PRIMĂRIA ŞIEU

31566 Vizualizări
Sieu
Tip: Comuna
Adresa: Principală, Nr. 261(Cod poștal: 427290), Județ: Bistrita-Nasaud,Romania
Prezentarea Localității
b_no-image2.png

Persoane din institutie

Primar: Cifor-Timiş Ioan-Sebastian
Viceprimar: Albuț Ioan
Secretar General: Chereja Ionel
Contabil: Suciu Monica-Tunde

  • Suprafață: 7231 ha
  • Intravilan: 210 ha
  • Extravilan: 7021 ha
  • Populație: 2790
  • Gospodării: 974
  • Nr. locuințe: 921
  • Nr. grădinițe: 3
  • Nr. școli: 4
Numele localităților aflate în administrație:

Şieu, Ardan, Posmuş, Şoimuş

Așezarea geografică:

Comuna Șieu este situată în partea de nord a Romaniei, intre paralelele 46 47' si 43 37' latitudine nordică și între meridianele 23 37' si 25 37' longitudine estică fiind încadrată de comunele la nord comuna Cetate și Dumitrița, la est comuna Șieuț, la sud comuna Teaca și comuna Batoș județul Mureș, la vest comuna Marișelu. Comuna este compusă din urmatoarele sate componente:
Șieu, Ardan, Posmus și Soimuș, distanțate față de centrul de comuna după cum urmează:
Ardan 7 km, Posmus 3 km si Șoimuș 6 km. Comuna Șieu este persoana juridică de drept public având un patrimoniu propriu și capacitate juridică deplină.
Comuna Șieu din județul Bistrița- Năsăud se află situată pe cursul superior al râului cu același nume, într- o arie geografică de relativă discontinuitate la contactul dintre aria necutată a Câmpiei Transilvaniei și zona cutelor de tip subcarpatic din Dealurile Șieului și Piemontul Calimanilor.
Comuna este străbătută de la sud- vest la nord- vest de râul Șieu, precum și de râul Ardan cu direcții de scurgere de la nord- est la sud- vest. În partea sudică a comunei curge pârâul Pintic, afluent al Dipsei care formează limita geografică dintre Câmpia Transilvaniei și zona subcarpatică internă din nord- estul bazinului transilvan, în relief predomina suprafețele monoclinale de pe axul diafirului și mai puțin relieful fragmentat caracteristic Câmpiei Transilvaniei.
Administrativ teritoriul comunei este așezat în partea de sud - est a județului Bistrița- Năsăud fiind străbătut de drumul județean care leagă reședinta județului - municipiul Bistrița de municipiul Reghin din județul Mureș. Comuna mai este străbătută și de calea ferată electrificată de pe traseul Sarațel-Deda, precum și de drumul județean care plecând din Budacul de Sus trece pe valea Șoimușului și peste înseuarea de la Poșmuș face legatura cu Câmpia Transilvaniei.
Suprafața comunei are o formă alungită pe direcția nord- sud și este de 68,4 km², ceea ce reprezintă aproximativ 1,5% din suprafața județului.
În limitele sale administrative comuna Șieu cuprinde satele Șieu - satul de reședință, Ardan, Posmus si Șoimuș. Satul Șieu este așezat pe cele două maluri ale râului Șieu între Piemontul Calimanilor și Dealurile Șieului, iar satul Posmus ocupă o suprafață deluroasă la izvoarele văii Pintic.
Satele Ardan și Soimuș se găsesc situate în niște mici bazine depresionare de contact, care țin să desprindă piemontul de zona montană a Călimanilor și care sunt străbătute de văile cu același nume.
Satele Posmus și Șoimuș sunt legate de satul de reședință printr- un drum județean (DJ 173) parțial modernizat. Satul Ardan în schimb mult mai izolat nefiind legat de reședință decât printr- un drum comunal (DC 11) asfaltat în anul 2016, cu bune condiții de circulație. Relativa izolare a satelor Șoimuș și Ardan a fost condiționată de condițiile social- istorice din trecut când populația românească a fost împinsă înspre munte de așezarea în valea Șieului a populației de origine germană și maghiară.
Comuna Șieu se învecinează spre nord cu comuna Cetate și comuna Dumitrița, la vest cu comuna Marișelu, la est cu comuna Șieuț, la sud vest cu comuna Teaca și o mică porțiune cu comuna Batoș, județul Mureș.
Față de reședința județului, comuna este situată la o distanță de 28 km iar față de municipiu Reghin din județul Mureș la 30 km. Râul Șieu străbate teritoriul comunei pe distanța sud est - nord vest pe o distanță de 4 km, primind o serie de afluienți dintre care mai importanți este Ardanul, unit cu Soimușul pe dreapta și care își au bazinele de recepție pe teritoriul comunei
Din punct de vedere climatic se situeaza într- un sector cu clima continental moderată, caracterizată prin ierni nu prea friguroase și veri relativ răcoroase cu precipitații care satisfac cerințele plantelor de cultură. Poziția geografică a comunei favorizează dezvoltarea unei activități agricole complexe: cultura cerealelor și legumicultura de-a lungul văii Șieului și pe pante mai domoale, creșterea animalelor în Piemontul Călimanilor și pe dealurile mai înalte, precum și pomicultura pe versanții cu expoziție sudică și sud - estică
Amplasarea comunei în culoarul Șieului și a văilor afluiente, relieful și climatul favorabil, au condiționat popularea și apariția unor localități încă din cele mai vechi timpuri.

Activități specifice zonei:

Creșterea animalelor și cultivarea plantelor în proporție de 70%
Prelucrarea metalului, comerțul cu amănuntul, industrie mica, prelucrarea lemnului, activiți de construcții și amenajări interioare, reprezintă restul de 30%
Agricultura este ramura de bază a economiei comunei, având condiții generale prielnice pentru dezvoltarea viitoare. Comuna fiind așezată pe vaile Șieului și Pinticului și a afluienților acestora dispune de suficiente terenuri orizontale sau cu panta domoală, de fertilitate mijlocie, precum și de condiții naturale favorabile participării unei agriculturi diversificate.
În cadrul terenului agricol de 5673 ha, arabilul deține suprafața de 2249 ha, adică 38 % din suprafața agricola. Cele mai extinse suprafețe sunt răspândite în zona de luncă și pe terasele Șieului precum și pe versantele mai domoale ale vailor sus amintite, cea ce face ca terenul să se preteze la mecanizare în procent de 70 %.

Activități economice principale:

Prelucrarea metalului, comerțul cu amănuntul, industrie mica, prelucrarea lemnului, activități de construcții și amenajări interioare
Firme Reprezentative:
Metal Fortex SRL – Șieu, nr. 285 - prelucrarea metalelor
S.C. Martinex Unic Impex SRL – Comerț cu amănuntul, servicii
S.C. Martin Emmerich SRL – Posmuș, nr. 134 – Plantații de alun, și prelucrarea producției

Obiective turistice:

Castelul Teleki din localitatea Posmuș, nr. 12
Biserica Reformata din localitatea Șieu, nr. 295
Pădurea de Larice din localitatea Posmuș
Castelul Racoczi ( Actuala Școala Gimnazială Șieu )
​Cetatea de pământ din localitatea Ardan
Oportunităţi:
Fabrică de prelucrare a laptelui
Fabrică de prelucrare a produselor din carne
Fabrică de procesare a fructelor ecologice
​Turism Service mașini și utilaje agricole

Evenimente locale:

Festivalul cântecului, jocului și portului popular de pe Valea Șieului ( sfârșitul lunii iunie – inceputul lunii iulie)
​Târgul de animale și măfutri de la Șieu - în prima zi de Miercuri de la începutul fiecărei luni
Piață locală în fiecare zi de miercuri din lună

Facilități oferite investitorilor:

Spațiile existente în administrarea Primăriei Comunei Șieu ( Clădiri, terenuri) și utilitățile necesare

Proiecte de investiții:

Proiect integrat :
Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii locale în Comuna Șieu, județul Bistrița-Năsăud respectiv ” Reabilitare cămin Cultural în Comuna Șieu, județul Bistrița-Năsăud”
Construire After-School în comuna Șieu, județul Bistrița- Năsăud
Rețele de canalizare ape uzate în comuna Șieu, județul Bistrița-Năsăud
Rețele de alimentare cu apă în comuna Șieu, județul Bistrița-Năsăud
Modernizare DC11 – Din 173C – Ardan; Proiect Măsura 125 – Modernizare drumuri agricole în satul Ardan și satul Șieu
Modernizare Școala Generală Posmuș, clasele I-IV , comuna Șieu, județul Bistrița-Năsăud
Modernizare Școala Generală Ardan , comuna Șieu, județul Bistrița-Năsăud
Amenajare trotuare și accese în localitatea Șieu, județul Bistrița-Năsăud
Modernizare Strada Pârâului, Bisericii- parțial în localitatea Posmuș , județul Bistrița-Năsăud
Construire Cabinet medicină general, cabinet dentar și farmacie în localitatea Șieu, județul Bistrița-Năsăud
Modernizare Strada Uilii în localitatea Posmuș , județul Bistrița-Năsăud
Înlăturarea efectelor produse de inundații prin măsuri de stabilizare a albiei răului Șieu la Șieu, din județul Bistrița-Năsăud, conform HG 441/2019
Amenajarea Parcurilor din comuna Șieu, localitatea Șieu
Modernizare Grădinița din localitatea Șieu, județul Bistrița-Năsăud
În curs de execuție
Modernizare străzi în Comuna Șieu, localitatea Șieu și Ardan, județul Bistrița-Năsăud
Construire capelă mortuară în localitatea Șieu, județul Bistrița-Năsăud
Extindere rețea apă-canal
Înființare rețea gaze-naturale
​Construire sediu primărie

icon facebook Share

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor!
Pentru mai multe informatii despre cookie-uri puteti citi aici.

Se încarcă...