PRIMĂRIA TULGHEŞ

Tulghes

Tip: Comuna

Adresa: Centru, nr. 339 (Cod postal:537330), Tulghes, Jud. Harghita, Romania

Cuvantul Primarului

Cuvantul Primarului:

Prezentarea localitatii

Persoane din institutie:

Primar: Vancu Marcel
Viceprimar: Bordea Gheorghe
Secretar: Zaharia Constantin
Contabil: Peter Elisabeta

Suprafata: 24447 ha

Intravilan: 802 ha

Extravilan: 23644 ha

Populatie: 3276

Gospodarii: 1320

Nr. locuinte: 1121

Nr. gradinite: 5

Nr. scoli: 5

Numele localitatilor aflate in administratie:

Tulgheş, Pintic, Recea, Hagota

Asezarea geografica:

Localitatea este poziţionată în partea de nord-est a judeţului Harghita, la intersecţia dintre judeţul Neamţ şi Harghita, la 20 km de oraşul Borsec şi 100 km de Piatra Neamţ.
La o altitudine medie de 650 m, pe cursul inferior al Râului Bistricioara, care izvorăşte din Călimani, de la o altitudine de 1 350 m şi străbate în total 68,5 km din care aproximativ 10 km în comuna Tulgheş
Bazinul hidrografic al Bistricioarei, pe teriotriul comunei Tulgheş, este format din pârâiele : Putna, cel mai important afluent care adună apele pâraielor de munte: Putna Întunecosă, Fighes, Şumuleu, Rezu Mare, Diacul de Jos, Diacul de Sus, Pârâul Marc, Bărăţelul şi Pintecul, care izvoraşte de sub muntele Chichera (1 327 m), formând "hotarul" dintre Munţii Higheşului şi cei ai Bicazului Superior, iar la est, Ceahlăul
Tulgheşul şi-a primit denumirea de la Pasul Tulgheş, una dintre importantele căi de comunicaţie ce leagă Transilvania cu Moldova, respectiv depresiunea Hangului, din judeţul Neamţ, cu Depresiunea Giurgeului din Judeţul Harghita, mai întai pe valea Bistricioarei, iar apoi pe cea a Pârâului Putna, pe D.J. 127, prin care se face legătura dintre Valea Superioara a Mureşului şi Valea Bistricioarei, la o altitudine de 1 025 m
Prin trecatoarea Tulgheş trece şi o importanta arteră rutiera D.N. 15 Topliţa – Borsec – Tulgheş – Poiana Largului – Piatra Neamţ
Comuna Tulgheş se află la 47 km depărtare de oraşul Topliţa, la 54 km depărtare de oraşul Gheotrgheni (D.J. 127 şi D.N. 12), la 100 km depărtare de oraşul Piatra Neamţ (D.N. 15A)
Faţă de oraşul reşedinţă de judeţ Miercurea Ciuc, comuna Tulgheş se găseşte la 148 km (D.N. 15) sau 112 km (D.J. 127 şi D.N. 12)
Aşezările cele mai apropiate, care se învecinează direct cu hotarul comunei Tulgheş sunt: 
La sud comunele Grinţieş şi Bicazul Ardelean;
La sud-vest oraşul Gheorgheni;
La nord comuna Ditrău;
La nord-vest comuna Corbu.
Localitatea de reședință a comunei Tulgheș este satul Tulgheș, situat în partea de nord-est a județului Harghita

Activitati specifice zonei:

Agricultură
Prelucrarea primară a lemnului
Servicii pentru populație
Alte servicii

Activitati economice principale:

Exploatare, prelucrare lemn
Comerţ: magazine mixte, îmbrăcăminte, încălțăminte, alimentație publică, materiale construcții, uz electrocasnic
Turism și agrement: pensiuni, bază sportivă, restaurante, baruri, parcuri de joacă
Servicii bancare
Agricultură: asociații agricole
Firme reprezentative:
CONSUMCOOP TULGHEŞ SOCIETATE COOPERATIVĂ, localitatea Tulgheș, strada, Centru, nr. 419
M.T. UNOGROUP SRL , localitatea Recea, nr. 53
CONFPRACTIC SRL, localitatea Tulgheș, stada Centru, nr. 310
PROD VOAIDES SRL, localitatea Tulgheș, nr. 334
MARIO TRANS SRL, localitatea Tulgheș, sat Recea, nr. 23
MC BUSSINES GRUP SRL, localitatea Recea, strada Principală, nr. 43
SUCIU FOREST SRL, localitatea Tulgheș, nr. 102
STEJARIS SRL, localitatea Tulgheș, nr. 538
OLARU PROD SRL, localiatea Tulgheș, nr. 40/A
TUL-MOB-CAN SRL, localitatea Tulgheș, strada Tulgheș, nr. 436
ONU-TUL SRL, localitatea Tulgheș, strada Centru, nr. 296
HARYBU INVEST SRL, localitatea Tulgheș, nr. 386
VIPRESTCOM SRL, localitatea Tulgheș, nr. 415
ALEX & IOANA TUR TULGHES SRL, localitatea Tulgheș, strada Tulgheș, nr. 142
GEOLEX TRUST SRL, localitatea Tulgheș, strada Tulgheș, nr. 400
MARDARI TRANZIT SRL, localitatea Pintic, nr. 20
EURO CART SRL, localitatea Tulgheș, strada Valea Frumoasă, nr. 781
RECEA FOREST SRL, localitatea Tulgheș, nr. 139
ZSOLT CONSTRUCT SRL, localitatea Tulgheș, nr. 907
PROD-SERV-TRANS SRL, localitatea Tulgheș, nr. 369
OLAR TRANS-FOREST SRL, localitatea Tulgheș, nr. 35
COP BORDEA SRL, localitatea Tulgheș, strada Poiana Nouă, nr. 572
PET-LASZ-FOREST SRL, localitatea Tulgheș, nr. 713
TRANSMARFLEMN TULGHES SRL, localitatea Tulgheș, strada Valea Frumoasă, nr. 739
TAMAS BERNI FOREST SRL, localitatea Hagota, strada Hagota, nr. 26
HUGO TRANS TOUR SRL, localitatea Tulgheș, strada Tulgheș, nr. 123
CASABLANCA CARYNA SRL, localitatea Tulgheș, nr. 596
AGRIN SRL, localitatea Tulgheș, nr. 415
EXPCONT A.B. SRL, localitatea Tulgheș, nr. 421 parter
ROMEC-TRANS SRL, localitatea Tulgheș, sat Hagota, nr. 57
SILVAROM FOREST SRL, localitatea Tulgheș, nr. 578/A
ARVILCOM MIXT SRL, localitatea Tulgheș, nr. 416
BABULICĂ FLORELI SRL, localitatea Tulgheș, nr. 805
DANOFOR TRANS SRL, localitatea Tulgheș, nr. 187
ALPIN COM-TUR SRL, localitatea Tulgheș, strada Centru, nr. 249
ALEXMAT MARIAN SRL, localitatea Tulgheș, nr. 517
APOSTOL P. COM SRL, localitatea Tulgheș, nr. 921
ARDUENNA SRL, localitatea Pintic, nr. 7B
COMSERIND SRL, localitatea Tulgheș, nr. 406
TUL-MOB SRL, localitatea Tulgheș, strada Prisecani, nr. FN
PUTNA CENTER SRL, localitatea Hagota, nr. 45
OVIADE-TRANS SRL, localitatea Tulgheș, strada Centru, nr. 131
FAGETELUL SRL, localitatea Tulgheș, nr. 776/A
COM-TUL A.L. SRL, localitatea Tulgheș, nr. 422
MARIUS TRANS SRL, localitatea Tulgheș
DAICOMTUR SRL, localitatea Tulgheș, strada Centru, nr. 6
CRISTIAN TRANS GROUP SRL, localitatea Tulgheș, nr. 939
EURO TOP SRL, localitatea Tulgheș, nr. 158A
LIVIU & DAN EXPLOFOREST SRL, localitatea Tulgheș, nr. 578
DRADIA SRL, localitatea Tulgheș, strada Valea Frumoasă, nr. 738
TOP-FARM SRL, localitatea Tulgheș, nr. 424/A
MOLDO-TIM FOREST SRL, localitatea Tulgheș, nr. 578
DE-KON GROUP SRL, localitatea Tulgheș, nr. 242
APICOLA CONSTRUCT SRL, localitatea Tulgheș, nr. 578A
SILVAS A. COM SRL, localitatea Tulgheș, nr. 945
POIANA SRL, localitatea Tulgheș, nr. 734
ERIKA & DAVID SRL, localitatea Tulgheș, nr. 321
MADIALE TRANS SRL, localitatea Tulgheș, nr. 132
MOLDOVAN GROUP SRL, localitatea Tulgheș, nr. 828
AVA-PALTIN SRL, localitatea Pintic, nr. 3
TAXUS-IND SRL, localitatea Tulgheș, strada Tulgheș, nr. 13
HUSARIU PROD SRL, localitatea Tulgheș, nr. 82
CSABI SPORT SRL, localitatea Tulgheș, nr. 417
GEOINFORMATIC-SYSTEM SRL, localitatea Tulgheș, nr. 417
ALEXBI GOLD SRL, localitatea Tulgheș, nr. 270
LUCICA GRUP SRL, localitatea Tulgheș, nr. 667
TELECOM SRL, localitatea Tulgheș, strada Prisecani, nr. FN
LICAS FOREST SRL, localitatea Tulgheș, sat Hagota, nr. 62
MALVIMEND SRL, localitatea Tulgheș, strada Valea Frumoasă, nr. 695
L & M SERVICE GROUP SRL, localitatea Recea, sat Recea, nr. 3
DEBITRANS MADERA SRL, localitatea Tulgheș, nr. 10
TEPES FOREST SRL, localitatea Hagota, nr. 53
CLAUS PROD SRL, localitatea Recea, nr. 30

Obiective turistice:

Zona protejată "Stejăriş" - Aria protejată de stejar pedunculat (Quercus pedunculiflora) - pentru care se preconizează declararea statutului de rezervație. Se află pe versanții stângi cu expunere sudică ai Bistricioarei și acoperă aproximativ 77 ha.
Rezervaţia naturală "Pietrele Roşii" (1215 m) 
Piatra Runcului (1425 m) 
Avenul Licaş 
Biserica din lemn - 1815 - monument istoric 
Biserica ortodoxă cu hramul Adormirea Maicii Domnului (contruită în 1882) 
Cuptorul de var de la Valea Frumoasă ce datează din sec. XVIII. 
Moara cu apă ce datează din sec XVIII și funcționează și astăzi, 
Casa cu ceas - ceasul este din lemn; 
Fostul "Han de la Tulgheș" actualmente instalat la Muzeul culturii și civilizației din Sibiu. 
Izvoare de apă minerală 
Stâna ecologică "Şeştina Barasău" 
Activități de pescuit sportiv.

Evenimente locale:

Ziua localităţii Tulgheş se va desfăşura : 15 - 16 august 2015
Cu ocazia acestui eveniment se organizează activităţi cultural- artistice- recreative, cu caracter predominant folcloric şi de marcare a identităţii locale. Pe parcursul manifestaţiei sunt înmânate certificate, diplome de recunoştinţă, premii persoanelor care şi- au adus contribuţia la dezvoltarea şi binele localităţii precum şi elevilor şi profesorilor cu rezultate deosebite în activitatea extraşcolară
Hramurile bisericilor :
Biserica ortodoxă :
- 21 mai Şumuleu - "Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena"
- 29 iunie Rezu Mare - "Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel"
- 20 iulie Pintic - "Sfântu Prooroc Ilie Tesviteanul"
- 15 august Centru - "Adormirea Maicii Domnului"
- 14 octombrie Valea Frumoasă - "Sfânta Cuvioasa Paraschiva"
- 26 octombrie Poiana Veche - "Sfântu Mare Mucenic Dimitrie"
- 8 noiembrie Pr Marc - "Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril"
Biserica romano- catolică :
- 1 mai Valea Frumoasă - (Szent József a munkás)
- 20 iunie Hagota - (Jézus Szentséges Szive Ünnepe)
- a doua sâmbătă din luna august - Întâlnirea fiilor satului (Elszármazottak találkozója)
- 15 august Centru - (Nagyboldogasszony Ünnepe)
Pieţe şi târguri :
- piaţă săptămânală - duminica
- târg de primăvară Sfântu Gheorghe - 21-23 aprilie
- târg de toamnă Sfântu Dumitru - 24-26 octombrie
- târg de Crăciun
Altele :
Festivalul oierilor - octombrie
Festivalul "Roata stelelor" – 15 august
"Joia Mare" - obicei tradiţional în joia mare a Paştelor

Facilitati oferite investitorilor:

Localitatea este străbătută de drumul național - DN 15 
Distanța față de Municipiul Toplița: 45 km 
Distanța față de Municipiul Piatra Neamț: 100 km 
Distanța față de Municipiul Miercurea Ciuc: 148 km 
Distanța față de orasul - statiunea Borsec: 20 km 
Rețele de iluminat: 56 km. 
Rețea de canalizare: 10,36 km 
Rețea de apă potabilă: 8,72 km 
Materii prime ieftine 
Forţă de muncă ieftină
Oportunități:
Pe teritoriul Tulgheșului sunt 30 de izvoare de apă minerală din care 11 au fost înregistrate și inventariate. Bioclimatul actual face localitatea propice pentru statutul de Stațiune Balneoclimaterică de interes local. Cele mai importante izvoare sunt Șesul Comarnicului, Laurențiu, Branea, Prisecani, Diacul de Sus, Diacul de Jos, Cibeni, Șandoreni, Rezu Mare.

Proiecte de investitii:

Proiecte terminate:
Amenajare spațiu arhivă
Se va amenaja biroul nr. 8 cu rafturi din metal, înlocuirea tâmplăriei, sistem de ventilare, sistem PSI  
Demolare cot clădire Școala Veche
Demolarea corpului nr. 2 structura clădirii este degradată și nu se mai poate reabilita
Realizare sisteme electrice auxiliare pentru primărie și școală
Sisteme auxiliare prin generatoare și sisteme de instalații cuplare – decuplare în cazul în care se întrerupe curentul electric
Reabilitare podeț Poiana Veche
Amenajare podeț prin înlocuirea lemnului cu profile din beton armat.  
Amenajare zonă centrală
Pavarea cu dale cca 600 mp, asigurarea scurgerii apei pluviale
Împrejmuire și realizare utilități Piață
Gard împrejmuitor și gabioane
Executare catarg
Se va executa un catard din metal, înaltiemea, în structură de beton
Alimentarea cu apă în localitatea Recea, comuna Tulgheș
REABILITARE PÂRÂU CANAL
Executare praguri de fund, corecție albie și apărări de maluri
Realizare stație de pompare și conductă de refulare
Realizare stație de pompare și conductă de refulare și reabilitarea a 5 km de conductă pentru buna funcționare a sistemului.
Lista obiectivelor de investiții cu finanțare totală sau parțială din fonduri europene și confinanțare de la bugetul local și investiții cu finanțare totală sau parțială de la bugetul local pentru anul 2015: 
Modernizarea și refacerea drumurilor comunale din comuna  Tulgheș
Reabilitarea DC-uri drumurile Pintic, ulița Fabricii și Hagota, DC –uri 261; 263; 264   
Modernizare infrastructură forestieră în comuna Tulgheș județul Harghita
Reabilitarea drumurilor forestiere Rezu –Mare și parâul Alunului, protecție maluri 
Reabilitare clădire școala veche din comuna  Tulgheș județul Harghita 
Reparații capitale cu păstrarea arhitecturii, înfințarea ateliere tematice, muzee     
Înfințare Centru pentru sănătate piblică și reabilitare parc în comuna Tulgheș județul Harghita
Reabilitarea spațiului, bl. 7 compartimentare , instalații electice, utilități 
Amenajare piață agroalimentară în comuna Tulgheș, județul Harghita 
Construirea unei hale modulare dotată cu spații de desfacerea mărfurilor, instalații, dotări, sisteme de încălzire și ventilare, parcări, căi de acces   
Reabilitarea Școlilor cu clasele I-IV Putna și Valea Frumoasă din comuna Tulgheț, județul Harghita 
Reabilitare 
Modernizare drum comunal 134 în comuna Tulgheș 
Reabilitare drum comunal Poiana Nouă 
Modernizare drumuri comunale neclasate în comuna Tulgheș, județul Harghita 
Reabilitare drum comunal Poiana Nouă

Locatia noastra

Ghidul Primariilor

copyrights © 2018 Millenium Management. Realizare: Gloobus Software Development.    All rights reserved.

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor!
Pentru mai multe informatii despre cookie-uri puteti citi aici.