PRIMĂRIA ŞINCA

32207 Vizualizări
Sinca
Tip: Comuna
Adresa: Principală, nr. 314(Cod poștal: 507206), Județ: Brasov,Romania
Prezentarea Localității
b_no-image2.png

Persoane din institutie

Primar: Victor Bârlez
Viceprimar:
Secretar General: Galea Crina
Contabil: Bera Ion Adrian

  • Suprafață: 18059,95 ha
  • Intravilan: 337,25 ha
  • Extravilan: 17722,70 ha
  • Populație: 3575
  • Gospodării: 1224
  • Nr. locuințe: 1399
  • Nr. grădinițe: 3
  • Nr. școli: 6
Numele localităților aflate în administrație:

Şinca Veche, Valcea, Ohaba, Şercăiţa, Bucium, Persani

Așezarea geografică:

Comuna Şinca este situată în centrul judeţului Braşov, în extremitatea sud-estică a Ţării Făgărşului
Teritoriul adminstrativ al comunei se întinde de la munţii Perşani, în partea de nord şi est, până la munţii Făgăraş, în partea de sud, cu o largă deschidere spre depresiunea Făgăraşului în partea de vest
El este alcătuit din dealuri brăzdate de numeroase cursuri de apă din care cel mai important este râul Şinca, afluent al Oltului, de-a lungul acestora, în luncile înguste se află şi terenurile cele mai fertile pentru agricultură
De asemenea există în special în zona montană, suprafeţe întinse de pădure formate în principal din făgete şi amestecuri de fag cu răşinoase
Munţii au o înălţime medie, cel mai impozant fiind masivul Ţaga cu o înălţime de 1648 m

Activități specifice zonei:

Agricultură
Zootehnie

Activități economice principale:

La momentul actual există pe teritoriul comunei:
O unitate de prelucrare a produselor din carne (SC Rabogal SRL)
O unitate de prelucrare a produselor lactate (SC Sterochem SRL)
Două mori funcţionale
Trei unităţi de debitat material lemnos (SC Roata Norocului SRL, SC Crişana Comimpex SRL şi SC Albăstriţa SRL)
Trei ateliere de tâmplărie (SC Roata Norocului SRL, SC Crişana Comimpex SRL şi SC Albăstriţa SRL)
O unitate producătoare de tablă ondulată pentru acoperişuri (SC Blach Dom SRL)
Depozitul de combustibil al ANRS
Depozitul de exploziv de la Poieniţa
Staţia de izolare conducte a SC Condmag SA
Prestări servicii
Comerţ
Învăţământ
Administraţie

Obiective turistice:

Şinca este o comună cu un înalt potenţial în domeniul turismului
Băile Persani
Templul Ursitelor
Castrul roman
Mănăstirea "Pacea Lumii" Bucium
Colecţia de artă populară Radocea - Bucium
Biserica ortodoxă Şercăiţa

Evenimente locale:

Trei târguri tradiţionale, care se desfăşoară în localitatea Şinca Veche, în următoarele date: 29 aprilie, 20 iulie (Sf. Ilie) şi 26 octombrie (Sf. Dumitru)

Facilități oferite investitorilor:

Terenuri agricole în extravilanul satelor comunei
Facilităţi fiscale conform Codului Fiscal
Forţă de muncă calificată din rândul şomerilor
Resurse naturale locale ce pot fi exploatate cum ar fi masa lemnoasă (în special fag şi răşinoase), agregate minerale de râu sau din cariera Perşani

Proiecte de investiții:

Adminstraţie:
Proiecte pentru obţinere finanţări din fonduri structurale:
Studiu de fezabilitate şi cerere de finanţare pentru "Reabilitarea reţelelor de distribuţie apă şi extindere a reţelelor de canalizare a apelor menajere în satele Şercaiţa, Bucium, Preşani, din comuna Şinca"
Studiu de fezabilitate şi cerere de finanţare pentru "Reabilitarea drumurilor comunale şi vicinale din comuna Şinca, reabilitarea reţelelor de iluminat public din satele comunei Şinca şi extinderea reţelei de distribuţie a energiei electrică în zona turistică Valea Strâmbei"
Studiu de fezabilitate şi cerere de finanţare pentru "Reabilitarea căminelor culturale din localităţile Şinca Veche, Bucium, Perşani şi Şercăiţa din comuna Şinca"
"Realizare zid împrejurime la Primăria comunei Şinca"
"Realizare zid despărţitor curte la Primăria comunei Şinca"
Învăţământ:
"Realizare instalaţii termice şi grupuri sanitare la Şcoala Primară Bucium, comuna Şinca, judeţul Braşov"
"Realizare grupuri sanitare, instalaţii termice şi reperaţii faţadă la Şcoala Primară Ohaba, comuna Şinca, judeţul Braşov"
PT "Realizare corp nou (P+1) la Şcoala Generală Şinca Veche" + execuţie
"Reabilitare Şcoala Generală Perşani"
"Reabilitare, modernizare şi dotări Grădiniţa Şinca Veche"
Sănătate:
Proiect (SF) şi consultanţă pentru obţinere finanţare "Reabilitare, modernizare şi dotare Dispensar Uman Şinca"
Cultură:
"Reparaţii şi modernizări Cămin Cultural Şinca Veche"
"Reabilitare, modernizare şi extindere Cămin Cultural Şercăiţa"
Dezvoltare publică:
"Alimentare cu apă comunele Şinca şi Şercaia, judeţul Braşov"
Protecţia mediului:
"Înfiinţare reţea de canalizare ape menajere şi staţie de epurare în comuna Şinca, judeţul Braşov"
"Sistem de colectare şi transport a deşeurilor menajere pe raza comunei Şercaia, Şinca, Şinca Nouă, Comăna, Părău şi Mândra din judeţul Braşov"
Alte acţiuni economice:
"Realizare Monument eroi şi veterani de război Şinca Veche"
"Amenajarea zonei centrale a localităţii Şinca Veche"
Drumuri:
"Reabilitare drum acces Mănăstirea Rupestră Şinca Veche"
"Reabilitare drum acces Mănăstirea "Pacea Lumii"
Realizare bază sportivă cu teren de fotbal omologabil tip I

icon facebook Share

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor!
Pentru mai multe informatii despre cookie-uri puteti citi aici.

Se încarcă...