LIFELONG LEARNING SOLUTION SRL
Sector 3
Despre LIFELONG LEARNING SOLUTION SRL

S.C. Lifelong Learning Solutions S.R.L este o societate specializată în furnizarea și promovarea educației permanente prin intermediul programelor de formare profesională continuă dedicate adulților, înființată pentru a oferi - atât companiilor, cât și tuturor persoanelor interesate - soluții profesionale de consultanță și training în domeniul organizațional și în cel al dezvoltării potențialului uman.

Misiunea pe care ne-o asumăm cuprinde trei dimensiuni sinergetice:

Promovarea invatățării permanente pe toată durata vieții profesionale active.

Dezvoltaera unui sistem coerent și unitar de asigurare a calității în Formarea Profesională Continuă a Adulților și în Consilierea Organizaților.

Crearea unor orientari vocaționale fundamentate pe Analiza Tranzacțională și pe Modelul Procesului Comunicării.

Obiectivele noastre strategice sunt următoarele:

Promovarea standardelor europene

Promovarea standardelor europene de instruire, certificare, etică și practică profesională în coaching, consiliere, educație și managementul resurselor umane.

Formarea profesională continuă

Facilitarea accesului adulților interesați de învățarea permanentă la formare profesională continuă și la tehnici performante de optimizare a dezvoltării lor personale.

Crearea de noi oportunități

Crearea de noi oportunități pentru exprimarea profesională prin rafinarea unor metode și instrumente eficiente de instruire non-formală.

Consultanță specializată

Acordarea de consultanță specializată în domeniul relațiilor de muncă.

 

Valorile cele mai semnificative pentru noi sunt:

 • Încrederea în capacitatea oamenilor și a organizațiilor de a-și asuma ăn mod conștient responsabilitatea propriei lor deveniri
 • Integritatea profesională impecabilă a specialiștilor noștri și legalitatea tuturor activităîților pe care le desfășurăm
 • Respectul fața de competență, în oricare dintre manifestările ei
 • Abordarea învațării transformaționale ca fundament pentru actul educațional și pentru serviciile de consiliere pe care le oferim

 

Construirea unei atitudini pozitive prin:

 • Echilibru emoțional - pentru a ne exprima în mod adecvat opiniile
 • Pasiune - pentru a genera energie
 • Control - pentru a menține stabilitatea
 • Comunicare - pentru a interacționa eficient cu ceilalți
 • Informații - pentru a gândi analitic
 • Transcendența - pentru a construi în mod vizionar
 • Empatie - pentru a conferi putere tuturor acestor resurse

 

Cod Etic

 • Respectarea demnitatii tuturor fiintelor umane si a dreptului lor individual la autodeterminare
 • Asigurarea unui mediu agreabil pentru studiu și practică, în care participanții la formare își asumă partea lor de responsabilitate pentru siguranța individuală și colectivă
 • Aplicarea deontologiei profesionale în tot ceea ce privește serviciile de consultanță și training oferite
 • Asumarea angajamentului de a dezvolta relații parteneriale echilibrate și durabile
 • Identificarea și îndeplinirea cu onestitate și rigoare a solicitărilor legitime primite din partea clienților
 • Păstrarea strictei confidențialități asupra tuturor informațiilor care nu sunt destinate publicității

Responsabilități-cheie pe care ni le asumăm:

 1. Datoria de a face bine
 2. Datoria de a nu cauza prejudicii
 3. Datoria de a menține un comportament atitudinal care să genereze încredere
 4. Datoria de a oferi un tratament echitabil tuturor beneficiarilor noștri

 

   
   Produse
   Oferte
   Galerie

   Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor!
   Pentru mai multe informatii despre cookie-uri puteti citi aici.

   Se încarcă...