PRIMĂRIA ALEXANDRU CEL BUN

35498 Vizualizări
Alexandru cel Bun
Tip: Comuna
Adresa: Sat Viişoara, Cuza Vodă, nr. 48(Cod poștal: 617505), Județ: Neamt,Romania
Cuvântul primarului

"Am realizat mai mult decât am promis și voi realiza mai mult decât vă promit!"

Prezentarea Localității
b_104081_d35a8.jpg

Persoane din institutie

Primar: Rotaru Ion
Viceprimar:
Secretar General: Juncu Gheorghe
Contabil: Robu Constantin

  • Suprafață: 8421ha
  • Intravilan: 835 ha
  • Extravilan: 6709 ha
  • Populație: 5833
  • Gospodării: 1753
  • Nr. locuințe: 2254
  • Nr. grădinițe: 2
  • Nr. școli: 2
  • Nr. licee: 1
Numele localităților aflate în administrație:

Viişoara, Bistriţa, Vaduri, Vădurele, Scăricica, Bisericani, Agârcia

Așezarea geografică:

Comuna se află situată se află situată în partea de N-E a României, în judeţul Neamţ, pe cursul mijlociu al râului Bistriţa, la intersecţia paralelei 46 grade 56 minute şi 15 secunde E pe DN 15, la 7 km de Municipiul Piatra Neamţ
Vecini:
Nord cu comuna Gârcina;
Sud cu comuna Piatra Şoimului;
Vest cu comuna Pângăraţi;
Est cu Municipiul Piatra Neamţ.
Localizare
Dintre cele 7 localități, satul Bistrița în anul 2002 și-a aniversat 600 ani de la prima atestare documentara, an ce coincide cu ctitorirea Mănăstirii Bistrița de către domnul Moldovei Alexandru cel Bun. 
Viișoara are o formă deosebită față de celelalte sate, fiind mai nou aparut între 1879-1881. Ocupă partea centrala a comunei, în apropierea râului Bistrița, pe DN15 Piatra Neamț - Bicaz, având o formă regulată și o rețea stradala regulată. Dupa 1990 satul se extinde, o zonă noua numită Gloduri venind să completeze cu locuințe noi, moderne vechea vatră. 
Bistrița este cel mai vechi sat din comună, cu nucleul apărut în apropierea Mănăstirii Bistrița, cu extinderi pe valea pârâului Valea Mare, de o parte și alta a DN15 spre Piatra Neamț și Viișoara.  
Vaduri este situat la mica distanță spre vest de Viișoara, peste albia râului Bistrița, între calea ferata Piatra Neamț - Bicaz și albia râului cu lacul de acumulare. 
Vădurele este sat despărțit de Vaduri dupa împărțirea administrativ-teritorială din 1968 și este situat între calea ferata Piatra Neamț - Bicaz și versantul nordic al munților Tarcăului, cu un tentacul adânc pe valea pârâului Secu. 
Agârcia are o vatră de sat de peste 15 ha, așezat pe partea dreapta a Bistriței, cu o formă alungită și cu un tentacul pe valea pârâului cu același nume. 
Scăricica, un sat mic, cu o suprafață a vetrei de aproximativ 11 ha. Are o desfășurare spectaculoasă pe un versant abrupt al munților Stânișoarei, pe DJ Viișoara - Bisericani.
Bisericani este o așezare a cărei evoluție a fost inițial legată de Mănăstirea Bisericani și ulterior de dezvoltarea Sanatoriului TBC.
Istoric 
Comuna Alexandru cel Bun este situată în județul Neamț, Moldova, România. Reședința comunei este localitatea Viișoara. Comuna s-a numit Viișoara până în 2002, când numele i-a fost schimbat în cel actual, conform Legii cu nr. 544/2002, fiind adoptată de Senat în ședința din 27 iunie 2002. 
Satele sunt așezări foarte vechi situate în lungul văii Bistrița, fie pe terasele inferioare și mijlocii ale acestui râu, fie în zona de vărsare a unor afluenți. Nucleele satelor Bistrița și Vaduri datează potrivit documentelor din timpul domniilor lui Alexandru cel Bun și Ștefan cel Mare, iar satul Agârcia este reprezentat ca și Bistrița pe harta lui Dimitrie Cantemir. 
Extinderea acestor sate s-a produs după secularizarea averilor mănăstirești din 1864 și a reformei din 1921. 
Din prezentarea trecutului istoric al comunei Alexandru cel Bun, prezența omului pe aceste meleaguri s-a simțit din timpuri străvechi, mărturie a activității sale fiind urmele lăsate. 
Numărul populației a fost diferit de-a lungul timpului suferind o continuă creștere de-a lungul istoriei, mai uniformă pâna în anul 1970 în funcție de prezența unor factori favorabili sau nefavorabili de ordin social, politic și istoric. În anul 1970, considerat an de vârf, populația numara 5702 locuitori, explicat de faptul că tavalucul razboiului nu a afectat direct comuna, precum și de stabilirea locuitorilor strămutați odată cu începerea lucrărilor pe șantierele hidroenergetice de pe valea Bistriței. 
În intervalul 1970-1990 populația scade datorită migrațiilor definitive spre orașul Piatra Neamț, spre șantiere din țară, precum și prin desființarea fabricii de cherestea din satul Vaduri. Alt an de referință este 1991, an cu care începe clarificarea dreptului de proprietate asupra terenurilor, precum și circulația acestora, după care asistăm la intensificarea fenomenului de imigrație și construcție masivă de locuințe. 
Recensamântul din anul 2011: 5817 locuitori, dupa ce în 1990 aceștia oscilau în jurul cifrei de 4800.

Activități specifice zonei:

Turism
Comerţ
Industrie uşoară
Industrie alimentară
Industrie chimică
Staţii PECO
Construcţii
Transporturi (rutiere pe drumuri naţionale, judeţene, CFR cu 2 staţii)
Agricultură bazată pe creşterea animalelor

Activități economice principale:

Aflată în zona limitrofă a Municipiului Piatra Neamț, mare parte a populației este integrată organic în viața economică a orașului resedință de județ.
Local, principalele domenii de activitate ale societăților comerciale funcționale sunt: exploatarea și prelucrarea lemnului, comerț, turism, industrie ușoară, industria alimentară, industria chimică. 
La sfârșitul anului 2016 în comuna Alexandru cel Bun funcționau 490 agenți economici din următoarele categorii: persoane fizice; asociații familiale; intreprinder individuale, S.A., S.R.L. și S.N.C. Marea majoritate a acestora sunt cu capital privat, iar după domeniul de activitate se remarcă:
- în industria de prelucrare a lemnului: S.C. Nedymon Com S.R.L., S.C. Mîndra S.R.L. 
- în industria ușoara: S.C. Dimi Man Conf S.R.L., și S.C. Trico Baciu S.R.L. 
- în industria chimică S.C. Kober S.R.L. 
- în domeniul construcțiilor: S.C. Moldocor S.A., S.C. Serv Com Albun S.R.L. 
- în domeniul confecțiilor metalice: S.C. Celena Com S.R.L. 
- în industria alimentară: S.C. Uno Pan S.R.L., S.C. Palina Com S.R.L. 
- în comerț: S.C. P&T Vest Construct S.R.L., S.C. DID Com Contur S.R.L., S.C. Franceska S.R.L., S.C. Forest Bar S.R.L. 
- în industria farmaceutică: S.C. Zenyth Pharmaceuticals S.R.L.

Obiective turistice:

Cadrul natural deosebit: Valea Bistriţei, Lacul Vaduri, Lacul Bâtca Doamnei, văi montane, păduri şi păşuni 
Comuna Alexandru cel Bun ocupă un loc important în peisajul turistic al județului Neamt, funcția turistică fiind data în primul rând de cele două monumente istorice medievale, respectiv Mănăstirea Bistrița ctitorită de domnitorul Alexandru cel Bun și Mănăstirea Bisericani ctitorita de domnul Moldovei Ștefăniță Vodă. 
Al doilea element care ridică valoarea turistică a zonei este cadrul natural deosebit reprezentat de relieful împădurit, ape curgătoare ce străbat zone pitorești, două lacuri de acumulare solicitate pentru agrement, sport, pescuit. 
Comuna face parte din traseul turistic ce leagă Municipiul Piatra Neamț de Cheile Bicazului, Lacul Roșu și lacul de acumulare Bicaz și stațiunea Durău. 
Unități de cazare și masă: 
- Camping Troian 
- Hotel Belvedere 
- Ianis   
- Moldova 
- Alexia 
- Aurora 
- Raluca 
- Melania 
- Lory 
- Belmonte 
- Daria 
- Roua 
- Ștefan 
- Smarandita 
- Ambiance 
- Ursulet 
- Franceska 
- Maria Doamna 
- Oana 
- Flora

Evenimente locale:

Zilele comunei Alexandru cel Bun - Septembrie 

Facilități oferite investitorilor:

Căi de transport rutiere
CFR
Apă curentă
Gaze naturale
Reţea telefonică
Forţă de muncă tânără
Teren în funcţie de profilul activităţii economice
Resurse energetice regenereabile
Agricultură ecologică
Investiţii în turism, în centru de sănătate şi recuperare
Investiţii în dezvoltarea infrastructurii pentru Aqua Park Blue Eden
Meşteşuguri tradiţionale
Resurse: păduri, păşuni, teren agricol, fond cinegetic

Proiecte de investiții:

Investiții realizate cu fonduri guvernamentale
Agenția Națională de Locuințe
- bloc A1, 32 locuințe (16 garsoniere și 16 apartamente cu 2 camere), valoare 1.000.000 euro
Compania Națională de Investiții
- programul de reabilitare - intervenții de primă urgență la Sanatoriul Bisericani, corp A, lucrări de consolidare structură, valoare 1.000.000 euro
Ministerul Învățământului
- reabilitare și consolidare Școala veche Vaduri, valoare 500.000 euro
- construire și dotări Școala nouă Vaduri, valoare 1.000.000 euro
Ministerul Dezvoltării Regionale
- reabilitare cu covor asfaltic și consolidare drum comunal 132C, 7,2 km, valoare 1.500.000 euro
- covor din beton pe străzile Caișilor și Zarzărilor, 1,8 km, cu pod peste pârâul Valea Mar, valoare 500.000 euro
- supralărgire drum Bisericani, de la DN15, până la ieșirea din satul Scăricica, dar și amenajare covor asfaltic pe o distanță de 700 m, Spitalul Bisericani - blocuri locuințe de serviciu
Ministerul Mediului, prin Administrația Fondului de Mediu
- 2 km aducțiune de apă potabilă satele Vaduri și Bisericani, precum și 7 km canalizare satele Bisericani, Scăricica, Viișoara, Bistrița spre Piatra Neamț, valoare 1.600.000 euro
- program de soluții alternative cu surse regenerabile pentru Spitalul Bisericani (apă caldă obținută cu panouri solare și pompe cu schimbătoare de caldură în plăci), valoare 300.000 euro
Ministerul Sănătății
- dotare cu aparatură medicală (aparat radiologie fix, aparat radiologic mobil, monitoare pacienți, analizor hematologie, analizor determinări imunologice, fibrobronhoscop, linie video endoscoape cu autofluorescență, spirometru, aparat pentru testarea ventilației pulmonare) pentru Spitalul de Pneumoftiziologie Bisericani, valoare 500.000 euro
Investiții realizate cu fonduri proprii și de la bugetul județean
Consiliul Județean Neamț
- 400.000 de euro atrași pentru diverse programe de investiții
Primăria și Consiliul Local al comunei Alexandru cel Bun
- 900.000 de euro, care reprezintă contribuția obligatorie de 10% din valoarea investițiilor
- reabilitare Dispensar, valoare 15.000 euro
- locuințe sociale, valoare 50.000 euro
- reabilitare termică la sediul Primăriei Alexandru cel Bun, valoare 20.000 euro
- biblioteca, valoare 5.000 euro
- reabilitarea termică și acoperiș pentru sala de sport la Școala Vaduri, valoare 60.000 euro
- aducțiune cu apă pe străzile Mioriței (400 m), Tipografului (1 km), Magnoliei (700 m), Răsăritului (700 m), Învățătorului (800 m), Apusului, Unirii și Libertății (1,5 km), însumând 300.000 euro, și 600 m gabioane, în valoare de 60.000 euro
Investiții realizate cu finanțare din alte surse
Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale
- canalizare și covor din beton străzile Macului și Făbricuței, 1,4 km, lucrări cu începere din 2017, valoare 1.000.000 euro
Program cu firma Krobath Gmth, din Austria
- schimbarea centralei termice a Spitalului Bisericani, valoare 150.000 de euro
Investiții în infrastructura școlară
A. Școala Bistrița - 9 săli de clasă și 2 de grădiniță
- reabilitare interior, exterior și dotări
- reabilitare termică
- schimbare de acoperiș
- achiziționare centrală termică și sistem termic
- amenajare sală de mese pentru grădiniță
- amenajare dormitoare pentru copii de gradiniță, în programul ”After school”
- dotare cu sisteme moderne de învățământ (table inteligente interactive, videoproiectoare, laptopuri, imprimante laser color, fotocopiatoare, acces la Internet prin Wi-Fi)
- supraveghere video interior și exterior
- reabilitare grupuri sanitare pentru elevi și profesori
B. Școala veche din sat Vaduri
- 24 săli de clasă, laboratoare, sală de sport, cancelarie
- reabilitare interior,exterior și dotări
- reabilitare termică
- schimbare acoperiș
- reabilitare grupuri sanitare pentru elevi și profesori
C. Școala nouă din satul Vaduri
- 14 săli de clasă - proiectare și construcție
- dotare cu sisteme moderne de învățământ (table inteligente interactive, videoproiectoare, laptopuri, imprimante laser color, fotocopiatoare, acces la Internet prin Wi-Fi)
- supraveghere video în interior și în exterior
- băi speciale pentru copiii de grădiniță
- achiziționare centrală termică și sistem termic interior
- sală de mese pentru grădiniță
- dormitoare pentru copii de grădiniță din programul ”After school”
- dotări cu material pentru studiu (bănci, scaune)
- vestiare și grupuri sanitare
- gard despărțitor din elemente din fier forjat și betonare
Investiții la Spitalul de Pneumoftiziologie Bisericani
I. Compania Națională de Investiții, Programul de reabilitare - intervenții de primă urgență la Sanatoriul Bisericani, corp A, valoare 1.000.000 euro
II. Ministerul Mediului, prin Administrația Fondului de Mediu, Program de soluții alternative cu surse regenerabile pentru Spitalul Bisericani (apă caldă cu panouri solare și pompe cu schimbătoare de căldură în plăci), valoare 300.000 euro
III. Ministerul Sănătății, dotare cu aparatură medicală (aparat rediologie fix, aparat radiologic mobil, monitoare pacienți, analizor hematologie, analizor determinări imunologice, fibrobronhoscop, linie video endoscoape cu autofluorescență, spirometru, aparat pentru testarea ventilației pulmonare), valoare 500.000 euro
IV. Consiliul Județean Neamț, diferite investiții - lift, generator, etc., valoare 400.000 de euro
V. Primăria și Consiliul Local al comunei Alexandru cel Bun - 220.000 de euro, contribuția obligatorie, de 10% din valoarea investițiilor.
Despre rolul acestei unități spitalicești în județ și în nordul Moldovei, vorbesc statisticile, care sunt grăitoare. De exemplu, în anul 2014, au fost internați 4.574 pacienți, din care:
- 1.968 acuți
- 1.361 cronici
- 153 paliative
- 122 recuperare
- 970 spitalizare de zi.
Personalul spitalicesc este format din:
- 12 doctori
- 7 medici rezidenți
- 1 farmacist
- 2 biologi
- 1 chinetoterapeut
- 71 asistenți medicali
- 58 de infirmiere și ingrijitoare
- 40 personal administrativ (paznici, bucătărese etc.).
În total, 192 de cadre medicale și personal administrativ.
Modernizarea drumurilor comunale
Sat Vădurele
a. asfaltare: - strada Bisericii - 1.200 m; - strada Mălici - Agârcia - Petrodava - Piatra Neamț - 7 km.
b. covor beton: - str. Independenței și Virtuții - 2.800 m.
c. pietruiri
- strada Secu-Vaduri - 7.000 m
- strada Apusului - 1 km
- strada Libertății - 400 m
- strada Unirii - 400 m
- strada Făbricuței - 700 m
d. plombări
- strada Uzinei - 1 km.
Sat Vaduri
a. asfaltări
- strada Zorelelor - 400 m.
b. covor beton
- strada Cireșului - 200 m
- strada Învățătorului - 400 m.
c. pietruiri
- strada Păstrăvului
- 1.200 m
- strada Mecanicului - 600 m
- strada Cantonului - 820 m
- strada Cireșului - 600 m
- strada Bisericii - 400 m
- strada Mierlei - 200 m
- strada Macului - 500 m
- strada Barajului - 400 m.
d. plombări
- strada Duzilor - 200 m
- strada Școlii - 160 m.
 Sat Viișoara
a. asfaltări
- strada Cameliei - 400 m.
b. covor beton
- strada Crinului - 400 m.
c. pietruiri
- strada Luceafărului - 200 m
- strada Lalelelor - 1.500 m
- strada Liliacului - 700 m
- strada Gării - 800 m.
d. plombări
- strada Tipografului - 1.000 m
- strada Rozelor - 700 m
- strada Lăcrămioarei - 400 m.
Sat Bistrița
a. asfaltări
- strada Profesorilor - 300 m
- strada Mânăstirii - 1.500 m
- strada Plopusor - 1.800 m.
b. covor beton
- strada Magnoliei - 700 m
- strada Zarzărelor - 700 m
- strada Caișilor - 700 m, cu pod peste Valea Mare.
c. pietruiri
- strada Valea Mare - 1.800 m
- strada Valea Mică - 330 m
- strada Magnoliei - 500 m
- strada Răsăritului - 500 m.
d. plombări
- strada Plopușor - 1 km.
Sat Scăricica
a. asfaltări
- strada Primăverii - Scăricica - Iconiței Bisericani - 6 km.
b. covor beton: - strada Raza Soarelui - 100 m.
c. pietruiri
- strada Cerbului - 500 m
- strada Căprioarei - 400 m.
Total:
- asfaltări- 18,6 km
- covor beton - 6 km
- pietruiri - 21,45 km
- plombări - 4,46 km
Alte elemente de infrastructură
Șanțuri
Secu Vaduri - 600 m
Rigole de scurgere din beton
Secu-Vaduri - 200 m
strada Plopușor - 200 m
strada Virtuții - 400 m
Subtraversări
strada Secu-Vaduri - 5 subtraversări
strada Magnoliei - 1 subtraversare
strada Bisericii - 1 subtraversare
strada Școlii - 2 subtraversări
Decolmatări
DN15 - pod Plopușor 2008 - 2015 realizate anual
Gabioane
strada Făbricuței - 600 m
strada Ficusului - 80 m
Ziduri de sprijin
strada Mălici - Agârcia 400 m
Rețea apă potabilă
strada Mioriței - 200 m
strada Magnoliei - 700 m
Aqua Park Blue Eden, reper pe harta turistică a județului
”Aqua Park Blue Eden este un complex balnear de tratamente și recreere, situat în satul Vădurele, comuna Alexandru cel Bun. A apărut ca o necesitate, atât pentru revigorarea turistică zonală, cât și pentru rezolvarea necesităților de sănătate ale persoanelor în vârstă. Valoarea investiției este de aproximativ 4.500.000 euro. Aqua Park Blue Eden este o construcție modernă, care cuprinde două bazine de tratament cu apă de la Sovata și Bălțătești, două jacuzzi, o salină, o saună umedă, o saună uscată la 40-60 grade și o saună uscată la 60-80 grade, 3 tobogane pentru adulți și copii cu un bazin de aterizare de 8x24 m, cu adâncimea de 1,3 m, 1 bazin de 450 mp prevăzut cu bar, cabinete medicale, restaurant, precum și alte servicii necesare turiștilor”.
Noi investiții la Alexandru cel Bun
Un nou bloc A2 (16 garsoniere și 16 apartamente cu 2 camere): 1.000.000 euro
Reabilitare Cămin cultural sat Vădurele: 200.000 euro, prin Compania Națională de investiții. Participarea Consiliului local: 35.000 euro
Canalizare, prin Programul AFIR, străzile Apusului, Unirii, Libertății, Măceșului, Cantonului, DN15, Zorelelor, Cireșului, Școlii, Duzillor, Coloniei, Învățătorului, Mecanicului, Macului, Făbricuței, Barajului, cu stație de pompare aflată lângă podul care traversează râul Bistrița: 2.000.000 euro
Canalizare, prin operatorul zonal APASERV SA Neamț, lucrare în valoare de 5.000.000 euro și care cuprinde Agârcia, Vădurele, Viișoara, Bistrița, Plopușor, Gloduri, zona Ursuleți - lucrarea este în derulare
Lucrări de iluminat public, prin înlocuirea neoanelor cu becuri LED, în valoare de 100.000 lei
Aducțiune apă potabilă, sat Scăricica, Valea Mare și Valea Mică, în valoare de 150.000 lei
Rampă de acces pietonal, metalică, în satul Viișoara, de la bariera CFR la stația de autobuz, aflată pe DN15 - 60.000 lei
Studii proiect pentru aducțiune cu apă în satul Scăricica, străzile Pârâului, Morii, Malici, Magnoliei - 40.000 lei
Achiziții pentru dotarea școlilor Vaduri și Bistrița - 88.000 lei
Lucrări de reabilitare, asfaltare, podețe și rigole de scurgere pe DC132 Vaduri - Agârcia - 600.000 euro
Lucrări cu covor din beton pe strada Caișilor și construirea podului de acces peste pârâul Valea Mare - 200.000 euro
Canalizare interioară la blocurile de la Bisericani - 30.000 lei
Lucrări de reabilitare cu sistem termic și acoperiș pentru blocurile de la Bisericani - 100.000 lei
Lucrări de reparații și întreținere la sala de sport Vaduri - 100.000 lei
Lucrări de împrejmuire cu gard din plasă metalică și fundație la școala reabilitată Vaduri - 100.000 lei
​Proiectare și execuție mansardare la biblioteca din comuna Alexandru cel Bun.

icon facebook Share

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor!
Pentru mai multe informatii despre cookie-uri puteti citi aici.

Se încarcă...