PFA IANCU VASILE EMIL ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ
Cluj-Napoca
Despre PFA IANCU VASILE EMIL ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ

Firma noastră vă oferă consultantă de specialitate pe bază de contract pentru rezolvarea tuturor problemelor în domeniul Securităţii şi Sănătătii muncii, PSI, ISCIR, evaluări de risc, audit energetic şi solutii pentru case ecologice, întocmirea documentatiei cerute de legislaţia specifică, efectuare instructaje, etc.

Atestate Tehnice şi Certificate de Abilitare

Certificat de Atestare - Auditor energetic pentru clădiri - gradul I . Eliberat de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei;

Certificat de Abilitare pentru servicii externe de prevenire şi protecţie - Eliberat de Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de şanse;

Certificat - Evaluare riscuri şi audit de conformitate cu legislaţia de securitate şi sănătate în muncă - Eliberat de Universitatea Tehnică Cluj Napoca;

Autorizaţie pentru Operator Responsabil cu Supravegherea, Verificarea Tehnică a Instalaţiilor - eliberată de IT ISCIR Cluj;

Atestat - Responsabil cu Supravegherea Lucrărilor la Instalaţii de Ridicat Clasice - Eliberat de IT ISCIR Cluj.

Servicii şi Consultanţă

Firma !VEserv vă oferă servicii şi consultanţă în urmatoarele domenii:

Servicii de consultanţă de specialitate în domeniul Securităţii şi Sănătăţii în Muncă (Protecţia Muncii);

Servicii de consultanţă de specialitate în domeniul Situaţiilor de Urgenţă (PSI);

Servicii de consultanţă de specialitate în domeniul ISCIR - asigurare servicii de Operator Respansabil cu Supravegherea şi Verificarea Tehnică a Instalaţiilor (RSVTI) pe bază de contract şi asistentă la obţinerea autorizaţiei de funcţionare pentru macarale, poduri rulante şi instalaţii de ridicat;

Expertiza şi auditul energetic pentru clădiri în vederea reabilitării termice;

Elaborarea şi eliberarea Certificatului de Performanţă Energetică pentru clădiri şi apartamente în vederea vânzării, închirierii sau creditării la bancă;

Elaborarea de proiecte şi stabilirea de soluţii tehnice de reabilitare termică şi efienticizare a consumurilor energetice în clădirile de locuit şi industriale;

Soluţii de finanţare pentru proiectele preconizate.

Produse

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor!
Pentru mai multe informatii despre cookie-uri puteti citi aici.

Se încarcă...