Despre TOPGEOKAD INVEST SRL

Domeniul de activitate

 • Întabulāri terenuri, construcţii, apartamente în Cartea Funciarā
 • Dezmembrāri, comasāri şi atribuire numere cadastrale noi
 • Actualizāri, documentaţii cadastrale, modificāri limite de proprietate, evidenţieri construcţii pe terenuri înscrise în Cartea Funciarā
 • Planuri pentru instanţā de judecatā
 • Identificāri parcele existente pe hārţile austroungare 1:2880
 • Planuri topografice
 • Reprezentare 3D a reliefului
 • Documentaţii pentru Autorizaţii de Construire (PAC)
 • Documentaţii PUD, PUZ, PUG cu toate avizele OCPI
 • Servicii cadastrale şi întabulāri
 • Ridicāri topografice de specialitate
 • Topografie inginereascā şi de şantier
 • Trasāri şi materializāri în teren a axelor construcţiilor cât şi a diferenţelor de nivel
 • Trasāri şi materializāri în teren pentru utilaje industriale, cāi ferate, hale industriale
 • Māsurātori ciclice în vederea urmāririi şi comportārii în timp a construcţiilor civile şi industriale

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor!
Pentru mai multe informatii despre cookie-uri puteti citi aici.

Se încarcă...