PRIMĂRIA ADUNAŢI

29989 Vizualizări
Adunati
Tip: Comuna
Adresa: nr. 87(Cod poștal: 107005), Județ: Prahova,Romania
Prezentarea Localității
b_no-image2.png

Persoane din institutie

Primar: Săvulescu Darius Mihai
Viceprimar:
Secretar General: Termentu Petruța
Contabil: Savulescu Ileana Cristina

  • Suprafață: 2272 ha
  • Populație: 2130
  • Gospodării: 844
Numele localităților aflate în administrație:

Adunați, Ocina de Jos, Ocina de Sus

Așezarea geografică:

Comuna Adunați este situată în partea de nord-vest a județului Prahova la limita dintre acesta şi judeţul Dâmbovița, fiind alcătuit din trei sate: ADUNAȚI, OCINA DE JOS și OCINA DE SUS. Amplasată pe DJ 710, este situată la 54 km de municipiul de reşedinţă de judeţ PLOIEȘTI, la 8 km de oraşul Breaza şi 18 km de Municipiul Câmpina.
Teritoriile administrative vecine:
- la nord - comuna Talea;
- la sud - comuna Proviţa de Sus;
- la est - oraşul Breaza;
- la vest - comunale Bezdead şi Vişinești - județul Dâmbovița.
Relief:
Comuna Adunaţi se încadrează din punct de vedere geomorfologic, în zona dealurilor subcarpatice şi anume în unitatea morfologică denumită Breaza - Ocina. Relieful în zona este reprezentat prin şiruri de dealuri cu înălţimi cuprinse între 600-900 m, despărţite prin două văi paralele între ele şi direcţionate spre sud-est Provița și Prahova.
Versanţii dealurilor au pante domoale spre baza şi accentuate spre culmi şi sunt fragmentaţi de văi cu caracter torenţial.
Rețeua hidrografică: este reprezentată prin bazinul hidrografic al pârăului Proviţa cu afluenţii săi principali: Dosul Başii, Fieneasca şi Dumbrăvioara. Pe lângă acest afluenţi, pârâul mai colectează apele din precipitaţii printr-o serie de viroage cu caracter torenţial.
Unități de învățământ:
Școli generale: Școala Gimnazială Radu și Severa Novian
Grădinițe: Castelul Piticilor

Activități specifice zonei:

Solul
Potențialul turistic al zonei
Asocieri cu alte unități administrativ teritoriale din județ sau din țară:
Asocierea cu alte unități administrativ teritoriale din județul Prahova la Asociația de dezvoltare Intercomunitare Valea Prahovei
Asocierea comunei Adunați cu județul Prahova în vederea constituirii Asociației de dezvoltare comunitare, Parteneriatul pentru Managementul Apei Prahova
Asocierea comunei Adunați cu județul Prahova în vederea consituirii Asociației de dezvoltare comunitare, Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova

Activități economice principale:

Principalii agenți economici și profilul lor de activitate, date contact
SC Hormar Trans SRL - brutărie - telefon fix: 0244-395036
SC Spin Alb - confecții - telefon fix: 0244-395335

Obiective turistice:

Rezervația naturală peisagistică Costișata în suprafața totală de 52,25 ha din care 21,25 ha rezervația propriu zisă, iar 31 ha zonă tampon
Rezervația naturală hidrologică Vâlceaua Pietrii în suprafață totală de 10 3125 ha din care 25 ha rezervația propriu zisă, iar 7,8125 ha zonă tampon

Evenimente locale:

Ziua localității - 15 august

Facilități oferite investitorilor:

Infrastructura de sănătate:
Număr cabinete medicale (medici de familie) - 1
Dr. Hoitan Elena - telefon fix: 0244-395046
Infrastructura rutieră:
Lungimea totală a drumurilor comunale (km) din care: 27 km
Modernizate (asfaltate) - 3,5 km
Nemodernizate (pietruite/de pământ) - 23,5 km
Serviciul transport public local:
Operator SC Geamila SRL
Infrastructura de utilități:
Alimentare cu apă în sistem centralizat, operator Hidro Prahova
Adunați - lungimea rețelei simple de distribuție - 3,5 km - numărul gospodărilor racordate la rețea 110
Ocina de Jos- lungimea rețelei simple de distribuție - 2 km - numărul gospodărilor racordate la rețea 22
Ocina de Sus - lungime rețelei simple de distribuție - 3,4 km - numărul gospodărilor racordate la rețea 125
Iluminatul public (stradal):
Operator SC Electrica Nord Muntenia
Adunați, Ocina de Jos și Ocina de Sus - lungimea rețelei 27 km
Infrastructură culturală:
Cămin cultural: 1 - situat în comuna Adunați sat Adunați nr. 16
Bibliotecă: 1 - funcționează în incinta Căminului cultural Adunați
Așezăminte de cult: "Biserica Adormirea Maicii Domnului"
Infrastructura sportivă:
Teren sport
Teren minifotbal
Posibilități de investiții în localitate:
Agroturism

Proiecte de investiții:

Proiecte finanțare internă
Proiecte finalizate
Teren minifotbal
Extindere alimentare cu apă zona Răriște
Proiecte finanțare externă
Proiecte finalizate
Modernizare drumuri comunale Program Sapard
Proiecte în desfășurare
Extindere alimentare cu apă zona Basa
Extindere cămin cultural Adunați
Construcție sediu Centru Medical
Construcție sediu Primărie
Proiecte propuse
Înființare sistem integrat de canalizare și stație de epurare în comuna Adunați, satele Ocina de Sus, Ocina de Jos și Adunați
Modernizare drumuri comunale

icon facebook Share

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor!
Pentru mai multe informatii despre cookie-uri puteti citi aici.

Se încarcă...