PRIMĂRIA BILBOR

30992 Vizualizări
Bilbor
Tip: Comuna
Adresa: Principală, nr. 120(Cod poștal: 537020), Județ: Harghita,Romania
Prezentarea Localității
b_64784_x2y0a.jpg

Persoane din institutie

Primar: Hângan Ilie Daniel
Viceprimar:
Secretar General: Runcan Dan- Adrian
Contabil: Stan Floarea- Cristina, Stan Ionela- Dorina

  • Suprafață: 227,31 kmp
  • Intravilan: 5,4 kmp
  • Extravilan: 221,91 kmp
  • Populație: 2707
  • Gospodării: 1046
  • Nr. locuințe: 905
  • Nr. grădinițe: 4
  • Nr. școli: 4
Numele localităților aflate în administrație:

Bilbor, Răchitiş

Așezarea geografică:

Comuna Bilbor este o localitate montană deosebit de pitorească, așezată la poalele Munților Călimani, la izvoarele Bistricioarei. Astăzi se cunoaste etimologia slavonă a numelui localității provenind de la Bielbor (locul bradului alb). Localitatea este înconjurată de munți acoperiți de întinse păduri de conifere. Această depresiune intramontana se prezintă ca un platou înalt, brăzdat de câteva cursuri de pâraie, cel mai important fiind Bistricioara, afluent, mai demult, al Bistriței, dar care astăzi își varsă apele în lacul de acumulare de la Bicaz. Platoul este străjuit de masivele muntoase ale Călimanilor, Bistriței și Giurgeului, care îl înconjoară ca niște ziduri ale unei cetăți.
Bilborul este o așezare relativ nouă, neputând depăși mai mult de 300 de ani. Cele mai vechi documente care se referă la ea sunt de după anul 1700. Prima atestare documentară este în 1776, BIELBOR, menționată în documentele întocmite pe vremea împărătesei Maria Tereza (1740-1780), în care se arată existența așezărilor răzlețe ale românilor, aici la Bielbor. A doua atestare documentară a localității ca sistem comunitar organizat îl reprezintă "Textul înțelegerii din 25 mai 1778, prin care comunele Ditrău si Lăzarea, din depresiunea Giurgeului iși împărțeau teritoriul muntos al Bilborului". Acest act s-a întocmit în casa satului Bilbor, adică - Primăria. Textul citat confirmă întemeierea așezării la o dată mult mai îndepărtată, în jurul anului 1700, adică după Toplița Română (1382) și Borsec (1594). În prezent Bilborul este o localitate rurală cu aproximativ 3000 de locuitori, fiind trecută pe hărțile turistice printre localitățile cu profil balnear. Acest lucru se datoreaza atât peisajului minunat, cât și numeroaselor izvoare de ape minerale.    
Comuna BILBOR este amplasată în partea nordică a județului Harghita și se află pe Valea Bistricioarei la o altitudine de 900-1053 m, fiind compusă din:
-localitatea centru de comună - BILBOR
-localitatea componentă -  RĂCHITIȘ
Limita nordică a unității administrativ-teritoriale de bază este formată de limita de județ înspre Suceava, cea vestică este formată de limita orașului Toplița, iar cea sudică fiind formată de limita stațiunii Borsec și a comunei Corbu.
Rețeaua hidrografică aparține de bazinul hidrografic al Siretului încadrându- se în regimul pluvial de tip carpatic, prezent prin pârâul Bistricioara și afluenții săi. Apele subterane sunt reprezentate atât de izvoare de ape minerale cât și de izvoare de ape dulci.
Clima este temperat-continental-depresionară și este caracterizată de o temperatură medie anuală de 7-8 grade C.
Accesibilitate:
Accesul in comuna Bilbor se face prin
-Drumul Județean D.J.174A cu acces direct la D.N.15 (Toplița-Borsec-Capu Corbului-Tulgheș-Piatra Neamț).
-Drumul Judetean D.J.174B cu acces direct la D.N.15 (Toplița-Borsec-Capu Corbului-Tulgheș-Piatra Neamț), în localitatea Capu Corbului

Activități specifice zonei:

Creşterea animalelor
Exploatări forestiere
Prelucrarea lemnului

Activități economice principale:

Exploatare apă minerală şi plată
Prelucrarea lemnului

Obiective turistice:

Popasul "Iuteş": vara - loc de agrement şi iarna - loc pentru schiat şi săniuţă
Biserica din lemn "Sfântul Nicolae"
Memorialul Eroilor militari - se află lângă Biserica Sf. Nicolae
- Mlaştina mineralizată "Dobreanu"
- Rezervaţia naturală "Mesteacănul pitic"
Pr. Ruşilor

Evenimente locale:

Târgul de primăvară - anual, în prima duminică din luna mai
Târgul de toamnă - anual, 14 octombrie
Ziua comunei denumită ,,Bilborul în sărbătoare” - anual, 29 iunie
Târg săptămânal de mărfuri - duminica - în piața amenajată în acest sens
Expoziţia de ovine 

Facilități oferite investitorilor:

Reţea electrică
Reţea apă potabilă
Drumuri de acces
Teren pentru construcţii
Telefonie fixă
Internet
Telefonie mobilă
Cablu TV

Proiecte de investiții:

Îmbunătățire nivel de tensiune și modernizare LEA JT și branșamente în comuna Bilbor, județul Harghita de către SDEE Transilvania SUD S.A. - Suc. de Distribuție a Energiei Electrice Harghita
Proiectare și executare - Sistem canalizare și stație de epurare
Reactualizare Plan Urbanistic General
Modernizare drumuri de acces și drumuri comunale

icon facebook Share

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor!
Pentru mai multe informatii despre cookie-uri puteti citi aici.

Se încarcă...