PRIMĂRIA AGAPIA

31201 Vizualizări
Agapia
Tip: Comuna
Adresa: (Cod poștal: 617010), Județ: Neamt,Romania
Prezentarea Localității
b_no-image2.png

Persoane din institutie

Primar: Năstasă Neculai
Secretar General: Ilioi Elena Doina
Contabil: Ursu Luminița

  • Suprafață: 5868 ha
  • Intravilan: 825 ha
  • Extravilan: 5033 ha
  • Populație: 4365
  • Gospodării: 1666
  • Nr. locuințe: 1788
  • Nr. grădinițe: 4
  • Nr. școli: 2
  • Nr. licee: 1
Numele localităților aflate în administrație:

Agapia, Filioara, Săcăluşeşti, Văratec

Așezarea geografică:

Comuna Agapia este situată în zona montană și premontană a Carpaților Orientali în nordul județului Neamț, între depresiunile Neamțului și Cracău.

Activități specifice zonei:

Meșteșuguri tradiționale:
Țesut covoare
Împletituri
Broderie
Sculptură în lemn
Atelier de pictură pe lângă mănăstiri

Activități economice principale:

Potențialul economic în funcție de resursele locale:
Prelucrarea laptelui
Prelucrarea cărnii
Prelucrarea lemnului
Zonă favorabilă dezvoltăriii turismului și agroturismului

Obiective turistice:

Prin poziția geografică și varietatea elementelor naturale, teritoriul Depresiunii Ozana-Toplița în care este situată comuna, a asigurat condiții prielnice pentru a fi populat încă din cele mai vechi timpuri.
În feudalismul dezvoltat, așezările sătești din acest areal au cunoscut o anumită dezvoltare, iar monedele de argin și bronz descoperite în zonă sunt o dovadă a activității de comerț ce se întreprindeau aici.
După spusele localnicilor, pe teritoriul actualei comune se aflau locuri unde se păstra muniția de rezervă pentru apărarea Cetății Neamului.
Evoluția satelor comunei este strâns legată de existența Mănăstirilor Agapia și Văratec, popularea  zonei în urmă cu 300-400 de ani fiind favorizați și de faptul că cei ce lucrau pe moșiile mănăstirilor erau scutiți de biruri.
Istoria comunei este istoria acestor așezăminte monarhice.
Existența Mănăstirii Văratec se plasează cronologic pe la 1785, când maica Olimpiada se strămută de la fostul schit Toplița și cumpără poiana Văratec, unde ridică pe cheltuiala sa o bisericuță de lemn. Actuala construcție datează din 1808. După atacarea și prădarea din anul 1821, în timpul Eteriei, mănăstirea cunoaște o perioadă de prosperitate, când i se adaugă moșiile a numeroase schituri și mănăstiri ce i-au fost închinate.
În anul 1900 un năprasnic incediu a mistuit cea mai mare parte a construcțiilor din incintă inclusiv turnul - clopotniță. Actuala formă a complexului este urmare a lucrărilor de refacere și reconstrucție din prima parte a secolului XX.
Deși a fost în repetate rânduri ținta unor prădalnice incursiuni, Mănăstirea Văratec mai păstrează încă neprețuite valori artistice și documentar - istorice.
Încă din timpu domnitorului Ștefan cel Mare, a fost atestată în documente ale Mănăstirii Neamț, o mănăstire în Agapia Deal cu 15-20 de călugări.
Izvoarele existente, consfințesc ridicarea Mănăstirii Agapia Veche de către Petru Rareș (între anii 1527-1546), care a și dăruit lăcașului mai multe moșii. Astăzi acest așezământ are aspectul unui schit înconjurat de case - chilii.
Agapia Nouă sau Agapia Vale este ctitoria hatmanului Gavril, care a ridicat-o între anii 1642-1644. După repetate prădălnicii și incendii, la începutul secolului XX s-au efectuat lucrări de reconstrucție, ajungându-se la formele arhitecturale de azi.
Faima mănăstirii este explicată și prin existența acelor excepționale zugrăveli executate de Nicolae Grigorescu în perioada 1858-1860.
Vizitatorilor care trec prin Agapia și Văratec li se oferă bucuria unui prilej de o desăvârșită frumusețe la care se adaugă importanța istorică și culturală sporită de prezența unor personalități marcate ale culturii și artei românești, care au contribuit, fie numai prin simpla și sincera lor admirație, la statornicirea unui prestigiu ce-și merită respectul cu prisosință.
Aici și-au aflat odihna și liniștea: Mihai Eminescu, Alexandru Vlahuță, Calistrat Hogaș, Gala Galaction, Mihail Sadoveanu, Ionel Teodoreanu
La Văratec se află mormântul Veronicăi Micle
Pe teritoriul comunei se află rezervațiile forestiere "Pădurea de Argint" și "Codrii de Aramă"
Schitul Sihla
Schitul Agapia Veche
Casa memorială Alexandru Vlahuţă
Statuia de bronz Saftei Brâncoveanu
Peştera Sfânta Teodora de la Sihla

Evenimente locale:

Ziua comunei Agapia se sărbătorește în prima duminică a lunii septembrie

Facilități oferite investitorilor:

Oportunități:
Echipare tehnico-edilitară (rețele publice):
Alimentare cu apă
Agapia 13760 ml distribuâie + 3627 ml aducțiune care merge la Mănăstirea Agapia.
Din 13670 ml folosită aât distribuție cât și aducțiune 4800 ml
Văratec 560 ml aducțiune și distribuție 3910 ml
Săcălușești 2050 ml aducțiune și 6800 distribuție
Filioara 1690 ml aducțiune și 12671 distribuție
Tipuri de captări:
Agapia + Săcălușești sursa din rețeaua oraș Târgu Neamț
Văratec sursa pârâul Văratec captare: priza tiroleza
Filioara captare izvoare de suprafață
Canalizare în curs de finalizare
Electricitate 98%
Gaz metan - studiu de fezabilitate (aprobat)
Rețele de alimentare cu energie electrică a comunei Agapia este asigurată aproape în totalitate (linii aeriene de 20 kv din postul de transformare de 110/20kv din Târgu Neamț)
Consumatorii din comună sunt alimentați cu energie electrică prin linii electrice de distribuție de 0,4 kv, amplasate pe stâlpi de beton și care preiau energia electrică din posturi de transformare de 20 kv
Rețeaua de telefonie:
Comuna Agapia este traversată de cablu telefonic cu fibră optică
Rețeaua telefonică din comună respectă traseul drumurilor și al străzilor din intravilanul comunei, firele fiind amplasate pe stâlpi din lemn
În comună sunt un număr de 728 abonați la serviciile oferite de telefonia prin cablu
Rețeaua de poștă și telecomunicații:
În comuna Agapia există un oficiu poștal cu două puncte la Mănăstirea Agapia și Mănăstirea Văratec

Proiecte de investiții:

Finalizarea lucrărilor de asfaltare a DC 10 Toplița-Săcălușești 1230 km drum local Filioara și 1070 drum local Văratec
Finalizarea lucrărilor la Stația de epurare a apelor uzate menajere Agapia
Finalizarea investiției Cămin pentru persoane vârstnice Văratec
Începerea lucrărilor de asfaltare a 12 km de drmuri locale din satele comunei Agapia
Extinderea rețelei colectoare a apei menajere pe drumurile laterale ale satului Agapia
Întocmirea de proiect și studii fezabilitate pentru rețea colectoare ape uzate menajere și stație de epurare pentru satele Filioara, Văratec și Săcălușești
Modernizare școală Agapia
Reabilitare pod Nichitoae, sat Văratec
Execuție a 2 punți pietonale peste pârâul Agapia, sat Agapia
Construire Cămin Cultural Agapia
Înființare parc recreere în centrul civic al comunei Agapia

icon facebook Share

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor!
Pentru mai multe informatii despre cookie-uri puteti citi aici.

Se încarcă...