PRIMĂRIA AŞCHILEU

30516 Vizualizări
Aschileu
Tip: Comuna
Adresa: Principală, nr. 179(Cod poștal: 407045), Județ: Cluj,Romania
Prezentarea Localității
b_no-image2.png

Persoane din institutie

Primar: Cighir Ana
Viceprimar:
Secretar General: Tămaş Onorica
Contabil: Dumitraș Angela- firmă externalizată

  • Suprafață: 6510 ha
  • Intravilan: 357,51 ha
  • Extravilan: 3913 ha
  • Populație: 1601
  • Gospodării: 600
  • Nr. locuințe: 905
  • Nr. grădinițe: 2
  • Nr. școli: 1
Numele localităților aflate în administrație:

Aşchileu Mare, Aşchileu Mic, Cristorel, Fodora, Dorna

Așezarea geografică:

Comuna Așchileu se întinde pe o suprafață de 65,5 KM pătrați, are reședința (sediul ) în localitatea Așchileu Mare nr. 179, județul Cluj. Consiliul Local este format din 11 consilieri locali și în localitatea Dorna ,un delegat sătesc.Comuna este condusă de către primarul Cighir Ana, viceprimarul Pop Simion , secterar Tamas Onorica Comuna Așchileu este așezată în partea de nord a județului Cluj, la limita cu județul Sălaj. Din punct de vedere geografic comuna Așchileu se află pe paralela 46 grada 58 minute și pe meridianul 23 grade 33 minute. Distanța estimativă dintre comuna Așchileu și municipiul Cluj Najoca este de 35 KM. Comuna Așchileu are în componența sa 5 sate : Așchileu Mare - reședința de comună, Așchileu Mic, Cristorel, Fodora și Dorna. Comuna Așchileu este străbătută de Drumul județean 109 A. Drumul Județean care străbate comuna Așchileu cuprinde 10 Km. și 27,5 km. reprezintă drum sătesc. Din totalul drumurilor existente 5,800, asfaltate iar diferența este drum pietruit și din pământ. Drumul Județean se află în construcție, reabilitare și modernizare. La nivelul comunei există poduri pietonale și auto la altitudine de 500-600 m, a cărui dealuri sunt acoperite cu păduri de fag și stejar. În unele locuri hotarul comunei se înregistrează urmele unor alunecări de teren, o perioadă periglaciară având aspectul unor microreliefuri de glincee, asemănătoare unor uriașe căpițe de fân. Valea Borsa izvoraște din hotarul vestic al satului Așchileu Mic, străbate întrega comună de la vest la est. Populația pe sate se prezintă astfel: populația totală a comunei Așchileu , conform recensământul populației este 1601, din care 1261 romani ,maghiari 157 și romi, 118. Populația se prezintă : Așchileu Mare 502 persoane și 193 gospodării , Așchileu Mic - 327 persoane și 121 gospodării, Cristorel 399 persoane și 152 gospodării , Fodora 273 persoane și 113 gospodării , Dorna 41 persoane și 21 gospodării. Intravilanul localităților reprezintă 357,51 HA

Activități specifice zonei:

Agricultură
Zootehnie (creşterea animalelor)

Activități economice principale:

Comerțul
Din punct de vedere economic comuna Așchileu face parte din grupa așezărilor rurale în care prelevează agricultura și creșterea animalelor și se întinde pe o suprafață de 65,1 km Populația de bază a locuitorilor comunei este agricultura- cultivarea pământului și creșterea animalelor (ovine, caprine . ponderea foarte mică a terenurilo arabile cultivate, corelate cu felurile de clifturi foarte limitate ce sunt cultivate permite afirmarea ca terenurile arabile sunt folosite numai pentru necesități strict gospodărețti. La nivelul comunei Așchileu există disponibil un potențial economic important al producției vegetale, potențial care poate constituii o resursă pentru dezvoltarea durabilă la nivelul bovinelor crescute ân gospodarie este depășit indicatorul mediu realizat în localitatea Cristorel. La nivelul porcinelor crescute în gospodărie indicatorul mediu este depășit la nivelul localităților Așchileu Mare Cristorel, Fodora și Dorna. La nivelul creșterii ovinelor indicatorul mediu realizat este depașit în localitățile Așchileu Mare, Donra și Așchileu Mic. Industria mică este reprezentată pe teritoriul comunei Așchileu de agenții economici organizați la nivelul de societăți pe acțiuni, societăți cu răspundere limitată , asociații familiale , persoane fizice autorizate. Ramura economică preponderentă în care activează locuitorii comunei Așchileu este industria , ramura în care lucrează aproximativ 120 de persoane

Obiective turistice:

În Așchileu Mare : biserica de lemn cu hramul Sf. Gheorghe este înregistrată în lista monomentelor la numărul de cod 13 B 275. În Așchileu Mic Biserica de lemn cu hramul Arhanghelii Mihail și Gavril, se află în lista monumentelor la poziția 13 B 276. Construcții de cult: Mănăstirea din satul Cristorel în care funcționează 10 călugarițe și 1 preot paroh. Biserici ortodoxe în localitățile : Așchileu Mare, Așchileu Mic, Fodora , Cristorel și Dorna. Biserici reformate în localitățile Cristorel, Fodora , Așchileu Mic. Casa de rugăciune în localitațile Fodora și Cristorel. Schit ortodox în localitatea Fodora
Potențialul turistic existent în arealul geografic din administrația comunei relativ modest este reprezentat de
- Potențialul turistic peisagistic al reliefului din vecinatatea satului Dorna
- Potențialul climateric și bioclimatic turistic caracteristic zonelor colinare amplasate la altitudini cuprinse între 300 și 700 metrii. Aceasta ofera indici climatici favorabili practicării de activități turistice în aer liber, mai ales practicarea aeroterapiei și helioterapiei
Potențialul turistic antropic reprezentat de cele două biserici de lemn, monumente istorice și prin mănăstirea de la Cristorel
Amenajarea teritoriului, urbanism și locuințe , servicii publice de gospodărire comunală
La nivelul comunei Așchileu , sunt înregistrate un număr de 905 locuințe. Dintre aceste locuibile sun 750, iar restul sunt une părăsite, nelocuibile iar o parte temporar, la sfărșitul săptămânii sau în vacanțe și concediu, aceștia având locuința la Cuj-Napoca
La nivelul comunei nu avem servicii de gospodărire comunală

Evenimente locale:

Ziua eroilor, ceremonial și depuneri de coroane, spectacol folcloric, comemorarea personalităților
Hramul mănăstirii Sfinţii Lazăr şi Ilie - 20 iulie în fiecare an
Hramul bisericilor ortodoxe din cele 5 localităţi ale comunei Așchileu în ultima sâmbătă și duminică din August

Facilități oferite investitorilor:

Comerț
La nivelul comunei Așchileu , există magazine mixte , alimentare și 1 nealimentar, materiale de construcții și 2 magazine mixte apartinând Cooperatiei de Consum Așchileu care funcționează în localitatea Cristorel și Așchileu Mic, în celelalte localități fiind desfințate
Starea de sănătate și educație a populației
La nivelul comunei Așchileu , există un Dispensar Uman în care funcționează un medic de familie. Există un cabinet stomatologic dar de aproximatiov 3 ani nu mai funcționează . Există 1 farmacie la nivelul comunei care funcționeaza de 2 ori pe săptămâna , suficient pentru asigurarea cu medicamente a populației. Nu sunt spitale, ambulanța aparținând de Municipiul Cluj- Napoca
Educatie
La nivelul Comunei Așchileu există 1 Școală cu clasele I-VIII. Grădinița în localitațile Cristorel, construcție nouă terminată în anul 2016, și în localitatea Așchileu Mic. Transportul elevilor se face cu cele două microbuse școlare care asigură transportul elevilor din toate localitățile comunei . Numărul elevilor este de 160, acesta fiind în scădere. Aproximativ toate cadrele didactice vin de la Cluj- Napoca, doar două locuiesc în comuna Așchileu . Școala Gimnazială, are condiții bune , a fost reabilitată , singura problema fiind autorizarea acesteia, din lipsa apei potabile . Din acest punct de vedere s-au luat masuri pentru Construirea unei stații de potabilizare a apei. Școlile sunt îngrădite de jur împrejur iar paza este asigurată de firma specializată
Cultura
La nivelul comunei Așchileu există cămine culturale în localitatea Așchileu Mic, reabilitat în anul 2018. Există o sală de festivități în localitatea Așchileu Mare urmând să fie construit un Cămin cultural, 1 bibliotecă Comunală și 1 școlara
Activitatea în domeniul tineretului și sportului
La nivelul comunei există 1 singur teren de sport, la Școala Gimnazială , teren care urmeaza să fie construit , teren sintetic pentru sport, construit din fonduri europene prin Gall Polorissum. Există un teren în localitatea Fodora care urmează sa fie reabilitat pentru teren de sport, fotbal pentru tineret
Combaterea saraciei si somajului
La nivelul comunei avem înregistrate un număr de 56 de dosare cu aproximativ 165 persoane beneficiare de ajutor social conform legii 416/2001, reactualizată cu modificările și completările ulterioare. Aceștia lucrează conform planificărilor lunare realizând lucrări la nivelul comunei pe domeniul public. Aproximativ toate persoanele sunt de etnie roma. La livelul comunei avem înregistrați 5 persoane beneficiare de somaj. majoritatea lucrează în agricultură și creșterea animalelor. Populația este îmbătrânită , 75% din populație fiind pensionari
Protecția mediului
Primaria are încheiat contract cu Firma de salubrizare, care transportă gunoaiele menajere de 2 ori pe luna Au fost dezafectate toate gropile de gunoi și s-au luat măsuri de curățenie a cursurilor pe văii. La nivelul comunei Așchileu nu avem amenajate spații pentru picnicuri. Nu sunt amenajate târguri și piețe
Siguranța cetățeanului și nivelul infracțional
La nivelul comunei există 1 post de poliție în care funcționează 3 politiști care asigura ordinea și liniștea publică. Primăria are angajat firma de pază care asigură pe timp de noapte paza prin comună .Nu avem inființat serviciu de poliție comunitară. Infracționalitatea a scăzut în ultimul an, sunt înregistrate 15 dosare penale. Protectia copilului și a persoanelor cu dizabilități este realizată prin servicul de asistență socială prin l angajat. La nivelul comunei sunt înregistrați 14 persoane cu handicap grav care au nevoie de îngrijire permanentă , având angajați asistenți personali , 12 persoane beneficiare de indemnizație, iar cu dizabilități sunt înregistrate un număr de 85 persoane pensionari de boală de diferite grade de invaliditate). Toti copii sunt înregistrați în actele de stare civilă și sunt beneficiari de alocație de stat și complementara conform legilor. Relații externe, cooperare regională și transfrontalieră, programe și acțiuni cu finanțare externă. Primăria nu are relații de cooperare externe. Regional face parte din Regiune Nord- Vest. Nu sunt programe și acțiuni cu finanțare externă

Proiecte de investiții:

La nivelul comunei există proiecte de infrastructură :
- Asfaltarea tuturor ulițelor din comună
- Proiect privind reabilitarea drumurilor comunale, realizat prin Asociația Tocaia asocierea comunelor Așchileu și Sânpaul
- Construire cămin Cultural în localitatea Așchileu Mare
- Reabilitarea și modernizare cămin Cultural în localitatea Focora --finalizat
- Reabilitare și Modernizare Grădinița Așchileu Mare -finalizat
- Introducerea apei potabile prin proiectul Alimentarea municipiului Zalau cu apă potabilă, a satelor din județul Cluj și Sălaj , proiect aflat în implementare de către Direcția de gospodărire a apelor Someș Tisa

icon facebook Share

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor!
Pentru mai multe informatii despre cookie-uri puteti citi aici.

Se încarcă...