Facilități oferite investitorilor

Investitorii sunt atrași de deschiderea și sprijinul pe care îl primesc din partea autorităților locale. Pe de altă parte și resursele naturale din zonă oferă investitorilor posoibilități de dezvoltare pe plan profesional și economic

Proiecte de investiții

Proiecte 2016-2020:
Extindere rețea de alimentare cu apă și înființare sistem centralizat de canalizare, investiție începută în anul 2016 și finalizată în proporție de 75% până în prezent
Construire grădiniță cu program prelungit pentru 50 de copii în satul Bălilești, comuna Bălilești, obiectiv început în 2016 și finalizat
Proiectare, execuție, reabilitare și extindere dispensar uman în satul Băjești, comuna Bălilești, obiectiv început în anul 2016 și finalizat în prezent
Reabilitare Școala Generală Băjești în satul Băjești, începută în anul 2016 și finalizată
Realizarea cu izvoare de apă potabilă în puncte din întreaga localitate în anul 2017
Reabilitarea Școlii cu clasele I-VIII în satul Poienița, comuna Bălilești, obiectiv realizat în 2017 și finalizat în în prezent
Reabilitarea Grădiniței de copii în satul Poienița, comuna Bălilești, investiție realizată în anul 2017
A fost betonat podul de acces pentru zona Ulita-Coteasca, peste Valea Ulitei, obiectiv demarat în anul 2017 și finalizat
În anul 2017 au fost realizate plăcuțe de identificare și de delimitare a satelor, precum și panouri indicatoare cu comuna Bălilești
A fost realizată calibrarea râului Bratia în parteneriat cu Apele Române, lucrare începută în anul 2017 și finalizată
Refacerea căii de acces către punctul „Iuda” în satul Băjești și reconstruirea podețului de trecere din lemn, pentru accesul utilajelor agricole, lucrare începută în anul 2017, finalizată în prezent
Amenajarea punților pietonale din lemn pe Valea Făgeanca în anul 2017
A fost înființată societatea cu capital 100% al comunei Bălilești- S.C. Servicii Edilitare Bălilești S.R.L.- în anul 2018 pentru absorbția tuturor contractelor de utilități publice existente, respectiv: pază comunală, mentenanță, iluminat public, întreținere și exploatare rețea de apă, canalizare și gaze
Dotarea școlilor cu două microbuze pentru transportul elevilor (anul 2018), microbuze obținute prin donație
Înlocuirea acoperișului Grădiniței Vechi în Bălilești, investiție realizată în anul 2018
Realizarea de parteneriate cu parohiile din comuna Bălilești în vederea amenajării și întreținerii lăcașelor de cult în anul 2018
Reabilitarea cabinetelor medicale școlare din comuna Bălilești, investiție realizată în anul 2018 și finalizată
Realizarea infrastructurii de acces la monumentul istoric Mareș Băjescu din satul Băjești, investiție demarată în anul 2018 și finalizată
Relansarea activității sportive, mai ales a fotbalului în comuna noastră prin înființarea Asociației Clubul Sportiv Bălilești în anul 2019
Modernizarea serviciului de salubrizare prin implementarea metodei de colectare selective a deșeurilor menajere, realizată în anul 2019
Realizarea rețelei de iluminat public în satul Poienița și Ulita din comuna Bălilești, în anul 2019
Realizarea rețelei de iluminat public în satul Golești și Priboaia din comuna Bălilești, în anul 2019
Reabilitarea Școlii Bălilești cu extinderea grupului sanitar și modernizarea lui în anul 2019, finalizate în prezent.
Amenajarea a 21 de stații de călători în comuna Bălilești în anul 2019 și finalizate
Amenajarea căii de acces pe strada Peșteleasa în satul Poienița în anul 2019 și finalizată
Amenajarea albiei pe Valea Ulitei și a podului pe tuburi betonate în zona gaterelor în anul 2019
Refacerea acoperișului Școlii Bălilești cu clasele V-VIII din satul Bălilești în anul 2019 și finalizat
Resfințirea Bisericii „Adormirea Maicii Domnului” din satul Băjești și împlinirea a 500 de ani de atestare documentară a satului Băjești, în anul 2019
Reabilitarea și modernizarea dispensarului din satul Poienița în anul 2020- este aproape de finalizare
Amenajarea și dotarea cu rețea de iluminat public a căii de acces pietonal în satul Priboaia, Cătunul Stroieștilor
2018-prezent- aducerea la nivel de execuție a obiectivului „Înființare rețea de gaze naturale în comuna Bălilești”, în anul 2020 aflându-se în faza de autorizare și emitere a ordinului de începere a lucrărilor
Proiecte de viitor:
Punerea în funcțiune a rețelei de alimentare cu apă în toată comuna, punerea în funcțiune și extinderea pe artere secundare a rețelei de canalizare și racordarea tuturor gospodăriilor la aceste utilități
Realizarea rețelei de alimentare cu gaze în toată comuna- care va începe din anul curent, 2020
Realizarea unui mega proiect denumit „Exploatație agricolă piscicolă, agroturistică și de agrement Discover Bălilești de Argeș” care constă în stocarea de apă într-un bazin de mari dimensiuni în nordul comunei- punctul Coteasca (piscicultură și agroturism), tranzitarea apei printr-o conductă pe fosta C.F.F. și Drumul Câmpului, pe lunca Bălilești și Băjești, realizându-se irigarea a peste 300 hectare teren agricol, care va genera realizarea de proiecte cu fonduri europene în agricultură. Colectarea și stocarea apei tranzitate se va face prin acumularea de apă în punctul „Eva”, pentru piscicultură. Prin întregul proiect se urmărește valorificarea tuturor resurselor naturale ale comunei noastre și punerea în valoare a potențialului agroturistic al zonei
Asocierea în grup mare a producătorilor pentru centralizarea, stocarea și valorificarea produselor către noi puncte de desfacere și comercializare, la nivel de supermarket.
Construcția a trei centrale fotovoltaice care vor asigura consumul de energie electrică la stația de extracție și pompare a apei în Poienița și cel de la Școlile din Poienița, Școala și Grădinița cu program prelungit din Bălilești, care se vor realiza în anul curent
Modernizarea iluminatului public în toată comuna prin înlocuirea lămpilor existente cu lămpi LED cu consum redus de energie, cu scopul de a îmbunătăți calitatea iluminatului, dar și pentru a reduce semnificativ costurile
Asfaltarea segmentului de drum Ulita-Coteasca pentru care a fost întocmită și aprobată documentația tehnică
Asfaltarea drumului Bălilești-strada Bisericii-Valea Ciurii-Valea Satului, pentru care a fost întocmită documentația tehnică
Construire structură carosabilă în Valea Poieniței cu o lungime 1 km, în satul Poienița, comuna Bălilești
Construire podeț din beton armat Valea Făgeanca și amenajarea albiei cu structură carosabilă pe o lungime de 150 m în satul Poienița, comuna Bălilești, care să asigure accesul proprietarilor la locuințe prin crearea unui drum de acces corespunzător condițiilor actuale de trafic, dar și de siguranță
Amenajarea albiei pârâului Valea Mare cu structură carosabilă în satul Valea Mare-Bratia pentru îmbunătățirea condițiilor de acces către proprietățile locuitorilor prin crearea a două sensuri de mers, proiect ce are documentația tehnică întocmită
Reabilitarea și modernizarea drumurilor agricole din luncile Bălilești și Băjești denumite „Drumul Luncilor” pentru îmbunătățirea accesibilității în zona agricolă din partea de sud a comunei
Modernizarea drumurilor și străzilor, prin asfaltare din comună după finalizarea lucrărilor la rețeaua de apă, canalizare și gaze, investiție pentru care s-a întocmit documentația tehnică
Realizarea de 7 parcuri în cele 7 sate ale comunei pentru a asigura locuitorilor un spațiu adecvat pentru recreere și socializare, dar și un loc de joacă modern pentru cei mici
Construirea și finalizarea dispensarului uman în satul Valea Mare Bratia, care să ofere locuitorilor servicii medicale de calitate, prevăzut cu cabinet stomatologic, cabinete medicale individuale, farmacie și aparatură de ultimă generație pentru consultații pe specialități
Amenajarea a 5 baze sportive cu dotări și utilități moderne amplasate uniform în toată comuna, respectiv în locațiile din satul Ulita- Punct Valea Podului, în satul Valea Mare-Bratia, în baza sportivă de la Școala Bălilești, terenul de sport din satul Poienița și terenul de sport din Punctul Zăvoi Băjești
Asfaltarea drumului comunal lateral din satul Poienița cu intrarea pe strada Olarilor – Punct Sora Dobreasca, continuare pe strada Peșteleasa, strada Făgeanca, cu iesire în Punctul Ianotescu
Asfaltarea drumului comunal lateral din satul Golești, Punctul Sticlăroaia cu pod în Punctul Nae Pavel și cu prelungire pe strada Valea Golești, strada Izvorului și strada Zmeurei
Construirea unei primării corespunzătoare administrației moderne și transformarea clădirii primăriei actuale în ansamblu cultural cu muzeu etnografic și de folclor, cu secție de activități meșteșugărești în parteneriat cu Școala Populară de Arte și Meserii Pitești
Reabilitarea și transformarea Școlii Generale Golești în muzeu de etnografie și folclor, cu sprijinul și aportul domnului profesor pensionar „Dan Dimulescu”
​Introducerea efectivă în circuitul turistic a comunei Bălilești prin promovarea obiectivului istoric Curțile fortificate ale lui Mareș Băjescu și Biserica „Adormirea Maicii Domnului”, precum și a muzeelor ce se vor realiza, a zonelor de agrement și pensiunile agroturistice ce se vor înființa în cadrul proiectului „Exploatație agricolă piscicolă, agroturistică și de agrement Discover Bălilești de Argeș”

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor!
Pentru mai multe informatii despre cookie-uri puteti citi aici.

Se încarcă...