PRIMĂRIA BRAZI

9831 Vizualizări
Brazi
Tip: Comuna
Adresa: Teilor, nr. 45(Cod poștal: 107080), Județ: Prahova,Romania
Prezentarea Localității
b_no-image2.png

Persoane din institutie

Primar: Leonaş Radu
Viceprimar:
Secretar General: Enescu Georgeta
Contabil: Rada Elena

  • Suprafață: 4547 ha
  • Intravilan: 1106 ha
  • Extravilan: 3441 ha
  • Populație: 8412
  • Gospodării: 3174
  • Nr. locuințe: 2938
  • Nr. grădinițe: 4
  • Nr. școli: 4
Numele localităților aflate în administrație:

Băteşti, Brazii de Jos, Brazii de Sus, Popeşti, Negoieşti, Stejaru

Așezarea geografică:

Comuna Brazi este aşezată în partea de sud a judeţului Prahova, la 12 km de Municipiul Ploieşti, reşedinţa de judeţ. Accesul în comună se face prin DJ 101 G, pe DJ 140 şi pe calea ferată.
Comuna Brazi se învecinează cu următoarele localităţi:
La nord cu Municipiul Ploieşti;
La est cu comuna Bărcăneşti;
La sud-est cu comuna Puchenii Mari;
La sud cu comuna Tinosu şi comuna Şirna;
La sud-vest cu comuna Măneşti;
La vest cu comuna Târgşoru Vechi.
Date geomorfologice
Comuna Brazi este situată pe unitatea morfologică denumită Câmpia Ploieştiului, aflată la extremitatea nordică a Câmpiei Române.

Activități specifice zonei:

Activităţi predominant industriale - Brazii de Sus, Brazii de Jos, Negoieşti, Popeşti (comuna Brazi)
Pe raza comunei îşi desfăşoară activitatea şi un număr de meseriaşi şi prestatori de servicii care îşi desfăşoară activitatea în baza Legii nr. 300/2004
Pentru dezvoltarea industriei mici se doreşte dezvoltarea morilor din satele Băteşti şi Negoieşti, brutăria din satul Negoieşti, balastierele din zona Stejaru

Activități economice principale:

Condiţiile naturale de relief şi poziţia geografică au determinat funcţiunile economice ale comunei. Principalele funcţiuni economice:
- centru industrial
- centru de producţie agricolă
În structura pe activităţi primul loc îl ocupă industria petrochimică şi energetică
Un rol deosebit însă îi revine şi agriculturii
Dezvoltarea economică în câteva sectoare ale economiei
Industrie
Principalele unităţi industriale de pe teritoriul comunei sunt:
PETROM - PETROBRAZI SA - cea mai importantă unitate economică de pe teritoriul localităţii, amplasată în partea de nord a comunei, ocupând o suprafaţă de 383 hectare
SC BRAZI INDUSTRIAL PARC SA
SC Dalkia Termo Prahova SA - amplasată în nor-vestul comunei
SC Cartrans Preda SRL - construcţii-montaj
SC GFR SA
SC Ferrucio Com SRL
Unitate GPL PETROM
Staţie de Transformare CT BRAZI-TRANSELECTRICA ocupă o suprafaţă de 6,2 hectare
SC TCIND SA
Alte societăţi comerciale care funcţionează pe raza localităţii sunt:
Acetilenă Brazi SRL, Agrisol Internaţional SRL, SC Edizol SRL, SC Bolbona Internaţional SRL, Ferma Brazi, Geometrix Design SRL, SC Pecaplast SRL, SC Dibo SA, SC SPORTING SA, SC Sticlofin SRL, SC Valica Taxi SRL, SC WalroxLogistic SA, SC Billa Logistic SA, SC Ergon Concrete SRL, SC Pragosa România SRL, SC Algabeth SRL, SC Cristof Consulting SRL

Obiective turistice:

În prezent comuna Brazi nu dispune de activităţi turistice
Se doreşte amenajarea unei zone de agrement în partea de sud-vest a localităţii în satul Popeşti şi a unui parc cu oglindă de apă în satul Brazii de Sus, la Conacul Nicolau. De altfel, Conacul Nicolau poate fi valorificat turistic, respectându-se statutul său de monument istoric şi de arhitectură

Evenimente locale:

În data de 15 august - ziua comunei Brazi

Facilități oferite investitorilor:

Comuna Brazi dispune de forţă de muncă calificată în domniul administraţiei publice, iar administraţia publică locală este disponibilă pentru a oferi facilităşi investitorilor (promovează un mediu de afaceri prietenos care să satisfacă urgenţele oamenilor de afaceri, asigurându-le toate utilităţile existente pe raza comunei)
Oportunităţi:
Comuna Brazi reprezintă o zonă atractivă pentru investiţii şi atrage un număr mare de investitori 
Avantajele oferite de comuna Brazi sunt:
- mediul de afaceri favorabil investiţiilor;
- forţă de muncă disponibilă şi înalt calificată (Existenţa unui potenţial deosebit în domeniul resurselor umane
Forţa de muncă este atât disponibilă, dar şi calificată, iar populaţia are capacitate mare de muncă, favorizând dezvoltarea şi înalta profesionalizare a resurselor umane şi crearea unui avantaj competitiv în acest sens)
- potenţialul economic ridicat (este datorită unui sector industrial foarte prezent, cu potenţial uriaş de dezvoltare, atât în zona rafinăriei cât şi parcul industrial de la Negoieşti, dar şi a posibilităţilor de dezvoltare a unor structuri de industrializare a produselor agricole obţinute la nivelul comunei)
- poziţionarea geografică (datorită nivelului înalt de utilare cu reţele edilitre cât şi distanţei mici faţă de Municipiul Ploieşti, dar şi a preţurilor relativ mici la terenuri comparativ cu cele din municipiu, reşedinţă de judeţ, se pot dezvolta în Brazi activităţi de servicii şi  mică producţie. Se lucrează la realizarea transportului local în comună)
- disponibilitate pentru colaborare a autorităţilor publice locale
Obiectivele principale ale dezvoltării comunei Brazi constă în:
- dezvoltarea infrastructurii de bază şi asigurarea accesului neîngrădit al populaţiei şi consumatorilor economici la această infrastructură (apă, electricitate, distribuţie gaze, căi de transport, canalizare)
- accesul la locuinţă
- protecţia mediului
- reducerea sărăciei
- regenerarea comunei (regenerarea capitalului natural, a terenurilor şi a resurselor de apă)

Proiecte de investiții:

Restaurarea şi amenajarea domeniului din jurul Conacului Nicolau
Construire reţea de distribuţie a gazelor naturale în satul Stejaru
Întreţinerea şi menţinerea spaţiilor verzi în comună
Lucrări de întreţinere a drumurilor comunale în toate satele
Amenajarea şi dotarea unui spaţiu de agrement în satul Popeşti
Construirea unui centru social în satul Brazii de Jos (cantină socială, centru medical, cămin/centru asistenţă bătrâni)
Achiziţia unui teren în satul Băteşti pentru amenajarea unui spaţiu de recreere şi agrement
Amenajarea de trotuare şi şanţuri pentru scurgerea apelor în satul Stejaru
Amenajarea unor locuinţe sociale în clădirile din Colonia Brazi
Lucrări de reabilitare urbană în Colonia Brazi (amenajare spaţii verzi, mobilier urban, loc de joacă, trotuare, platforme colectare deşeuri, parcări)
Extinderea şcolii din Popeşti (cu săli de clasă şi laboratoare)
Lucrări de consolidare şi restaurare a picturii la bisericile din comuna Brazi
Dotarea clădirilor de interes public cu panouri fotovoltaice
Acordarea de sprijin financiar pentru lăcaşurile de cult din satele comunei

icon facebook Share

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor!
Pentru mai multe informatii despre cookie-uri puteti citi aici.

Se încarcă...