PRIMĂRIA ANINA

34359 Vizualizări
Anina
Tip: Oras
Adresa: M. Hammer, nr. 2(Cod poștal: 325100), Județ: Caras-Severin,Romania
Prezentarea Localității
b_44036_ik0llk.jpeg

Persoane din institutie

Primar: ing. Românu Gheorghe
Viceprimar: 

 • Suprafață: 14553 ha
 • Intravilan: 656 ha
 • Extravilan: 13897 ha
 • Populație: 7485
 • Gospodării: 3770
 • Nr. locuințe: 4117
 • Nr. grădinițe: 6
 • Nr. școli: 6
 • Nr. licee: 1
 • Numele localităților aflate în administrație:

  Steierdorf

  Așezarea geografică:

  Oraşul Anina este aşezat în munţii împăduriţi cu acelaşi nume, munţi ce reprezintă extensia sudică a Carpaţilor Occidentali, în Banatul românesc, având coordonatele 45°2'30'' latitudine nordică şi 21°53'20'' longitudine estică, în judeţul Caraş-Severin
  Altitudinea medie a aşezării este de +645 m iar cea minimă este de +556 m şi se află în apropierea gării
  Localitatea este străbătută de către drumul naţional DN 58 care leagă Municipiul Reşiţa, capitala judeţului, de drumul naţional DN 57B deviat, drum care face le­gătura dintre Oraviţa şi Bozovici, cu care se intersectează în Valea Morii, la podul Crivinei. Din această şosea, DN 58, la Steierdorf se bifurcă vechiul drum de legătură cu Oraviţa, până la sanatoriul Marila, drumul judeţean DJ 572 B 
  Oraşul Anina este legat de Oraviţa prin cea mai veche cale ferată montană din ţară, denumită şi Semmeringul Bănăţean datorită asemănării din punct de vedere al dificultăţilor constructive cu calea ferată austriacă de la Semmering. Această cale ferată montană are o lungime de 33,8 km, o diferenţă de nivel de 338 m, 14 tunele şi 10 viaducte, fiind parcursă în prezent în aproximativ 2 ore 
  Oraşul Anina se află la circa 32 km, pe DN 58, de Municipiul Reşiţa, reşedinţa şi centrul administrativ al judeţului, la 33 km, pe DN 57B, de Oraviţa şi la 34 km, pe DN 57B, de Bozovici. 
  Oraşul Anina, amplast în partea centrală a judeţului şi în partea de nord a teritoriului său administrativ se învecinează:
  - spre sud-vest cu comuna Ciclova Română;
  - spre sud cu comuna Lăpuşnicu Mare;
  - spre est cu comuna Bozovici;
  - spre nord-vest cu comuna Ciudanoviţa;
  - spre nord cu comuna Caraşova;
  - spre vest cu oraşul Oraviţa.
  Anina se află situat la următoarele distanţe faţă de principalele puncte de trecere a frontierelor:
  - 200 km faţă de punctul de trecere al frontierei Cenad, judeţul Timiş (Ungaria);
  - 250 km faţă de punctul de trecere al frontierei Nădlac, judeţul Arad (Ungaria);
  - 60 km faţă de punctul de trecere al frontierei Naidăş, judeţul Caraş-Severin (Serbia);
  - 85 km faţă de punctul de trecere al frontierei Moraviţa, judeţul Timiş (Serbia).

  Activități specifice zonei:

  Prelucrarea lemnului
  Creşterea animalelor
  Turism

  Activități economice principale:

  Prelucrarea lemnului
  Confecţii şi tricotaje
  Comerţ
  Silvicultură
  Creşterea animalelor
  Servicii

  Obiective turistice:

  Potenţialul turistic al zonei este deosebit, localităţile Anina şi Steierdorf fiind aşezate în cuprinsul Munţilor Anina, munţi ce prezintă în proporţie de 70 % roci carstice în care apele au săpat diverse formaţiuni specifice precum: izbucuri, cascade, abrupturi, peşteri, grote, chei
  Turismul trebuie gândit permanent ca o formă de "turism integrat". Potenţialul Banatului Montan este nefolosit şi chiar necunoscut în mare parte. Acesta trebuie căutat şi valorificat în corelare permanentă cu cererea de piaţă. O oportunitate specifică zonei Banatului Montan este industria montanistică, dispusă în teritoriu ca într-o reţea, alături de un cadru natural deosebit.
  Totuşi turismul şi agroturismul sunt puţin dezvoltate în zona Aninei, oraşul fiind destul de aproape de zonele turistice tradiţionale din judeţul Caraş-Severin, precum: Munţii Semenic, Cheile Caraşului sau Valea Almăşului.
  Principalele oportunităţi turistice ale zonei Anina sunt: calea ferată Anina-Oraviţa, viitorul muzeu al mineritului, Cheile Minişului, Cheile Caraşului, formaţiuni carstice. De asemenea, zona oferă o serie de oportunităţi pentru practicarea sporturilor de iarnă, silvicultură şi agricultură montanistică, cuprinse în Parcuri Naţionale. O altă oportunitate specifică zonei este posibilitatea parcurgerii unor trasee turistice în circuite mai largi sau mai restânse şi posibilitatea de a alcătui aceste trasee în funcţie de opţiunea turistului. Se pot pune în valoare activităţi ale modului de viaţă tradiţional: modul de locuire, meşteşugurile, creşterea animalelor, cultivarea terenului, obiceiuri şi tradiţii multiculturale. Această abordare integratoare presupune o grijă deosebită pentru fondul construit din Steierdorf-Anina, privit ca patrimoniu cultural şi istoric.
  Lacurile naturale ale judeţului Caraş-Severin sunt în număr mic şi de dimensiuni reduse, cele mai însemnate fiind de natură carstică. Lacurile antropice (de baraj) sunt destinate producerii energiei electrice, alimentării cu apă a locuitorilor etc, astfel au apărut Lacul Buhui care serveţte la alimentarea cu apă a oraşului Anina cu o suprafaţă de 9,8 ha şi Lacul Marghitas tot pe Pârâul Buhui cu suprafaţa de 4 ha, utilizat iniţial pentru o microcentrală.
  Nu trebuie neglijată oportunitatea practicării sporturilor extreme, respectiv parapantă, slak-line, bunge-jumping, montainbike, enduro, off-road etc.

  Evenimente locale:

  Principalele zile puse pe agenda culturală a oraşului Anina sunt următoarele:
  - În luna februarie a fiecărui an are loc Făşangul;
  - În 21 mai se sărbătorește Hramul Bisericii Ortodoxe Sfinții Împărați Constantin şi Elena din ANINA. Hramul Bisericii Ortodoxe Steierdorf (Parohia Anina II) se sărbătorește la Sfânta Treime.
  - În luna iunie se sărbătoreşte hramul bisericii romano-catolice din Steierdorf renumitul KIRCHWEIHE. Serbarea Kirchweih (hramul bisericii romano-catolice) din Steierdorf este un eveniment tradiţional, având două laturi distincte: o latură religioasă, reprezentând aniversarea sfinţirii bisericii în duminica Sfintei Treimi a anului 1873 şi o latură culturală, organizată de către Forumul Democrat German, Consiliul Local şi Primăria oraşului Anina. Această manifestaţie cultural - religioasă se doreşte a fi o exprimare a identităţii culturale, de port şi limbă pentru minoritatea germană din Steierdorf - Anina. Totodată, are loc prezentarea portului popular german din alte zone ale Banatului Montan şi de câmpie. Fanfara cântă marşuri tradiţionale ale germanilor din această zonă. Mesajul evenimentului este acela al bunei înţelegeri între naţionalităţile conlocuitoare din localitatea Anina. De obicei participă formaţii de dansuri populare germane, îmbrăcate în portul tradiţional specific din Banatul de Munte şi respectiv din Banatul de câmpie.
  - În primul sfârșit de săptămână din luna August, conform tradiției Zilei Minerului, se organizează o serbare cu muzică pe platoul amenajat deasupra sălii de sport. De obicei, programul artistic este susţinut, pentru început de formaţiile Casei de Cultură din Anina după care urmează o formaţie consacrată cu solişti de muzică populară renumiţi, iar în încheiere una sau mai multe formaţii sau interpreţi renumiţi de muzică românească de top. În încheiere are loc un foc de artificii. Organizatorii evenimentului sunt Consiliul Local Anina, Biserica Ortodoxă Anina, Primăria Anina şi Casa de Cultură Anina.
  - În luna septembrie are loc sărbătoarea "Zilele Recoltei Toamnei", eveniment ce se desfășoară pe o perioadă de 2 zile
  - În luna octombrie are loc Decada Culturii Germane în Banatul Montan şi Festivalul Fanfarelor din Banat.

  Facilități oferite investitorilor:

  Oportunități:
  Strategia dezvoltării Aninei Turistice a început cu implementarea unor proiecte în domeniul infrastructurii, a reabilitării obiectivelor existente și a promovării orașului prin evenimente care să-i atragă pe turiști. Întregul plan are în vedere dezvoltarea celor 3 poli cunoscuți ai zonei, precum Mărghitașul, unde primăria a adus un nou investitor care a preluat hotelul și a reabilitat camerele și anexele, în vreme ce primăria a preluat mai multe hectare pe care le va amenaja cu pontoane pentru agrement în preajma lacului cu același nume.
  Un alt pol turistic va fi Sommerfrische-ul, această perlă a Banatului din perioada interbelică care oferă și o rezervație geologică de peste 180 de milioane de ani și care va fi reabilitat.
  Al treilea pol ce va avea parte de modernizare turistică este și zona Crivina - Valea Minișului, unde pentru renumita mocăniță se are în vedere realizarea unui plan urbanistic zonal, terenul cu terasament fiind în totalitate proprietate a orașului.
  Administrația locală a depus o intenție de proiect pentru realizarea unui muzeu al mineritului pe locul fostei mine din Anina, fapt posibil după ce terenul a fost achiziționat de actuala primărie de la lichidatorul firmei care se ocupa de această mină în trecut.
  Pentru deja celebra linie feroviară Anina - Oravița, prima cale ferată montană din România și a doua din Europa, se fac demersuri active în ce privește menținerea ei în circuitul turistic și se dorește chiar să i se aducă unele îmbunătățiri. În continuare, prin programul IPA de cooperare transfrontalieră, între orașele Anina și Vârșeț vor fi realizate proiecte de promovare a turismului prin evenimente ce se vor desfășura pe raza orașului în scopul atragerii acelorași "neînduplecați" (până acum) turiști.

  Proiecte de investiții:

  Proiecte finalizate și în curs de finalizare:
  Reabilitare şcoală Generală nr. 2 Steierdorf
  Reabilitare şcoală Generală nr. 1 strada Andrei Mureşan
  Reabilitare şcoală Generală nr. 1 strada Mihail Sadoveanu
  Reabilitare Liceu Anina, strada Mihail Sadoveanu
  Reabilitare şcoală Brădet realizată cu sprijinul asociaţiei II Giocattolo
  Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă potabilă şi canalizare în oraşul Anina - POS Mediu - implementat prin SC Aquacaraş SA
  Lista proiectelor prioritare pentru perioada următoare:
  1. Reabilitare piață agroalimentară
  2. Reabilitare strada Horia
  3. Reabilitare strada Cloșca
  4. Reabilitare strada A. Mureșanu
  5. Amenajare ştrand orășenesc
  6. Amenajare baze sportive pentru cantonamente
  7. Realizare Muzeul Mineritului
  8. Realizare mocăniţă Crivina-Miniş
  9. Racorduri canalizare Steierdorf
  10. Reabilitare şcoală generală Celnic
  11. Reabilitare hotel Marghitaş
  12. Reabilitare baraj şi amenajare Lacul Marghitaş
  13. Reabilitare blocuri garsoniere strada Uzinei
  14. Reabilitare drum acces cartier Brădet
  15. Reabilitare termică clădire Cămin pentru Persoane Vârstnice
  16. Reabilitarea termică a mai multor blocuri de locuințe aflate în patrimoniul public și în parteneriat cu asociațiile de locatari
  17. Achiziția de sisteme de monitorizare video pentru siguranța cetățenilor
  18. Reabilitare monumente istorice "Muzeul Pompierilor" Anina
  19. Reabilitare - dotare cantină socială
  20. Reabilitare centru de zi pentru copii
  21. Amenajarea unui muzeu de paleontologie și istorie a localității în locația fostei primării
  22. Înlocuirea iluminatului public cu lămpi cu eficență ridicată și consum scăzut (LED) 
  23. Amenajarea de piste pentru bicicliști, trasee pentru drumeții, spații verzi, parcuri de distracție pentru localnici și turiști
  24. Organizarea mai multor evenimente menite să atragă turiștii
  25. Reabilitarea spațiilor achiziționate pentru a putea fi închiriate de potențiali investitori ( BARUMC, OCL)
  26. Amenajarea cu pavaje, rigole și iluminat a traseului pietonal de la Ocolul Silvic până la Poliție
  27. Reabilitarea integrală a interioarelor Casei de Cultură
  Altele:
  Dezvoltarea turismului
  Exploatarea şi prelucrarea resuselor miniere (cărbune, şisturi bituminoase, argilă refractară, calcar)
  Exploatarea şi prelucrarea lemnului
  Punerea în valoare a energieii neconvenţionale (eolienă, solară)

  Galerie
  bgallery_no-image2.png
  bgallery_no-image2.png
  bgallery_ztiyp_Der legendere Bergmann 3.JPG
  bgallery_9s142_Das neue Handelsentwiklungszentrum 1.JPG
  bgallery_no-image2.png
  bgallery_no-image2.png
  bgallery_mb7gt_cp2 - Copy.png
  bgallery_gsgy3_DSCF0395-1.jpg
  bgallery_no-image2.png
  bgallery_o7sy4_P5220209.JPG
  bgallery_233z1_DSCN2740.JPG
  bgallery_j960c_DSCN2734.JPG
  bgallery_fe48d_DSCN4134.JPG
  bgallery_no-image2.png
  bgallery_no-image2.png
  bgallery_no-image2.png
  bgallery_no-image2.png
  <
  >
  icon facebook Share

  Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor!
  Pentru mai multe informatii despre cookie-uri puteti citi aici.

  Se încarcă...