PRIMĂRIA ALEXANDRU VLAHUŢĂ
Alexandru Vlahuta
Activități specifice zonei

Mărginită de cele două pârâuri, Simila și Ibana (străvechea Liubana -"vale a dragostei"), comuna se gasește pe Colinele Tutovei, podiș format pe frământatul fund al Mării Sarmatice. Condițiile prielnice au favorizat apariția și dezvoltarea vieții pe aceste meleaguri, astfel încât, din negura mileniilor s-a păstrat un schelet de mamut, descoperit în anul 1889. În punctul "Capul dealului", s-au descoperit vestigii ale culturii Precucuteni și Cucuteni precum și elemente reprezentative pentru perioada de sfîrșit a epocii bronzului. Primul document care certifică existența unui sat pe teritoriul comunei a fost emis in 24 aprilie 1434, la Suceava, de Ștefan Voievod și în care se menționează clar satul Mânzați la obârșia (izvorul) Liubanei. Urmează atestările pentru satul Florești, în 1598 și, în 1619 pentru satul Pleșani (Pleșești). Cursurile de apă și relieful prietenos au permis locuitorilor să își încropească așezări înfloritoare în care, pe lângă lucratul pământului s-au dezvoltat și meșteșugurile

Activități economice principale

Agricultura
Comerț
Creșterea animalelor
Piscicultură
Apicultură
Firme reprezentative:
SERBAN GROUP SRL
SC PESCARIS 2003 SRL
AGRITERENURI SA
ASOCIAȚIA CRESCĂTORILOR DE ANIMALE ALEXANDRU VLAHUTĂ
SC MOLDOVAFARMING S.A.
SC FLORISVASVET SRL
Producători locali:
Sunt 23 persoane fizice autorizate cu activitate în agricultură
Produse locale:
Cereale, struguri, miere, pește, caș
Oportunități
Dezvoltarea agroturismului, agricultura, comerș, creșterea animalelor, viticultura, pomicultura

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor!
Pentru mai multe informatii despre cookie-uri puteti citi aici.

Se încarcă...