PRIMĂRIA BRADU

39704 Vizualizări
Bradu
Tip: Comuna
Adresa: Principala, nr.364(Cod poștal: 117140), Județ: Arges,Romania
Cuvântul primarului

Obiectivul primordial al mandatului meu de primar este gospodărirea eficientă a comunei, a bugetului local şi, nu în ultimul rând, bunăstarea cetăţenilor din Bradu,punând accent deosebit pe dezvoltarea infrastructurii comunei Bradu, atragerea de investitori, asigurarea transparenţei în ceea ce priveşte cheltuirea banilor publici şi a acţiunilor întreprinse de administraţia publică, atragerea de fonduri nerambursabile, eficientizarea serviciilor aparatului primăriei prin asigurarea condiţiilor şi a climatului optim de lucru în cadrul Primăriei Bradu, cât şi în relaţiile cu cetăţenii, beneficiarii direcţi ai acestor servicii.

Prezentarea Localității
b_no-image2.png

Persoane din institutie

Primar: Stroe Dănuţ -Trandafir
Viceprimar:
Secretar General: Chiran Eleonora
Contabil: Zidaru Carmen
 

  • Suprafață: 4166 ha
  • Intravilan: 2016.88 ha
  • Extravilan: 2149.12 ha
  • Populație: 8425
  • Gospodării: 3000
  • Nr. locuințe: 3000
  • Nr. grădinițe: 2
  • Nr. școli: 2
  • Nr. licee: 1
Numele localităților aflate în administrație:

Geamăna, Bradu

Așezarea geografică:

Comuna Bradu este una dintre cele 95 de comune ale județului Argeș. Este o așezare de terasă de tip adunat înșirată de- a lungul DJ 659, plasată în bazinul râurilor Argeș și Neajlov. Satele comunei sunt așezate în partea centrală a județului, sub paralela 44, la sud de Municipiul Pitești, pe trei terase de pe malul drept ale râului Argeș și pe lunca aceluiași râu, având o populație de 8425 locuitori cu domiciliu (conform INS la 16.03.2019), iar în prezent se estimează o populație de cca. 8500- 8700 de locuitori.
Se învecinează
- la nord cu municipiul Pitești
- la sud sunt comunele Suseni și Oarja dar și orașul Costești
- la est comuna Căteasca și orașul Stefănești iar la vest comuna Albota.
Satele ce compun comuna : Geamăna și Bradu sunt dispuse, în ordinea depărtării lor de Pitești de- a lungul drumului județean Pitești- Ștefan cel Mare

Activități specifice zonei:

Comerț
Transport auto
​Industrie

Activități economice principale:

Comerț
Industria 
Transport auto
Prestări servicii
Agricultură
Firme reprezentative:
S.C.OMV PETROM S.A.
S.C. METRO&CASH CARRYS.A.
S.C.AUCHAN S.A.
S.C.CARREFOUR S.A
S.C. DOLOTRANS S.R.L.
S.C.DIANTHUS S.R.L.
Oportunități:
​Proximitatea geografică de municipiul Pitești
Acces la autostrada: A1 și drumul naţional: DN 65 B
Pondere echilibrată a distribuţiei populaţiei pe grupe de vârste – populaţia nu este îmbătrânită şi nu a migrat spre alte zone, din contră populația comunei este într-o continua creștere
Populaţia tânără aptă de muncă este numeroasă
Comuna este electrificată în proporţie de 100% și există acces la toate utilitățile publice
Grad ridicat de şcolarizare a populaţiei
Zonă favorabilă activităţilor economice
​Apropierea de alte localităţi poate duce la proiecte comune de infrastructură (utilităţi) cu o reducere semnificativă a costurilor

Obiective turistice:

Biserica “Buna Vestire” din satul Bradu
Biserica”Rotulești” din satul Bradu
Biserica”Înălțarea Domnului” din satul Geamăna (monument istoric)

Evenimente locale:

ZILELE COMUNEI BRADU - ultimul weekend al lunii mai din an.
FESTIVALUL TOAMNEI - sfârșitul lunii octombrie.

Facilități oferite investitorilor:

Curent electric și iluminat public în ambele sate ale comunei
Telefonie fixă şi mobilă
Cablu TV
Internet
Investiţii în turism
Concesionări şi închirieri terenuri
Reţea de gaze naturale
Reţea de apă potabilă
Reţea de canalizare
Serviciu de salubrizare
Servicii medicale şi de educaţie
Creşterea nivelului de calificare a populaţiei prin participarea la programe de instruire şi formare profesională
Atragerea fondurilor europene prin programe de finanţare nerambursabile
Dezvoltarea infrastructurii
Dezvoltarea serviciilor sociale
Atragerea de fonduri europene în folosul comunităţii
Extinderea și înfiinţarea de noi IMM-uri, situaţie care ar conduce la dezvoltarea cadrului economic
Acces rapid la autostrada A1 București-Pitești

Proiecte de investiții:

Valorificarea patrimoniului cultural
Asfaltarea tuturor străzilor din comună
Reabilitarea tuturor străzilor deteriorate în urma introducerii sistemului de canalizare
Extinderea reţelei de canalizare
Extinderea iluminatului public
Crearea de noi parcuri și spații de joacă pentru copii
Decolmatarea și amenajarea lacurilor
Amenajarea unei creșe
Extinderea rețelei de gaze naturale
Forarea fântânilor de mare adâncime
​Amenajarea cursului de apă Valea Geamăna;
Proiecte realizate 2016 – 2020 :
I. SECTIUNEA DRUMURI (asfaltări)
Modernizare drum local strada Narciselor
Modernizare drumuri locale strazile Primaverii 3 si 4
Modernizare strada Intrarea Calimani
Modernizare strada Preot Gh. Ionescu
Modernizare strada Artarului
Modernizare strada Stejarului
Modernizare strada Profesor Gh. Barbu
II. SECTIUNEA APA SI CANALIZARE
Extindere canalizare menajeră și stație de pompare strada Goleasca
Extindere canalizare menajeră strada Aleea Busuioc
Extindere canalizare menajeră strada Drumul Scoartei
Extindere canalizare menajeră strada Aleea Poienitei
Extindere canalizare menajeră strada Merilor
Extindere canalizare menajeră strada Lacului
Extindere canalizare menajeră strada Nucilor
Extindere canalizare menajeră strada Zorilor
Extindere canalizare menajeră și stație de pompare strada Mesteacanului
Extindere canalizare menajeră și stație de pompare strada Daliei
Extindere canalizare menajeră strada Cornului
Extindere canalizare menajeră strada Buna Vestire și strada Rafinăriei
Extindere canalizare menajeră strada Ghioceilor
Extindere canalizare menajeră strada Aleea Busuioc
Extindere canalizare menajeră strada Goleasca
Extindere canalizare menajeră strada Rotulești
III. GAZE
Extindere rețea gaze strada Valea Geamana
Extindere rețea gaze strada Cornului
Extindere rețea gaze strada Crivăț
Extindere rețea gaze strada Traian
IV. CANALIZĂRI PLUVIALE ȘI TROTUARE
Canalizare pluvială și trotuar strada Morocești
Canalizare pluvială strada Tăbăcăriei
Canalizare pluvială strada Serelor
Canalizare pluvială strada Toporașilor
Canalizare pluvială și trotuar strada Buna Vestire
V. AMENAJĂRI HIDROTEHNICE
Amenajare hidrotehnică strada Aleea Neajlov
Amenajare hidrotehnică strada Valea Geamăna Podeț, accese în gospodării și amenajare hodrotehnică strada Vergelani
VI. REABILITARE LĂCAȘURI DE CULT
Lucrări de construire alei betonate cimitir Buna Vestire
Reparații capitale gard biserica Buna Vestire
Lucrări de împrejmuire cantina socială parohia Rotulești
Amenajrea incintă cantina socială biserica Buna Vestire
Amenajrea incintă cantina socială parohia Rotulești
VII. REABILITĂRI ȘCOLI/GRĂDINIȚE/SPORT
Amenajare incintă școala Mihai Eminescu
Reparații capitale școala 2 – Bradu de Jos
Reparații capitale grădiniță – Bradu de Jos
Reparații capitale gard școala – Bradu de Jos
Reparații capitale gard Baza Sportivă – Bradu de Jos
Reparații capitale gard școala Mihai Eminescu
VIII. DECOLMATĂRI/AMENAJĂRI HELEȘTEE
Ziduri de sprijin lac strada heleșteului
Decolmatare lac Morocești
Decolmatare lac Podeanca
Decolmatare și ziduri de sprijin lac strada Buna Vestire
Decolmatare si ziduri de sprijin lac strada Lacului (ILMA)
IX. FORAJE
Foraj vertical și fântână publică Bradu de Jos
Foraj vertical și fântână publică Gemăna
X. REABILITĂRI DRUMURI
Reabilitare cu mixture asfaltică strada Școlii
Reabilitare cu mixtură asfaltică strada CET-ului
XI. ALTE LUCRĂRI
Pod peste pârâul Neajlov pe strada Toporașilor
Drum de legătură strada CET-ului – strada Toporașilor
Dotare spatiu cazare sportive
Reparații spații maxi- taxi existente
Construire 10 stații maxi- taxi noi
XII. ILUMINAT PUBLIC
Extindere iluminat public strada Valea Geamăna
Extindere iluminat public strada strada Cimitirului
Extindere iluminat public strada Micșunelei
Extindere iluminat public strada Cornului
Extindere iluminat public strada CET-ului
Extindere iluminat public strada Principală (Dindirică)
Extindere iluminat public strada Crivăț
Extindere iluminat public cimitir Bradu de Jos
XIII. PARCURI ȘI LOCURI DE JOACĂ
Amenajare parc și loc de joacă strada Lacului
Amenajare parc și loc de joacă strada Gării
Amenajare parc și loc de joacă U.M. Gemăna
Reabilitare loc de joacă grădiniță Bradu de Jos
Loc de joacă și spații verzi after school
Spații verzi dispensar, primărie, școală, cămin cultural
XIV. LUCRĂRI ÎN CURS CE SE VOR FINALIZA PÂNĂ ÎN DECEMBRIE 2019
Modernizare strada Liliacului
Modernizare strada Gorunului
Modernizare strada Florilor
Modernizare strada Teilor
Modernizare strada Panselelor
Modernizare strada Traian
Modernizare strada Câmpului
Canalizare pluvială strada Târgului
Canalizare pluvială strada Mesteacănulu
Canalizare pluvială strada Primăverii 2
Amenajare canal strada Primăverii
Canalizare menajeră strada Primăverii 2
Canalizare menajeră și alimentare cu apă strada Cireșului
Canalizare menajeră și alimentare cu apă strada Liliacului
XV. PROIECTE PRIN PNDL ÎN CURS
Înființare creșă în satul Geamăna
XVI. PROIECTE PRIN C.N.S.P. ÎN CURS
Modernizare drumuri comunale, străzi și drumuri locale (21 drumuri)

icon facebook Share

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor!
Pentru mai multe informatii despre cookie-uri puteti citi aici.

Se încarcă...