PRIMĂRIA VALCĂU DE JOS

Valcau de Jos

Tip: Comuna

Adresa: Principală, nr. 235 (Cod postal:457345), Valcau de Jos, Jud. Salaj, Romania

Prezentarea localitatii

Persoane din institutie:

Primar: ing. Roşan Ioan
Viceprimar: Bode Emil
Secretar: Kovacs Beatrix
Contabil: Markuş Angela

Suprafata: 6323 ha

Intravilan: 450 ha

Extravilan: 5873 ha

Populatie: 3312

Gospodarii: 1210

Nr. locuinte: 1408

Nr. gradinite: 5

Nr. scoli: 5

Numele localitatilor aflate in administratie:

Valcău de Jos, Valcău de Sus, Preoteasa, Subcetate, Lazuri, Rotovei

Asezarea geografica:

Comuna Valcău de Jos aparţine din punct de vedere administrativ de judeţul Sălaj. Este situată în partea de sud - vest a judeţului, la contactul Depresiunii Şimleu cu Munţii Plopişului în bazinul hidrografic al Barcăului, la o distanţă de 50 km de Municipiul Zalău şi la 20 km de oraşul Şimleu Silvaniei cel mai apropiat oraş.

Activitati specifice zonei:

Agricultură
Mică industrie
Prestări servicii

Activitati economice principale:

Ramura economică dominantă în comuna Valcău de Jos este agricultura. Suprafata agricola a comunei este de 4561 ha, reprezentând 1,83% din suprafața județului Sălaj.
Condițiile pedo-climatice specifice acestei zone au favorizat dezvoltarea agriculturii, în cadrul acesteia un rol important revenind zootehniei. Pe parcursul anilor au fost create mici livezi cu pomi fructiferi.
Economia comunei este una predominant agricolă, cu o bună reprezentare a sectorului zootehnic, susținut de ponderea mare a pășunilor naturale. În ultimii ani unitățile de producție ale sectorului secundar, reprezentate doar de atelierele micilor meșteșugari, sunt completate cu o unitate de asamblare a jucăriilor.
În ceea ce privește mica industrie și prestarea serviciilor, aceastea sunt slab conturate în comună. Economia comunei este una predominant agricolă, cu o bună reprezentare a sectorului zootehnic, susținut de ponderea mare a pășunilor naturale. În ultimii ani, unitățile de producție ale sectorului secundar, au fost reprezentate doar de atelierele micilor meșteșugari și de o unitate de asamblare a jucăriilor. 
Baza economică dominantă a comunei o constituie agricultura. Principalele culturi raspândite în comună sunt:
- cultura grâului și a secarei
- cultura porumbului și a cartofului
- pomicultura
- legumicultura. 
Agricultura comunei are în prim plan dezvoltarea pomiculturii și a zootehniei.
O importanță deosebită în economia comunei o are fondul forestier, care ocupă 24% din suprafața totală a comunei.
Mica industrie este puțin reprezentată în comună, rezultatele economice din anul 2002 arată o creștere cu 25 % față de anul 2000, determinată prin punerea în funcțiune a două mori, a unei prese de ulei, a două brutării, a două unități de colectare - prelucrare a laptelui și a altor ramuri de prestări servicii.
În anul 2002 se constată o creștere a producției față de anul 2000, mai cu seamă în sectorul vegetal, datorată unor condiții climatice mai bune, a alocării unui volum mai mare de credite și a costurilor mai scăzute de exploatare în gospodăriile populației.
Din totalul producției realizate în anul 2002, ponderea deținută de sectorul privat este de 100%, la toate categoriile de cereale boabe, plante tehnice și legume.
Silvicultura reprezintă una dintre sursele importante de venituri ale comunei. În anul 2002 s-au obținut rezultate mai bune din fondul forestier, decât în anii precedenți, acestea constând într-o mai bună valorificare a masei lemnoase, a fructelor de pădure, vânat, etc.
Pe teritoriul administrativ al comunei Valcău de Jos nu există nici o unitate industrială de interes major, cu excepția prestărilor de servicii către polulație. În ceea ce privește serviciile, menționăm că în cadrul comunei funcționează o secție de asamblat jucării kinder cu 150 locuri de muncă, două puncte de colectare și prelucrare a laptelui, două mori, o presă de ulei, o brutărie și două tâmplării.
Comerțul este reprezentat prin unități cooperatiste, în număr de șaptesprezece și patruzecișidouă de asociații familiale și societăți comerciale.

Obiective turistice:

Ruinele cetăţii Subcetate (1400)
Zona Pietrele - Preoteasa
Defileul râului Barcău
Biserica reformată Valcău
Suprafaţă mare împădurită
Poiana din cătunul Călin
Formaţia de dansuri "Spiriduşii Valcăului"
Porturi, unelte şi case vechi în Preoteasa şi Subcetate

Evenimente locale:

În fiecare miercuri - piaţă agroalimentară
15 august - Valcău de Sus
Izvorul Tămăduirii - Vlacăul de Jos
Zilele comunei Valcău de Jos - 11 iulie

Facilitati oferite investitorilor:

Dezvoltarea zonei submontane
Agroturim
Forţă de muncă
În mare parte infrastructura drumurilor este rezolvată fiind mari posibilităţi de investiţii în agroturism
Se vor concesiona în zona turistică a satului Subcetate, lângă Cetatea din 1300, parcele pentru construcţii de cabane şi pensiuni

Proiecte de investitii:

Reţea de canalizare
Extindere reţea electrică
Asfaltare drumuri comunale DC 90 Valcău de Jos-Subcetate (finalizat)
Sală de sport în localitatea Valcău de Jos (finalizat)
Trotuar în Valcău de Jos 1000 m (finalizat)
Baie comunală în Valcău de Sus comunitatea Cerat (finalizată)
Extindere reţea de alimentare cu apă în Subcetate (finalizată)
Asfaltare DC 89 Valcău de Jos-Marin - proiect
Centru de informare şi management turistic în Valcău de Jos - Proiect finanţat din Fonduri Europene prin Măsura 313 (finalizat)
Extindere reţea de alimentare cu apă în localitatea Lazuri - proiect
Extindere reţea de alimentare cu apă a localităţii Ratovei - în execuţie
Extindere reţea de alimentare cu apă a comunităţii Cerăt din localitatea Valcău de Sus - proiect
Modernizare drum agricol Şuai în localitatea Valcău de Jos - finanţat prin PNDR masura 125
Achiziţie utilaj - finanţat prin PNDR măsura 322
Asfaltare drum comunal Valcău de Sus - Preoteasa - proiect
Asflatare uiţa Bisercii din localitatea Valcău de Sus - proiect
Modernizare cămin cultural în localitatea Preoteasa - finaizat, proiect finanţat prin PNDR măsura 322

Galerie foto

Afaceri Locale

Ghidul Primariilor

copyrights © 2018 Millenium Management Sistem. Realizare: Gloobus Software Development.    All rights reserved.

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor!
Pentru mai multe informatii despre cookie-uri puteti citi aici.