PRIMĂRIA BRAZII

30692 Vizualizări
Brazii
Tip: Comuna
Adresa: Brazii, nr. 26(Cod poștal: 317060), Județ: Arad,Romania
Prezentarea Localității
b_no-image2.png

Persoane din institutie

Primar: Vesa Nicușor Vasile
Secretar General: Mateş Rodica
Contabil: Mihiţ Zoriţa

  • Suprafață: 12167,09 ha
  • Intravilan: 201,09 ha
  • Extravilan: 11966 ha
  • Populație: 1443
  • Gospodării: 540
  • Nr. locuințe: 415
  • Nr. grădinițe: 3
  • Nr. școli: 4
Numele localităților aflate în administrație:

Brazii, Iacobini, Secaş, Buceava-Şoimuş, Mădrigeşti

Așezarea geografică:

Teritoriul administrativ al comunei Brazii face parte din acele aşezări cu rădăcini adânci în istorie, cu urme care sunt vizibile şi astăzi, ca mărturie a existenţei şi continuităţii pe aceste meleaguri
Din punct de vedere georgrafic, comuna Brazii se află în partea de est a judeţului Arad, la o distanţă de 110 km faţă de municipiul Arad
Comuna Brazii se află în partea situată în sudul depresiunii Gurahonţ. Teritoriul administrativ al comunei Brazii aparţie Depresiunii Ţara Zarandului, mărginită la nord de Munţii Codru Moma şi la sud de Munţii Zarandului şi ocupă suprafaţa de circa 12000 ha
Ca subunităţi geomorfologice se disting: câmpia aluvială, terasele fluviaţile, dealurile piemontane, zona montană. Aceste subunităţi sunt dispuse în trepte ce coboară de la sud către nord
Câmpia aluvială ocupă partea de nord a teritoriului comunei, fiind o câmpie aluvială îngustă situată de-a lungul văii Zeldiş
Terasele fluviatile sunt reprezantate mai bine pe valea Zeldiş, pe două nivele de terasă: 3-4 m şi 10-15 m, pe afluenţi, racordarea teraselor este mai dificilă, fragmentele fiind încastrate în dealurile piemontane
Dealurile piemontane păstrează unele caractere piemontane (conservarea unor resturi din vechile acumulări, uneori sub forma unui orizont continuu, alteori în raza mameloanelor menţinute de interfluvii, textura reţelei hidrografice, prin alternanţa zonelor de convergenţă cu cele de divergenţă, prezenţa unor porţiuni din vechea suprafaţă de netezire piemontană.

Activități specifice zonei:

Cultivarea terenului
Creşterea animalelor
Valorificarea materialului lemnos
Apicultură
Fabricarea rachiurilor

Activități economice principale:

Agricultură
Prelucrarea lemnului
Valorificarea produselor vegetale şi animale

Obiective turistice:

2 Biserici în localitatea Şoimuş şi Mădrigeşti (Biserica de lemn "Sf. Mucenic Dimitrie", Biserica de lemn "Sf. Mucenic Gheorghe")
Cabane turistice şi de vânătoare
Castanul comestibil

Evenimente locale:

Nedeie câmpenească
Hori
Expoziţii muzeale
Organizarea de evenimente culturale specifice sărbătorilor religioase (colindat, încondeiatul ouălelor)

Facilități oferite investitorilor:

Valorificare şi prelucrare material lemnos
Valorificarea pietrei de var
Valorificarea pietrei pentru ciment
Recoltarea din floră spontană a ciupercilor comestibile
Valorificarea fructelor de pădure şi castanului comestibil
Dezvoltarea agaroturismului
Valorificarea potenţialului uman existent prin înfiinţarea unor ateliere de meşteşuguri (ţesut, împletit coşuri nuiele, cusut)
Valorificarea superioară a materialului lemnos
Valorificarea produselor ecologice obţinute în gospodăriile proprii

Proiecte de investiții:

Reabilitare Şcoala Generală cu clasele I-IV Secaş (grup social)
Modernizare DC 55A Buceava-Şoimuş 2,5 km
Modernizare DC 56 şi străzi localitatea Secaş
Asfaltare trotuare şi străzi în localitatea Mădrigeşti, Brazii, Buceava şi Iacobini
Amenajare teren sport multifuncţional de tip II Secaş
Reabilitare Şcoala Generală cu clasele I-IV Mădrigeşti (grup social)
Reabilitare Şcoala Generală cu clasele I-VIII Iacobini (grup social)
Reabilitare cămine culturale în comuna Brazii

icon facebook Share

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor!
Pentru mai multe informatii despre cookie-uri puteti citi aici.

Se încarcă...