PRIMĂRIA BĂICOI

35738 Vizualizări
Baicoi
Tip: Oras
Adresa: Unirii, nr. 21(Cod poștal: 105200), Județ: Prahova,Romania
Prezentarea Localității
b_no-image2.png

Persoane din institutie

Primar: Marius Ioan Constantin
Viceprimar:
Secretar General: Savu Cristina
Contabil: Barbu Elena- Doina

  • Suprafață: 6536 ha
  • Intravilan: 1658 ha
  • Extravilan: 4878 ha
  • Populație: 19387
  • Gospodării: 5946
  • Nr. locuințe: 6701
  • Nr. grădinițe: 5
  • Nr. școli: 5
  • Nr. licee: 1
Numele localităților aflate în administrație:

Băicoi, Tufeni, Lilieşti, Dâmbu, Tintea

Așezarea geografică:

Situat pe paralela 45° 02' latitudine nordică și limitat la Est de meridianul de 25° 52' longitudine estică, orașul Băicoi este amplasat la contactul Subcarpaților de Curbură de Câmpia Ploieștilor
Dealurile Tintea - Băicoi apar din punct de vedere hipsometric ca o treapta înaltă cuprinsă între 400 - 500 m ceea ce face ca ele să domine Câmpia Înalta a Ploieștilor. Înalțimea maximă (406 metri), raportată la nivelul mării, se atinge în cadrul orașului pe Dealul Tintea.
Orașul se întinde pe o lungime de 17 km (de la intrarea în Tufeni dinspre Mislea până la ieșirea spre Găgeni - Canton). Este dezvoltat practic de-a lungul arterei principale (strada Republicii), din care pleacă mai multe străzi acestea nedepăsind însă ca lateralitate 2-3 km, decât cu rare excepții. Amplasat în apropierea unui mare centru industrial cum este orașul Ploiești și pentru că beneficiează de importante resurse de petrol și gaze, sare păduri, terenuri agricole, a intrat de timpuriu în circuitul economic.
Poziția sa în apropierea municipiului Ploiești a avut și are repercursiuni asupra orașului Băicoi care este atras pregnant în activitatea industriala a municipiului.
Limitele administrative sunt: Cocorăștii- Mislii și Scorțeni la Nord, Bănesti și Florești la Vest. Ariceștii Rahtivani la Sud și Plopeni și Păulești la Est.

Activități specifice zonei:

Încurajarea activităților extrașcolare pentru copii și tineret, prin înființarea cursurilor de dans, de teatru, chitară clasică, pian, înot, unde cursanții au profesori de specialitate, iar rezultatele obținute sunt și la nivel internațional

Activități economice principale:

Activităţi petroliere
Morărit
Ateliere de producţie
Servicii
Creşterea animalelor
Culturi cerealiere

Obiective turistice:

Există câteva locuri care pot stârni interesul turiștilor precum: "Biserica Sfinții Constantin și Elena", care are în interior picturi de Nicolae Grigorescu în debutul carierei sale sau ruinele capelei prințesei Cleopatra Trubetkoi, aflate în Parcul de lângă Primărie.
Cu adevărat atractivă este stațiunea Băile Valea Stelii din Tintea stațiune balneoclimaterică ce are în componența sa un lac cu ape sulfuroase, plin de nămol sapropelic de o calitate excepționalaă. Efectele apelor sale clorosodice-iodurate sunt recomandate în tratarea afectțunilor reumatismale și post traumatice, afecțiunilor sistemului nervos central și periferic și afecțiunilor cardio- vasculare.

Evenimente locale:

Anual în jurul datei de 21 mai, se aniversează Zilele Orașului Băicoi.
Activități lunare cultural - artistice în cadrul Casei de Cultură Oraș Băicoi.
Expoziții și lansări de carte în cadrul Casei de Cultură Băicoi.
Piese de teatru puse în scena de trupa Har- din cadrul Casei de Cultură Băicoi.
Gala artei dansante.
​Activitati sportive.

Proiecte de investiții:

1.Amenajare parc central Băicoi Proiect finanțat pe POR 2014-2020, având termen de execuție luna mai 2020, prin care se urmărește amenajarea unor zone de agrement, sprijinirea acțiunilor de protecșie a mediului și dezvoltarea spațiilor verzi în oraș.
Lățimea minimă este de aproximativ 150 m, iar lungimea maximă este de aproximativ 480 m.
Structura funcțională este gândită în jurul a trei funcțiuni majore care pot coexista cultura, sportul ți petrecerea timpului liber.
Obiective importante: un teaatru în aer liber ,săli scenă de spectacole grupuri sanitare, alei pietonale, piste de biciclete și role, iluminat public, cișmele zona administrativă și de mentenanță care poate eventual asigura mentenabilitatea spațiilor verzi în întreg orasul. Vor fi prevăzute poduri, foișoare piese de apă, un monument care să reprezinte orașul Băicoi.
2. SpitalL orășenesc Băicoi - deservește atât populația Orașului Băicoi cât și populația din comunele limitrofe: Florești, Filipeștii de Pădure, Filipeștii de Târg, Mislea Cocorăști.
S-au făcut reparați la acoperișul Spitalului și s-au făcut lucrari de amenajare a curții spitalului. S-a reabilitat etajul III și s-a dotat spitalul cu aparatură medicală, constând în Negatoscop încastrat pentru sala de operații. Laparoscop (turn laparoscopic); Pistol biopsie automatic : Combina cu douî canale (curent): Lampa Solux și Canapea pentru magnetodiaflux, urmând a se depune un nou proiect pentru dotarea spitalului cu aparatură nouă pentru toate sectiile.
3. Creșterea eficienței energetice a iluminatului public în orașul Băicoi- proiect depus pe POR și este în faza de evaluare, urmând a se semna contractul de finanțare. Valoare totală proiect 6.756.597.29 lei cu TVA. Scopul proiectului este eficientizarea sistemului de iluminat stradal prin asigurarea unui sistem de iluminat modern, cu eficiența luminoasă și energetic ridicată, cu o durată de viață mare, cu cheltuieli de intreținere și exploalare reduse.
4. Construire centru cultural- recreativ Băicoi - extinderea, modernizarea, reabilitarea, dotarea, schimbarea folosinței inițiale clădire fost spital hepatită - proiect depus pe POR prin care sunt propuse următoarele lucrări majore: dotarea imobilului ce a avut funcțiunea de Spital
- Reabilitarea, modernizarea Hepatita
- Extinderea imobilului existent cu un corp nou de clădire, având în regim de întalțime de P+2 retras
- Schimbare de destinație din Spital de Hepatita în Centru Cultural Recreativ.
- Amenajarea peisagistică a curții imobilului rezultat din extindere.
5. Reabilitare drumuri de interes local în orașul Băicoi, județul Prahova și construire trotuare și piste de biciclete în orașul Băicoi, județul Prahova project depus pe POR, prin care se urmărește reabilitarea străzilor prin așternere covor asfaltic , marcaje rutiere și semnalistică rutieră; realizare de trotuare pe DJ 100 F ( strada Tufenilor și strada Horia ); piste de biciclete pe străzile Horia, Tufenilor, Popa Șapca, Primăverii, George Cosbuc, Crișan.
6. Asfaltae trăzi în orașul Băicoi ce cuprinde lucrări de reabilitare și modernizare străzi,  un obictiv în derulare
7. Reabilitare și modernizare Liceul Tehnologic Constantin Cantacuzino oraș Băicoi proiect depus pe PNDL anul acesta urmând a se începe execuția care va consta în lucruri de extindere cu 3 săli de clasă, reabilitarea fundațiilor Sălii de Sport, termoizolarea și hidroizolarea terasei Sălii de Sport anvelopare cu termosistem de 10 cm, extindere sală de sport, înlocuire sistem scurgere precipitații, asigurare acces persoane dizabilități ,refacere linisaje interioare, dotarea cu instalații sanitare și termice, montarea unei noi centrale termice complet dotată, schimbarea instalațiilor electrice și înlocuirea tabloului electric, reparație împrejmuire proprietate, reparații instalații termice și sanitare, dotare cu mobilier.
8. Modernizare și reabilitare școala generală cu clasele I -VIII, Tintea Corp C1 și corp C2, orașul Băicoi, județul Prahova ,  proiect depus pe PNDL anul acesta urmând a se începe execuția care va consta în lucrări de refacere parțială zidărie, cămăsuirea pereților portanti ,realizare centuri din beton armat, inlocuire partiala sarpanta, anveloparea pereților exteriori înlocuire rețele termice și electrice, montare centrală termică înlocuire împrejmuire incintă amenajare teren de sport și împrejmuirea acestuia și dotarea cu mobilier.
9. Modernizare și reabilitare școal generală NR. 2 , Str. Viilor, oraș Băicoi, județul Prahova - proiect depus pe PNDL anul acesta urmând a se începe execuția care va consta în lucrări de extindere grupuri Sanitare, subzidiri din beton armat, cămăsuirea pereților structurali, inlocuire șarpanta + învelitoare termoizolare + ignifugare anvelopare clădire, gletuire pereți, șapă, demontare montare rețele termice și electrice, dotare centrală termică, refacere împrejmuire dotare cu mobilier.
10. Pentru Scoala Gimnazială Liliești și pentru Grădinița nr. 1 oraș Băicoi județul Prahova urmează a se achiziționa dotări cu mobilier, proiect PNDL

icon facebook Share

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor!
Pentru mai multe informatii despre cookie-uri puteti citi aici.

Se încarcă...