PRIMĂRIA APOLD

18304 Vizualizări
Apold
Tip: Comuna
Adresa: Principală, nr. 134(Cod poștal: 547040), Județ: Mures,Romania
Prezentarea Localității
b_73797_v527z.jpg

Persoane din institutie

Primar: Mureșan Gabriel Stelian
Viceprimar 
Secretar General: Rohan Claudia Rodica
Contabil: Despina Viorel

  • Suprafață: 12541 ha
  • Intravilan: 244,51 ha
  • Extravilan: 12296,49 ha
  • Populație: 3150
  • Gospodării: 1178
  • Nr. locuințe: 1049
  • Nr. grădinițe: 4
  • Nr. școli: 4
Numele localităților aflate în administrație:

Apold, Saeş, Daia, Vulcan

Așezarea geografică:

Cea mai sudică dintre localităţile judeţului Mureş (46°07' - latitudine nordică; 24°44 - longitudine estică), comuna Apold este situată la graniţa dintre judeţele Mureş, Sibiu şi Braşov, în cadrul Podişului Hârtibaciului de Nord (Podişul Vânători). Teritoriul localităţii Apold se învecinează cu un municipiu şi şase comune. Astfel, comuna Apold se învecinează la Nord cu teritoriul administrativ al Municipiului Sighişoara şi cu cele ale comunelor Albeşti şi Vânători. În partea de Est, limita este marcată de teritoriul comunei Saschiz, iar în partea de Vest de comuna Daneş. În sud este în vecinătate cu teritoriul comunei Brădeni, care aparţine judeţului Sibiu. În sud-est se învecinează cu localitatea Buneşti, din judeţul Braşov. Linia de demarcaţie are o lungime de aproximativ 71 500 m, 14 700 m fiind limita faţă de judeţul Sibiu şi 4 650 m limita faţă de judeţul Braşov. Teritoriul administrativ al comunei Apold se suprapune bazinului râului Şaeş, mai exact limitelor comunei se confundă cu axa mediană a interfluviului dintre râul Şaeş şi râul Târnava Mare, în nord, şi cea dintre râul Şaeş şi râul Hârtibaci, în sud. În nord limitele nu se continuă până la vărsarea Şaeşului în Târnava Mare, ci se opresc pe abrupturile erozionale ce delimitează alunecările de teren de la Şaeş.
Axa de mare concentrare a fluxurilor energetice şi materiale este constituită de Valea Şaeşului, care s-a impus mai întâi ca sursă de apă şi cale de acces prin drumurile de prundiş existente în timp istoric între principalele aşezări, funcţie care s-a amplificat treptat. Astăzi cursul Şaeşului este însoţit de DJ 106 până în localitatea Apold, de unde este continuat de un drum comunal în curs de modernizare. Importanţa acestei axe, este indicată şi de vechiul amplasament al drumului feroviar cu ecartament îngust care lega, în urmă cu decenii, Sighişoara de Agnita. Satul Vulcan se "abate" de la facilităţile oferite de principala axă locală de comunicaţii, fiind amplasat într-un bazinet hidrografic derivat. Totuşi această localitate este legată prin DC 54 de satul Aurel Vlaicu şi prin DC 55 de localitatea Şapartoc.

Activități specifice zonei:

Cultura cerealelor
Creșterea animalelor
Exploatarea lemnului
Pomicultură

Activități economice principale:

Creșterea animalelor
Exploatarea lemnului
Economia comunei este una de tip tradițional, bazată în mare parte pe agricultură, silvicultura și pomicultură.
Agricultura - reprezentată de sectorul zootehnic (încurajat de cele 1600 ha de pășune), dar și de cel al culturii cerealelor.
Pomicultura - este reprezentată de soiuri de prun si măr.
Silvicultura
Cele 3686 hectare de pădure au determinat orientarea către exploatarea lemnului.
Firme Reprezentative:
- Punct de lucru Ocol Silvic Apold
- Căminul pentru personae vârstnice din satul Daia
- Mobcomand - Șaeș
- Miarom - Șaeș

Obiective turistice:

Amplasată în spaţiul de mare concentrare a cetăţilor săseşti medievale şi beneficiind de un cadru natural felurit şi adecvat unor activităţi de tipul turismului rural, comuna Apold deţine un veritabil potenţial turistic care va constitui, cu siguranţă, într-un timp mediu principala resursă economică a unui teritoriu, marcat de importante vectorizări etno-demografice şi sociale contrastante. Cele patru biserici-cetăţi, la care se alătură triumfal celebrul turn al satului Daia şi celelalte edificii cu indici de atractivitate pozitivi, poveştile şi faptele vânătoreşti, într-un cadru ce poate oricând să genereze o demonstraţie, alături de ospitalitatea înrobitoare a sătenilor transformă acest univers rural al vecinătăţilor într-un spaţiu de vacanţă veritabil, constituind o alternativă reală a turismului, în condiţiile de confort oferite de fostele reşedinţe săseşti. Traseele turistice sugerate de Primărie pot umple un întreg sejur cu amintiri unice de la dangătul asurzitor al bătrânelor clopote din turnul cetăţilor înalte de zeci de metri sau sunetul grav de orgă, amintind de vechile ceremonii săseşti, până la ameţitoarele privelişti asupra satelor, adevărate burguri medievale, consumate de pe înălţimile din jurul vetrei sau din foişoarele turnurilor, săgeata căprioarei care îţi taie calea, trosnetul crengilor de pin sub cutezanţa labelor ursului izvorât de undeva din negura pădurii.
Parohia şi biserica ortodoxă din Daia
Biserica fortificată din Daia
Biserica evanghelică din Vulcan
Biserica şi parohia ortodoxă din Apold
Biserica evanghelică din Apold
Biserica ortodoxă din Şaeş
Biserica evanghelică din Şaeş

Evenimente locale:

Ziua Comunei Apold - august-septembrie
Întâlnirea cu etnicii sași - Germania
Întâlnirea cu membri Comitetului Diest - Belgia

Facilități oferite investitorilor:

- Infrastructură: drum modernizat în localitatea Apold și Șaeș.
- Alimentare cu apă în Apold, Daia, Șaeș și Vulcan.
- Electricitate în toate localităţile
- Telefonie fixă și mobilă în localităţile.
- Terenuri agricole şi neagricole în vederea concesionării sau închirierii pentru realizarea investiţiei;
- Forţă de muncă ieftină, calificată şi necalificată
- Sprijinul autorităţii locale în vederea demarării investitiilor.
- Materii prime pentru industrializarea lemnului
- Materii prime pentru industrializarea laptelui şi a cărnii
Oportunități:
Silvicultură - datorită poziției geografice silvicultura este practicată în această zonă, existând o suprafaţă totală a pădurilor de 3686 ha. Padurile sunt preponderant de gorun carpen, iar restrans putem intalni paduri de stejar, salcam sau alte specii arboricole. Fondul forestier se compune din paduri proprietatea Consiliului Local Apold si particulare.
Funcţia economică a pădurii este o pârghie importantă a creşterii nivelului de trai şi calităţii vieţii. Pe teritoriul comunei funcţia silvică presupune folosirea insuşirilor naturale intrinseci ale ecosistemelor forestiere în menţinerea şi crearea unui mediu natural specific, de a produce biomasa vegetală şi animală, de a înfrumuseţa peisajul, etc. Aportul ecosistemelor forestiere au rolul cel ma important la menţinerea echilibrelor în natură, acestea constituind o condiţie majoră pentru asigurarea echilibrului economic.
Industria și comerţul - la nivelul comunei Apold își desfasoara activitatea PF-uri, SRL-uri având ca domeniu de activitate comerț şi prestări servicii, alimentație publică, agricultură, transport, construcții, etc. Ocupația populației este agricultura, exploatările silvice precum şi creşterea animalelor.
Turismul - în comuna Apold există puncte de atracție, care ar putea aduce venituri substanțiale atât locuitorilor interesați care doresc să investească în acest domeniu cât și administrației locale care ar beneficia de pe urma turismului prin contribuțiile noilor intreprinzători la bugetul local. Datorită organizării regionale, facilităților fiscale și avantajelor oferite, la nivelul zonei există posibilități multiple de a se investi în turism. Cadrul natural cu valoare deosebita favorizeaza dezvoltarea turismului de agrement. De asemenea se poate dezvolta şi agroturismul.
În satul Șaeș se află o suprafață de 12 Ha mlaștină (lac) unde se poate demara amenajarea unui lac de agreement sau balneoclimateric, în subsolul zonei fiind lacuri subterane, de unde se poate extrage apă prin puțuri forate.

Proiecte de investiții:

Conform planurilor primarului Toth Ioan, comuna va avea un aspect european dacă se vor implementa toate proiectele pe care acesta le-a demarat. Drumurile săteşti vor fi reabilitate, pietruite, iar cele comunale, de legătură cu satele Daia şi Vulcan, vor fi asfaltate. În satul Şaeş, alimentarea cu apă a noilor locuinţe ce vor fi construite pentru rromi, dar şi alte gospodării vor beneficia de aducţiuni de apă potabilă din captările proiectate, se va executa canalizarea în cele 4 sate. Va fi modernizată și se vor construi 7 poduri pe Drumul Județean nr.106 , care face legătura între Sighișoara- Agnita- Sibiu, Sighișoara- Agnita- Făgăraș- Transfăgărășan. Nici latura educativă nu a fost neglijată, existând premisele înfiinţării unui centru civic proiectat pentru diverse activităţi extracurriculare- semnat contract de finanțare casă tradițională în localitate Daia , comuna Apold
Canalizare în localitațile Apold, Șaeș, Daia și Vulcan
Modernizare drumuri comunale
Reabilitarea şi întreținerea clădirilor aparținând domeniului public
Asfaltarea străzilor din localități
Construirea de terenuri de sport în curtea școlilor generale Apold și Șaeș- realizate
Construirea podurilor și podețelor ăn localitatea Saeș și Daia- realizate
Construirea trotuarelor și șanțurilor din localități
Reabilitare și dotare cămin cultural Saeș- proiect tehnic

Monitorul Oficial Local
Tip
Nume
Data adaugării
Acțiune
Alte Documente
73797_973.pdf
2013-07-08
Alte Documente
73797_1018.pdf
2013-07-08
Alte Documente
73797_830.pdf
2013-07-08
Alte Documente
73797_831.pdf
2013-07-08
Alte Documente
73797_832.pdf
2013-07-08
Alte Documente
73797_833.pdf
2013-07-08
Alte Documente
73797_834.pdf
2013-07-08
Alte Documente
73797_837.pdf
2013-07-08
Alte Documente
73797_838.pdf
2013-07-08
Alte Documente
73797_968.pdf
2013-07-08
Alte Documente
73797_969.pdf
2013-07-08
Galerie
bgallery_73797_798.JPG
bgallery_73797_799.JPG
bgallery_73797_800.JPG
<
>
icon facebook Share

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor!
Pentru mai multe informatii despre cookie-uri puteti citi aici.

Se încarcă...