PRIMĂRIA GĂLĂUŢAŞ
Galautas
Viziune de Primar 2020-2024: Radu Ţăran , primarul comunei Gălăuțaș , județul Harghita

Ghidul primăriilor Care credeți că sunt principalii factori care au contribuit la realegerea dumneavoastră ca primar?
Radu Țăran
Implicarea în investiții de dezvoltare a infrastructurii Comunei Gălăuțaș
Investițiile în infrastructură: drumuri, școli, grădinițe, apă-canal, electrificare stradală
Finanțările atrase din fonduri europene și guvernamentale
G.P. Care considerați că a fost cea mai importanta realizare a dumneavoastră ca primar în mandatul anterior?
Radu Țăran
Modernizarea infrastructurii din interiorul comunei
G.P. Ce proiecte v-ați propus pentru următorii patru ani de mandat?
Radu Țăran
Modernizarea infrastructurii stradale în zona Blocuri vechi, Colonia I și Blocuri noi
Creșterea gradului de utilizare a internetului la școlile din Gălăuțaș prin Programul Operațional Competitivitate O.S. 2.4
Extinderea rețelei de apă-canal în satul Plopiș
Finalizarea modernizării drumului de legătură  Cimitirul Romano-Catolic-Sat Prelucă – 5 km
Înființarea Serviciului apă-canal
Eficientizarea gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public - prin A.F.M.
Creșterea eficienței energetice a clădirii Școlii Gimnaziale Dumitru Gafton corp B – prin A.F.M.
G.P. Care credeți că vor fi principalele provocari / obstacole în calea realizării acestora?
Radu Țăran
Emoții mari privind finanțările programelor de investiții prin fondurile europene și Fondul de Mediu și Programul Național de Construcții de Interes Public sau Social
G.P. Ce surse de finanțare plănuiti să accesați pentru proiectele pe care le aveți în plan?
Radu Țăran
Fonduri europene
Fondul de Mediu
Infrastructură prin Compania Națională de Investiții Bugetul localFonduri de la Consiliul Județean
G.P. Cum vă propuneți să atrageți noi investiții în comunitate?
Radu Țăran
Prin finalizarea modernizării infrastructurii în Comuna Gălăuțaș
G.P. Care din proiectele pe care vă propuneți să le finalizați sunt proiecte începute în mandatul trecut?
Radu Țăran
Modernizarea drumului de legătură neclasificat  Cimitir Romano-Catolic -Sat Prelucă – 5 km
Modernizarea stației de epurare a apelor uzate
Finalizarea întăbulărilor prin Pogramul Național de Cadastru și Carte Funciară Ghișeul.ro – prin care se poată fi plătite și taxele și impozitele
G.P. Care sunt inițiativele pe care vă doriți să le începeți în acest nou mandat?
Radu Țăran
Implementarea Programului național de racordare a populației și clienților noncasnici la sistemul inteligent de distribuție a gazelor naturale prin Programul Operațional de Infrastructură Mare pentru perioada 2021-2027
G.P. Care sunt principalele învățăminte din mandatul trecut cu care începeți acest nou mandat?
Radu Țăran
Fără accesarea fondurilor europene și susținerea finanțărilor prin programele promovate de guvern, investițiile nu pot fi făcute din bugetul comunei
G.P. Dacă mai sunt niște aspecte pe care ați mai vrea să le adăugați față de răspunsurile la întrebările de mai sus, vă rugăm să le menționați aici.
Radu Țăran
Necondiționarea accesării unor finanțări ca să fie trecute în Strategia de dezvoltare locală

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor!
Pentru mai multe informatii despre cookie-uri puteti citi aici.

Se încarcă...