PRIMĂRIA UNIREA

Unirea

Tip: Comuna

Adresa: Primăriei, nr. 69 (Cod postal:817195), Unirea, Jud. Braila, Romania

Prezentarea localitatii

Persoane din institutie:

Primar: Dr. Ungureanu D. Ioan
Viceprimar: Dârjan Sica
Secretar: Badiu Rodica Alina
Contabil: Ec. Habără Vasilica
 

Suprafata: 6260 ha

Intravilan: 380 ha

Extravilan: 5880 ha

Populatie: 2380

Gospodarii: 980

Nr. locuinte: 920

Nr. gradinite: 2

Nr. scoli: 2

Numele localitatilor aflate in administratie:

Unirea, Valea Cânepii

Asezarea geografica:

Comuna Unirea este situată la 24 km spre sud- vest de Municipiul Brăila şi se învecinează la nord cu comuna Traian, la Nord şi Est cu teritoriul comunei Gropeni, la Sud- Est cu teritoriul comunei Tufeşti, iar la Sud cu teritoriul comunei Viziru
Poziţia geografică a localităţii: pe teritoriul judeţului comuna Unirea este situată aproximativ în centrul judeţului Brăila
Scurt istoric:
Comuna a fost înființată în 1828 și a fost denumită Osmanu, dupa numele unui agă turc. La sfârșitul secolulul al XIX- lea, comuna făcea parte din Plasa Balta a județului Brăila și era formată din satele Osmanu, Morotești, Movila Vămii, Imina și avea total 1400 locuitori.
În comuna Osmanu funcționau o biserică construită de locuitori în 1890 și o școală de băieți cu 30 de elevi înființată în 1860. În acea perioadă, pe teritoriul actual al comunei, în aceeași plasa funcționa și comuna Valea Cânepii înființată în 1822 și formată din satul Valea Cânepii și târla Coceni cu o populație totală de 1029 locuitori. La Valea Cânepii funcționau o biserică construită de locuitori în 1845 și școală mixtă deschisă inițial ca școala de baieți în 1856.
În 1925 cele două comune sunt consemnate de anuarul Socec în același județ, dar în plăși diferite. Comuna Osmanu facea parte din Plasa Silistraru, avea în componență satele Osmanu și Morotești cu 1840 de locuitori, în timp ce Valea Cânepii se afla în Plasa Viziru și avea în componență doar satul de reședintă cu 1393 locuitori.
​În 1950 cele două comune au trecut în component Raionului Brăila din regiunea Galați, iar în 1964 comuna Osmanu a primit numele de Unirea. În 1968 raioanele și regiunile au fost înlocuite de județe, comuna Valea Cânepii a fost desființată și inclusă ca și sat component din comuna Unirea, comună ce a revenit județului Brăila.

Activitati specifice zonei:

Comert cu amanuntul
Agricultura
Legumicultura
Zootehnie
Apicultura
SC Cămara cu Fructe S.R.L.- fabrica de prelucrare şi conservare a fructelor şi legumelor
SC PRUTUL SA – baza cereale
​Parc fotovoltaic construit 7 HA in localitatea Unirea, cu autorizatie de construire pentru inca 8 Ha in sat Valea Canepii. Se asteapta investitori.

Activitati economice principale:

Comerț cu amanuntul
Agricultură
Legumicultură
Zootehnie
Apicultură
SC Cămara cu Fructe S.R.L.- fabrica de prelucrare şi conservare a fructelor şi legumelor
SC PRUTUL SA - bază cereale
Parc fotovoltaic construit 7 HA în localitatea Unirea, cu autorizatie de construire pentru încă 8 Ha în sat Valea Cânepii. Se așteaptă investitori.

Obiective turistice:

Pe teritoriul comunei Unirea există zone naturale puse sub regim de protecţie. Astfel Movilele Unirea Vest, ridicată în anul 1961 şi având o înălţime de aproximativ 10 metri, şi Unirea Sud – Est, Movila Mare şi Movila lui Ilie, constituie zone de interes arheologic şi trebuie protetejate pentru că sunt morminte tumulare.
Zona de agrement cu posibilităti de pescuit si petrecere timp liber in mediu silvatic (”Burta Iencii”), la o distanta de 8 km fata de localitatea Unirea.
Potenţialul turistic antropic
- Monumente cultural – istorice cum este statuia din centrul comunei Unirea realizată la iniţiativa primăriei comunei după revoluţia din 1989, care este ridicată în memoria eroilor primului şi celui de al doilea Război Mondial ai comunei Unirea
- Două biserici ortodoxe din localităţile Unirea şi Valea Cânepii, construite în stil gotic.
​- Muzeul Satului, la Valea Canepii, în care sunt expuse costume populare lucrate manual şi ţesături ţesute la război sau lucrate manual (foiţe, ştergare, covoare, perdele)

Evenimente locale:

Ziua comunei - se serbează pe 8 septembrie
Hramul Bisericii Ortodoxe "Adormirea Maicii Domnului" din localitatea Unirea - 15 august
Hramul Bisericii Ortodoxe "Sfântul Nicolae" din localitatea Valea Cânepii - 6 decembrie

Facilitati oferite investitorilor:

Se pot obţine facilitati mari în urma unor negocieri cu obiective clare de investiţii din partea acestora

Proiecte de investitii:

1. Extindere rețele alimentare cu apă in localitatile Unirea si Valea Cânepii
2. Reabilitare drumuri comunale in Comuna Unirea
3. Proiect integrat: Modernizare drumuri comunale, reabilitare cămin cultural şi dotarea acestuia cu accent pe conservarea specificului local şi a moştenirii culturale, prima înființare şi dotare centru de asistenţă după programul şcolar tip “after school” în comuna Unirea, judeţul Brăila
 4. Realizare rigole de beton pentru evacuarea apelor pluviale si meteorice in localitatea Unirea
5. Construire cămin cultural in Comuna Unirea, Judet Brăila
6. Renovare gard primărie
7. Reabilitare si extindere Școala Valea Cânepii, comuna Unirea
8. Construire Stadion Comunal tip I, in Comuna Unirea, Judet Brăila (în construcție)
9. Împrejmuire cu gard metallic a cimitirelor din ambele localitați
10. Construire magazie in curtea primăriei
11. Amenajare parc de distracții în Localitatea Unirea
12. Impădurire 66 ha teren degradat
13. Reabilitare termică Școala cu clasele I-VIII Unirea si împrejmuire gard
14. Reabilitare dispensar uman comuna Unirea
15. Reabilitare bibliotecă scolară Valea Cânepii ( Muzeu sătesc)
16. Modernizare iluminat stradal satele Unirea si Valea Cânepii
17. Modernizare străzi in comuna Unirea, județ Brăila prin OUG 28
18. Pietruirea drumului ce face legatura cu stadionul din localitatea Unirea
19. Achiziție foișor in satele Unirea si Valea Cânepii. -
Proiecte in curs de realizare in anul 2018

1. Reamenajare curte grădiniță sat Valea Cânepii, comuna Unirea
2. Reabilitare exterioară si interioară sediu Primarie comuna Unirea
3. Reconstrucție ecologică forestieră pe terenuri degradate in comuna Unirea
4. Instalație incălzire sediu primarie comuna Unirea și construcție camera centralei
5. Sistem detectare fum la unitațile de învățamânt de pe raza comunei Unirea
6. Modernizare drum comunal DC1 din comuna Unirea, județul Brăila
7. Modernizare străzi in satul Unirea si Valea Cânepii, comuna Unirea, județul Brăila
Proiecte ce urmeaza a fi implementate
1. Înființarea unui depozit de sortare si pastrare a legumelor, cu sector de procesare, congelare si conservare a acestora – se așteaptă investitori
2. Înființarea unui parc fotovoltaic
3. Rețea de alimentare cu gaze
4. Depozit de semințe, pesticide, îngrașaminte cu posibilitatea de prestări servicii
5. Panouri solare pentru apa caldă la instituții
6. Înființare centru de prelucrare a produselor lactate
7. Reabilitare drumuri de exploatație agricolă în localitatea Unirea
8. Înființare teren tenis/baschet în sat Unirea
9. Construire șanțuri dalate pentru ape pluviale in Unirea
10. Trotuare în Unirea si Valea Cânepii
11. Modernizare drumuri comunale in comuna Unirea, județ Brăila prin fonduri nerambursabile SM 7.2
12. Înființarea sistemului public centralizat de canalizare a apelor uzate menajere in satele Unirea si Valea Cânepii, cu statie de epurare a afluentului uzat menajer in Comuna Unirea, Judetul Brăila”- proiesct TAHAL- 2018
13. Amenajare parc de distracții în Localitatea Valea Cânepii
14. Construire After School cu 30 de locuri in localitatea Valea Cânepii prin fonduri nerambursabile, SM 7.2
15. Construire depozit frigorific in parteneriat public- privat
16. Inființare parc industrial
17. Inființarea a două platforme pentru gunoi de grajd in localitatea Unirea si Valea Cânepii

Locatia noastra

Ghidul Primariilor

copyrights © 2018 Millenium Management. Realizare: Gloobus Software Development.    All rights reserved.

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor!
Pentru mai multe informatii despre cookie-uri puteti citi aici.