PRIMĂRIA BREBU

28685 Vizualizări
Brebu
Tip: Comuna
Adresa: Mînăstirei, nr. 802(Cod poștal: 107100), Județ: Prahova,Romania
Prezentarea Localității
b_no-image2.png

Persoane din institutie

Primar: Ungureanu Gheorghe Adrian
Viceprimar:
Secretar General: Bogdan Lucian Laurenţiu
Contabil: Al-Niţi Elena

  • Suprafață: 5837 ha
  • Intravilan: 1228 ha
  • Extravilan: 4609 ha
  • Populație: 7206
  • Gospodării: 2313
  • Nr. locuințe: 2881
  • Nr. grădinițe: 4
  • Nr. școli: 2
Numele localităților aflate în administrație:

Brebu Mînăstirei, Brebu Megieşesc, Pietriceaua, Podu Cheii

Așezarea geografică:

Comuna Brebu este situată în partea central-estică a ţării pe partea stângă a bazinului hidrografic din cursul mediu - superior al râului Prahova.
Coordonate:
Colţul sud-vestic, paralela de 45°9&
39; latitudine nordică şi meridianul de 25°45&
39; longitudine estică
Colţul nord-est, paralela de 45°14&
39; latitudine nordică şi meridianul de 25°49&
39; longitudine estică.
Limita teritoriului administrativ al comunei este reprezentată de râul Doftana în partea de vest, apoi de Valea Păltinoasa la nord-vest, după care limita urmăreşte culmea deluroasă ce trece prin Vârful Barbeş la nord până în plaiul Bertei. La vest limita traversează o serie de văi torenţiale de la obârşia văii Aluniş până în dreptul vârfului Brebu, după care urmăreşte sinuos culmea deluroasă principală ce trece prin vârful Telega
Teritoriul administrativ al comunei Brebu are suprafaţa de 5852 ha şi următorii vecini:
Nord: comunele Valea Doftanei şi Bertea
Est: comunele Aluniş şi Cosminele
Sud: comuna Telega
Vest: Municipiul Câmpina şi comuna Şotrile
Ca locaţie comuna Brebu se află la 100 de km de Bucureşti, 40 de km de oraşul Ploieşti şi 8 km nord-est de oraşul Câmpina, pe un platou lung de 10 km şi lat între 0,5 şi 2,5 km

Activități specifice zonei:

Profilul economic dominant al comunei este agricultura, activităţile desfăşurându-se în sistem privat
Principalele resurse ale teritoriului sunt: terenurile agricole - cca. 52%, din care păşunile şi fâneţele deţin ponderea de 79% şi fondul forestier - cca. 39% din totalul suprafeţei teritoriului administrativ
Zona industrială a comunei se întinde pe circa 11 ha, locaţie în care funcţionează:
- Rezervoare şi staţii de pompare apă potabilă pentru comuna Brebu şi alte localităţi
- Staţie de epurare ape menajere
- Societatea comercială de producţie de mobilă SC LEMET SRL
- Societatea producătoare de lemn SC FOREST SILV
- Societatea producătoare de mobilă SC ROLS WOOD SRL

Activități economice principale:

Transporturi rutiere de mărfuri
Activităţi de asistenţă stomatologică
Prelucrarea lemnului, fabricarea şi comercializarea de mobilă
Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi turism
Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi turism
Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
Tăierea şi rindeluirea lemnului
Fabricarea pâinii, fabricarea prăjiturilor şi a produselor proaspete de patiserie
Alte activităţi de servicii
Comerţ cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice şi software
Fabricarea altor elemente de dulgherie şi tâmplărie, pentru construcţii
Lucrări de construcţii a drumurilor şi autostrăzilor
Silvicultură şi alte activităţi forestiere
Restaurant
Lucrări de instalaţii electrice
Activităţi specializate de curăţenie a clădirilor, mijloacelor de transport, maşini şi utilaje industriale
Comerţ cu ridicata al maşinilor pentru industria minieră şi construcţii

Obiective turistice:

Complexul arhitectural de la Brebu - a fost conceput ca loc de repaus al domnitotrului Matei Basarab, dar şi ca fortificaţie. El cuprinde:
Casele domneşti au forma unui dreptunghi cu faţada de 40 m lungime, pe o profunzime de 16 m cu ziduri groase, special construite pentru a rezista unui asediu al cetăţii.
Biserica Matei Basarab - construcţia ei a început în 1650
Turnul - clopotniţă formată din patru nivele
Fântâna lui Matei Basarab din Brebu.
În comuna Brebu mai există două biserici: biserica Sfântul Mare Mucenic Dimitrie Izvorâtorul de Mir - Podu Cheii, biserica Sfânta Treime din Pietriceaua.
Troiţa eroilor din satul Pietriceaua se află în cimitirul satului, spre plai, fiind înălţată după cel de-al doilea război mondial.
Monumente istorice:
Monumentul Eroilor din satul Brebu
Monumentul Steaua Păstorului
Lacul Brebu punct turistic natural al Brebului ce se găseşte în centrul comunei, în spatele mânăstirii şi al fostului palat domnesc, ridicat de Matei Basarab la 1654 palat în care astăzi se găseşte Muzeul de Artă Miedievală. Lacul a apărut prin scufundare, probabil după anul 1644 şi este cuibărit într-o depresiune formată prin dizolvarea gipsului, cum susţin geologii sau poate a sării
Parcul Brebu
Izvorul "Băile Brebului" - izvor de apă minerală numit şi "La Saramură", care a alimentat stabilimentul balnear Brebu, este plasat sub Plaiul Tranzilor
Trasee turistice:
Traseul turistic Brebu-Baraj Paltinu - lungime 17 km
Traseu turistic Brebu - Rezervaţie dentologică şi geomorfologică "Cheile Brebului" - lungime 6 km
Traseu turistic Brebu-Pietriceaua-lungime 20 km "Nemernicul rezervaţie de floră montană şi peisagistică"
Traseu turistic Casa domnească "Matei Basarab" - Parc Brebu - Lac Brebu Pietriceaua - Cabana Pădurarului
Traseu turistic "Drumul fructelor" Telega - Brebu - Aluniş - Vărbilău - lungime 20,5 km
Traseu turistic DJ 102 - Vărbilău - Coţofeneşti "Coiful de aur" - lungime 1 km
DJ 102 - Miniceşti - Valea Stejarului - Tampa - lungime 2 km
DJ 101 T - Vărbilău - Sineşti- Crucea "Sf. Gheorghe" - "Fântâna Hoţilor" - lungime 3,5 km
DJ 101 T - Vărbilău - Trestioara - Izvoare sulfuroase
DJ 101 T sat Livada - Podul Ursului - Vulcanii noroioşi - Izvoarele sulfuroase -Cosminele
Din DJ 214 - Aluniş - Izvorul Tămăduirii - lungime 5 km
Din DJ 214 - Aluniş - Dumbrăvia - Stâna de oi - lungime de 5 km
Din DJ 214 - Pietriceaua - Bertea - "Crucea Bertii" (cota 1007) - traseu montan - 7 km
Din DJ 214 - Pietriceaua - Plaiul Mărului (punct de observare) - cota 780 m - rezervaţie "La Brazi" - 1 km
Din DJ 214 - Pietriceaua - Cămin Cultural - monument "Steaua Păstorului" - lungime 1,5 km
Din DJ 214 - Brebu - Podu Cheii - rezervaţie de "Trandafiri sălbatici".

Evenimente locale:

Fundaţia pentru cultură, Sport, Turism "Matei Basarab" - este principala fundaţie organizatoare şi susţinătoare a programelor de pregătire şi întreceri deschise de atletism, baschet, badminton, fotbal, tenis de masă, judo, turism, şah, fotbal-tenis, skanderberg, având totodată ca scop menţinerea şi promovarea unor întreceri sportive tradiţionale, locale, cum ar fi "căţăratul pe stâlpul nuntaşilor" sau echilibrul şi exerciţiu de îndemânare pe cilindri şi "catalige".
Cu sprijinul Federaţiei Române "Sportul pentru Toţi" şi a Consiliului Comunal, se desfăşoară mai multe evenimente anuale:
"Zilele Sportului şi Culturii - Brebu"
"Vacanţă şi mişcare - Brebu"
"Ziua Sportului şi Culturii pentru copii - Brebu" (01.06.2006, în premieră naţională)
Nu este lipsit de importanţă faptul că Brebu a fost prima locaţie din România pentru un eveniment internaţional "Sportul pentru toţi": Festivalul Internaţional ETNO FAIRPLAY BALKAN SPORT (11- 14.09.2003). În cadrul său au avut loc următoarele manifestări:
Demonstraţii de sporturi şi jocuri specifice ţărilor balcanice, zonelor cultural-tradiţionale şi a etniilor din România
Spectacole artistice (dans, cântec, port tradiţional) specifice etniilor
Seri interetnice (comunicare interetnică şi schimburi cultural - tradiţionale).Au fost prezenţi invitaţi din Albania, Bulgaria, Grecia, Turcia, Serbia şi Muntenegru; au fost reprezentate toate etniile din România, dar şi zone cultural- tradiţionale româneşti (Banat, Dobrogea, Moldova, Oaş (Maramureş), Oltenia).
Sărbători tradiţionale:
Târg anual de "Sf. Ilie" protectorul Comunei Brebu - 20 iulie
Festivalul Sportului şi Culturii
Festivalul dulceţii "Arome regeşti la Brebu" - august - septembrie 2013 ediţia III
Târgul produselor locale de toamnă - septembrie - octombrie 2013.

 

Facilități oferite investitorilor:

Terenuri disponibile în vederea concesionării pentru dezvoltarea activităţii economice
Interesul autorităţilor europene şi naţionale în acordarea de fonduri nerambursabile şi subvenţii pentru diverse proiecte din domeniul piscicol, turistic şi pentru alte activităţi specifice zonei
Consiliere în vederea desfăşurării unei anumite activităţi din punct de vedere al amplasării, al dotării cu utilităţi, al compatibilităţii activităţii şi al autorizării
Se acordă facilităţile prevăzute de lege care intră în competenţa consiliului local
Sprijină asigurarea cu utilităţi
Implicarea autorităţii publice locale în obţinerea tuturor autorizaţiilor şi avizelor necesare desfăşurării unei activităţi, în cel mai scurt timp posibil
Facilitarea legăturilor economice cu potenţiali parteneri ai agenţilor economici şi ai investitorilor
Mediatizarea activităţilor desfăşurate şi a produselor obţinute, prin toate mijloacele de care dispune Consiliul local
Facilităţi în obţinerea terenului pentru amplasament, în mod legal
Implicarea în asigurarea cu forţă de muncă
Crearea climatului general de desfăşurare a activităţii în condiţii optime
Implicarea în măsura posibilităţilor în realizarea infrastructurii şi a dotării cu utilităţi.

Proiecte de investiții:

Extindere alimentare cu apă în satul Pietriceaua, comuna Brebu, judeţul Prahova
Modernizare drumuri locale în comuna Brebu, judeţul Prahova
Amenajare sens giratoriu DJ 214 - KM 5+680
Construire clădire multifuncţională - corp B primărie
Amenajare peisagistică a zonei şcolii şi dispensarului comunei Brebu, judeţul Prahova
Amenajare lac
Amenajare piaţă agroalimentară
Informatizarea serviciilor publice
Sistem de supraveghere video a străzilor
Promovare locală dezvoltare regională
Elaborare strategie de dezvoltare locală 2014-2020
Lucrări de cadastru imobiliar general al localităţii
Modernizare bază sportivă
Modernizare drumuri agricole de exploatare
Extindere reţea apă în comuna Brebu
Dotări pentru intervenţii în caz de situaţii de urgenţă
Acţiuni de atragere a investitorilor publici şi privaţi pentru realizarea unor investiţii care să permită crearea de noi locuri de muncă
Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale şi creşterea calităţii serviciilor turistice
Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii localităţii Brebu ca destinaţie turistică
Protecţia împotriva inundaţiilor
Reducerea eroziunii

icon facebook Share

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor!
Pentru mai multe informatii despre cookie-uri puteti citi aici.

Se încarcă...