PRIMĂRIA BÂRZAVA

31273 Vizualizări
Barzava
Tip: Comuna
Adresa: Principală, nr. 314(Cod poștal: 317030), Județ: Arad,Romania
Prezentarea Localității
b_no-image2.png

Persoane din institutie

Primar: Faur Gabriel
Viceprimar:
Secretar General: Buda Anca Maria Simona
Contabil: Blaj Minodora

  • Suprafață: 25643 ha
  • Intravilan: 743 ha
  • Extravilan: 24900 ha
  • Populație: 2699
  • Gospodării: 951
  • Nr. locuințe: 1254
  • Nr. grădinițe: 2
  • Nr. școli: 3
Numele localităților aflate în administrație:

Dumbrăviţa, Groşii Noi, Bătuţa, Bârzava, Monoroştia, Căpruţa, Slatina de Mureş, Lalaşinţ

Așezarea geografică:

Comuna Bârzava este situată la poalele Munţilor Zărand, la contactul acestora cu Munţii Metaliferi, pe Râul Bârzava - afluent de dreapta al Mureşului.
Teritoriul comunei este străbătut de Drumul Naţional 7, Bârzava situându-se la aproximativ 62 km est de oraşul Arad. Tot prin Bârzava trece Culoarul 4 european de cale ferată (Curtici-Arad-Simeria-Bucureşti).

Activități specifice zonei:

Agricultură
Turism
Prelucrarea lemnului

Activități economice principale:

Cultivarea terenurilor
Creșterea animalelor
Tăierea și prelucrarea lemnului

Obiective turistice:

Dintre obiectivele turistice, religioase şi culturale de pe teritoriul comunei Bârzava menţionăm următoarele:
- Rezervaţia naturală Runcu Groşii Noi
- Zona fosiliferă de pe Valea Monoroştiei
- Peisajele şi sălaşele de pe Valea Monoroştiei
- Peisajele şi sălaşele din zona Dumbrăviţa - Groşii Noi - Slatina de Mureş
- Biserica de lemn din Groşii Noi
- Bisericile din Bârzava şi satele aparţinătoare
- Zona Văii Mureşului, a Văii Groşilor şi a Văii Bârzavei
- Vechile şcoli din Bărzava, Monoroştia şi Căpruţa
- Casa memorială Iosif Conta (Monoroştia)
Rezervaţia Naturală Runcu - Groşii Noi
Rezervaţia se găseşte în bazinul Văii Groşilor, afluent al Mureşului la o altitudine între 350 - 623 m., fiind alcătuită în majoritate din arboreta de gorun şi fag. Suprafaţa rezervaţiei este de 261,8 ha. Rezervaţia datează din anul 1965 când s-a înfiinţat un nucleu de 27,7 ha. Relieful se caracterizează prin versanţi peneplenizaţi în trepte. Configuraţia terenului este ondulată. Rezervaţia este străbătută de Pârâul Polom şi Runcu. Apa freatică este de adâncime. Solurile sunt brunluvic pseudogleizat, brun eumezobazic tipic şi molic.
Flora cuprinde specii de fag 52%, gorun 41%, cer 2%, carpen 2%, alte specii (Prunus avium, Sorbus torminalis, etc.) 3%. Tipul predominant de flora Asperula - Asarum. Cel mai înalt gorun şi cel mai bătrân are 42,3m şi 280 - 300 ani, având un diametru de 98 cm.
Fauna cuprinde broasca de pădure, salamandra, ciocănitoarea, gaiţa, cerbul, mistreţul, căpriorul, vulpea, pisica sălbatică, lupul, râsul, viezurele, etc.
Rezervaţia a fost vizitată de silvicultori din Bavaria, Franţa, Austria, şi de specialişti din Ungaria, Suedia, Elveţia, etc.
Zona fosiliferă Monoroştia
Se află situată pe versantul văii Monoroştia, în apropiere de sat. Aici se păstrează fosile de moluşte din Ponţianul Mediu ce dovedesc faptul că această zonă în trecutul îndepărtat a fost acoperită de apele mării, dar, datorită eforturilor de cutare, regiunea s-a ridicat devenind uscat.
Peisajele şi sălaşele din zona Dumbrăviţa, Groşii Noi şi Slatina de Mureş.
Locuitorii din aceste părţi sunt ospitalieri şi harnici, având două mari credinţe: una în glia străbună pe care au lucrat-o şi care le-a asigurat pâinea cea de toate zilele, iar a doua mare credinţă este în Dumnezeul din cer care le-a dat speranţa şi tăria de a dăinui. Astfel au străbătut veacurile şi neamul a rămas.
Biserica de lemn din Groşii Noi
Are hramul Întâmpinarea Domnului şi datează din anul 1807. Fundaţia bisercii este din piatră, biserica fiind construită din lemn, cu acoperişul din şindrilă. Stilul este baroc vienez. Biserica este pictată în interior. Resturarea ei s-a făcut în 1992 sub îngrijirea lui Horea Bernea.
Biserica Ortodoxă din Bârzava 
Are hramul Adormirea Maicii Domnului. Prima biserică ortodoxă a fost construită din lemn pe valea Bârzavei. Actuala biserică datează din 1890. Este în formă de cruce, cu un singur turn în stil baroc. Plafonul este plat. A fost sfinţită în 1892. În 1932 biserica este renovată.
Pictura este executată în tempera şi împreună cu iconostasul este realizată de zugravul Ştefan R. Vlădescu. În 1930 biserica primeşte ca donaţie un ceas pentru turn de la Stana Cojan din S.U.A., fostă credincioasă a comunei. Restaurări ale bisericii se mai fac în 1961, 1972 şi 1978. Biserica are aproximativ 560 de enoriaşi.
Biserica Greco-Catolică
Biserica a fost construită sub conducerea preotului Aurel Birău în anul 1936. Hramul bisericii este Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel. În perioada 1948-1992 a funcţionat ca biserică ortodoxă. În data de 27 iunie 1992, credincioşii greco-catolici au preluat biserica.
Pictura a fost efectuată de pictorii Toth Mihai şi Kovaci Ana în anul 1938. Dintre obiectele de cult remarcabile din biserică amintim: un potir poleit cu aur din 1906, o icoană de argint reprezentând pe Maica Domnulului (1936), cărţi vechi de cult (1850). Biserica are 217 enoriaşi români.
Biserica din Bătuţa 
Datează din anul 1884. Pictura a fost realizată de Emil Mihon în 1956.
Biserica din Căpruţa
Datează din 1925. Este în stil bizantin. În curtea bisericii se află monumentele eroilor din cele două răboaie mondiale.
Biserica din Dumbrăviţa
Are hramul Sfântul Dimitrie.Datează din anul 1948 şi este în stil baroc. Pictura este realizată de Cornel Cenan.
Biserica nouă din Groşii-Noi 
A fost sfiinţită în anul 1992. Pictura a fost realizată de Constantin Niţulescu.
Biserica din Lalaşinţ 
A fost sfiinţită în anul 1846. Este în stil baroc şi are o formă de navă cu o absidă ovală. Iconostasul este din anul 1932, cumpărat de la Căprioara şi pictat pe pânză în ulei.
Biserica de la Monoroştia
În 1890 a fost adusă o biserică de lemn de la Căpâlnaş. Biserica a ars în 1967. Actuala biserică datează din anul 1971.
Biserica din Slatina de Mureş
Are hramul Înalţarea Domnului şi datează din 1885. Stilul bisericii este baroc vienez. Împăratul Franz Iosef a donat 100 de coroane pentru zidirea biserici. Pictura este realizată de preotul Liviu Tulcan în 1959.
Zona Văii Mureşului
Se pretează pentru tursimul nautic, înot, pescuit sportiv, iar Văile Bârzavei, Groşilor cu satele răsfirate, cu grădini şi pomi fructiferi se pretează pentru turismul de recreere, drumeţii, etc.
În Bârzava, Monoroştia şi Căpruţa se găsesc vechile şcoli unde au învăţat şi încă învaţă generaţii întregi de români.
Casa memorială Iosif Conta
Casa memorială Iosif Conta se află în satul Monoroştia în zona de conflenţă a Văii Bavna cu Valea Monoroştiei, nu departe de DN 7. Aici s-a născut şi a copilărit marele dirijor.

Evenimente locale:

Sărbătoarea Sânzienelor 
Are loc pe data de 24 iunie. A debutat în urmă cu 32 de ani printr-o sărbătoare câmpenească la Andreasca, pe valea Monoroştiei. La eveniment participau formaţii de dansuri populare, coruri, muzică populară şi altele. Bârzava s-a înfrăţit cu românii din Banatul Sârbesc care au fost ani la rând oaspeţi la această sărbătoare.

Facilități oferite investitorilor:

Suport logistic şi consultanţă
Concesionări terenuri

Proiecte de investiții:

Înființare centru local de informare și promovare turistică
Reabilitare infrastructură agricolă în comuna Bârzava
Refacere și modernizare infrastructură rutieră în comuna Conop-Bata-Bârzava
Sistem de management integrat al deșeurilor solide județul Arad
Reţea apă-canal

Galerie
bgallery_4176_245.jpg
bgallery_4176_246.jpg
bgallery_4176_247.jpg
bgallery_4176_248.jpg
bgallery_4176_245.jpg
bgallery_4176_246.jpg
bgallery_4176_247.jpg
bgallery_4176_248.jpg
<
>
icon facebook Share

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor!
Pentru mai multe informatii despre cookie-uri puteti citi aici.

Se încarcă...