PRIMĂRIA BUCIUM

33385 Vizualizări
Bucium
Tip: Comuna
Adresa: Principală, nr. 25(Cod poștal: 517165), Județ: Alba,Romania
Prezentarea Localității
b_no-image2.png

Persoane din institutie

Primar: Ing. Napău Cornel
Viceprimar:
Secretar General: David Carmen- Nadia
Contabil: Mignea Mirela- Elena

  • Suprafață: 8466 ha
  • Intravilan: 505,32 ha
  • Extravilan: 7961,34 ha
  • Populație: 1553
  • Gospodării: 1362
  • Nr. locuințe: 947
  • Nr. grădinițe: 2
  • Nr. școli: 4
Numele localităților aflate în administrație:

Angheleşti, Bisericani, Bucium, Bucium-Sat, Cerbu, Ciuculeşti, Coleşeni, Dogăreşti, Fereşti, Floreşti, Gura Izbiţei, Hileşti, Izbicioara, Izbiţa, Jurcuieşti, Lupuleşti, Măgura, Muntari, Petreni, Poiană, Poieni, Stâlnişoara, Valea Abruzel, Valea Albă, Valea Cerbului, Valea Negrileşti, Valea Poieni, Valea Şesii, Văleni, Vâlcea

Așezarea geografică:

Comuna Bucium este situată în partea central- vestică a judeţului Alba, în bazinul superior al văii Abrudelului, într-o frumoasă zonă a Carpaţilor Occidentali cuprinsă în totalitate de Munţii Metaliferi, este înconjurată în partea de est, sud, sud- est de vârfurile vulcanice: Detunata, Gemăna, Vâlcoi, Corabia iar pe partea de vest, nord, nord- vest de vârfuri mai domoale : Vârşi, Dealul Muntariului, Dogăreşti. Munţi cu o structură geologică asemenea unui adevărat mozaic, foarte compartimentaţi de izvoarele care şi- au săpat văi adânci.
Altitudinea este cuprinsă între 625 şi 1300 m .
Relieful imprimă dezvoltarea aşezărilor prin cele două trepte ale sale: treapta de platou – situată de la aproximativ 800- 1000m care se prezintă sub forma unor interfluvii mai largi unde se întâlnesc aşezări risipite (Muntari, Angheleşti, Petreni, Poieni, Bisericani) şi trepta de luncă unde aşezările alungite iau forma văilor (Valea Abruzel, Valea Poienii , Valea Şesii, etc.).
Buciumul se află la o distanţă de 73 km de municipiul Alba Iulia reşedinţa judeţului şi la 12 km de Abrud – oraşul cel mai apropiat.
​La sud se învecinează cu oraşul Zlatna, la SV cu comuna Ciuruleasa, la V cu comuna Roşia Montană şi oraşul Abrud, în N cu comuna Lupşa iar în E cu comuna Mogoş.

Activități specifice zonei:

Creşterea animalelor

Activități economice principale:

Prelucrarea lemnului

Obiective turistice:

Peisajul natural al comunei Bucium este dominat de prezenţa pădurilor şi păşunilor dar şi a unor forme de relief vulcanic. Cele două Detunate sunt o consecinţă a eroziunii factorilor externi, rocile fiabile au fost erodate rămânând în peisaj cele două stânci.
Practicarea turismului montan în această zonă este stimulată de prezenţa a numeroase obiective turistice naturale, cele mai multe fiind declarate monumente ale naturii (Legea 5/2000) printre care şi Detunatele (Goală şi Flocoasă) şi Poiana cu narcise de la Negrileasa . Detunata Goală este o rezervaţie naturală din categoria geologică, masivul de bazalt are versantul vestic acoperit cu pădure. Suprafaţa protejată cuprinde numai peretele vestic alcătuit din coloane de bazalt şi trena de coloane prăbuşite de la bază, pe o lungime de aproximativ 600m pe direcţie nord-sud şi pe o lăţime de 400 m pe direcţie est-vest, totalizând 24 ha.
La Detunata Flocoasă limitele încadrează strict baza măgurii bazaltice complet împădurite (de unde vine şi numele de origine populară) ce culminează la 1225 m . Aceasta are forma unui trunchi de con alungit pe direcţie nord- sud, cu lungimea la bază de aproximativ 500 m şi o lăţime de 400 m , totalizând o suprafaţă de 20 ha.. Datorită că acest vârf este mai înalt şi relativ izolat, el apare mult mai impunător, dominând cu circa 200 m relieful domol din jur. În partea de sud- est a masivului Detunata Goală , ascuns într-o pӑdure de brazi se află un minuscul izvor care îngheaţă în timpul verii şi se dezgheaţă odată cu venirea iernii.
Poiana cu narcise de la Negrileasa este situată în partea de sud- est al comunei,cu acces din DJ 107 I este o rezervaţie naturală din categoria botanică importantă prin prezenţa narciselor (Narcisus stelaris) în luna mai. În prezent este pusă sub ocrotirea legii întrucât serbările câmpeneşti organizate anual în perioada lor de înflorire au condus la degradarea poienii.
Cadrul natural mai cuprinde şi alte obiective, de exemplu pe Valea Cerbului se întâlneşte un exemplar din zada (Larix decidua), un conifer cu frunze căzătoare.
Ion Agârbiceanu : în centrul Buciumului pe actuala casă parohială stă scris: „... aici a locuit între anii 1906-1910 scriitorul Ion Agârbiceanu (1882-1963), aici a scris romanul Arhanghgelii şi nuvelele Fefeleaga şi Melentea”
În satul Valea Şesii se găseşte Expoziția muzeală „Fefeleaga” sau „Casa Fefeleaga” cum mai este ea numită– inaugurată recent în primăvara anului 2008 la împlinirea a 100 de ani de la apariția nuvelei lui Agârbiceanu
În satul Izbita, pe clădirea fostei şcolii primare citim: „Pe acest loc a fost casa în care a locuit între anii 1840-1847 neînfricata luptătoare pentru drepturile buciumanilor Ecaterina Varga (1802-1852)”; acest imobil a fost donat școlii de către Ioan Micu , învatator
O placă situată sus la Detunata Goală ne spune :”Azi 30 august 1865, George Bariţiu, Avram Iancu, Timotei Cipariu, Axente Sever, Ilie Măcelaru şi mult alt popor au petrecut la Detunata, au venit din Abrud , de la Adunarea „ASTREI” , au fost salutaţi de preotul Iosif Ciura. „...Deşteaptă-te române ! a răsunat peste munţi şi văi.”
Biserica cea mai veche din comună este cea din Bucium Sat, are hramul „Buna Vestire”, este ortodoxă şi a fost ridicată la 1680, în altar cu ocazia unei restaurări s- a descoperit o pictură veche din anii 1700
Biserica ortodoxă din Bucium Poieni cu hramul „Înălţarea Domnului”, construită la 1711
Biserica ortodoxă „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril” din satul Izbita construită în secolul al XVIII-lea , al cărui iconostas are o valoare deosebită (este declarată monument istoric)
Biserica ortodoxă „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril” din satul Cerbu
Biserica ortodoxă din satul Muntari
Troiţa de la Bucium Izbita ridicată întu cinstirea lui Andrei Şaguna
​Obeliscul închinat construc- torilor şoselei Zlatna – Abrud (1838-1865) situat în satul Valea
Cerbului care este considerat monument istoric ( sursa : Institutului National al Monumentelor Istorice).

Evenimente locale:

"Serbarea Narciselor" de la Negrileasa (cea mai apropiată duminică de 20 mai)
"La Detunata sub poale" - 15 august 

Facilități oferite investitorilor:

Reducere de 50% a impozitelor
 

Proiecte de investiții:

Modernizare drumuri locale în comuna Bucium (satele Ciuculești și Valea Sesii)
Modernizare drumuri locale în comuna Bucium etapa a 2 a(satele Izbita, Ferești și Angelești)
Captare și extindere și rețea de apă în comuna Bucium (satele: Bucium, Izbita, Bucium-Sat, Cerbu, Valea Cerbului)
Eficientizare și modernizarea iluminat stradal în comuna Bucium( toată comuna) - finalizat
Modernizare străzi în Bucium și Bucium Sat și un proiect de dezvoltare turistică și a patrimoniului cultural în cadrul proiectului România remarcabilă.

Galerie
bgallery_127778_980.JPG
bgallery_127778_981.PNG
bgallery_127778_1291.JPG
<
>
icon facebook Share

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor!
Pentru mai multe informatii despre cookie-uri puteti citi aici.

Se încarcă...