PRIMĂRIA ARDUSAT

29199 Vizualizări
Ardusat
Tip: Comuna
Adresa: Principală, nr. 30(Cod poștal: 437005), Județ: Maramures,Romania
Cuvântul primarului

Am fost conștient încă de la început și sunt conștient și astăzi că administrația publică are obligația să gândească și să propună comunității proiecte de dezvoltare pe termen scurt, mediu și lung, care să respecte principiile unei dezvoltări durabile ținând cont de resursele aflate la dispoziția acesteia. Proiectele care au fost implementate, cele care sunt în implementare, precum și cele viitoare au menirea de a îmbunătăți viața dumneavoastră și de a oferi o perspectivă favorabilă dezvoltării economico - sociale și culturale a localității noastre. Vă mulțumesc pentru tot sprijinul acordat și îmi doresc să ne bucurăm în continuare de fiecare proiect realizat. Sper ca locuitorii comunei Ardusat să nu rămână impasibili și să contribuie constant la procesul de dezvoltare al comunei noastre, astfel să ne putem îndeplini gândurile și aspirațiile. Cu respect, Primarul Comunei Ardusat, Județul Maramureș Ciprian-Vasile RUS

Prezentarea Localității
b_174293_4kvfsb.jpeg

Persoane din institutie

Primar: Rus Ciprian Vasile
Viceprimar:
Secretar General general: Mărieș Oana Augusta Teodora
Contabil: Consilier superior Mic Florica

  • Suprafață: 3109 ha
  • Intravilan: 723, 2 ha
  • Extravilan: 2385, 8 ha
  • Populație: 2738
  • Gospodării: 1818
  • Nr. locuințe: 902
  • Nr. grădinițe: 1
  • Nr. școli: 1
Numele localităților aflate în administrație:

Ardusat, Arieşul de Câmp, Colţirea

Așezarea geografică:

Comuna Ardusat este situată în Depresiunea Baia Mare fiind constituită dintr-o succesiune de nivele netede și largi, precum lunci, terase și glacisuri piemontane etajate între 150 – 300 m. Pe teritoriul comunei Ardusat este prezentă câmpia joasă sub 200 m care cuprinde luncile largi ale râului Someș, cotele de nivel frecvente în luncă fiind de cca 150 – 152 m. Diferența de nivel între extremitățile sud și nord ale teritoriului administrativ este de 5 m (pe o lungime de 8 km)

Activități specifice zonei:

Comuna Ardusat beneficiază de zone cu teren arabil fiind una dintre cele mai fertile din cadrul județului Maramureș, acestea regăsindu-se mai mult în solurile formate din cernoziomuri care fac obiectul unor intense exploatări agricole. Comuna s-a dezvoltat de-a lungul anilor bazându-se pe resursele proprii – terenurile agricole, zonele de prund ale râului Someșului din care s-au extras nisip, pietriș și alte agregate pentru betoane care ulterior au fost folosite ca materiale de construcții, precum și forța de muncă și producția obținută din diversele activități agricole sau economice

Activități economice principale:

Descriere activității:
Specificul activităților zonei sunt cultivarea cerealelor, legumicultura și creșterea animalelor
​Firme reprezentative:
​Pe raza comunei ființează Asociația Crescătorilor de Animale Ardusat având ca obiect de activitate creșterea animalelor, cât și deservirea intereselor comunității în acest domeniu de activitate. În comună funcționează două ferme moderne, una de creștere a porcilor și una de creștere a tineretului taurin. Ambele ferme sunt dotate cu abatoare (Abator Ghitta și Abator Mezel-Co) care preiau și valorifică animalele proprii, dar și cele ale altor crescători din zonă. Pe raza comunei mai există numeroase PFA-uri, II-uri care activează în domenii cum ar fi: agricultura, comerțul cu amănuntul, servicii etc
Producători locali:
Apicultura este una dintre ocupațiile care s-a dezvoltat în condiții naturale favorabile în comuna Ardusat datorită climei, reliefului și vegetației. Pe raza comunei Ardusat întâlnim crescători de albine înscriși în Asociația Crescătorilor de Albine având un efectiv de 604 familii de albine

Obiective turistice:

Din punct de vedere turistic, Ardusatul beneficiază de un potențial cu caracter moderat. La nivelul comunei Ardusat nu se poate vorbi despre o infrastructură turistică, întrucât pe raza localității nu există nici o unitate de cazare turistică. Cu toate acestea, atracțiile turistice definitorii pentru comună sunt reprezentate de sit-ul arheologic „Sub Pădure” cu două așezări care datează din Epoca bronzului și Arborele Sequoia Giganteea monument al naturii, vechi de peste 200 ani

Evenimente locale:

În comună se organizează bilunar un târg de animale și cu produse alimentare și nealimentare provenite de la producătorii autohtoni

Facilități oferite investitorilor:

Terenuri agricole şi neagricole
Forţa de muncă existentă calificată şi necalificată
Materii prime pentru industrializarea laptelui şi a cărnii
Materii prime pentru industrializarea lemnului
Reţele de apă curentă, de drumuri comunale, judeţene, naţionale (în stare bună) - sprijin și colaborare din partea conducerii Administrației Publice Locale și a Consiliului Local Ardusat pentru investitori

Proiecte de investiții:

Proiecte 2016-2020
Modernizări străzi în comuna Ardusat
Modernizarea și extinderea rețelei de iluminat public în comuna Ardusat
Amenajare trotuare, șanțuri, rigole și podețe
Amenajare platforme pentru colectarea selectivă a deșeurilor
Construire grădiniță cu program normal în satul Ardusat
Amenajare spații verzi și locuri de joacă pentru copii în satele aparținătoare comunei
Amenajarea mormintelor eroilor din comuna Ardusat
Achiziționare sistem de supraveghere video în comuna Ardusat
Proiecte de viitor:
Înființare rețea de canalizare în satele Arieșu de Câmp și Colțirea și extindere rețea de canalizare în localitatea Ardusat
Înființare rețea de aducțiune gaze naturale în comuna Ardusat
Modernizare piață agroalimentară și târg comunal în localitatea Ardusat
Reabilitarea unităților de învățământ și dotarea cu mobilier
Construire sală de sport

icon facebook Share

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor!
Pentru mai multe informatii despre cookie-uri puteti citi aici.

Se încarcă...