Facilități oferite investitorilor

Posibilitatea concesionării unor suprafeţe de teren pentru construirea unor căsuţe de vacanţă  şi a unui supermarket în apropierea Mânăstirii Schitu-Hadâmbului pentru pelerinii care vin şi vizitează acest monument istoric
Concesionare teren pentru construirea unei fabrici pentru teracotă şi cărămidă
Teren pentru microferme
Teren pentru împădurire

Proiecte de investiții

PROIECTE INIŢIATE
Reabilitare şi modernizare drumuri comunale şi săteşti
Betonare şanţuri, intrări la proprietăţi şi acostamente pe drumul comunal DC 49 Schitu Hadâmbu-Urşiţa-Mironeasa
Pavare trotuare în comuna Mironeasa
Extindere reţea electrică în satul Urşiţa
Modernizarea şi extinderea reţelei de iluminatului public în comuna Mironeasa
Aducţiune gaze naturale ţi înfiinţarea reţelei de distribuţie
Modernizarea drumurilor de exploatare agricolă, consolidarea versanţilor, realizarea şanţurilor de scurgere a apelor pluviale
Lucrări de apărare de mal cu plase şi gabioane cu ziduri de sprijin, regularizarea şi decomatarea Râului Stavnic şi Pârâurilor Brustureţ, Urşiţa, Şipote, Armanu în comuna Mironeasa
Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă
Modernizarea şi dotarea pieţei pentru produse agricole şi alimentare perisabile
Construire clădire cu destinaţia oficiu poştal
Achiziţionare auto pentru transport în comun
Construirea şi dotarea unui local pentru desfăşurarea de evenimente (nunţi, botezuri, întâlniri, majorate)
Construire arhondaric şi cantină socială în comuna Mironeasa
Construire biserică în satul Urşiţa
Finalizare construire biserică şi pictură în satul Mironeasa
Construire şi dotare cu mobiler şi echipamente a unui dispensar medical uman în comuna Mironeasa, judeţul Iaşi
Centru multifuncţional de servicii medico-sociale în comuna Mironeasa
Centru de zi pentru copii aflaţi în situaţii de risc
Centru pentru asistenţă şi îngrijire de specialitate pentru persoanele vârstnice
Construirea şi amenajarea unui punct sanitar în satul Urşiţa
Consolidare şi refuncţionalizare şcoală gimnazială Mironeasa corp A
Construire clădire pentru căminul cultural şi bibliotecă publică în satul Urşiţa
Reabilitare şi modernizare căminului cultural şi a bibliotecii comunale
Înfiinţare centru de promovare a meşteşugurilor
Înfiinţare şi dotare post de radio în comuna Mironeasa
Construire clădire pentru cabinet medical veterinar
Înfiinţare ferme ecologice
Construire locuinţe pentru tineri şi specialişti
Îmbunătăţirea calităţii şi eficentizarea seerviciilor publice
Înfiinţare centru de colectare fructe de pădure şi ciuperci
Înfiinţare fabrică de conservare
Construire, amenajare şi dotare pensiune agroturistică
Amenajare parc de joacă în comuna Mironeasa
Înfiinţarea unei fabrici de ciment
Înfiinţarea unui centru de fabricare a maselor plastice
Mărirea eficenţei energetice prin utilizarea energiei regenerabile
Realizarea de marcaje rutiere şi semne de circulaţie
Dezvoltarea căilor de circulaţie pietonală (trotuare, alei) şi a drumurilor periferice în comuna Mironeasa
Înfiinţarea unor spaţii de joacă pentru copii în comuna Mironeasa
Proiecte cadastru- master planuri
Organizarea unor manifestări culturale care să marcheze ziua comunei şi tradiţii şi obiceiuri
Construire cămin cultural şi dotarea cu mobilier
Amenajarea unui muzeu a satului etnografic în comuna Mironeasa
Reabilitarea şi modernizarea construcţiilor vechi
Deschidere pentru creearea unui Centru economico-social în comuna Mironeasa, judeţul Iaşi
PROIECTE AFLATE IN FAZA DE IMPLEMENTARE
Construire bază sportivă model tip I în comuna Mironeasa, județul Iași
Pod armat peste pârâul Urșița și 28 de podețe în Comuna Mironeasa
Construire grădiniță SAM Mironeasa nr.1
Modernizare drum comunal DC49 B, DC49 C,DC49 D-Mironeasa-Ipatele
Extinderea rețelei electrice de joasă tensiune şi iluminat public în satul Urșița, comuna Mironeasa, judetul Iaşi
Reabilitare și modernizare grădiniță cu program normal nr.3”Mironeasa, Comuna Mironeasa, județul Iași
Reabilitare și modernizare școală primară nr.3” Mironeasa, Comuna Mironeasa, județul Iași
Reabilitare și modernizare școală primară nr.2” Mironeasa, Comuna Mironeasa, județul Iași
Reabilitare și modernizare școală Gimnazială Urșita, Comuna Mironeasa, județul Iași
Reabilitare si modernizarea drumurilor comunale afectate de calamitati în Comuna Mironeasa, județul Iași. Proiecte realizate în mandatele 2004-2020:
PROIECTE FINALIZATE

Modernizare drum comunal DC 49 Schit Hadîmbu-Urşiţa-Mironeasa si achizitionare utilaje si echipamente pentru servicii publice
​Sistem integrat de alimentare cu apă, canalizare şi epurarea apelor uzate în comuna Mironeasa, judeţul Iaşi Controlul integrat al poluării cu nutrienţi în colaborare cu Ministerul Mediului şi a Pădurilor şi Consiliul Judeţean Refuncţionalizare şi reparaţii capitale la sediul primăriei comunei Mironeasa, judeţul Iaşi
Grădiniţa Mironeasa nr.3 RK Şcoala Gimnazială cu clasele I-VIII Mironeasa nr.1 corp B şi corp C
Biserica cu hramul ,,Sfîntul Lazăr” comuna Mironeasa, judeţul Iaşi
Biserica cu hramul,,Sfinți Imparați Constantin si Elena, Sfânta Treime si Sfântul Pantelimon”
Reabilitare drum judeţean 248 B Mironeasa-Cioca-Boca prin asfaltare
Achiziționare autogunoieră în Comuna Mironeasa, județul Iași
Centru de informare și promovare turistică în sat Schitu Hadîmbului, comuna Mironeasa, județul Iași
Mijloc de transport elevi ,,Microbuz marca OPEL MOVANO-CIBRO 16+1”
,,Centru de zi pentru copii în Comuna Mironeasa, județul Iași”
​Modernizare drumuri comunale în Comuna Mironeasa, județul Iași

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor!
Pentru mai multe informatii despre cookie-uri puteti citi aici.

Se încarcă...