Facilități oferite investitorilor

Forţa de muncă disponibilă ce poate fi angrenată în diverse activităţi economice
Investiţii pentru alinierea la standardele europene şi creşterea productivităţii muncii pentru creşterea competivităţii în sectorul zootehni
Dezvoltarea de noi ferme şi consolidarea asociațiilor de producători

Proiecte de investiții

Reconstruire pod peste râul Trotuşi, sat Preluci, în punctul ''La Gater'', comuna Agăş, judeţul Bacău
Înfiinţare sistem de alimentare cu apă, colectare şi tratare ape uzate în comuna Agăş, judeţul Bacău
''Reabilitare, modernizare şi dotare cămin cultural, sat Cosnea, comuna Agăş, judeţul Bacău
Modernizare drum local, Pârâul Agaş în comuna Agăş judeţul Bacău
Extindere, reabilitare, dotare şi construire teren de sport la Şcoala Gimnazială din sat Agăş, comuna Agăş, judeţul Bacău
Proiecte realizate 2016 - 2020:
Modernizare drum local Pârâul Agăş, L = 1, 30 km, în comuna Agăş, judeţul Bacău
Reabilitarea şi modernizarea căminului cultural Goiasa, în comuna Agăş, judeţul Bacău (reţea alimentare cu apă, foraj, instalaţii hidraulice, canalizare exterioară, terasamente bezin vidanjabil, bazin vidanjabil, 4 mc)
Construire dispensar  uman, sat Goioasa, comuna Agăş, judeţul Bacău
Modernizare drum local, în localitatea Diaconeşti, comuna Agăş

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor!
Pentru mai multe informatii despre cookie-uri puteti citi aici.

Se încarcă...