PRIMĂRIA ŢIBANA

32656 Vizualizări
Tibana
Tip: Comuna
Adresa: (Cod poștal: 707530), Județ: Iasi,Romania
Cuvântul primarului

În calitate de primar al comunei Ţibana, adresez un sincer bun venit tuturor celor ce aţi accesat acest site, în numele comunităţii acestei comune, administraţiei publice locale şi al meu personal.
Ne dorim ca pe această cale să venim în sprijinul cetăţenilor, oferindu-le dreptul la informaţia produsă şi gestionată de administraţia publică locală şi în acelaşi timp să fim o fereastră deschisă permanent tuturor celor ce vor să ne cunoască comuna şi pe noi.
Mulţumesc în numele locuitorilor, vizitatorilor din ţară şi străinătate, pentru că aţi avut curiozitatea şi dorinţa de a afla cât mai multe despre noi, gândindu-vă poate că veţi descoperi oportunităţi de afaceri de orice natură, să sperăm că vă vor îndemna să investiţi în comuna noastră, asigurându-vă cu responsabilitate de existenţa unei administraţii publice locale deschise şi transparente.
Cu siguranţă în urma informaţiilor primite, veţi găsi măcar un lucru care vă va capta atenţia şi dorinţa de a cunoaşte pe viu frumuseţea unică a acestor meleaguri, oamenii prietenoşi, ospitalieri şi farmecul unei comune primitoare.  

Prezentarea Localității
b_163226_yss2tc.jpeg

Persoane din institutie

Primar: Rotaru Gheorghe
Viceprimar:
Secretar General: Giantău Paul
Contabil: Vieriu Ioan

  • Suprafață: 7165 ha
  • Intravilan: 494 ha
  • Extravilan: 6671 ha
  • Populație: 8026
  • Gospodării: 2832
  • Nr. locuințe: 2674
  • Nr. grădinițe: 20
  • Nr. școli: 12
  • Nr. licee: 1
Numele localităților aflate în administrație:

Domniţa, Ţibana, Poiana de Sus, Runcu, Moara-Ciorne, Vadu-Vejei,Gîrbeşti, Poiana-Mânăstirii, Oproaia, Alexeni

Așezarea geografică:

Comuna Ţibana este poziţionată în nord-estul ţării, la 36 km de Municipiul Iaşi care este reşedinţa de judeţ. Cel mai apropiat oraş este Negreşti - județul Vaslui, la o distanţă de 22 km. 
Administrativ, comuna aparţine judeţului Iaşi ocupând o poziţie sud-vestică în cuprinsul judeţului. Comuna Ţibana, se învecinează cu comunele:
La nord Madarjac;
La sud Tibăneşti;
La est Mironeasa;
La vest Dagata şi Staniţa - județul Neamţ.
Istoricul localității:
Îndelungata existenţă a comunităţii este dovedită prin descoperirea pe teritoriul pe care se află în prezent comuna Ţibana a numeroase dovezi arheologice ce demonstrează existenţa unei vieţi economice şi sociale înfloritoare încă din cele mai vechi timpuri. 
Numele comunei - Tibana - provine de la numele neamului Tibăneştilor, care conform documentelor au stăpânit zona încă din secolul al X -lea.
Zona geografică a comunei, este menţionată şi în actul de proprietate emis de domnul Iuga al Moldovei (1399 - 1400) dar, au existat aşezări umane după cum arată vestigiile arheologice încă din paleolitic - când avem indicii şi urme ale primelor urme de locuinţă. În zona Alexeni - Cioate au fost descoperite urme de cultură neolitică şi eneolitică, dupa care în epoca bronzului se constată o creştere a numărului de asezări pe înteg cuprinsul comunei.
Comuna Ţibana a obţinut statut de comună anul 1968, în urma împărţirii teritoriale a ţării, prin unificarea comunelor Ţibana şi Gărbeşti. Din acel moment are în componenţă satele: Ţibana, Gărbeşti, Alexeni, Oproaia, Moara Ciornei, Poiana Mănăstirii, Poiana de Sus, Domniţa, Vadu Vejei şi Runcu. Tot în componenţa comunei intră şi cătunele: Pănoasa - Alexeni, Secături (Domniţa II) - Domniţa şi Palanca - Runcu.
În componenţa comunei întâlnim:
Localitatea Ţibana, ca sat, este asezată la intersecţia dintre oraşele Iaşi - Roman - Vaslui. 
Localitatea Alexeni, este situată la est de centrul comunei şi datează din anul 1640 fiind locuită la acea vreme preponderent de către ţărani - iobagi.
Localitatea Domniţa, este poziţionată la nord de centrul comunei, atestată documentar din anul 1927, unde după ce o parte din locuitorii din satele învecinate cumpără teren de la moşieri începând cu prima parte a secolului al XX -lea.
Localitatea Oproaia, este plasată la sud - est de centrul comunei. Satul este atestat istoric din 1850 de când moşierii locului au adus ţărani - iobagi, care mai târziu au fost improprietăriţi prin legea din 1864.
Localitatea Poiana de Sus, se află în partea de Nord - Est a comunei şi primele informatii datează din jurul anului 1469. Dar ca aşezare primim informaţii începând cu anul 1890 când o parte a locuitorilor defrişează pădurea pentru a fabrica cărbune din lemn, mai târziu aceştia fiind improprietăriţi.
Localitatea Poiana Mănăstirii, este situată în partea de est a comunei pe malul apei cu acelaşi nume. Unul din cele mai vechi sate ale comunei pe teritoriul căreia pe la 1460 se află o mănăstire - localitatea datează ca aşezare din anul 1864.
Localitatea Moara Ciornei, este situată la aproximativ 3 km nord de centrul comunei. Numele satului vine de la un locuitor pe nume Ciornei ce stăpânea o moară şi este menţionată documentar ca aşezare din anul 1469.
Localitate Runcu, este o zonă deluroasă situată la 7 km în partea de Nord - Vest a comunei fiind atestată din anul 1710.
Localitatea Vadu - Vejei situată la 9 km de centrul comunei este cel mai îndepartat sat. Desi, se spune că pe aceste locuri, Stefan cel Mare a avut una din cele mai frumoase herghelii, satul datează de aproximativ 100 de ani.
Localitatea Gărbeşti, se află la o distanţă de aproximativ 3 km de centrul comunei. Ca suprafaţă şi număr de locuitori este cel mai mare localitate din comună. Satul, a apărut pe moşia postelnicului Voicu şi datează de aproximativ 200 de ani.

Activități specifice zonei:

Cultivarea plantelor de câmp şi legume
Creşterea animalelor şi păsărilor

Activități economice principale:

Agricultură
Zootehnie

Obiective turistice:

Mănăstirea Hadâmbu
Mănăstirea Cetate
Lacul de acumulare Tungujei

Evenimente locale:

Ziua comunei Ţibana - 15 august
Obiceiuri de iarnă - păstrarea tradiţiilor - 25 decembrie
Târgul săptămânal agro-alimentar

Facilități oferite investitorilor:

Contracte de arendare terenuri comunale
Închirieri de spaţii micilor întreprinzători
Desfacerea de produse agro-alimentare în târgul comunal (marţea)

Proiecte de investiții:

1. Reabilitarea, modernizarea şi extinderea infrastructurii rutiere din comuna Ţibana;
2. Creşterea mobilităţii şi a siguranţei pe drumurile publice din comuna Ţibana prin amenajarea coridoarelor speciale destinate circulaţiei pietonilor, bicicliştilor şi vehiculelor cu tracţiune animală;
3. Creşterea siguranţei publice în cadrul comunităţii comunei Ţibana;
4. Optimizarea gestiunii patrimoniului din comuna Ţibana prin implementarea informaţiei ca instrument de management şi control urban şi implementarea sistemelor informatizate de cadastru urban şi gestiune teritorială;
5. Realizarea de lucrări de înbunătăţiri funciare pentru reducerea gardului de vulnerabilitate la alunecările de teren, exces de umiditate, inundaţii şi crearea premizelor dezvoltării durabile a zonelor afectate;
6. Creşterea capacităţii instituţionale a administraţiei publice locale şi adaptarea acesteia la standardele Uniunii Europene prin creşterea competenţelor personalului angajat;
7. Gestionarea eficientă a apelor uzate în comuna Ţibana;
8. Valorificare în scop turistic a cadrului natural şi patrimoniului cultural şi istoric din comuna Ţibana prin dezvoltarea infrastructurii turistice, de petrecere a timpului liber şi a serviciilor conexe;
9. Conservarea şi restaurarea patrimoniului cultural istoric din comuna Ţibana;
10. Creşterea capacităţii de intervenţie şi management a serviciului de voluntariat pentru situaţii de urgenţă;
11. Implementarea sistemului informatizat de gestiune, informare şi plată electronica a impozitelor şi taxelor locale;
12. Creşterea calităţii vieţii şi asigurarea accesului la rezervele de apă potabilă prin extinderea reţelei de distribuţie a apei în comuna Ţibana;
13. Conformarea activităţii privind colectarea, transportul şi depozitarea deşeuri în comuna Ţibana prin implementarea unui sistem performant de management al deşeurilor;
14. Centru social multifuncţional - Ţibana;
15. Creşterea capacităţii administraţiei publice locale de a asigura servicii sociale diversificate şi de calitate care să răspundă nevoilor persoanelor aflate în dificultate;
16. Crearea unor condiţii de viaţă decente prin asigurarea accesului la locuinţe şi infastructură;
17. Îmbunătăţirea gradului de competitivitate economică şi promovarea potenţialului investiţional al comuna Ţibana prin promovarea parteneriatelor de cooperare socio-economică;
18. Modernizarea şi extinderea reţelei publice de iluminat şi implementarea soluţiilor moderne de eficientizare energetică a iluminatului public în comuna Ţibana;
19. Îmbunătăţirea accesului şi creşterea calităţii serviciilor de referinţă şi informare oferite de biblioteca municipală Ţibana;
20. Promovarea tradiţiilor , obiceiurilor şi valorificarea potenţialului de creaţie al comunei Ţibana;
21. Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de învăţământ din comuna Ţibana; 
22. Îmbunătăţirea calităţii infrastructurii serviciilor de asistenţă medicală în comuna Ţibana;
23. Dezvoltarea şi creşterea calităţii infrastructurii sportive din comuna Ţibana - săli de sport, terenuri de sport;
24. Zonă agrement dotată cu facilităţi de recreere-divertisment-petrecere timp liber;
25. Îmbunătăţirea calitativă şi cantitativă a infrastructurii locurilor de joacă;
26. Extindere şi modernizare reţele electrice în comuna Ţibana;
27. Extinderea şi modernizarea infrastructurii sportive în comuna Ţibana;
28. Înfiinţarea reţelei de distribuţie cu gaze naturale în comuna Ţibana;
29. Creşterea calităţii vieţii locuitorilor comunei şi îmbunătăţirea factorilor de mediu prin amenajarea de parcuri, grădini publice, zone verzi;
30. Creşterea competitivităţii economiei locale prin diversificarea portofoliului activităţilor economice cu activităţi durabile de acvacultură, procesare şi marketing a produselor piscicole; 
31. Protejarea resurselor naturale şi îmbunătăţirea performanţelor energetice ale mediului construit prin reabilitarea termică a clădirilor şi implementarea tehnologiilor nepoluante şi regenerabile de producere a energiei.

Galerie
bgallery_fa92w_Moara ciornei.jpg
bgallery_tecq6_19092011683.jpg
bgallery_aedd3_19092011686.jpg
bgallery_f6hy8_19092011781.jpg
bgallery_l8yvo_19092011771.jpg
bgallery_z0axt_19092011745.jpg
bgallery_wqjxf_19092011726.jpg
bgallery_9kpw3_19092011744.jpg
bgallery_1vbfk_19092011715.jpg
bgallery_je5i7_19092011776.jpg
bgallery_yxd34_19092011777.jpg
bgallery_x72k6_19092011698.jpg
bgallery_ha38e_19092011691.jpg
bgallery_fg2s7_19092011699.jpg
bgallery_n3bt3_19092011701.jpg
bgallery_k8mit_19092011724.jpg
bgallery_3n1r3_19092011756.jpg
bgallery_70v6f_19092011765.jpg
<
>
icon facebook Share

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor!
Pentru mai multe informatii despre cookie-uri puteti citi aici.

Se încarcă...