PRIMĂRIA BĂLCEŞTI

41881 Vizualizări
Balcesti
Tip: Oras
Adresa: Aleea Petrache Poenaru, nr. 1(Cod poștal: 245400), Județ: Valcea,Romania
Cuvântul primarului

      

Prezentarea Localității
b_no-image2.png

Persoane din institutie

Primar: Aleca Constantin
Viceprimar:
Secretar General: Jur. Gherlan Elena Robertha
Contabil: ec. Chiriţă Marinela

  • Suprafață: 9812 ha
  • Intravilan: 1256,7 ha
  • Extravilan: 8555,3 ha
  • Populație: 5197
  • Gospodării: 3200
  • Nr. locuințe: 3200
  • Nr. grădinițe: 5
  • Nr. școli: 5
  • Nr. licee: 1
Numele localităților aflate în administrație:

Preoțești, Gorunești, Poieni, Ulicioiu, Otetelisu, Benesti, Irimeşti, Cârlogani, Palei

Așezarea geografică:

Teritoriul localităţii Bălceşti face parte din bazinul hidrografic al Oltului, prin râul Olteţ, care izvorăşte din Munţii Căpăţânii şi al cărui curs străbate localitatea de la nord la sud, pe distanţă de 21,5 km. El este situat pe cursul mijlociu al râului. La limita sud – vestică a judeţului Vâlcea în vecinătatea judeţelor Dolj şi Olt.
Din punct de vedere al coordonatelor geografice, localitatea este situată între 23 52” 43,7” şi 23 59” 48,8” longitudine estică şi 44 32”06,3” şi 44 47, 3” latitudine nordică, având o lăţime pe direcţia est- vest de 9 km şi o lungime pe direcţia nord- sud de 19,8 km. Limitele sale teritoriale include o suprafaţă de 9800 ha.
Oraşul este dispus la o distanţă egală de oraşele Balş, Drăgăşani, Craiova, aproximativ 45 km, şi este traversat de drumul naţional DN 65C pe o lungime de 7 km. Pe teritoriul localităţii Bălceşti au fost amplasate un număr de 4 sonde de ţitei în satul Irimeşti în anii 1980 şi o sondă în satul Beneşti în anul 1998, în prezent acestea sunt in conservare.
Din punct de vedere geologic, luncile şi terasele pun în evidenţă o structură încrucişată de roci permeabile, pietrişuri, bolovănişuri, nisipuri, cu roci marno- argiloase, toate caracteristice holocenului şi pleistocenului.
Sub acţiunea climei umede şi a pădurilor s-a format solul brun de pădure, care este solul local predominant, deasemenea în luncile râurilor Olteţ şi Cerna apar solurile de luncă, unde se înglobează aluviunile, iar pe terasa a doua din Valea Olteţului se găsesc solurile de terase silvestre, brune- roşcate podzolite.
Din punct de vedere hidrografic aşezarea face parte din bazinul Oltului, prin râurile Olteţul şi Cerna, direcţia de scurgere a apelor este nord- sud urmărind înclinarea generală a reliefului. Din punct de vedere biogeografic teritoriul localităţii este inclus în provincia Moesia, care aparţine grupei central- europene de nuanţă
​submediteraneană, cu numeroase elemente termofile. Dependentă de condiţiile climatice temperate, vegetaţia aparţine de subzona stejarului

Activități specifice zonei:

Agricultură
Comerț
 

Activități economice principale:

Agricultură
Comerț
Firme reprezentative:
SC Giovani SRL
SC Cerna SRL
SC Rodian Învești SRL
SC Miami SRL
SC Damila SRL
SC Agroneg SRL
 

Obiective turistice:

Conacul Petrache Poenaru
Biserica cu hramul Mihail și Gavril Bălcești
Biserica cu hramul Sfânta Paraschiva Gorunești
Biserica Popești

Evenimente locale:

Bâlci anual de Sfântul Ilie
Ziua Orașului - 18 iunie
 

Facilități oferite investitorilor:

Parc Industrial 

Proiecte de investiții:

Proiecte realizate 2016 – 2020 :
Îmbunătățirea capacității Administrației Locale (Gal)
Amenajare drum de exploatare (AFIR)
Alimentare cu apă și canalizare (Masterplan)
​Infrastructură rutieră (buget local)

icon facebook Share

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor!
Pentru mai multe informatii despre cookie-uri puteti citi aici.

Se încarcă...