de 8 versanți care pornesc din creștetul munților flancați de tot atâtea văi și poartă denumirea satelor care alcătuiesc comuna unindu-se apoi în Valea Bulzeștiului și a Tomnatecului care se varsă prin Valea Ribitei în Crișul Alb. Majoritatea versanților sunt acoperiți în zona superioară de păduri și vegetație alpină, iar în aval formează chei abrupte calcaroase cu denumiri specifice localităților înșiruite de-a lungul acestora.
Pădurile reprezintă mai mult de jumătate din suprafața comunei formând un cadru natural pentru protecția fructelor de pădure și a faunei specifice zonelor de deal și de munte, care reprezintă o motivație turistică de necontestat. Un loc aparte în flora comunei îl ocupă rezervația naturală "Podul Grohotului, Cheile Grohotului și Bulzul Păuleștilor" unde vegetația este alcătuită din liliac sălbatec de culoare albă și mov, care are un colorit și miros specific în perioada de înforescență și care constituie un loc de atracție pentru turiștii care ajung în zonă.
Atestarea documentară a comunei după Dicționarul Istoric al localităților din Transilvania realizat de către Coriolan Suciu, aparține anului 1441 în care este nominalizată pentru prima dată în documentele maghiare oficiale această denumire.

Activități specifice zonei:

Agricultură
Zootehnie

Activități economice principale:

Creşterea animalelor
Exploatări forestiere
Agroturism

Obiective turistice:

Așezarea geografică a comunei și relieful său, i-au dat șansa de a fi nominalizată printre primele cinci trasee turistice din județ încă din 1935.
Calitatea aerului, regimul termic, nivelul radiațiilor conduc la idea că acest areal este propice dezvoltării climatoterapiei. La baza afirmației noastre se află comunicarea Agenției de Mediu Hunedoara, conform căreia în arealul prezentat nici un factor de mediu nu este afectat, nu există în zonă nici un factor de risc, iar climatul este ideal practicării turismului.
Prezența pădurilor de foioase și conifere, a pajiștilor montane oferă condiții deosebite de ozonare și purificare a aerului.
Bisericile din lemn, unele având vechimi apreciabile, altele reconstruite, exercită o atracție remarcabilă asupra privitorilor, prin suplețea etalării pe verticală a turlelor lor. Ele sunt rodul măiestriei, dusă până pe culmile unei adevarate arte, a meșterilor locului.
Din totalul de 6 biserici, 3 sunt declarate monumente istorice datorită vechimii și valorii lor arhitecturale.
Acestea sunt:
- biserica din satul Bulzeștii de Sus
- biserica din satul Bulzeștii de Jos
- biserica din satul Tomnatecul de Sus
Cheile și peșterile Bulzeștiului sunt adevarate atracții ale turiștilor și a oamenilor de știință, căci aici găsim poate una dintre cele mai interesante regiuni de peșteri.
Deși zona este bogată în sectoare de chei și peșteri, acestea necesită amenajări de
mare amploare, deoarece majoritata nu au acces facil.
În satul Grohot, pe lângă multimea de peșteri, există și un monument al naturii, podul natural, având o lungime aproximativă de 5 ha, remarcându-se printr-un relief carstic și o vegetație de liliac sălbatic, care dă o notă distinctă peisajului înconjurător.
În spiritul înaintașilor animați de aceași dragoste față de frumusețea locurilor semnalăm câteva modalități de valorificare a resurselor naturale și antropice, întâlnite în perimetrul comunei, pornind de la elementele naturale, aerul, apa și relieful. Valoificarea climei este una dintre cele mai simple și puțin costisitoare metode, cunoscută sub denumirea de climatoterapie.

Evenimente locale:

Serbarea populară de pe Muntele Găina, cunoscută sub numele de "Târgul de Fete" reprezintă pentru comuna Bulzeștii de Sus cea mai importantă manifestare cultural distractivă a anului.
Fiind considerată cea mai mare manifestare culturală în aer liber din zona Apusenilor, "Târgul de Fete" de pe Muntele Găina are loc an de an în cea mai apropiată duminică de sărbătoarea Sfântului Ilie.
Oamenii de ștință au apreciat în lucrările lor că denumirea "Târgul de Fete" este una simbolică, neexistând un asemenea târg cum se argumenta în trecut, idei care aparțin legendelor și nu realității.

Facilități oferite investitorilor:

Facilităţi oferite celor ce locuiesc şi domiciliază în zona Munţilor Apuseni (cei interesaţi în creşterea animalelor, colectarea ciupercilor comestibile şi a fructelor de pădure)

Proiecte de investiții:

Centru de zi pentru persoane vârstnice
Proiecte realizate 2016-2020
S-a finalizat drum DC 5 Păulești
​Drum comunal Giurgești și Grohot sunt realizate în procent de 80%

Monitorul Oficial Local
Tip
Nume
Data adaugării
Acțiune
Declarații
Terteci Gigi - Danut
2020-07-13
Declarații
Nistru Nicoleta
2020-07-13
Declarații
Riscuta Liliana Carmen
2020-07-13
Declarații
Dobra Marinela
2020-07-13
Declarații
Suba Mirel -Ion
2020-07-13
Declarații
Stanila Dumitru
2020-07-13
Declarații
Stanila Olimpia- Elena
2020-07-13
Declarații
Stan Petru -Ioan
2020-07-13
Declarații
Romocean Marinel
2020-07-13
Declarații
Pavel Ioan Cristian
2020-07-13
Declarații
Paul Doru -Ioan
2020-07-13
Alte Documente
Ionel Victor - Fanel
2020-07-13
Alte Documente
Declaratie de avere si de interese Bratina Mircea
2020-07-13
Declarații
Ionel Aurel -Nutu
2020-07-13
Alte Documente
anunt masuri impotriva Coronavirusului
2020-03-13
Declarații
Suba Mirel - Ion
2018-06-14
Declarații
Suba Mirel - Ion
2018-06-14
Declarații
Stanila Olimpia - Elena
2018-06-14
Declarații
Stanila Olimpia - Elena
2018-06-14
Declarații
Stanila Dumitru
2018-06-14
Declarații
Stanila Dumitru
2018-06-14
Declarații
Stan Petru - Ioan
2018-06-14
Declarații
Stan Petru - Ioan
2018-06-14
Declarații
Romocean Marinel
2018-06-14
Declarații
Romocean Marinel
2018-06-14
Declarații
Riscuta Liliana - Carmen
2018-06-14
Declarații
Riscuta Liliana - Carmen
2018-06-14
Declarații
Riscuta Liliana - Carmen
2018-06-14
Declarații
Pavel Ioan Cristian
2018-06-14
Declarații
Pavel Ioan Cristian
2018-06-14
Declarații
Paul Doru - Ioan
2018-06-14
Declarații
Paul Doru - Ioan
2018-06-14
Declarații
Ionel V.Fanel
2018-06-14
Declarații
Ionel V.Fanel
2018-06-14
Declarații
Ionel Aurel - Nutu
2018-06-14
Declarații
Ionel Aurel - Nutu
2018-06-14
Declarații
Hurdea Anamaria Monica
2018-06-14
Declarații
Hurdea Anamaria Monica
2018-06-14
Declarații
Dobra Marinela
2018-06-14
Declarații
Dobra Marinela
2018-06-14
Declarații
Bratina Mircea
2018-06-14
Declarații
Bratina Mircea
2018-06-14
Statutul unității administrativ-teritoriale
Cerere de deschidere de cont
2018-01-23
Dispozițiile autorității executive
DISPOZITIA nr.4/2017
2017-05-24
Dispozițiile autorității executive
DISPOZITIA nr.3/2017
2017-05-24
Dispozițiile autorității executive
DISPOZITIA nr.2/2017
2017-05-24
Dispozițiile autorității executive
DISPOZITIA nr.1/2017-pag.2
2017-05-24
Dispozițiile autorității executive
DISPOZITIA nr.1/2017
2017-05-24
Hotărârile autorității deliberative
ANEXA HCL nr. 22/2017-pag.14
2017-05-23
Hotărârile autorității deliberative
ANEXA HCL nr. 22/2017-pag.13
2017-05-23
Hotărârile autorității deliberative
ANEXA HCL nr. 22/2017-pag.12
2017-05-23
Hotărârile autorității deliberative
ANEXA HCL nr. 22/2017-pag.11
2017-05-23
Hotărârile autorității deliberative
ANEXA HCL nr. 22/2017-pag.10
2017-05-23
Hotărârile autorității deliberative
ANEXA HCL nr. 22/2017-pag.9
2017-05-23
Hotărârile autorității deliberative
ANEXA HCL nr. 22/2017-pag.8
2017-05-23
Hotărârile autorității deliberative
ANEXA HCL nr. 22/2017-pag.7
2017-05-23
Hotărârile autorității deliberative
ANEXA HCL nr. 22/2017-pag.6
2017-05-23
Hotărârile autorității deliberative
ANEXA HCL nr. 22/2017-pag.5
2017-05-23
Hotărârile autorității deliberative
ANEXA HCL nr. 22/2017-pag.4
2017-05-23
Hotărârile autorității deliberative
ANEXA HCL nr. 22/2017-pag.3
2017-05-23
Hotărârile autorității deliberative
ANEXA HCL nr. 22/2017-pag.2
2017-05-23
Hotărârile autorității deliberative
ANEXA HCL nr. 22/2017
2017-05-23
Hotărârile autorității deliberative
HCL 22/2017 privind achizitiile publice-pag.2
2017-05-23
Hotărârile autorității deliberative
HCL 22/2017 privind achizitiile publice
2017-05-23
Alte Documente
PROCES VERBAL DE RECEPTIE DACIA DUSTER
2016-04-06
Alte Documente
Contract achizitie masina DACIA DUSTER
2016-04-06
Alte Documente
OFERTA COMERCIALA ACHIZITIE MASINA
2016-04-06
Hotărârile autorității deliberative
HOTARAREA NR. 52/2015 privind aprobarea achiziției autoturism
2016-04-06
Alte Documente
anexa la Hotarârea de Consiliu nr. 4/2016
2016-04-06
Hotărârile autorității deliberative
HOTARAREA NR.4/2016 privind aprobarea Programului anula al achizițiilor publice pe anul 2016
2016-04-06
Alte Documente
Concurs Referent superior II
2015-06-11
Alte Documente
Anunt concurs Referent Superior partea I
2015-06-11
Alte Documente
Oferta vanzare teren extravilan Mihet Anica
2015-05-11
Alte Documente
Oferta vanzare teren extravilan Mihet Anica
2015-05-11
Alte Documente
Oferta vanzare teren extravilan Rat Ioan
2015-05-11
Alte Documente
Oferta vanzare teren Rat Ioan
2015-05-11
Alte Documente
Oferta vanzare teren extravilan Paul A. Dorel
2015-04-24
Alte Documente
Oferta vanzare teren extravilan Cristiu Maria Rodica
2015-04-01
Alte Documente
CONCURS REFERENT SUPERIOR
2015-03-26
Alte Documente
HCL nr.27 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la proiectul de modernizare DC5B
2014-10-01
Alte Documente
HCL nr. 26 privind aprobarea instrumentarii proiectului de investitii,, Modernizare DC5B
2014-10-01
Alte Documente
HCL nr. 25 privind infiintarea comisiei de avizare a adunarilor publice
2014-10-01
Alte Documente
HCL nr.24 privind rectificarea bugetului local pentru anul 2014
2014-10-01
Alte Documente
Statutul Comunei Bulzestii de Sus
2014-09-03
Alte Documente
REZULTAT CONCURS MUNCITOR CALIFICAT, TREAPTA I
2014-09-03
Alte Documente
ANUNT CONCURS MUNCITOR CALIFICAT
2014-07-17
Alte Documente
convocarea adunarii fostilor proprietari deposedati de teren de regimul comunist
2014-06-18
Alte Documente
HCL nr. 15/2014 cu privire la stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2014
2014-05-30
Alte Documente
HCL nr.52 cu privire la stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2014
2014-05-30
Alte Documente
HCL nr.16/2013 privind aprobarea modificarii art.9 din HCLnr 11/2013
2014-05-30
Alte Documente
HCL nr.11/2013 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2013
2014-05-30
Alte Documente
CONCURS
2014-04-02
Alte Documente
HCL 28.02.2014
2014-03-04
Declarații
Plan de achizitii publice 2014
2014-03-04
icon facebook Share

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor!
Pentru mai multe informatii despre cookie-uri puteti citi aici.

Se încarcă...