PRIMĂRIA BEREŞTI-TAZLĂU
Beresti-Tazlau
Facilități oferite investitorilor

Căi de acces DJ 118 Sănduleni -Floreşti cu acces către DN 11 Bacău-Braşov şi DN 2G Bacău-Comăneşti cu acces la DN 12A
Surse de apă la suprafaţa Râului Tazlău, Subteran: pânză freatică de mică adâncime cu un coefficient ridicat de puritate
Mari posibilităţi de exploatare a minereurilor de piatră şi nisip din albia Râului Tazlău. posibilitatea racordării la conducta de gaz metan (Magistrala Mediaş-Iaşi), racordare ce urmează a fi executată printr-un proiect cu finanțare externă

Proiecte de investiții

Construire Grădiniță sat Turluianu, comuna Berești - Tazlău, județul Bacău - EXECUȚIE
Reabilitare Cămin Cultural Tescani, comuna Berești - Tazlău, județul Bacău EXECUȚIE
Modernizare drumuri de interes local în satele Boșoțeni și Turluianu, comuna Berești - Tazlău - EXECUȚIE
Înfiinţarea sistemului de alimentare cu apă în localitatile, Berești-Tazlău și Turluianu, comuna Berești
Tazlău, județul Bacău EXECUȚIE
Înfiinţarea reţelei de canalizare ape uzate menajere şi a staţiei de epurare, în localitățile Berești-Tazlău și Turluianu, comuna Berești Tazlău, județul Bacău EXECUȚIE
Reabilitare dispensar medical în satul Tescani, comuna Bereşti-Tazlău, județul Bacău EXECUȚIE
Teren sport multifuncțional cu împrejmuire școala Turluianu nr. 1 FINALIZAT
Teren sport multifuncțional cu împrejmuire școala Turluianu nr. 2 FINALIZAT
RK, Reabilitare Școala veche Berești - Tazlău FINALIZAT
Lucrări de refacere a infrastructurii locale DC, DS, DV comuna Berești - Tazlău
Împrejmuire gard școala Românești FINALIZAT
Împrejmuire gard școala Prisaca FINALIZAT
Magazie Școala Berești- Tazlău FINALIZAT
Magazie Școala Boșoteni FINALIZAT
Magazie Școala Românești FINALIZAT
Dotări independente - Centrală termică, instalații și lucrări aferente, pentru încălzire Școala Berești - Tazlău Reabilitare spațiu centrală termică Școala Berești Tazlău FINALIZAT
Amenajare instalații grup sanitar , sursă apă, fosă școala Boșoteni FINALIZAT
Amenajare instalatii grup sanitar , sursă apă, fosă septică școala Românești FINALIZAT
Alimentare cu apă grup sanitar școala Prisaca FINALIZAT
RK, Școala Prisaca; înlocuit acoperiș, tencuieli, vopsitorii FINALIZAT
RK, Școala Romanesti; înlocuit acoperiș, tencuieli interioare și exterioare, vopsitorii interioare și exterioare, refacerea aleii de acces FIMALIZAT
RK , Școala Bosoțeni; înlocuit acoperiș, tencuieli,vopsitorii FINALIZAT
Paratrăsnet Școala Gimnazială nr, 1 Turluianu FINALIZAT
Reabilitare drumuri afectate de pagube produse de calamități în satul Prisaca, comuna Berești-Tazlău, județul Bacău IMPLEMENTARE
Modernizare prin asfaltare drumuri de interes local comuna Berești - Tazlău IMPLEMENTARE
​Înființare rețea alimentare cu gaze naturale în comuna Berești Tazlău IMPLEMENTARE

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor!
Pentru mai multe informatii despre cookie-uri puteti citi aici.

Se încarcă...