Facilități oferite investitorilor

Comuna Cârcea beneficiază de toate utilitățile necesare investitorilor: gaze , apă și canalizare, epurarea apei menajere, energie electrică, rețea de telefonie fixă și mobilă, internet, cablu tv, infrustură rutieră modernă cu ieșiri la două drumuri naționale DN6 și DN65, centură ocolitoare, deschidere către infrastructură feroviară prin halte

Proiecte de investiții

Modernizarea rețelei de drumuri locale prin asfaltare, amenajare sistem pentru apele pluviale, amenajare trotuare și accese pietonale în Comuna Cârcea
Modernizarea rețelei de drumuri locale prin asfaltare, amenajare sistem pentru apele pluviale, amenajare trotuare și accese pietonale în zona Pelendava
Modernizarea rețelei de drumuri locale prin asfaltare, amenajare sistem pentru apele pluviale, amenajare trotuare și accese pietonale în zona Metro
Modernizarea rețelei de drumuri locale prin asfaltare, amenajare sistem pentru apele pluviale, amenajare trotuare și accese pietonale în zona Plaiul Vulcănești
Amenajare pistă de biciclete pe raza Comunei Cârcea
Modernizarea drumurilor de exploatare în Comuna Cârcea
Rețea de alimentare cu apă potabilă și sistem de canalizare, cămine de racordat pe străzile: Toamnei, Aleea 1 Toamnei, Strada Pomilor, Strada Castanilor, Aleea 2 Castanilor, Strada Dispensarului, Aleea 1 Dispensarului, Strada Migdalului, Strada Pepinierei, Aleea 1 Pepinierei
Extinderea rețelelor de apă potabilă în Comuna Cârcea
Extinderea rețelelor de canalizare în Comuna Cârcea
Extinderea rețelelor de gaze naturale în Comuna Cârcea
Modernizare rețea de iluminat public în Comuna Cârcea
Modernizare rețea de iluminat public în zona Banu Mărăcine și zona Pelendava
Modernizare rețea de iluminat public în zona Metro și zona Plaiul Vulcănești
Extindere sistem iluminat public în Comuna Cârcea, str. Guran, Aleea Guran, Aleea Beharca
Extindere rețea alimentare cu energie electrică pe străzile Pogresului, Aviației, Sânzienelor și Industriilor
Extinderea rețelelor electrice în Comuna Cârcea
Stație de așteptare călători
Construire sediu primărie și centru civic în Comuna Cârcea
Reabilitare termică pentru îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor Liceului Constantin Ianculescu
Reabilitare termică pentru îmbunătățirea eficienței energetice a Centrului Medical
Reabilitare termică pentru îmbunătățirea eficienței energetice a Centrului Cultural Sportiv
Modernizare și recompartimentare clădire dispensar
Înființare centru de permanență pe raza Comunei Cârcea
Înființare centru de zi pe raza Comunei Cârcea
Construire sală de sport multifuncțională
Înființare părculețe cu loc de joacă în Comuna Cârcea
Înființare părculețe cu loc de joacă în zona Banu Mărăcine
Înființare părculețe cu loc de joacă în zona Pelendava
Înființare părculețe cu loc de joacă în zona Metro
Amenajare parc pe strada Țărineanu Ion, Comuna Cârcea
Amenajare zonă de agrement în zona Fântâniță, Comuna Cârcea
Extindere acumulare Cârcea de pe pârâul Preajba, reamenajare baraj, decolmatare lac, construire pontoane, amenajare infrastructură verde
Amenajare piață comunală
Achiziție utilaje pentru întreținerea domeniului public
Achiziție utilaje pentru intervenții în situații de urgență
Implementare rețea wireless în Comuna Cârcea, Județul Dolj în cadrul proiectului WIFI4EU
Implementare sistem de supraveghere video în Comuna Cârcea, Județul Dolj
​Actualizare Plan Urbanistic General

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor!
Pentru mai multe informatii despre cookie-uri puteti citi aici.

Se încarcă...