Platformă Viva SCIM - Sistem de Control Intern Managerial

Platformă Viva SCIM - Sistem de Control Intern Managerial

Platforma Viva SCIM (sistemul de control intern managerial) nu este prima platforma de proceduri dar este singurul pachet informatic documentat din experienta, cu cele peste 1380 de institutii publice.

Am creat un instrument informatic prietenos, intuitiv, eficient, care diminueaza timpii dedicati procesarii documentatiei SCIM.

Cand a fost conceput ne-am gandit sa fie ca un suport prietenos pentru instituțiile publice în implementarea Sistemului de Control Intern Managerial si sa ajute la:

platforma viva scim

 • elaboarea documentelor inițiale şi raportărilor instituției;
 • stabilirea obiectivelor generale și specific;
 • stabilirea activităților ce vor fi procedurate;
 • elaboarea procedurilor de sistem, a procedurilor operaționale specifice fiecărui compartiment;
 • realizarea registrelor de riscuri;
 • intocmirea situațiilor de raportare periodică.

Activităţile de control intern/managerial fac parte integrantă din procesul de gestiune orientat spre realizarea obiectivelor stabilite şi includ o gamă diversă de politici şi proceduri privind: autorizarea , aprobarea și separarea atribuţiilor, accesul la resurse şi documente, verificarea, reconcilierea, analiza performanţei de funcţionare, revizuirea operaţiilor, proceselor şi activităţilor, precum și supravegherea acestora.

Scopul nostru este de a diminua efortul instituțiilor publice, și am inclus în platforma Viva SCIM mai multe moduri pentru o utilizare cât mai ușoară.

 

De ce să ne alegeți pe noi?

Cunoscând faptul că implementarea SCIM este un proces anevoios, care presupune un consum mare de timp și resurse, noi am optimizat și eficientizat acest proces;

Pentru că am dezvoltat si implementat SCIM în peste 1380 de entități publice fără a beneficia de ajutorul unui sistem informatic și știm cât este de dificil;

Pentru că există foarte puțini specialiști în implementarea și dezvoltarea SCIM;

Pentru că promovăm o abordare practică, modernă și originală a SCIM-ului, tratându-l ca pe un sistem de prevenție și îmbunătățire a activităților și nu ca pe un sistem de control;

Pentru că oferim clienților noștri posibilitatea de a gestiona cu ușurință și în mod unitar documentația SCIM și de a utiliza in mod eficace rezulatele oferite de acest sistem in procesul decizional;

Pentru că Platforma Viva SCIM este o platformă modulară, aplicabilă oricărei entități publice;

platforma proceduri online

Beneficiile Platformei Viva SCIM:

 • va realizăm toată documentația necesară implementării SCIM-ului;
 • acces rapid la documentație;
 • toate documentele vor fi completate cu datele unității;
 • permite introducerea/modificarea elementelor din proceduri precum: nume și prenume, funcție, compartiment, acestea putând fi actualizate în aplicație;
 • se realizează periodic copii de siguranță ale softului si ale bazei de date, astfel eliminându-se riscul pierderii documentelor;
 • softul se poate accesa de pe orice calculator, utilizând userul și parola;
 • suport telefonic și online de specialitate pentru utilizarea sistemului informatic.

 

Documente inițiale

proceduri documente initiale

Toate documentele vor fi completate integral și vor fi personalizate pe specificul unitatii dvs.

Comisie de monitorizare SCIM

 

 1. Decizie numire Comisie Monitorizare SCIM
 2. Regulament de organizare și functionare Comisie de Monitorizare
 3. Program de dezvoltare
 4. Procese verbale de lucru
 5. Lista obiectivelor generale și specifice
 6. Chestionare privind autoevaluarea membrilor Comisiei de Monitorizare

Comisie de monitorizare SCIM

Standard 1 - Etica, Integritate

 

 1. Decizie privind aprobarea Codului de Conduita Etica
 2. Codul de conduita etica
 3. Procese verbale prezentare Cod
 4. Raport de activitate annual

Standard 5 – Obiective

 

 1. Fisa de identificare a cerintelor
 2. Matricea obiectivelor / Programul de management
 3. Fisa de stabilire a obiectivelor generale
 4. Fisa de stabilire a obiectivelor specifice

Standard 8 – Managementul Riscului

 

 1. Lista centralizatoare a activitatilor desfasurate
 2. Tabel obiective si riscuri asociate
 3. Stabilirea nivelului riscului
 4. Clasarea riscurilor pe baza punctajelor totale
 5. Tabel puncte tari si puncte slabe
 6. Plan de actiune pentru minimizarea riscurilor inerente
 7. Situatia privind stadiul implementarii actiunilor de minimizare si evaluarea riscurilor reziduale
 8. Registru de riscuri

Proceduri

 • Proceduri de sistem
 • Proceduri operaționale

proceduri online

Raportare periodică

Instructiuni privind intocmirea, aprobarea si prezentarea raportului asupra sistemului de control intern managerial

Anexa nr. 4.1 - Chestionare autoevaluare

Anexa nr. 4.2 – Situatie sintetica autoevaluare

Anexa nr. 4.3 – Raport asupra sistemului de control intern managerial la data de 31.12

Anexa nr. 3 - Situatie centralizatoare privind stadiul implementarii

Raport de analiza

 

Suport tehnic utilizare Platformei Viva SCIM Suport tehnic utilizare Platformei Viva SCIM

Indiferent de resursele tehnice ale unei platforme online, cel mai important lucru este ca utilizatorii acestora să cunoască toate funcțiile produsului, pentru ca eficiența în utilizare să fie maximă, prin exploatarea tuturor funcționalităților.

Suportul tehnic în utilizarea Platformei Viva SCIM constă în:

 • Suport Online prin asistență de utilizare pas cu pas;
 • Suport Online continuu prin legătura cu un consultant alocat;
 • Training de utilizare pentru angajații entității cu un consultant specializat;

Toate cele trei componente ale serviciului de suport tehnic în utilizarea Platformei Viva SCIM urmăresc și susțin dezvoltarea aptitudinilor utilizatorilor acesteia, pentru ca toate instrumentele platformei să fie folosite astfel încât obiectivul de optimizare a proceselor și activităților din interiorul entității să fie atins.

 

Suport tehnic monitorizare/mentenanță documentație Sistem de Control Intern Managerial Suport tehnic monitorizare/mentenanță documentație Sistem de Control Intern Managerial

Noțiunile tehnice complexe de implementare a Sistemului de Control Intern Managerial, baza legală neclară, incompletă a acestuia și supraîncărcarea personalului angajat, duc la imposibilitatea punerii în practică a unui astfel de sistem.

Prin suportul tehnic, dedicat documentației Sistemului de Control Intern Managerial, echipa noastră proiectează documente aferente Sistemului de Control Intern Managerial, pornind de la criteriile specifice beneficiarului. Propune modalități adecvate de gestionare și implementare a documentelor specifice domeniului de activitate al entității. Elaborează organigrama entității și alocă documentele specifice S.C.I.M. încărcate în platformă, pe compartimentele active din organigramă.

De asemenea, în situația în care apare necesitatea, echipa noastră oferă instruire responsabililor de proces, cu privire la funcționalitățile modulelor integrate în platforma Viva SCIM

Prin intermediul platformei se asigură actualizarea și mentenanța documentației SCIM, urmare a modificărilor legislative sau modificărilor organizatorice apărute la nivelul entității, ori de câte ori este nevoie.

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor!
Pentru mai multe informatii despre cookie-uri puteti citi aici.

Se încarcă...