PRIMĂRIA ACĂŢARI

30735 Vizualizări
Acatari
Tip: Comuna
Adresa: Nr. 214(Cod poștal: 547005), Județ: Mures,Romania
Prezentarea Localității
b_73803_p2y0x8.jpeg

Persoane din institutie

Primar: Osváth Csaba
Viceprimar:
Secretar General: Józsa Ferenc
Contabil șef birou: Fülöp Robert

  • Suprafață: 7420 ha
  • Intravilan: 574 ha
  • Extravilan: 6846 ha
  • Populație: 4819
  • Gospodării: 1731
  • Nr. locuințe: 1934
  • Nr. grădinițe: 9
  • Nr. școli: 9
Numele localităților aflate în administrație:

Acăţari, Corbeşti, Găieşti, Gruişor, Murgeşti, Roteni, Stejeriş, Suveica, Văleni

Așezarea geografică:

Comuna Acățari face parte din județul Mureș, este situată în centrul județului și este mărginită de următoarele comune :
- la nord: comuna Corunca; 
- la vest: comuna Crăciuneşti;
- la sud: comuna Bălăuşeri;
- la est: comuna Păsăreni.
Teritoriul comunei Acăţari se situează pe ambele maluri ale cursului mijlociu al pârâului Niraj şi valea acestuia, la o distanţă de aproximativ 12 km de municipiul reşedinţa de judeţ -Tîrgu Mureş, cu o altitudine medie de 345 m. 
Aşezare: 
- latitudine nordică: 46°29’25,67’’
- latitudine estică:   24°45’49,70’’
Relieful este o zonă colinară  mai mult sau mai puţin împădurită cu lunca majoră şi terasele în general plane ale râului Niraj. 
Datorita pozitiei  geografice, a configuartiei  naturale a terenului, cu un cadru natural specific zonei colinare în care o pondere mare o detine lunca majoră şi terasele, sursa  de potential deosebit, comuna Acațari s-a dezvoltat pe ambele maluri ale pârâului Niraj, de-a lungul  drumului Europea E-60 şi drumului Județean nr. D 151 care asigură legătura cu oraşele şi comunele învecinate. 
Caracteristicile pedologice ale solului:
Soluri brune de pădure argilo-iluviale pseudogleizate 12,27%,
Soluri brune de pădure nediferenţiate textural 0,34%,
Soluri brune de pădure carbonatate secundar 3,79%,
Soluri podzolice argilo-iluviale pseudogleice 13,97%,
Soluri foarte puternic şi excesiv erodate şi soluri balane de coastă (Regosoluri) 25,64%,
Pseudorendzine levigate şi soluri negre de fâneaţă levigate 7,07%,
Smolniţe levigate 3,18%,
Soluri aluviale şi deluviale carbonatice 17,33%,
Soluri aluviale gleizate şi semigleizate 11,59%,
Soluri gleice de luncă 1,85%,
Terenuri degradate complet de ravene, ogase şi alunecări 2,07% 
Prima atestară documentară a satului reşedinţă de comună - Acăţari - este din 1497.
Denumirea localităţii dealungul secolelor a evoluat în următoarele forme: 1497 Achusfalwa,1548 AkosfalVa,1567 AkVasfalVa,1575 AkosffalVa,1694,Akosfalva,1839 Akosfaloau,1850 Akosfalou,1854 Akosfalău,azi Acăţari-Akosfalva. 
Comuna până la 1876 a aprţinut de Scaunul Mureş, de la 1876-1925 şi între 1940-1944 Comitatului Mureş-Turda, între 1925-1940 şi 1945-1950 de judeţul Mureş, între 1950-1968 de Rigiunea Mureş Autonomă Maghiară, iar de la 1968 până în prezent de judeţul Mureş. 
Suprafaţa totală a comunei este de 7.409 ha din care teren agricol 5486 care se compune din: 3662 ha arabil, 1186  ha păşuni naturale şi fîneţe naturale.Teren forestier există în suprafaţă de 1651 ha, iar restul până la suprafaţa totală este format din grădini, curţi şi construcţii.
În comună există 1717 clădiri, 1933 locuinţe şi 1732 gosdodării cu o populaţie stabilă de 4568 locuitori. 
Reţeaua hidrografică :
Comuna Acăţari este străbătut de - părâul Niraj şi canalul Veţca. 
1. Părâul Niraj este un părâu afluent Râului Mureş, ce izvoreşte din Munţii Gurghiului la o altitudine de 1239 metri, ceea ce străbate la est şi vest comuna Acăţari prin satele Murgeşti Acăţari şi Stejeriş.
- lungimea pe porţiunea ce străbate com. Acăţari este de: 6.000 m
- Debit normal: 5 mc/s
- Vârf istoric:   80 mc/s
Canalul Veţca: este un canal afluent părâului Niraj, în partea stângă a acestuia cu vărsarea în Niraj în zona comunei Gheorghe Doja.
- lungimea pe porţiunea ce străbate comuna Acăţari: 4.000 m 
- Debit normal: 0,4 mc/s 
- Vârf istoric: 7 mc/s 
Afluenţii Canalului Veţca: 
Pârâul Oaia: izvorând din partea sudică a comunei,acumulând scurgeri de pe versanţii teritoriului administrativ a satelor Suveica,Găieşti şi Văleni, străbătând intravilanul acestor localităţi. 
Lungimea este: 17000 m 
Debit normal: 0,5 mc/s 
Vârf istoric: 8 mc/s 
2. Pârâul Gruişor: izvorând din partea Sud-Vestică a comunei, acumulând scurgeri de pe versanţii teritoriului administrativ a satelor Corbeşti şi Gruişor, străbătând intravilanul acestor localităţi 
Lungimea este: 6300 m 
Debit normal: 0,3 m/s 
Vîrf istoric: 6,5 m/s 
Populaţia - structura demografică pe naţionalităţi: În comuna Acăţari majoritatea populației este formată din cetăţeni de etnie maghiară  (   87 %) 

                        

Activități specifice zonei:

Agricultură
Creşterea animalelor
Fabricarea cablurilor şi conductorilor electrici
Prelucrarea lemnului
​Materiale de construcţii, instalaţii electrice, apă canal, tâmplărie, zidărie, lucrări de grădinărit
Comerț și prestări servicii

Activități economice principale:

Industrie
Agricultură
Activităţi comerciale
Prestări servicii
Datorită poziţiei geografice comuna a devenit un loc important pentru investitori.
Există o fabrică de confecționat cablaje și conductori electrici și o fabrică de șuruburi și bricolaje cu vânzare
Principalele funcţiuni economice, capacităţi de producţie diversificate din sectorul secundar şi terţiar, precum şi din agricultură - industrie şi comerţ - nr. unităţi industriale 97 societăţi comerciale, 20 asociaţii familale şi persoane fizice
Activitatea de bază a populaţiei este agricultura prin cele două activităţi de bază: cultivarea plantelor şi creşterea animalelor atât pentru consum propriu cât şi pentru comercializarea excedentului
Terenurile sunt lucrate în mod individual, existând 2 societăţi comerciale şi 3 persoane autorizate în acest scop

Obiective turistice:

Biserica reformată din satul Văleni - monument istoric
Biserica ortodoxă din satul Văleni - moment istoric
Casa Toldalagi din satul Murgeşti
Motel Vector
Restaurant Lyra
Pensiunea Stejeriş
​Pensiunea Nemeş

Evenimente locale:

Zilele comunei Acăţari - organizate în luna august a fiecărui an
Balul Coşurilor, organizat în satele componente în luna februarie a fiecărui an
Balul strugurilor
Ziua europei - 9 mai
Evenimente culturale cu ocazia sărbătorilor de iarnă și Crăciun
Expo agricolă Acățari - zootehnie, legumicultură și utilaje agricole
October Fest - festivalul berii

Facilități oferite investitorilor:

Locaţiuni avantajoase (lângă DE E 60)
Resurse de apă cu debit considerabil (pârâul Niraj)
Construcţia autostrăzi Ungheni-Iaşi
Potenţial ridicat de resurse umane (tineri cu studii superioare, medii, muncitori calificaţi şi necalificaţi)
Activitate productivă şi comercială intensă (în comuna noastră funcţionează aproape 100 de societăţi comerciale)
Administraţia publică locală sprijină orice investiţie capabilă să genereze venituri, să creeze noi locuri de muncă şi care astfel să contribuie la bunăstarea comună a locuitorilor comunei
Așteptăm în continuare investitori noi în comună pe care ii sprijinim în cazul unor investiții

Proiecte de investiții:

Alimentare cu apă potabilă şi canalizarea satelor aparţinătoare comunei
Construire parcuri și extindere spații verzi
Modernizarea străzilor comunei prin asfaltarea acestora
Modernizare iluminat public
Susținerea financiară a asociațiilor, fundațiilor și cultelor
Înființarea serviciului SMURD în colaborare cu SVSU Acățari
Alte stategii pentru dezvoltarea durabilă a comunei

icon facebook Share

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor!
Pentru mai multe informatii despre cookie-uri puteti citi aici.

Se încarcă...