Cuvântul primarului

Domnilor consilieri,
Doamnelor și domnilor invitați și invitate,
Mă simt onorat să vă prezint activitatea pe care am desfășurat-o în calitate de primar al comunei Băuțar, în decursul anului 2016, împreună cu colegii mei.
Așa cum știți și dumneavoastră, primarul îndeplinește, conform Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, completată și modificată, funcția de autoritate publică, fiind șeful administrației publice, pe care o conduce și o controlează.
Primarul este acela care, conform legii, reprezintă comuna în relații cu alte autorități, cu persoane fizice române și străine, asigură respectarea drepurilor și libertăților cetățenilor, a prevederilor Constituției, precum și punerea în aplicare a legilor, decretelor, hotărârilor și ordonanțelor guvernului, hotărârile judecătorești și nu în ultimul rând a hotărârilor consilului local.
Domnilor consileri, dragi invitați, în cursul unui an calendaristic, într-o comunitate se petrec și se succed o multitudine de evenimente și acțiuni dintre cele mai diverse, care privesc comunitatea în sine, cât și problemele individuale ale cetățenilor din comuna noastră.
De aceea putem să spunem că anul 2016 a fost un an destul de greu din punct de vedere al acțiunilor edilitare gospodărești, din punct de vedere al schimbării legislației în ceea ce privește proprietatea, protecția mediului, subvenționarea unor activități agricole, terenuri, animale, în condițiile crizei economice și financiare pe care o străbate țara noastră.
Reușitele pe care le-am obținut până în prezent, consider că se datorează coeziunii care a existat și există între Consiliul Local Băuțar și conducerea Primăriei, discernământului dumneavoastră, domnilor consilieri, care cunoașteți foarte bine problematica cu care ne confruntăm și nu în ultimul rând, spiritului de echipă al colegilor din aparatul propriu al Primăriei, în condițiile în care consiliul local s-a implicat în problematica multiplă cu care ne confruntăm la nivel local. Cu acest prilej doresc să aduc mulțumirile mele sincere tuturor colaboratorilor, agenților economici, conducătorilor de instituții și nu în ultimul rând prin dumneavoastră cetățenii comunei Băuțar. Am avut un an greu din punct de vedere financiar, guvernul tehnocrat blocând toate investițiile, nealocând nico sursă financiară.
Nu am să scot în relief toate problemele pe care le-am rezolvat, dumneavoastră cunoscându-le din informările făcute de mine în cadrul ședințelor lunare de consiliu și a hotărârilor adoptate de dumneavoastră, domnilor consilieri, cu aceste ocazii.
Așa cum reiese din raportul primarului privind principalele obiective propuse a le realiza în anul 2016, prezentat în ședința Consiliului Local din luna ianuarie 2016, mi-am propus a realiza un număr de 22 obiective toate foarte importante din punctul meu de vedere, după cum urmeză:
La Grădinița Băuțar Superior nu am reușit să rezolvăm încălzirea centrală, dar există sobă de teracotă pe lemne, condițiile fiind foarte bune.
Un alt obiectiv pe care mi l-am propus să-l realizez în acest an a fost acela al continuării asfaltării ulițelor comunale aprobate cu ajutorul Consilului Local. Cu tot regretul, nu am reușit acest lucru din cauza lipsei fondurilor bănești.
Achiziționarea și montarea unui număr de cel puțin 20 lămpi stradale a fost un alt obiectiv propus, ceea ce s-a și realizat, având mici probleme cu arderea becurilor la lămpile stradale, reușind în mare măsură să rezolvăm acveastă prroblemă.
Reabilitarea prin pietruire a mai multor ulițe comunale a fost realizată parțial. S-a reușit în satul Băuțarul de Sus, reabilitarea prin pietruire a "Uliței lui Luț", a "Uliței Floronilor" și "Ulița Bistra" în satul Bucova, pietruire drum la Școala cu clasele I-IV Băuțarul Inferior.
Un alt obiectiv propus a se realiza a fost acela de a pavaza parcarea din fața Casei Culturale Bucova. O lucrare realizată și zic eu, de bună calitate, dând o nouă înfățișare zonei centrului civil al satului Bucova.
Am continuat demersurile și în acest an pentru obținerea aprobărilor necesare Studiului de fezabilitate pentru alimentarea cu apă și canalizare a comunei Băuțar, stabilindu-se punctele unde trebuie să realizăm lucrările necesare în acest sens. Avem aprobat studiul de fezabilitate pentru introducerea apei curente și depusă documentația pentru canalizare.
Așa cum știți și dumneavoastră, am continuat cu instruirea copiilor pentru a învăța dansuri populare, un aport deosebit avându-l aici dl. Ionuț Pascotă, instructorul nostru de la Marga, căruia vreau să-i mulțumesc public pe această cale.
Menținerea curățeniei în comună și în special de-a lungul DN 68, cursurilor de apă, de-a lungul ulițelor comunale și în secial a capetelor de pod peste râul Bistra a fost un alt obiectv prioritar ce l-am avut în vedere. Am întâmpinat multe greutăți în acest sens, oamenii depunând mizerie în special la capetele de poduri, aruncând pet-uri în apă și alte mizerii. Am căutat cu personalul nostru să facem curățenie, dar dacă situația continuă, suntem nevoiți să trecem la aplicarea măsurilor legale împotriva celor care se fac vinovați.
Am căutat, de asemenea, să montăm containere în locurile vulnerabile, cu toate că nu am reușit să satifacem toate cerințele. Sperăm, ca începând cu luna ianuarie 2017, să rezolvăm această problemă, începând să constrim din fonduri proprii, regie proprie, gabioane pentru depozitarea gunoaielor.
Încă de la începutul anului 2016 s-a demarat întocmirea actelor și rezolvarea proprietății la Casa Culturală Bucova. S-au atacat în instanță, de către un grup de cetățeni din Bucova, actele întocmite, demostrându-ne că proprietar nu a fost persoana după care s-a dezbătut succesiunea. Sperăm că în timpul cel mai scurt să identificăm adevăratul proprietar și să rezolvăm și această problemă. 
Mi-am propus, de asemenea, cumpărarea unui teren unde să amplasăm stația de epurare. S-a găsit terenul, ne-am înțeles la preț cu proprietarul, dar nu s-a mai aprobat această variantă, găsindu-se noi soluții de proiectanți.
Un alt obiectiv a fost acela de conectare apă curentă la Casa Culturală Băuțarul de Sus și Casa Culturală Bucova. Precizăm că au fost forate 2 puțuri, s-a făcut conectarea, dar problema nu este rezolvată în totalitate, cu mici excepții.
Un alt obiectiv pe care l-am avut în vedere a fost acela de întocmire a monografiei comunei Băuțar. O lucrare amplă, aflată în curs de desfășurare privind adunarea de date și informații scrise, în curs de documentare.
S-a mai realizat defrișarea în jurul Crucii din Capul Dealului și totodată am reușit să tragem și curentul electric pentru iluminarea ei.
Printre alte obiective care au fost realizate în acest an, fără a fi planificate se numără: 
- asigurarea lemnelor de foc la unităților din comună pentru acestă iarnă;
- întreținerea centralelor termice la primărie, cămine culturale, azil de bătrâni și școlile din comună;
- s-a refăcut acoperișul terasei la Școala Cornișoru;
- s-a finalizat forajul la Casa Culturală Bucova;
- s-a construit un pod de trecere pe Ulița Gura Popii, către proprietățile din zonă, în uma decolmatării pârâului;
- construirea unui pod de treecere peste pârâul Frasina, la familia Curelar Olimpia;
- s-au refăcut acostamentele în urma betonării a străzilor spre cimitirele din Băuțarul de Jos și Băuțarul de Sus, având în vedere și pe cel din satul Bucova;
- s-a construit gard la cimitirul din Băuțarul de Sus;
- au fost curățate rigolele betonate în urma surpărilor de pământ din satul Cornișoru;
- s-a decolmatat parțial pârâul "Gemenița" și "Pârâil Lung";
- s-a construit hazna la Casa Culturală Bucova;
- s-au construit 2 rigole de trecere pe Ulița Bistra, la familiile Ștefănuc Bujor și Deacon Diadem;
- în colaborare cu poliția locală s-a refăcut acoperișul la postul de poliție, defrișări și curățenie în jurul sediului;
- s-au plombat gropile pe drumul comunal Cornișoru, iar pe o distanță de cca. 250 ml s-a turnat covor asfaltic.
În sfera nerealizărilor se numără:
- împrejmuire azil de bătrâni-centru de zi Bucova;
- pietruire drum Cornișoru spre gară pe lângă apa Corna;
- montare stâlpi din beton pentru iluminatul public pe porțiunea gară Băuțar în amonte spre Ulița Măgonilor, de-alungul DN 68;
- întocmirea monografiei comuna Băuțar;
- construirea asfaltării tuturor ulițelor din comună, promisiune făcută în Campania electorală de dl. președinte al PSD Caraș-Severin, Ion Mocioalcă.
Domnilor consilieri,
Dragi invitați,
Aș dori să remarc faptul că nimic nu putem realiza la nivelul comunei Băuțar în acest an dacă există o colaborare perfectă între instituția primarului, executivul comunei și consiliul local, pentru care doresc să vă felicit încă o dată și să vă mulțumesc sincer, având un singur scop, acela de a realiza cât mai multe necesități pentru locuitorii comunei Băuțar, pentru a crea un climat și un trai cât mai bun și mai decent, în special pentru tineretul comunei noastre.
Vă mulțumesc încă o dată, domnilor consilieri, pentru sprijinul acordat, simțindu-vă mereu aproape, fără ajutorul dumneavoastră fiind convins că nu reușeam să realizăm nimic.
Doresc să mulțumesc în acest cadru festiv executivului primăriei, domnului viceprimar, domnului secretar, doamnei contabil, domnului arhitect șef, celorlați colegi din primărie, care pe un salariu necorespunzător muncii pe care o depun, fac toate eforturile, de multe ori și peste orele de program, să-și realizeze sarcinile pe linie de serviciu, având oameni competenți în toate domeniile de activitate.
Doresc să mulțumesc, de asemenea, conducerii școlii, cadrelor didactice din comună, tuturor celor care s-au implicat pentru educarea și formarea copiilor noștri.
Țin să mulțumesc, de asemenea, tuturor colaboratorilor implicați în realizarea obiectivelor de la nivelul comunei Băuțar, domnului Dani de la Hațeg pentru asigurarea funcționării în bune condiții a iluminatului din  comumnă, a montării becurilor luminoase de-alungul DN 68, cu ocazia sărbătorilor de iarnă și nu numai.
Țin de asemenea să mulțumesc în acest cadru lărgit tuturor cetățenilor comunei Băuțar care s-au implicat, au înțeles necesitatea realizării obiectivelor propuse la adevărata valoare, fără a denatura realitatea, apreciind efortul comun pe care atât legislativul cât și executivul l-a făcut.
Am promisiunea că și în contiunuare comuna Băuțar va fi sprijinită în realizarea altor obiective strict necesare, pe care conducerea județului le are în vedere.
Desigur, ar mai fi multe probleme pe care eu ar fi trebuit să le evidențiez cu ocazia acestei ultime ședințe lărgite a Consiliului Local pe anul 2016, o ședință de bilanț a activității primarului și a aparatului propriu, dar doresc să mă opresc aici, lăsând la latitudinea dumneavoastră să apreciez efortul nostru.
Aflându-ne în inima Sfintelor Sărbători de Iarnă, mă opresc aici, asigurându-vă că și în continuare mă voi strădui să-mi fac datoria cu mult discernământ și competență față de cetățenii comunei Băuțar și împreună cu Consiliul Local, să ridicăm comuna noastră la standardele europene, căutând să fim în permanență, ca și până acum, la dispoziția dumneavoastră, dragi locuitori ai comunei Băuțar.
Vă doresc din inmă, tuturor celor prezenți și prin dumneavoastră, locuitorilor comunei Băuțar, multă sănătate, fericire, prosperitate, sărbători fericite alături de cei dragi.
Vă mulțumesc.

Prezentarea Localității

Persoane din institutie:

Primar: Barbescu Romulus
Viceprimar: Stăngion Petru-Tudor
Secretar General: Bugar Cristiana
Contabil: ec. Boldea Cătălina

  • Suprafață: 18964 ha
  • Intravilan: 500 ha
  • Extravilan: 18464 ha
  • Populație: 2577
  • Gospodării: 860
  • Nr. locuințe: 871
  • Nr. grădinițe: 3
  • Nr. școli: 1
Numele localităților aflate în administrație:

Băuţar, Bucova, Cornişoru, Preveciori

Așezarea geografică

Comuna Băuţar din punct de vedere administrativ cuprinde cursul superior al Văii Bistrei și versanţii sudici ai Munţilor Poiana Ruscăi şi cei nordici ai Munţilor Țarcu și este așezată la extremitatea nord-estică a judeţului Caraş-Severin pe şoseaua DN 68 la 32 + 050 km de orașul Caransebeş - localitatea Băuțar, respectiv 40 + 000 km de Caransebeș - localitatea Bucova.Comuna Băuțar este situată la poalele Munților Retezat și Poiana Ruscăi, Poiana Mărului și Munții Țarcului, având în spate scutul falnic al Retezatului, la contactul a două subunități morfologice distincte: Depresiunea Hațegului și Culoarul Bistra-Timiș. Acolo unde Bistra, apă furtunoasă și zgomotoasă își schimbă cursul obișnuit, având izvorul pe pantele nordice ale Vârfului Pietrii (2 192) m din Munții Țarcului și după ce curge pe direcția aproximativă sud-nord, răzbește în coridor, pe care-l străbate până la vărsarea sa în râul Timiș. Pe amândouă maluri ale acestui râu se află satul Bucova, iar mai la vale satul Băuțar. Până în anul 1950 Bucova făcea parte din județul Hundeoara, plasa Sarmisegetusa, mai apoi din raionul Caransebeș, regiunea Banat, iar din anul 1968 din județul Caraș-Severin.
Teritoriul administrativ al comunei este mărginit la est de comuna Sarmisegetusa, capitala Daciei Romane, satul Zăicani, locul de baștină a renumiților oameni politici transilvăneni - Huniazii. La limita administrativă se găsește Poarta de Fier a Transilvaniei - granița de odihnioară și de astăzi dintre Ardeal și Banat și apă Zăicanilor. Centrul comunei este la 240 m altitudine față de nivelul mării.

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor!
Pentru mai multe informatii despre cookie-uri puteti citi aici.

Se încarcă...