Despre PFA TUDORACHE IONEL

Consultanţă SSM, PSI, evaluare riscuri profesionale. Coordonator de securitate şi sănătate în construcţii

PFA Tudorache Ionel asigură pe bază de contract activități de prevenire și protecție

PFA Tudorache Ionel este abilitată de comisia de abilitare a serviciilor externe de prevenire și protecție în conformitate cu prevederile HG 1425/2006 cu modificările ulterioare, Norma metodologică de aplicare a Legii 319/2006 a securității și sănătății în muncă

PFA Tudorache Ionel deține următoarele calificări:

- curs post universitar securitatea muncii - Universitatea Petroșani

- curs post universitar evaluarea riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională Universitatea Petroșani

- curs post universitar coordonator de securitate pentru șantiere fixe sau mobile conform HG 300/2006 - INCDPM - București

- curs - cadru tehnic cu atribuții în domeniul prevenirii și stingerii incendiilor

PFA Tudorache Ionel desfășoară următoarele activități:

a) securitatea muncii - conform cu art. 15 din HG 1425/2006 cu modificările ulterioare și anume:

- evaluarea riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională

- elaborarea și actualizarea planului de prevenire și protecție

- elaborarea de instrucțiuni proprii pentru completarea și/sau aplicarea reglementărilor de securitate și sănătate în muncă

- elaborarea tematicii pentru toate fazele de instruire

- elaborarea programului de instruire-testare la nivelul întreprinderii și/sau unității

- stabilirea zonelor care necesită semnalizare de securitate și sănătate în muncă

- identificarea echipamentelor individuale de protective necesare pentru posturile de lucru din întreprindere și întocmirea necesarului de dotare a lucrătorilor cu echipament individual de protecție

- participarea la cercetarea evenimentelor conform competențelor prevăzute în HG 1425/2006 cu modificările ulterioare, Norma metrologică de aplicare a Legii 319/2006 a securității și sănătății în muncă

- urmărirea realizării măsurilor dispuse de către inspectorii de muncă

b) coordonator de securitate pentru șantiere fixe sau mobile:

- întocmirea planului general de securitate al șantierului

- avizarea planurilor de securitate și sănătate elaborate de antreprenori și modificările acestora

- efectuarea de vize comune în șantier cu fiecare antreprenor sau subantreprenor

- stabilirea în colaborare cu managerul de proiect și antreprenorul de măsuri generale aplicabile șantierului

- coordonarea activităților care urmăresc aplicarea corectă a instrucțiunilor de lucru și de securitate a muincii

c) situații de urgență (protective civilă și apărarea împotriva incendiilor):

- acordarea de asistență tehnică de specialitate

- monitorizarea activității de prevenire și stingere a incendiilor

- avizarea documentației privind prevenirea și stingerea incendiilor

- efectuarea controlului privind modul de respectare a măsurilor de prevenire și stingere a incendiilor

- alaborarea de documente specifice activității PSI

- instruirea salariaților în domeniul PSI

- planificarea activităților de prevenire și stingere a incendiilor în unitate

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor!
Pentru mai multe informatii despre cookie-uri puteti citi aici.

Se încarcă...