Facilități oferite investitorilor

Existenţa unei acoperiri totale a reţelei de energie electrică
Posibilitatea accesului la majoritatea mijloacelor informatice şi de comunicare
Forţă de muncă ieftină şi calificată

Proiecte de investiții

Proiecte 2016-2020
Modernizare drumuri de interes local în comuna Trifești, județul Neamț
Modernizare spațiu public de agrement- teren de sport comuna Trifești,județul Neamț
Reabilitare Școala primară Trifești, corpurile A+B
Extindere și modernizare sediu primărie
Extindere rețea de energie electrică
Construire grupueri sanitare la școlile Trifești(COPRUL A, B, C) și Miron Costin
Renovare și dotare a căminului cultural
Înființare sistem de alimentare cu apă în satul Miron Costin, comuna Trifești și inființare sistem de canalizare în satul Miron Costin, comuna Trifești, județul Neamț
Înființare rețea de distrubuție gaze naturale
Modernizare drumuri comunale în comuna Trifești, județul Neamț
Proiecte de viitor
Înființare alimentare cu apă în sat Trifești, comuna Trifești, și extindere înființare sistem de canalizare în satul Trifețti, comuna Trifești
Extindere distribuție gaze naturale și branșamente în sat Miron Costin, comuna Trifești, județul Neamț
Dotare dispensar uman în sat Trifești și dotare dispensar uman în sat Miron Costin, comuna Trifești, județul Neamt
Construire și dotare Sală de sport în sat Trifești, comunaTrifești, județul Neamt
Reabilitarea din fonduri proprii a grădiniței din Trifești care va consta în:
-schimbarea acoperișului
- crearea de grupuri sanitare
- modernizarea integrală a sălilor de clasă
- schimbarea sistemului de încălzire prin montarea unei centrale termice

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor!
Pentru mai multe informatii despre cookie-uri puteti citi aici.

Se încarcă...