PRIMĂRIA BORŞ

31153 Vizualizări
Bors
Tip: Comuna
Adresa: Principală, nr. 200(Cod poștal: 417075), Județ: Bihor,Romania
Cuvântul primarului

    

Prezentarea Localității
b_no-image2.png

Persoane din institutie

Primar: Bátori Géza
Viceprimar:
Secretar General: Zbârcea Adrian
Contabil: Șanyő Ileana

  • Suprafață: 4341 ha
  • Intravilan: 1183 ha
  • Extravilan: 3167 ha
  • Populație: 4303
  • Gospodării: 1549
  • Nr. locuințe: 1549
  • Nr. grădinițe: 4
  • Nr. școli: 3
  • Nr. licee: 1
Numele localităților aflate în administrație:

Sântion, Borş, Santăul Mare, Santăul Mic

Așezarea geografică:

Comuna Borş este amplasată în nord- vestul judeţului Bihor, în Regiunea de Dezvoltare Nord - Vest.
Situată la 12 km de Municipiul Oradea, comuna Borş este localitatea de frontieră între România şi Ungaria.
​În cadrul Zonei Metropolitane Oradea, comuna Borş este amplasată în zona de nord- vest, învecinându- se la est cu comuna Biharia şi municipiul Oradea, la sud cu comuna Sîntandrei, la vest cu comuna Girişu de Criş şi Ungaria, iar la nord cu Ungaria.

Activități specifice zonei:

Cea mai mare parte a suprafeţei comunei Borş este ocupată de terenurile agricole (77,45% din suprafaţa totală), utilizate în principal pentru cultivarea porumbului, grâului, leguminoaselor de câmp, plantelor de nutreţ şi cartofilor. Reţeaua hidrografică şi condiţiile climatice ale judeţului Bihor oferă posibilitatea dezvoltării sectorului piscicol. La nivelul comunei Borş există amenajarea piscicolă Borş, care este de tip crescătorie şi se întinde pe o suprafaţă de 1,5 ha. Suprafaţa amenajărilor piscicole din comună reprezintă 1% din suprafaţa totală a amenajărilor din ZMO.

Activități economice principale:

Situarea favorabilă pe graniţa de vest, dezvoltarea industrială a zonei, o infrastructură bine dezvoltată precum şi forţa de muncă disponibilă şi calificată în ramuri diverse sunt atribute specifice judeţului Bihor. În comuna Borş, principala ramură industrială, după valoarea cifrei de afaceri obţinute, este fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice. Acestui domeniu i se datorează aproape 90% din cifra de afaceri în industrie din comuna Borş.
Oportunităţi:
Prin realizarea Parcului Industrial Borş s-a urmărit dezvoltarea economică a zonei limitrofe şi atragerea de investitori români şi străini. Proiectul s-a încadrat în planul de dezvoltare regionala şi în planul național de dezvoltare, iar parcul industrial este administrat de Consiliul Local Borş. Așezarea Parcului Industrial Borș este foarte favorabilă investitorilor prin amplasamentul sau. În afara activităților industriale şi industriei alimentare tradiționale, poate prelua şi tehnologii moderne. Pregătirea profesională a forței de muncă, serviciile, dezvoltarea transporturilor, cu programe bine corelate, toate deservesc interesele investitorilor din parcul industrial. Parcul Industrial Borș asigură condiții favorabile pentru dezvoltarea inițiativelor investitorilor care doresc să beneficieze de avantajele ce decurg din situarea sa pe drumul european şi la granița de vest a țării. Parcul Industrial Borș este situat pe teritoriul comunei, pe o suprafaţă de 25 ha, la circa 2 km de punctul vamal Borș, cel mai important punct de trecere al frontierei romano-ungare. De asemenea, datorită trecerii în imediata apropiere a căii ferate Cluj-Napoca – Oradea – Biharkerestes – Budapesta, transportul pe calea ferată este ușor accesibil. Parcul se află la o distanță de 16 km de municipiul Oradea.

Obiective turistice:

Resursele turistice de la nivel local sunt formate, în principal, din cele 5 monumente istorice incluse în Lista Monumentelor Istorice 2010 şi din bisericile din comună. Alături de acestea, un punct de atracție al comunei Borș este clădirea Consiliului Popular Comunal, care datează ca şi construcție de la începutul secolului al XIX-lea.

Evenimente locale:

Zilele comunei Borș se sărbătoresc în fiecare an în ultimul weekend din luna iulie.

Facilități oferite investitorilor:

Accesul facil al investitorilor atât prin intermediul căilor rutiere, cât și prin intermediul
Aeroportului Internațional Oradea
Funcționarea pe teritoriul Comunei, în apropiere de Parcul Industrial Borș, a două unități de primire turistică cu funcțiuni de cazare turistică
​Utilitățile din Parcul Industrial Borș sunt asigurate de Comuna Borș

Proiecte de investiții:

Extinderea sistemului de canalizare
Amenajare de noi parcări și spații de joacă pentru copii
Amenajare de zone de agrement
Construirea de locuințe sociale
Crearea unui centru de copii
Construirea de piste pentru bicicliști
Realizarea drumului transfrontalier Borș- Nagykereki
Amenajarea unui sens giratoriu în fața Parcului Industrial Borș
Amenajarea de zone de parcare în localitatea Sântion
Modernizarea drumurilor de acces la exploatații agricole
Modernizarea Drumurilor Comunale
Crearea unei baze sportive la Santăul Mic
Construirea unui incubator de afaceri în Parcul Industrial Borș
Proiecte realizate 2016 – 2020:
Construirea de locuințe pentru specialiști
Construirea, amenajarea și dotarea unei creșe
Reabilitarea centrelor medicale
Modernizarea grădiniței cu program prelungit din localitatea Borș
Construirea unor tribune în localitățile Borș și Sântion
Extinderea Grupului Școlar Agroindustrial „Tamasi Aron”
Reabilitarea accesului pietonal (în curs)
Modernizarea infrastructurii rutiere în Comuna Borș, județul Bihor (în curs)
Dotarea cu utilaje și echipamente a Comunei Borș
Dotarea Liceului Tehnologic Agroindustrial „Tamasi Aron” din Comuna Borș
​Mansardare Centru de bătrâni Santăul Mare (în curs)

icon facebook Share

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor!
Pentru mai multe informatii despre cookie-uri puteti citi aici.

Se încarcă...