Cuvantul Primarului

Cuvantul Primarului:

Prezentarea localitatii

Persoane din institutie:

Primar: Andrei Bouariu
Viceprimar: Romică Trufin
Secretar comună: Alexandru Trufin
Consilier primar: Alexandru- Iulian Boaru
Inspector: Andreea- Mădădlina Biciușcă
Inspector specialitate: Paul Iulian Criclevit
Inspector specialitate: Mircea Calancea
Inspector: Velniciuc Vasile
Referent asistență socială: Brînzei Maria
Inspector: Lebădă Lăcrămioara
Tehnician: Zuzeac Gabriel Ciprian
Asistent Medical Comunitar: Trufin Simona Mihaela
Bibliotecar: Cîrligeanu Lora

Suprafata: 6.761,65 ha

Intravilan: 440,88 ha

Extravilan: 6.320,77 ha

Populatie: 2986

Gospodarii: 1461

Nr. locuinte: 1294

Nr. gradinite: 3

Nr. scoli: 3

Numele localitatilor aflate in administratie:

Sârbi, Miron Costin

Asezarea geografica:

Comuna Vlăsineşti este situată în partea central estică a judeţului Botoşani, în zona nord estică a României. Teritoriul comunei aparţine în întregime Câmpiei Moldovei – aflată atât în bazinul hidrografic al Bașeului cît și al Jijiei

Activitati specifice zonei:

Agricultură, inclusiv cea ecologică
Creşterea animalelor şi valorificarea produselor rezultate
Colectarea și procesarea laptelui
Industrie (fabrici de caşcaval)
Comerț cu amănuntul (produse alimentare și nealimentare)
Asistenţă socială și medicală
Învăţământ
​Cultură şi culte

Activitati economice principale:

Colectare și industrializare a laptelui 
Cultivarea și exploatarea terenurilor agricole
Prestări servicii (morărit, fabricat uleiuri brute, lucrări agricole, transport materiale, producţie agricolă)
Valorificarea produselor agricole şi animaliere la preţul pieţei (grâu, porumb, carne, lapte şi derivatele acestuia)
Societăţi comerciale - un număr de 49 agenți economici.
Ferme de subzistență / Exploatații zootehnice
​Meseriaşi
Firme reprezentative:
S.C. Lacto Solomonescu
​S.R.L. Profilul societății: fabricarea produselor lactate și a brânzeturilor.
S.C. Agro Solomonescu S.R.L. Profilul societății: Cultivarea și exploatarea terenurilor agricole.
S.C. Agraria Nord S.R.L. Profilul societății: Cultivarea și exploatarea terenurilor agricole.
S.C. Vlasie Company S.R.L. Profilul societății: Fabricarea cașcavalului; Membru fondator al Asociației "Cașcaval de Săveni".
S.C. Prest Agro Zoot S.R.L. Profilul societății: Cultivarea și exploatarea terenurilor agricole.Creșterea și exploatarea animalelor.
S.C. Multiagra S.R.L. Profilul societății: Agricultură ecologică.

Obiective turistice:

COMUNA VLĂSINEŞTI este străbătută de râul Başeu, iar lunca acestuia este considerată arie protejată, considerat sit de importanţă europeană, acest fapt regăsindu-se în Catalogul habitatelor, speciilor şi siturilor Natura 2000 în România -  arii de protecție specială avifaunistică (SPA) "Iazurile de pe Valea Ibănesei-Bașeului-Podrigăi-RO Spa 0049".
Obeliscul Eroilor "Vlăsinești - 550" din satul Vlăsinești. Crucea Comemorativă închinată memoriei celor doi eroi căzuţi în Revoluţia din Decembrie 1989.
Crucea comemorativă ridicată în memoria unor eroi din satul Sîrbi. Crucea comemorativă ridicată în memoria unor eroi din satul Miron Costin. Biserica din satul Vlăsinești, cu patronul "Adormirea Maicii Domnului". Biserica din satul SÎRBI, cu patronul "Sfântul Mare Mucenic Dimitrie".
Biserica din satul MIRON COSTIN, cu patronul "Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril".
Fondul muzeistic din satul Sîrbi, al scriitorului Dumitru Corbea. Centrul de Asistenţă Copii după Programul Şcolar, Tip "After School" din satul Vlăsinești.
Căminul Cultural din satul Sîrbi. Biblioteca Comunală din satul Vlăsinești.

Evenimente locale:

"Ziua comunei Vlăsinești"
"Festivalul vinului"
”Balul Gospodarilor"
"Ziua Eroilor "
"Ziua Revoluției din Decembrie 1989"
"Festivalul de colinde, datini și obiceiuri de iarnă Flori Dalbe"
Serbarea "Pomului de Crăciun"

Facilitati oferite investitorilor:

Forță de muncă disponibilă 
Un bun potențial agricol
Disponibilitatea autorităților publice locale în promovarea și încurajarea investițiilor
Facilități fiscale oferite de autoritățile locale, investitorilor
Rețea de drumuri - reabilitată și modernizată prin Fonduri Structurale
Condiții rutiere bune / de calitate
Conexiune la telefonie fixă, mobilă și Internet cu fibră optică
Conexiune la Biblionet
Posibilitatea concesionării / arendării terenurilor agricole
Reactualizarea Planului Urbanistic General
Facilități cadastrale
Terenuri disponibile pentru înființarea de ferme zootehnice / derularea de activități economice
Oportunități:
CADRUL NATURAL cu terenuri agricole de calitate și productive
Posibilitatea lucrării terenului agricol în sistem de arendă de către societățile agricole și micii fermieri
Disponibilităţi reale de forţă de muncă
Distanța mică de cel mai apropiat oraș (orașul Săveni)
Distanță relativ aproape față de municipiul Botoșani
Cea mai apropiată stație CFR este la Ungureni
COMUNA VLĂSINEȘTI face parte din Asociația Grupul de Acțiune Locală (GAL) "Valea Bașeului de Sus"
​Administrația publică locală implicată în atragerea de Fonduri Structurale/Guvernamentale

Proiecte de investitii:

Proiecte realizate între 2012 – 2017: 
"Modernizare drumuri comunale și sătești, construire centru de asistență copii după programul școlar, tip after schooș, reabilitarea și modernizarea căminului din satul Sârbi și dotarea cu echipamente specifice a ansablui artistic" - PNDR, măsura 322;
"Construire bază sportivă" - Fonduri Guvernamentale. 
"Ameliorarea prin împădurire a terenurilor degradate" - PNDR, măsura 221; 
"Parc în satul Sîrbi" – Buget local.
"Amenajare piste de biciclete" - Axa LEADER, prin GAL "Valea Bașeului de Sus"; 
"Modernizare drum comunal DC14" - PNDL . 
"Înființare și amenajare cabinet stomatologic"în Vlăsinești - Buget local. 
"Reabilitare și modernizare sediu grădinița Sârbi și cabinet medical" – Buget local.
"Oportunități de ocupare pentru o viață mai bună în mediul rural" - POSDRU. 
"Un viitor mai bun prin educație" - POSDRU. 
”Tabără de vară româno-belgiană la Vlăsinești” – Programul Internațional”Jeunes En Roumanie”.
''Modernizare corp A Școală profesională ''Gheorghe Burac'' sat Vl[sine;ti, comuna Vlăsinești, județul Botoșani- prin Programul Național de Dezvoltare Locală 2014- 2020 

Obiective de investiții în curs de implementare:
Extindere, modernizare și dotare școală profesională "Gheorghe Burac" Vlăsinești, județul Botoșani”- în cadrul Programul Național de Dezvoltare Rurală, pe submăsura 7.2 – Investiţii în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică.
Reabilitare, modernizare și dotare cămin cultural sat Miron Constantin, comuna Vlăsinești- Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014- 2020, submăsura 7.6 ''Investiții asociate cu protejarea patrimoniului cultural''
Modernizare școală profesională ''Gheorghe Burac'', corp B, în sat Vlăsinești, comuna Vlăsinești, județul Bototșani- Programul Național de Dezvoltare Locală (PNDL)
Modernizare drum comunal și drumuri sătești în comuna Vlăsinești, județul Botoșani- Programul Național de Dezvoltare Locală (PNDL)
Reabilitare pod în comuna Vlăsinești, județul Botoșani- Programul Național de Dezvoltare Locală (PNDL)
Tabără de vară pentru tineri belgieni la  Vlăsinești- Programul Internațional ''Jeunes En Roumanie''- ''Tineri pentru România''
Obiective de investiții depuse:
Achiziție autoutilitară multifuncțională pentru comuna Vlăsinești- Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014- 2020
Realizare sistem de alimentare cu apă și rețea canalizare în comuna Vlăsinești, județul Botoșani- Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014- 2020 și tinând cont de Sub-măsura 7.2
Investiții în creareași modernizarea infrastructurii de bază la scară mică

Galerie foto

Locatia noastra

Ghidul Primariilor

copyrights © 2018 Millenium Management. Realizare: Gloobus Software Development.    All rights reserved.

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor!
Pentru mai multe informatii despre cookie-uri puteti citi aici.