BIROU EXECUTOR JUDECĂTORESC SÎNZIANA SECRIERU
Botosani
Despre BIROU EXECUTOR JUDECĂTORESC SÎNZIANA SECRIERU

Biroul executorului judecătoresc Sînziana SECRIERU este specializat în îndeplinirea procedurilor specifice de executare silită civilă, notificarea actelor, recuperarea pe cale amiabila şi prin executare silită a creanţelor.

Executorul Judecătoresc Sînziana SECRIERU este membru cu drepturi depline al Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti şi al Camerei Executorilor Judecătoreşti de pe lânga Curtea de Apel Suceava, fiind numit prin Ordinul Ministrului Justitiei 3350/C si 201/C.

Colaborăm cu o echipă formată din specialişti, în funcţie de natura lucrărilor în care suntem implicaţi. Organizarea şi structura biroului permite rezolvarea cu rapiditate şi eficienţa a cauzelor ce îi sunt încredinţate, pentru executare în judeţele de competenţa. Profesionalismul nostru este pus în slujba satisfacerii clientelei, cu respectarea strictă a cadrului juridic care reglementeaza activitatea executorilor judecătoresti. 

Principiile care guverneaza activitatea in cadrul biroului nostru sunt:

– profesionalism și rapiditate;

– seriozitate și perseverența;

– confidențialitate;

– punctualitate

Biroul asigură confortul necesar și impus de activitatea practicată, deține echipamente IT performante, dispune de un spațiu corespunzător pentru arhivarea documentelor și păstrarea acestora în cele mai bune condiții, are personal cu experiență în domeniu.


Biroul Executorului Judecătoresc Sînziana SECRIERU  oferă toate tipurile de servicii prevăzute de Legea 188/2000 şi Codul de procedură civilă, fiind specializat în:

– Executări silite directe

Evacuări

Puneri în posesie bunuri mobile şi imobileGrăniţuiri, servituţi, etc.

Desfiinţare de construcţii

Încredinţarea, stabilirea domiciliului sau vizitarea minorului

– Executări silite indirecte

Urmărirea mobiliară a creanțelor

Urmărirea imobiliară a creanțelor

Poprirea

– Notificarea actelor judiciare și extrajudiciare;

– Comunicarea actelor de procedură;

– Recuperarea pe cale amiabilă a oricărei creanţe;

– Constatarea unor stări de fapt în condiţiile prevăzute de Codul de procedură civilă;

– Oferte reale de plată;– Aplicarea măsurilor asiguratorii dispuse de instanta judecatorească;

– Confiscări;– Orice alte activităţi sau operaţiuni prevăzute de lege în competenţa executorului judecătoresc;

Biroul Executorului Judecătoresc Sînziana SECRIERU pune în executare:

– hotărâri judecătoreşti prin care au fost stabilite despăgubiri rezultate din:neîndeplinirea clauzelor contractuale de către debitor, etc..anularea clauzelor abuzive din contractele bancare sau de leasing constatate în baza O.G. 50/2010 si a Legii 193/2000;plata salariilor acordate în urma anulării deciziei de concediere;

exproprieri;

plata daunelor neachitate din polita RCA sau CASCO;neachitarea de către asigurator a daunelor din accidente;

– orice alte hotărâri judecătoreşti civile sau penale;

– hotărâri arbitrale;– titluri executorii europene;

– instrumente de plata (bilet la ordin, fila cec, cambie);

– înscrisuri autentice notariale;

– contracte de credit bancar sau leasing, etc..

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor!
Pentru mai multe informatii despre cookie-uri puteti citi aici.

Se încarcă...