PRIMĂRIA ALEXANDRIA

35032 Vizualizări
Alexandria
Tip: Municipiu
Adresa: Dunării, nr. 139(Cod poștal: 140010), Județ: Teleorman,Romania
Prezentarea Localității
b_no-image2.png

Persoane din institutie

Primar: Drăgușin Victor
Viceprimar:
Viceprimar:
Secretar General: Purcaru Iulian
Director economic: Gafencu Haritina

  • Suprafață: 9839 ha
  • Intravilan: 1064 ha
  • Extravilan: 8775 ha
  • Populație: 45434
  • Gospodării: 16631
  • Nr. locuințe: 4288
  • Nr. grădinițe: 11
  • Nr. școli: 6
  • Nr. licee: 6
  • Nr. universități: 2
Așezarea geografică:

Municipiul Alexandria este așezat în sudul Câmpiei Române, pe partea dreaptă a Râului Vedea, în zona de contact a Câmpiei Boian cu Câmpia Găvanu-Burdea, între paralela nordică de 43° 38' și meridianul estic de 25°30', la o altitudine de 41 m. 
Municipiul Alexandria se învecinează cu:
Comuna Vitănești în partea estica;
Comuna Mârzănești în partea sud-estică;
Comuna Storobăneasa în partea sud-estică;
Comuna Poroschia în partea sudică și sud-vestică;
Comuna Nanov în partea vestică și nord-vestică;
Comuna Orbeasca în partea nordică;
Comuna Măgura în partea nord-estică;
Comuna Mavrodin în partea nord-vestică.
Aşezarea acestei localităţi într-o luncă joasă şi-a avut avantajele şi dezavantajele ei. Primul avantaj l-a constituit terenul mănos, cu sol din cernoziom ciocolatiu, foarte prielnic culturilor de cereale (grâu, porumb, floarea soarelui, bumbac, soia, ricin, cânepă, in şi sfeclă de zahăr) şi legumicultură. Reversul l-a constituit pânza de apă freatică aflată la 1,5-3 m adâncime, cu efectele sale: imposibilitatea filtrării naturale a apei şi inundaţii periodice în subsolurile caselor, precum şi lipsa curenţilor de aer verticali, care fac să se menţină multă vreme împrăfoşarea atmosferei din oraş.
Clima este temperat continentală şi se caracterizează printr-un potenţial caloric ridicat, prin amplitudini mari ale temperaturii aerului, prin cantităţi reduse de precipitaţii, adeseori în regim torenţial, îndeosebi vara, precum şi frecvente perioade de secetă, cantitatea medie anuală de precipitaţii fiind de 550-600l/mp. Temperaturi maxime şi minime absolute au fost: 42,9° C (5 iulie 1916) şi 34,8° C (24-25 ianuarie 1942).
Vînturile predominante sunt cele de vest şi de est. Crivăţul bate din est mai ales în miezul iernii, iar Austrul, vântul dinspre sud şi sud-est, cu o frecvenţă mai redusă, este foarte uscat, fierbinte şi prevestitor de secetă. În schimb, Băltăreţul, din spre Lunca Dunării, este un vânt cald şi umed, favorabil dezvoltării vegetaţiei.
Datorită aşezării sale, oraşul Alexandria a fost şi continuă să fie un nod de căi de comunicaţie. Face legătura între capitala ţării, Bucureşti, şi multe dintre oraşele de provincie sau leagă aceste oraşe între ele: D.N. 6 leagă Bucureştiul, prin Alexandria, de Roşiorii de Vede, Caracal, Craiova, Timişoara; D.N. 52 leagă Alexandria de Turnu Magurele, Corabia, Calafat etc; D.N. 51 leagă Alexandria de Zimnicea; D.J. 504 leagă Alexandria de Piteşti şi Câmpulung; D.J. 601 leagă Alexandria, prin Găeşti, de Târgovişte; D.J. 506 face legatura între Alexandria şi Giurgiu.
Distanţele în km între Alexandria şi principalele oraşe din zonă sunt: Alexandria - Bucureşti, 99 km; Alexandria - Piteşti, 100 km; Alexandria - Zimnicea, 40 km; Alexandria - Turnu Măgurele, 48 km.
Oraşul Alexandria se află pe linia ferată Roşiorii de Vede - Zimnicea, realizată la sfârşitul secolului trecut, când s-a construit şi gara, legându-l de un important nod de cale ferată, Roşiorii de Vede, prin care se poate ajunge la toate magistralele feroviare din ţară.

Activități specifice zonei:

Comerţ
Industrie
Agricultură

Activități economice principale:

Situația economică a Municipiului Alexandria este strâns legată de economia națională, influențată de specificul local și dinamica înființării societăților comerciale. Societățile comerciale care își desfășoară activitatea pe teritoriul Municipiului Alexandria sunt în cea mai mare proporție cu capital autohton, urmând cele cu capital străin, apoi cele cu capital privat străin și autohton, cele cu capital de stat integral sau mixt și alte forme de societăți. 
În Alexandria funcționează două asociații patronale și trei filiale ale unor asociații patronale de nivel național - UGIR 1903, Federația Agricultorilor Asociați și ANAMOB - Asociația Națională a Morarilor și Brutarilor din România - care reprezintă o bună parte din întreprinzătorii municipiului. 
Serviciile bancare sunt asigurate de filiale ale celor mai importante bănci din România. 
Municipiul Alexandria dispune de o suprafață întinsă destinată agriculturii facilitată atât de condițiile pedo-climatice deosebit de prielnice pentru culturile de grâu, orz, ovăz, porumb, legume, plante de nutreț, vie și pomi fructiferi, cât și de tradiția păstrată în timp. 
Profilul județului fiind preponderent agricol și municipiul Alexandria dispune de un capital agricol bogat și în plină ascensiune, cuprinând o suprafață agricolă de 7.899 ha din care 7.377 ha teren arabil.

Obiective turistice:

"Catedrala Sfântu Alexandru"
Biserica "Sfântu Alexandru" numită de la început chiar în documentele oficiale drept Catedrală - aşa cum o cunoaştem noi astăzi - a început să fie ridicată în anul 1869.
În pronaosul catedralei "Sfântul Alexandru", pe dreapta se află îngropate osemintele domnitorului Al. D. Ghica (1834-1842), deasupra cărora se găseşte sarcofagul în care fusese depus iniţial corpul acestuia.
C. Pascali, St. Luchian şi C. Artachino au realizat o pictură minimanistă. Spaţiul foarte mare rămas liber în interior va fi pictat de italianul Giselle Cavalcadi, acesta folosind exclusivitate motive geometrice şi florale puţin specifice stilului bizantin.
Vitraliile au fost realizate de catre Rudolf Ziegler.
În prezent adăposteşte numeroase icoane, obiecte de cult, precum şi depozitul de carte veche al Episcopiei Alexandriei şi Teleormanului.
"Biserica Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel"
Este situată în centrul oraşului pe strada Libertăţii, nr. 142, fiind una dintre cele mai frumoase biserici ale oraşului. Biserica a fost construită între anii 1842-1845 din zid, dar mult mai mică, cu o singură turlă şi acoperită cu şindrilă, fiind sfinţită la 6 decembrie 1845. În perioada 1902-1904 a fost ridicată o construcţie complet nouă, având formă de cruce, cu patru turle, două mari şi două mici în faţă. Este bine organizată în forme tradiţionale bizantine şi cu proporţii bine structurate.
Ansamblul fostului "Conac Victor Antonescu-Capelă"
Este amplasată în ansamblul arhitectural construit la începutul secolului al XX-lea de către omul politic Victor Antonescu (1871-1947). Este semnificativă asemănarea izbitoare cu capela Stella Maris aflată în incinta castelului reginei Maria de la Balcic.
"Grupul Şcolar Agricol"
Clădirea actualului Grup Şcolar Agricol Alexandria a fost contruită, împreuna cu anexel administrative, în anul 1923. Grav afectată de cutremurul din 1990, clădirea se află în plin proces de consolidare-restaurare.
"Busturile fondatorilor oraşului – Domnitorul Alexandru Dimitrie Ghica şi Hatmanul Mihăiţa Filipescu".
Lucrate de sculptorul Emil Beker şi dezvelite în 1934, cu ocazia centenarului oraşului, astăzi le găsim în faţa Primăriei oraşului Alexandria.
"Monumentul eroilor căzuţi în Decembrie 1989" - amplasat în faţa Casei de Cultura.
"Statuia lui Alexandru Colfescu" - avocat şi primar al Alexandriei. Amplasată în curtea Catedralei "Sfântul Alexandru".
"Statuia lui Liviu Vasilică" (1950-2004) - rapsod popular teleormănean, amplasat în faţa Consiliul Judeţean Teleorman.
"Muzeul Județean Teleorman"
A fost înfiinţat ca Muzeu orăşenesc în 1952, pentru ca în 1981 să se transforme în Complex Muzeal Judeţean. Din 1997 funcţionează într-o clădire nouă.
Conservă colecţii de arheologie, preponderent neolitică şi geto-dacică, provenind din staţiunile: Ciolăneşti Deal, Siliştea, Vitaneşti, Zimnicea, Orbeasca de Sus, Albeşti, Măgura - Bran, Măgura - Buduiasca etc.; tezaure monetare descoperite la: Poiana, Sfinteşti, Schitu, Poroschia, Alexandria, Ulmeni, Balta Sărată etc.; o colecţie etnografică zonală, valorificată în expoziţia permanentă.
În prezent, face parte din colectivul programului româno-francez de cercetare a locuirii paleolitice din zona Ciuperceni, împreuna cu Misiunea Arheologica Franceză în România, Muzeul Municipiului Bucureşti şi Institutul de Arheologie "V. Pârvan" din Bucureşti. Str. 1848, nr.1.

Evenimente locale:

Evenimente anuale care au loc în Municipiul Alexandria:
TÂRGUL MEŞTEŞUGARILOR expoziţie de obiecte artizanale - 29.08 - 01.09
CONFALEX
Salonul industriei uşoare AGRODEX, Târgul pentru Dezvoltare şi Cooperare organizat în cadrul proiectului Centrul Regional România-Bulgaria pentru dezvoltare agricolă CRDA nr.RO 2006/018-445.01.02.08, finanţat prin programul PHARE CBC 2006 - 19.02 - 24.02 
SAALEX-Salonul auto - 14.05 - 18.05 
FLORES Expoziţie florală - 15.05 - 19.05 
AGRALIMEX Târgul naţional pentru agricultură şi industrie - 29.08 - 01.09 
ZILELE MUNICIPIULUI ALEXANDRIA - 29.08 - 01.09 
ZIUA RECOLTEI Expoziţie de legume şi fructe - 04.10 - 07.10 
LUNA CADOURILOR Târg cadouri cu ocazia sărbătorilor de iarnă - 01.12 - 07.01
Principalele manifestari cultural-artistice, sportive şi de tineret care se desfăşoară în Municipiul Alexandria anual sunt:
24 Ianuarie - "Hai sa dăm mână cu mână!” - Ziua unirii principatelor române; 
1 Februarie - "Zarezan” – sărbătoare tracică de cinstire a viţei de vie, vinului şi pământului; 
"Dragobete” - sărbătoarea dragostei la români - spectacol de tradiţie şi folclor; 
"Dragobetele sărută fetele” - acţiune CLTA; 
1 şi 8 Martie - expoziţii, simpozioane, spectacole dedicate femeilor din Alexandria; 
Festivalul Mărtişorului pentru copii (muzică uşoară/ populară şi instrument) - Prima ediţie; 
Luna pădurilor - plantare şi îngrijire pomi - acţiune CLTA; 
Sărbătorile pascale - concurs de cozonaci, expoziţii, simpozioane şi târgul de paşte 
"Hristos a înviat” - concert de muzică religioasă; 
"Vine iepuraşul” - acţiune CLTA; 
Susţinere Festival de muzică uşoară "Primavara în Teleorman”;
2 Mai - "Ziua tineretului” - concursuri sportive - acţiune CLTA; 
9 Mai - "Parada Europei”;
Acordarea "Diplomei de fidelitate” familiilor care au împlinit 50 de ani de căsătorie şi a unor premii în cadrul evenimentului "Nunta de aur”;
"Au înflorit salcâmii” - 1 Mai - spectacol de folclor;
Susţinere:
"Primii paşi în dans” - festival de muzică şi dans ;
"În paşi de dans” - concurs internaţional de dans;
"Tinere talente muzicale” - concurs de muzică.
1 Iunie - Ziua Internaţională a copilului - acţiuni culturale, sportive şi spectacole;
"Tânăr primar pentru o zi” - acţiune CLTA; 
Rusaliile - Festivalul Căluşului - Bâlciul din Alexandria; 
Susţinere spectacole (teatru, film, concerte); 
Activităţi culturale şi sportive organizate în perioada vacanţei de vară; 
Festivalul “Ideo Ideis” - regal de teatru tânăr;
"Zilele Municipiului Alexandria” - festival folcloric, concerte, tabara de creaţie, concursuri sportive, sah, rummy, table, diverse expoziţii, etc 
Premierea elevilor unităţilor de învăţământ din Municipiul Alexandria cu rezultate deosebite la olimpiadele naţionale şi internaţionale şi a profesorilor îndrumători;
Concursuri şi spectacole organizate de CLTA - "Zilele Municipiului Alexandria”;
"Toamna bobocilor”, manifestări culturale pentru elevii şi studenţii din municipiu; 
1 Octombrie - "Ziua persoanelor vârstnice” - acţiuni desfăşurate pe parcursul lunii; 
Susţinere Festival de muzică populară "Pe deal la Teleomanel”;
"Luna recoltei” - amenajare de expoziţii, spectacol folcloric;
Muzică folk şi poezie – acţiune CLTA;
1 Decembrie - "Ziua Naţională a României”;
Târg de Crăciun - tradiţie, spectacol de colinde - primire colindători; 
Spectacol de Crăciun;
"Mos Crăciun” - acţiune CLTA; 
Premierea sportivilor din Municipiul Alexandria cu rezultate la concursurile judeţene, naţionale şi internaţionale şi a antrenorilor;
"Mos Crăciun” - acţiune Clubul Pensionarilor;
Expoziţii de pictură, goblen, fotografii, carte, artă populară - acţiuni permanente (Clubul Pensionarilor);
Cupa Municipiului Alexandria la pescuit sportiv - profesionist (crap); 
"Cupa Alexandriei” la înot pentru copii şi tineret - două ediţii (primavara şi toamna); 
Concurs karaoke - actiune permanenta CLTA; 
"Sănătatea izvorul vieţii” - acţiuni permanente (control medical tensiune, glicemie, colesterol) - pentru toţi cetaţenii din municipiu;
Alte manifestari temeinic justificate aprobate de Primarul Municipiului Alexandria

Facilități oferite investitorilor:

Amplasament - Municipiul Alexandria este situat în centrul judeţului Teleorman la distanţele: 90 km faţă de Bucureşti (E 70), 50 km faţă de Turnu Măgurele şi 80 de km faţă de Giurgiu (porturi la Dunăre), 30 km faţă de Roşiorii de Vede - important nod feroviar
Reţele edilitare: reţea stradală - 67 km, reţea distribuţie apă potabilă - 174 km, reţea de canalizare menajeră - 70 km, reţea electrică - 289 km, reţea de transport şi distribuţie gaze naturale
Asistenţă pentru atribuirea în folosinţă de terenuri sau imobile în vederea dezvoltării unor afaceri
Informaţii referitoare la legislaţia în vigoare în domeniu şi la oportunităţile efective de investiţii
Urgentarea obţinerii autorizaţiilor şi avizelor necesare derulării investiţiilor
Parteneriat public şi privat.
PARC INDUSTRIAL
Terenul în suprafaţă totală de 186.818,00 mp aparţine domeniului public de interes local al Municipiului Alexandria, este situat în extravilanul Municipiului Alexandria dar la o distanţă mică de intavilanul municipiului ( aprox. 3 km distanţă de centrul oraşului ), pe DN E 70 .
Este identificat cu numărul cadastral 3.833 şi cartea funciară nr. 21.696 în tarlaua 53 a UAT Alexandria.
Locaţia are posibilitatea racordării la reţeaua de energie electrică.
Posibilităţi de dezvoltare a parcului industrial:
Comercializare utilaje agricole.
Depozite frigorifice.
Prestaţii cu mijloace de transport şi utilaje.
Producţie tâmplărie din PVC şi aluminiu.
Producţie şi comercializare materiale de construcţie, execuţie construcţii civile agricole şi industriale.
Managementul deşeurilor- destinaţie administrativă şi logistică.
Transport industrial şi logistică.
Prelucrare produse agricole din zonă.

Proiecte de investiții:

Pentru perioada de programare 2014 - 2020 au fost stabilite următoarele proiecte: 
1. Campus Școlar la Liceul Tehnologic "Nicolae Bălcescu", Municipiul Alexandria
2. Reabilitare şi modernizare rețea stradală în Municipiul Alexandria 
3. Reconfigurare trafic rutier şi pietonal în zona centrală a Municipiului Alexandria – pasaj rutier 
4. Construire şi dotare maternitate județeană 
5. Serviciul ambulanță socială 
6. Construire şi dotare centrul județean de recoltare sânge şi celule STEM 
7. Infrastructură şi utilități pentru noi cartiere de locuințe individuale şi colective în Municipiul Alexandria 
8. Reabilitare şi modernizare serviciu de preparare şi furnizare a hranei către categoriile de persoane asistate social în Municipiul Alexandria 
9. Construire şi dotare cămin pentru persoane vârstnice aflate în dificultate 
10. Realizarea, reabilitarea şi modernizarea infrastructurii educaţionale la grădiniţa cu program prelungit nr. 6 Alexandria şi grădiniţa cu program normal nr. 5 Alexandria 
11. Reabilitare, modernizare şi extindere grădiniţa Ion Creangă din Municipiul Alexandria
12. Reabilitare, modernizare şi extindere grădiniţa nr. 4 din Municipiul Alexandria 
13. Îmbunătățirea condițiilor pentru efectuarea activităților de educație fizică la Colegiul "Al.D.Ghica" prin extinderea, modernizarea şi dotarea sălii de sport 
14. Reabilitare şcoală şi amenajare teren sport - şcoală Ștefan cel Mare 
15. Construire anexă scoală - laboratoare școlare și sală de conferințe școala Ştefan cel Mare 
16. Reabilitare și modernizarea infrastructurii educaționale - școala gimnazială "Mihai Viteazul" 
17. Reabilitarea și modernizarea clădirii școlii gimnaziale nr. 6 din Municipiul Alexandria
18. Îmbunătățirea infrastructurii educaționale a școlii gimnaziale nr. 7 în scopul creșterii performanței și dezvoltării actului educațional 
19. Reamenajare și modernizare clădirea fostului atelier aflat în incinta liceului teoretic "Al.I.Cuza"
20. Construire și dotare săli de sport la unitățile de învățământ din Municipiul Alexandria 
21. Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii şcolare - şcoala gimnazială "Alexandru Colfescu” 
22. Modernizarea și reabilitarea liceului tehnologic nr. 1 
23. Reabilitare, modernizare și dotare bază sportivă multidisciplinară în Municipiul Alexandria 
24. Consolidarea locuinţelor colective în vederea reducerii riscului seismic în Municipiul Alexandria 
25. Realizare locuințe colective de serviciu în Municipiul Alexandria 
26. Reabilitare și modernizare unități locative colective cu destinație - locuințe sociale 
27. Reabilitare și modernizare cartiere cu locuințe colective și individuale în Municipiul Alexandria 
28. Reabilitare trotuare și alei pietonale în Municipiul Alexandria 
29. Modernizare, reconfigurare și reamenajare urbanistică și peisagistică a zonei pietonale strada libertății (tronson strada Ion Creangă - strada Bucureşti) 
30. Construire și dotare depozit pentru păstrarea alimentelor primite de la UE pentru susţinerea categoriilor de personae defavorizate în Municipiul Alexandria 
31. Extindere rețea de distribuție gaze naturale parc industrial Alexandria - comuna Vitănești - comuna Măgura
32. Decongestionarea traficului în zona centrală prin construirea de parcări supraterane în Municipiul Alexandria
33. Amenajare piste biciclete în Municipiul Alexandria 
34. Modernizare drumuri de exploatare agricolă și acces către unitățile agricole - centură ocoliroare a Municipiului Alexandria - Salba de Lacuri 
35. Modernizare drum de exploatare agricolă și acces  către unitățile agricole - pasarelă peste Râul Vedea - DJ 504 
36. Variantă ocolitoare a Municipului Alexandria și construire pod peste Râul Vedea între DJ 504 și DN 51 
37. Amenajare peisagistică și reabilitare dendrologică a parcului pădurea Vedea în Municipiul Alexandria 
38. Înfiinţare de perdele forestiere de protecție împotriva dezastrelor naturale și a abuzurilor factorilor antropici 
39. Reabilitarea și punerea în valoare a monumentelor istorice din Municipiul Alexandria:  Casa Dr. Banu-grădiniţa nr. 10, Casa Dumitru - grădiniţa nr. 11, Casa Nae Constantinescu - sediu AASPS 
40. Reabilitare, modernizare și dotare cinematograf Patria în Municipiul Alexandria
41. Sistem informatic electronic integrat pentru managementul activităților din primăria Municipiului Alexandria 
42. Sistem informatic geografic și cartografiere computerizată a Municipiului Alexandria
43. Reabilitare, modernizare, dotare și extindere complex agroalimentar și piața tradițională în Municipiul Alexandria 
44. Înființare piață de gros în Municipiul Alexandria și linii de procesare a produselor agricole 
45. Reabilitarea și consolidarea digului de protecție al Râul Vedea în Municipiul Alexandria 
46. Susținerea organizării instituționale a programelor de educație pentru copiii supradotați capabili de performanță înaltă 
47. Construirea unei grădinițe în zona PECO 
48. Realizarea unor noi zone rezidențiale 
49. Construire de locuințe ANL 
50. Construirea de locuințe de serviciu 
51. Construire locuinţe pentru tineri - ANL 
52. Amenajarea unui parc industrial 
53. Înființarea centrului cultural municipal 
54. Construirea de zone ecourbanistice în euroregiunea Dunărea de Jos – modele de dezvoltare urbană durabilă 
55. Înființare parc tematic "Ţara Piticilor" 
56. Reabilitare și dotare cămin la liceul pedagogic Mircea Scarlat 
57. Extinderea rețelei de distribuție a gazelor naturale 
58. Realizare, reabilitare şi modernizare infrastructură educaţională - grădiniţa nr. 8
59. Realizare şi modernizare locuinţe colective pentru tineri în Municipiul Alexandria 
60. Extindere ştrand Vedea

icon facebook Share

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor!
Pentru mai multe informatii despre cookie-uri puteti citi aici.

Se încarcă...