Cuvântul primarului

Ce am făcut în Abram
Asfaltarea tuturor străzilor din cele opt sate ale comunei Abram
Construirea a 2,5 km de trotuare în Abram, Margine și Suiug
Racordarea la rețeaua de apă a satelor din comuna Abram
Racordarea la rețeaua de gaz a satelor Abram, Margine, Satu-Barbă
Amenajarea, a trei terenuri de sport cu gazon sintetic în satele Margine, Satu- Barbă, Suiug
Reabilitarea tuturor școlilor din comuna Abram
Construirea de parcuri pentru copii, în Abram , Iteu, Suiug, Dijir, Margine, Iteu Nou
Reabilitarea căminelor culturale din Abram, Margine, Satu-Barbă, Suiug, Cohan, Iteu și Dijir
Decolmatarea văilor din Abram, Margine, Satu-Barbă, Cohani, Dijir și Suiug
Sprijinirea tuturor Bisericilor din comună, indiferent de culte și ridicarea a trei capele în satele Abram și Margine
Începerea lucrării de reabilitare și modernizare a Școlii generale cu clasele I–VIII din Abram , cu spații de joacă și o sală multifuncțională pentru sport și alte evenimente
Reabilitarea și dotarea căminelor din Abram și Suiug, cu toată aparatura necesară
Cadastrarea parțială a terenurilor, în satele Abram și Margine
Ce voi face în comună
Extinderea rețelei de canalizare în toate satele comunei Abram
Reabilitarea drumurilor comunale DC 126 Cohan – Suiug , DC 125 Cohan – Dijir și DC Iteu- Marghita
Asfaltarea drumurilor agricole din comuna Abram
Reabilitarea și modernizarea dispensarelor din Abram și Suiug
Construirea unei săli de evenimente în Abram
Racordarea la rețeaua de gaz a satelor Suiug, Cohani, Iteu, Iteu Nou și Dijir
Construirea de terenuri de sport sintetice în satele Iteu, Dijir și Abram
Ridicarea unor capele în satele: Suiug, Iteu, Dijir și Satu-Barbă
Decolmatarea, betonarea tuturor șanțurilor din comuna Abram și construirea de podețe la proprietăți
Asigurarea echipamentelor necesare copiilor și școlilor pentru învățarea online
Cadastrarea gratuită a tuturor terenurilor din comuna Abram- Licitația va începe în cursul lunii septembrie
Achiziționarea de utilaje necesare pentru curățenia în comună
Achiziționarea a două stații de tratare și filtrare a apei în satele Margine, Satu- Barbă

Prezentarea Localității

Persoane din institutie:

Primar: Nuţaş Gabriel-Octavian
Viceprimar:
Secretar General: Ghiorghiu Călin
Contabil: Kiss Enikő

  • Suprafață: 6767 ha
  • Intravilan: 18001 ha
  • Extravilan: 4966 ha
  • Populație: 3385
  • Gospodării: 1051
  • Nr. locuințe: 1318
  • Nr. grădinițe: 6
  • Nr. școli: 4
Numele localităților aflate în administrație:

Abram, Cohani, Dijir, Iteu, Iteu Nou, Margine, Satu-Barbă, Şuiug

Așezarea geografică

Comuna Abram este situată în partea de nord- est a judeţului Bihor pe malul stâng şi drept al râului Barcău, având urmatoarele coordonate geografice: 47° 20' latitudine nordică şi 22° 20' longitudine estică
Comuna Abram este situată în depresiunea cu acelaşi nume, la ieşirea râului Barcău din zona colinelor piemontane ce-l străjuiesc de o parte şi de alta
Comuna Abram se învecinează la nord cu comuna Viişoara, la nord- est cu comuna Boianu- Mare, la est cu comuna Balc, la sud- vest cu comuna Tăuteu, la sud- est cu comuna Suplacu de Barcău, la sud cu comuna Popeşti, la nord- vest cu municipiul Marghita

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor!
Pentru mai multe informatii despre cookie-uri puteti citi aici.

Se încarcă...