PRIMĂRIA VALEA IERII

Valea Ierii

Tip: Comuna

Adresa: nr. 50 (Cod postal:407585), Valea Ierii, Jud. Cluj, Romania

Cuvantul Primarului

Cuvantul Primarului:

Prezentarea localitatii

Persoane din institutie:

Primar: Duma Gabriel- Alexandru
Viceprimar: Michile Paul Vasile
Secretar: Mariş Nelia Crenguţa
Contabil: Ilea Nicoleta

Suprafata: 14844,59 ha

Intravilan: 514,68 ha

Extravilan: 14329,91 ha

Populatie: 936

Gospodarii: 937

Nr. locuinte: 421

Nr. gradinite: 1

Nr. scoli: 1

Numele localitatilor aflate in administratie:

Valea Ierii, Plopi, Cerc

Asezarea geografica:

Teritoriul Comunei Valea Ierii se suprapune peste spaţiul ocupat de masivul Gilău-Muntele Mare. Oronimul de "Muntele Mare" corespunde denumirii date de localnici întinselor păşuni naturale de pe culmea principală a masivului, atributul "mare" referindu-se în acest caz la extinderea mare în plan orizontal a păşunilor, în principal şi mai puţin la valorile altitudinale ale muntelui, care sunt în general sub 1800 m, fiind în acelaşi timp printre cele mai ridicate din Munţii Apuseni. Comuna Valea Ierii este situată la poalele de nord ale Muntelui Mare din Munţii Apuseni, pe cursul superior al Râului Iara şi al afluentului, Râul Șoimu. Comuna Valea Ierii este amplasată în sud-estul judeţului Cluj. Se învecinează: la sud-est comuna Băișoara, la nord-est comuna Săvădisla, la nord-vest comuna Măguri Răcătău, la sud comuna Posaga județul Alba
Este încadrată de coordonatele 46°30'34'' - 46°40'16'' latitudine nordică şi 23°07'20'' - 23°23'49'' longitudine estică. 
Valea Ierii este atestată documentar din anul 1840, în lucrarea "Dicţionar istoric al localităţilor din Transilvania", unde se precizează că era un cătun al satului Hăşdate. (Coriolan S., 1962)
La doar 9 km de Valea Ierii se găseşte cetatea Lita a cărei urme se văd şi în zilele noastre. Aceasta a fost atestată documentar în 1324, iar în 1456 se amintesc posesiunile ei româneşti şi ungureşti: Lita, Săvădisla, Hăşdate, Bărbat, Săcel, Filea de Sus, Filea de Jos, Agriş, Plaiuri, Sâncrai, Suţu şi Vălişoara. Ştiind că satele Valea Ierii şi Plopi sunt amintite ca fiind cătune ale satului Hăşdate, iar Cerc, cătun al satului Finişel se presupune că existenţa satelor din comuna Valea Ierii este datată cu mult înaintea atestării documentare din 1840.
Comuna Valea Ierii are în componenţă trei sate: satul Valea Ierii cu cătunele Dâmbul Cucului şi Soci, satul Plopi şi satul Cerc. Etimologia denumirii comunei este legată de Râul Iara pe cursul căruia se află aşezat satul Valea Ierii, reşedinţa comunei.
Printre primii locuitori ai satului Valea Ierii se numără trădătorii lui Horea care au fugit împreună cu familile lor din Mătişeşti, comuna Horea de astăzi din judeţul Alba, fiindu-le frică de răzbunarea răsculaţilor de la 1784. Aceştia au trecut muntele, pe atunci împădurit şi fără drumuri de acces, s-au aşezat în amonte de satul Valea Ierii, pe atunci încă neînfiinţat, în locul numit astăzi Dâmbul Cucului, un versant însorit unde şi-au construit bordeie în pământ.
Satul Plopi şi-a luat numele de la pădurile de plopi care înconjoară acest loc. Primii locuitori au migrat din satul Finişel pentru a întemeia noi gospodării, pe terenurile care le deţineau în zonă.
Satul Cerc a fost constituit de către unii oameni care s-au refugiat din satul Ponorel, judeţul Alba, în urma revoluţiei de la 1784 şi s-au stabilit pe versantul însorit al muntelui, într-o poiană unde şi-au aşezat gospodăriile în formă de cerc ca o tabără.

Activitati specifice zonei:

Comuna Valea Ierii posedă prin resursele sale şi prin poziţia sa în teritoriu un potenţial economic în următoarele sectoare: agricultură prin creşterea animalelor, silvicultură, turism şi activităţi de tip industrial - exploatare forestieră, recoltarea produselor secundare ale pădurii.

Activitati economice principale:

Exploatarea şi prelucrarea lemnului
Firme reprezentative:
Exploatare forestieră, Tăierea și rindeluirea lemnului
Comerț și Alimentație Publică

Obiective turistice:

Aria naturală protejată de interes judeţean - Valea Ierii
Această zonă se întinde din aval de Acumularea Bondureasa spre satul Valea Ierii şi continuă până în comuna Brăişoara.
În vedea conservării frumuseţii ei, zona, situată pe teritoriul comunei Valea Ierii şi Băişoara, a fost declarată, prin Decizia 147/1994 a Consilului Judeţean Cluj, arie naturală protejată de importanţă judeţeană, pentru valoarea peisagistică şi cinegetică.
Zona a fost declarată arie naturală protejată de interes judeţean, cu valoare peisagistică.
Acumularea Bondureasa este situată în aval de confluenţa Râului Iara cu Pârâul Măruţiu
În acest perimetru, Râul Iara, aflat nu departe de izvor, formează un mirific amfiteatru cu pereţi stâncoşi cu creste, limbi de grohotiş şi ţancuri pe care se încumetă să crească ici şi colo mesteceni şi molizi piperniciţi. Zona este destul de izolată, accesibilă cu autovehicule pe drum forestier din Valea Ierii, dar având pentru turişti acces spre zonele învecinate pe drumuri forestiere.
Zona a fost declarată arie naturală protejată de interes judeţean, cu valoare peisagistică.
Aria naturală protejată de interes judeţean Valea Şoimului
Prin acceaşi decizie 147/1994 a Consiliului Judeţean Cluj, Valea Şoimului a fost declarată arie naturală protejată de importanţă judeţeană pentru valoarea cinegetică.
Principale puncte de interes turistic sunt:
Situl de interes comunitar Valea Ierii - prin frumuseţea peisajului şi importanţa păstrării pădurii pe versanţii cu pante foarte mari, cumulate cu valoarea fondului cinegetic.
Situl de interes comunitar Muntele Mare - se remarcă prin valoarea conservativă mare a habitatelor de pădure şi pajiştilor montane, dar şi prin prezenţa unor specii de păsări
Pensiunea turistică Lara
Mânăstirea Muntele Rece
Defileul Ierii

Evenimente locale:

Ziua comunei - ultima duminică a lunii august
Balul pensionarilor
Hramul bisericii
Înălțarea (ziua Eroilor)

Facilitati oferite investitorilor:

Zona montană
Agroturismul
Oportunități:
Dezvoltare turism
Pensiuni turistice

Proiecte de investitii:

Modernizare drum forestier Soimu-Tina în comuna Valea Ierii
Achiziție vidanja combinată în comuna Valea lerii
Modernizare drumuri de interes local în comuna Valea lerii judetul Cluj
Modernizare Școala Gimnazială în comuna Valea lerii județul Cluj
Servicii integrate inteligente pentru reducerea numărului de persoane marginalizate din comuna Valea lerii județul  Cluj

Galerie foto

Locatia noastra

Afaceri Locale

Ghidul Primariilor

copyrights © 2018 Millenium Management Sistem. Realizare: Gloobus Software Development.    All rights reserved.

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor!
Pentru mai multe informatii despre cookie-uri puteti citi aici.