PRIMĂRIA VAIDEENI

Vaideeni

Tip: Comuna

Adresa: (Cod postal:247725), Vaideeni, Jud. Valcea, Romania

Prezentarea localitatii

Persoane din institutie:

Primar: Băluţă Achim Daniel
Viceprimar: Ichim Vasile Cornel
Secretar: Huruială Nicolae
Contabil: Cojocaru Luminiţa

Suprafata: 15759 ha

Intravilan: 752 ha

Extravilan: 1507 ha

Populatie: 3988

Gospodarii: 1537

Nr. locuinte: 2039

Nr. gradinite: 4

Nr. scoli: 4

Numele localitatilor aflate in administratie:

Vaideeni, Izvoru Rece, Mariţa, Cornet, Cerna

Asezarea geografica:

Comuna Vaideeni este situată la limita nord-vestica a judeţului Vâlcea, la poalele munților Căpăţâna, în capatul nordic al depresiunii Horezu, pe valea superioară a Luncavăţului, fiind prima localitate pe care acest râu o străbate la coborârea din munte.
Coordonatele geografice ale localităţii o situează la întretăierea paralelei de 45º10'30'' latitudine nordică cu meridianul 23º55'30'' longitudine estică şi, deci, ca întreaga noastră ţară, în mijlocul celui de-al doilea fus orar. Satul de reşedinţă al comunei Vaideeni are - la centrul administrativ - altitudinea de 567,744 m (Marea Baltică), satul Recea 650 m, satul Cerna 610 m, rezultând o altitudine medie de 610 m. 
Comuna Vaideeni are ca vecini:
- la est satul Urşani din componenţa oraşului Horezu;
- la sud satul Barzoteni, din componenţa aceluiaşi oraş, şi satele Coasta Corbului şi Olari, din componenţa comunei Slătioara;
- la vest satul Rugetu (Fometeşti) din componenţa comunei Slătioara şi satul Racoviţa, din componenţa comunei Polovraci, din judetul Gorj;
Hotarul de nord trece peste masivul Căpăţana şi o desparte de comuna Malaia, judeţul Vâlcea. 
Depărtarea de reşedinţa de judeţ, municipiul Râmnicu Vâlcea, este de 50 km, faţă de Târgu Jiu - 70 km, faţă de Craiova - 120 km, faţă de Piteşti - 110 km, faţă de Sibiu - 150 km.

Activitati specifice zonei:

Agricultura reprezintă principala activitate economică, mai ales, creşterea animalelor şi pomicultura. Mărimea exploataţiilor agricole este mică, în general sub 2 ha, ceea ce denotă o fărâmiţare excesivă a terenurilor agricole. Suprafeţe compacte şi mai mari deţin obştile săteşti de pe raza comunei Vaideeni, mai ales în zona de munte, formate din păşuni care vara sunt arendate posesorilor de bovine şi mai puţin ovine
Culturile dominante sunt cele pomicole, existând în jur de 640 ha de livezi, formate predominant din prun şi măr
Creşterea animalelor reprezintă, pentru mulţi dintre locuitorii comunei Vaideeni, o sursă de venit, bovinele şi ovinele reprezentând principalele animale crescute în comuna Vaideeni 
În ultimul timp se observă un interes crescut al turişilor pentru această zonă, existând unele pensiuni care oferă facilităţi de cazare

Activitati economice principale:

În comuna Vaideeni, industria şi sectorul IMM-urilor sunt slab dezvoltate. Majoritatea firmelor existente au ca activitate comerțul. În ultimii ani au apărut și câțiva producători în domeniul agricol (axați pe produse lactate)
Există și firme cu activități de producție: una în producția de PET-uri, cu peste 10 angajați, una în domeniul prelucrării fructelor și îmbutelierii băuturilor răcoritoare și două brutării.
Mai există firme în domeniul prelucrării lemnului dar obiectul de activitate este unul sezonier

Obiective turistice:

Portul naţional tradiţional, pitoresc şi autentic al locuitorilor, existenţa unui bogat şi nealterat folclor local, oral, instrumental şi coregrafic, a unui artizanat bucolic, standardul ridicat, dar fundamentat pe tradiţional şi bun gust, al confortului din condiţiile de habitare, sunt şi ele elemente de atracţie din punct de vedere al turismului.Un rol important în acelaşi sens, îl are şi faptul că, în imediata apropiere şi în zonă, în condiţii uşor accesibile, se găsesc obiective majore al turismului naţional şi zonal:
Mânăstirile oltene, peşterile din zonă (Peştera Liliecilor - Bistriţa, Peştera Polovragi, Peştera Muierilor - Baia de Fier), cheile Bistriţei oltene, ale Olteţului, piramidele de şiroire din sedimentele cu sare de la Slătioara, trovanţii din carierele de nisip din Costeşti, ceramica de Horezu, monumente ale naturii şi istorice, muzeele din zonă şi din judeţ, etc.
Apropierea de numeroasele şi atractivele localităţi balneoclimaterice ale judeţului;
Govora, Olăneşti, Călimăneşti, Cozia, Ocniţa, constituie valenţe turistice de mare importanţă, ce pot fi luate în consideraţie. Şi ele au fost cuantificate şi au fost luate în calcul de către factorii de decizie din Turismul Naţional, astfel încât, localitatea Vaideeni a fost nominalizată între localităţile pilot, incluse în 1993 în
Agroturismul montan.
În satul Vaideeni au fost înscrise şi satisfac corespunzător baremul de dotare şi confort, un număr de 15 gospodării, care au primit şi pot primi oricând oaspeţi din ţară şi din afară, care preferă acest gen de turism, cu cazare individualizată, evitând astfel cazarea comună de tip cabană, hotel, bloc, forme care nu rezolvă la modul optim odihna, şi nu înlătură complet stresul de aglomerare, de care suferă numeroşi oameni din cei care trăiesc în furnicarul oraşelor.
Pe lângă aceste posibilităţi de cazare există şi o pensiune de trei margarete, aşezată la poalele munţilor în apropierea râului Luncavăţ.
Obiective turistice minore, din orizontul local, foarte apropiate de sat şi uşor accesibile, sunt:
- Biserica de zid cu hramul "Sfântul Ioan Botezătorul" (1878) - în satul Vaideeni
- Biserica de lemn cu hramul "Cuvioasa Paraschiva" (1556-1557) - în satul Marita, monument de arhitectură inclus pe lista Legii 5/2000
- Biserica de lemn cu hramul "Cuvioasa Paraschiva" - ctitorită de haiducul Coman în anul 1893 şi renovată în anul 1932, în satul Cornet
- Biserica de zid cu hramul "Sfânta Maria" - în satul Izvoru Rece
- Centrul etnografic Vaideeni - important centru etnofolcloric, legat de transhumanţă şi obiceiurile pastorale, renumit pentru prelucrarea artistică a pieilor, lânilor şi confecţionarea de instrumente muzicale, port popular ciobănesc cu influenţe din zona Mărginimii Sibiului
- Arhitectura tradiţională - case vechi cu pridvor, specifice zonei etnografice "Oltenia de sub munte" şi case cu ocol, specifice Mărginimii Sibiului
- Costum popular, în două culori, alb şi negru, asemănător zonei Mărginimii Sibiului
- Cusături şi ţesături artistice (desagi), meşteşuguri cu o răspândire din ce în ce mai redusă
- Confecţionare de instrumente muzicale - fluiere
- Prelucrarea artistică a lemnului - obiecte de uz gospodăresc: lăzi, coşuri, furci de tors lâna, etc.
- Ansamblu de instalaţii tehnice - localizat în satul Vaideeni şi datat din secolul XIX 
- Joagăr hidraulic - localizat în satul Vaideeni şi datat din secolul XIX
- Moara de apă - localizată în satul Vaideeni şi datată din secolul XIX
- Darac - localizat în satul Vaideeni şi datat din secolul XIX
- Piua hidraulică - localizată în satul Vaideeni şi datată din secolul XIX
- Prelucrarea lânii şi instalaţii de tehnică populară: darac, pive, mori de apă, joagăre acţionate hidraulic
- Capelele Talanci şi Bădulesti;
- Cheile Cernei;
-"Piatra spânzurată" - monument al naturii pe Valea plopilor, sat Izvoru- Rece; 
- Defileul Râului Luncavăţ;
Trasee turistice montane şi refugii turistice
​Din Vaideeni, două drumuri de plai, cu acces la stâni, constituie trasee turistice de intrare, dinspre sud, în masivele Căpăţâna şi Parâng. Unul se desfăşoară pe cumpăna apelor dinspre răsărit şi urmează traseul Dealul Mare-Frăsinet-Jariştea-Cârciuma lui Dincă-cabana Vârful Roman-Vârful Ursu, de unde se desprinde drumul de picior spre Groapa Mălăii, Dârjala şi spre cabana şi stâna Piatra Roşie. Al doilea drum, cel de pe cumpăna apelor dinspre apus, urmează traseul Dealul Capela-Fântâna din plai-Comanda-Izvorul cumpenelor-Marginea Găuriciu-Căşeria-Coasta lacurilor-Vârful Nedei-Târnovu-Curmătura Olteţului-cabana Obârşia
Lotrului- Lacul Gâlcescu.

Evenimente locale:

Festivalul folcloric al păstorilor din Carpaţi "Învârtita dorului" - se desfăşoară anual în cea mai apropiată duminică de Sânziene.
Târgul de animale Vaideeni - se desfăşoară la jumătatea lunii septembrie a fiecărui an. La acest târg participă crescători de animale şi asociaţii de crescători din toată ţara.
Balul oierilor - se desfăşoară în fiecare an pe 1 ianuarie

Facilitati oferite investitorilor:

Cadru natural deosebit
Forţă de muncă disponibilă şi bine calificată
Patrimoniu tradiţional bine conservat
Terenuri disponibile pentru investiţii, suprafeţe întinse de păşuni şi păduri
Zona turistică în plină dezvoltare
Posibilitatea de investiţii în infrastructură turistică (pensiuni turistice)
Investiţii posibile în creşterea animalelor şi industria alimentară
Posibilităţi de investiţii în industria lemnului
Colectare şi prelucrare fructe de pădure şi ciuperci
Zonă neexploatată şi potenţial turistic
Existenţa fondurilor UE
Oportunități:
- zonă turistică în plină dezvoltare;
- posibilitatea de investiții în infrastructura turistică (pensiuni turistice);
- investiții posible în creșterea animalelor și industria alimentară;
- posibilități de investiții în industria lemnului;
- colectare și prelucrare fructe de pădure și ciuperci.

Proiecte de investitii:

Modernizare drumuri de inters local, comuna Vaideeni, județul Vâlcea
Reabilitare reţea de distribuţie apă potabilă în satele Vaideeni și Izvoru Rece, comuna Vaideeni, județul Vâlcea
Reabilitare, modernizare și dotare Cămin Cultural Izvorul Rece
Sistem de management integral al deșeurilor solide în județul Vâlcea
Dezvoltarea serviciilor publice prin implementarea de soluții e-guvernare în județul Vâlcea - grupa 4
Înființare și dotare grădiniță cu două săli de grupă, sat Vaideeni, comuna Vaideeni, județul Vâlcea
Reabilitare, modernizare și dotare Cămin Cultural, sat Vaideeni, comuna Vaideeni
Restaurare școală veche și punere în valoare patrimoniul cultural local, sat Vaideeni, comuna Vaideeni
Modernizare drum agricol Plaiul Nedeiului
"Vaideeni" - o comună durabilă pentru locuitorii săi
Consolidare, extindere, modernizare și dotare școală cu clasele I-VIII din comuna Videeni, județul Vîlcea
Modernizare și reabilitare drumuri de interes local în comuna Vaideeni-Ciocioi, Atârnați, Afânata, Lazuri, Canal Valea Plaiului, Bradatele - construire Pod peste râul Luncavăț, punctul Bradatele
Reabilitare drumuri comunale DC 137 și DC 138
Dezvoltare sat de vacanță "Ursulețu" în Munții Căpățânii
Regularizarea și amenajare faleză Râu Luncavăț
Modernizare stadion Seci-Vaideeni și Râpa-Izvoru Rece
​Modernizare și dotare corespunzătoare a dispensarului uman

Galerie foto

Locatia noastra

Ghidul Primariilor

copyrights © 2018 Millenium Management. Realizare: Gloobus Software Development.    All rights reserved.

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor!
Pentru mai multe informatii despre cookie-uri puteti citi aici.