PRIMĂRIA BOCŞA

11850 Vizualizări
Bocsa
Tip: Oras
Adresa: 1 Decembrie 1918, nr. 22(Cod poștal: 325300), Județ: Caras-Severin,Romania
Prezentarea Localității
b_no-image2.png

Persoane din institutie

Primar: Dănilă Emanuel
Viceprimar:
Secretar General: Jr. Draghici Codruța Liliana
Contabil: Ec. Bundy Simona

  • Suprafață: 12202 ha
  • Intravilan: 1133,9 ha
  • Extravilan: 11008,1 ha
  • Populație: 14297
  • Gospodării: 5510
  • Nr. locuințe: 6246
  • Nr. grădinițe: 6
  • Nr. școli: 3
  • Nr. licee: 2
Așezarea geografică:

Așezat în zonă colinară, orașul Bocșa are o lungime de 20,2 km și o suprafață de circa 675,9 ha reprezentând intravilanul localității, suprafață ocupată preponderent cu locuințe construite din fondurile cetățenilor, cât și din trei cartiere de blocuri.
Orașul se află situat pe cursul mijlociu al Râului Bârzava, în lunca acestuia și pe firul văilor afluenților săi (Pârâul Gârliștei, Pârâul Valea Mare și Pârâul Moravița). Debitul mediu anual calculat pentru Râul Bârzava este 3,89 m cubi pe secundă.
Orașul se află la 80 de km distanță de Timișoara și 18 km distanță de Reșița, fiind situat la nord de paralela de 45°, coordonatele geografice ale acestei așezări fiind cuprinse între 21°45' longitudine estică și 45°22' latitudine nordică.
În general, Bocșa este încercuită la nord și sud de masive dealuri subcarpatice. Dintre acestea cel mai de seamă este masivul Areniș, situat la nord, cu vârful Areniș de 551m, iar partea de sud-vest, respectiv zona Biniș-Doclin, este reprezentată geografic prin dealuri domoale (cea mai cunoscută înălțime fiind Cracul de Aur) după care, spre vest, înălțimile se pierd în Câmpia Banatului.
Media anuală a temperaturii aerului la Bocșa este de +10,3°C, iar media cantităților anuale de precipitații oscilează între 700-800 litri/metru pătrat.
Influența climei submeditaraneene a determinat adaptarea unor specii în localitate, precum: magnolia, smochinul, lămâiul, leandrul, cactusul, dar și platanul. Vegetația este diversificată, dominante fiind pădurile de foioase (stejar, tei, carpen).
Bocșa are o lungime de 20,2 km și o suprafață de circa 675,9 ha, reprezentând intravilanul localității, suprafață ocupată în mare majoritate de case, cât și din trei cartiere de blocuri. Până la 1943 au existat comunele Bocșa Montană, Vasiova și Bocșa Română, iar din acel an primele două comune s-au contopit, formând Bocșa Vasiovei. Ca urmare a aplicării Legii nr. 3 din 31 XII 1960, Bocșa Vasiovei s-a unit cu Bocșa Română, formând orașul Bocșa de astăzi (1 ianuarie 1961).

Activități specifice zonei:

În primul rând, industria tradițională referitoare la construcțiile metalice, dar care se menține în arealul local la cote modeste din perspectiva forței de muncă angajate și a cifrei de afaceri, executând construcții și echipamente metalice, destinate în cea mai mare măsură pieței externe (MCM Steel).
În al doilea rând, exploatarea și prelucrarea lemnului, de la exploatarea și debitarea acestuia, până la prelucrarea și livrarea sub formă de produse semifinite și finite, atât pe piața indigenă cât și pe cea externă.
În al treilea rând, pe linia tradiției se înscriu o serie de agenți economici producători și prelucrători de produse avicole și porcine.
Terenurile arabile din extremitatea vestică a Bocșei facilitează continuarea producției cerealiere și legumicultura. Întinsele suprafețe împădurite cu tei și salcâm concură la extinderea activităților de tip apicol.

Activități economice principale:

Pe lângă activitățile economice tradiționale/specifice orașului, în ultimii 20 de ani devin tot mai importante din punct de vedere economic următoarele tipuri de activități: "industrii netradiționale" precum industria de încălțăminte, mecanica fină sau cea de accesorii pentru instrumente muzicale, industria confecțiilor textile, exploatarea de suprafață și prelucrarea calcarelor și marmurei.

Obiective turistice:

Muzee:
Muzeul de sculptură "Spațiul și lumină" - Constantin Lucaci
Muzeul de mineralogie estetică - "Constantin Gruescu"
Obiective istorice:
Cetatea medievală de la "Buza turcului"
Furnalul uzinei metalurgice Bocșa Montană
Microhidrocentrala de pe Eruga.
Biserici și mănăstiri de patrimoniu:
Mănăstirea Sfântul Ilie Tesviteanul
Biserica orodoxă și biserica romano-catolică din Bocșa Montană
Biserica romano-catolică din Neu Werk.
Zone de agrement:
Lacul cu nuferi de la Dognecea
Lacul Vârtoape
Lacul Medreș
Lacul Dănilă de la Ocna de Fier
Ofertă de cazare:
Pensiunea Alyn
Motelul Izvor
Pensiunea Nufărul
Pensiunea Stejarul
Pensiunea Insomnia

Evenimente locale:

Zilele orașului - 20-21 iulie - Sfântul Ilie, patronul spiritual al orașului
Rugile tradiționale: Sărbătorile Pascale (cartier Bocșa Română) și 8-9 septembrie - cartier Vasiova
Festivalul de poezie în grai "Tata Oancea"
Festivalul de muzică populară "Aurelia Fătu Răduțu"
Festivalul "Nicolae Florei"
Festivalul Etniilor
Târgul tradițional de la Neuwerk
Expoziția anuală de columbofilie

Facilități oferite investitorilor:

Reactualizarea PUG-ului privind lansarea unei oferte optime de suprafețe destinate construcțiilor industriale și civile
Amenajări de terenuri prin extinderea utilităților destinate activităților industriale
Existența unei baze de date privind dinamica forței de muncă locală, structura forței de muncă active pe profesii, categorii de vârstă și sex
Inițiativa legislativă privind scutirea de taxe și impozite locale pe termen de 1 an, în cazul investițiilor directe care facilitează angajarea unui număr de minim 10 persoane disponibilizate 
Oportunități:
Forța de muncă calificată în domeniul confecțiilor și construcțiilor metalice
Domeniul silvic extins oferă posibilitatea exploatării forestiere prin licitarea parchetelor
​Cadrul natural variat, proprietățile aerului, diversificarea elementelor turistice, crează posibilitatea dezvoltării turismului de nişă: turism ecumenic (mănăstirea Sfântul Ilie Tesviteanul), turism industrial-tradițional ("Drumul fierului", microhidrocentrala de pe Eruga, Furnalul uzinei metalurgice), turism cultural-istoric (muzeul Constantin Lucaci și muzeul de mineralogie Constantin Gruescu), turism de recreere (salba de lacuri: Lacul cu nuferi, Vârtoape, Medreș)

Proiecte de investiții:

Implementarea proiectului "Moderinzare infrastructură de apă și apă uzată în județul Caraș-Severin, aglomerarea Bocșa"
Implementarea proiectului "Modernizare străzi în orașul Bocșa" - un număr de 27 străzi
Realizarea studiului de fezabilitate pentru reabilitarea și modernizarea unui număr de 54 străzi 
Anveloparea clădirilor unităților de învățământ locale
Reabilitarea acoperișurilor clădirilor unităților de învățământ locale
Amenajarea spațiului destinat Muzeului de mineralogie "Constantin Gruescu"
Dotarea exploatațiilor agricole cu puțuri de apă și rețea de hidranți

icon facebook Share

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor!
Pentru mai multe informatii despre cookie-uri puteti citi aici.

Se încarcă...