PRIMĂRIA ŢIBANA

Tibana

Tip: Comuna

Adresa: (Cod postal:707530), Tibana, Jud. Iasi, Romania

Cuvantul Primarului

Cuvantul Primarului:

Prezentarea localitatii

Persoane din institutie:

Primar: Rotaru Gheorghe
Viceprimar: Leţcanu Neculaie
Secretar: Giantău Paul
Contabil: Vieriu Ioan

Suprafata: 7165 ha

Intravilan: 494 ha

Extravilan: 6671 ha

Populatie: 8026

Gospodarii: 2832

Nr. locuinte: 2674

Nr. gradinite: 20

Nr. scoli: 12

Nr. licee: 1

Numele localitatilor aflate in administratie:

Domniţa, Ţibana, Poiana de Sus, Runcu, Moara-Ciorne, Vadu-Vejei,Gîrbeşti, Poiana-Mânăstirii, Oproaia, Alexeni

Asezarea geografica:

Comuna Ţibana este poziţionată în nord-estul ţării, la 36 km de Municipiul Iaşi care este reşedinţa de judeţ. Cel mai apropiat oraş este Negreşti - județul Vaslui, la o distanţă de 22 km. 
Administrativ, comuna aparţine judeţului Iaşi ocupând o poziţie sud-vestică în cuprinsul judeţului. Comuna Ţibana, se învecinează cu comunele:
La nord Madarjac;
La sud Tibăneşti;
La est Mironeasa;
La vest Dagata şi Staniţa - județul Neamţ.
Istoricul localității:
Îndelungata existenţă a comunităţii este dovedită prin descoperirea pe teritoriul pe care se află în prezent comuna Ţibana a numeroase dovezi arheologice ce demonstrează existenţa unei vieţi economice şi sociale înfloritoare încă din cele mai vechi timpuri. 
Numele comunei - Tibana - provine de la numele neamului Tibăneştilor, care conform documentelor au stăpânit zona încă din secolul al X -lea.
Zona geografică a comunei, este menţionată şi în actul de proprietate emis de domnul Iuga al Moldovei (1399 - 1400) dar, au existat aşezări umane după cum arată vestigiile arheologice încă din paleolitic - când avem indicii şi urme ale primelor urme de locuinţă. În zona Alexeni - Cioate au fost descoperite urme de cultură neolitică şi eneolitică, dupa care în epoca bronzului se constată o creştere a numărului de asezări pe înteg cuprinsul comunei.
Comuna Ţibana a obţinut statut de comună anul 1968, în urma împărţirii teritoriale a ţării, prin unificarea comunelor Ţibana şi Gărbeşti. Din acel moment are în componenţă satele: Ţibana, Gărbeşti, Alexeni, Oproaia, Moara Ciornei, Poiana Mănăstirii, Poiana de Sus, Domniţa, Vadu Vejei şi Runcu. Tot în componenţa comunei intră şi cătunele: Pănoasa - Alexeni, Secături (Domniţa II) - Domniţa şi Palanca - Runcu.
În componenţa comunei întâlnim:
Localitatea Ţibana, ca sat, este asezată la intersecţia dintre oraşele Iaşi - Roman - Vaslui. 
Localitatea Alexeni, este situată la est de centrul comunei şi datează din anul 1640 fiind locuită la acea vreme preponderent de către ţărani - iobagi.
Localitatea Domniţa, este poziţionată la nord de centrul comunei, atestată documentar din anul 1927, unde după ce o parte din locuitorii din satele învecinate cumpără teren de la moşieri începând cu prima parte a secolului al XX -lea.
Localitatea Oproaia, este plasată la sud - est de centrul comunei. Satul este atestat istoric din 1850 de când moşierii locului au adus ţărani - iobagi, care mai târziu au fost improprietăriţi prin legea din 1864.
Localitatea Poiana de Sus, se află în partea de Nord - Est a comunei şi primele informatii datează din jurul anului 1469. Dar ca aşezare primim informaţii începând cu anul 1890 când o parte a locuitorilor defrişează pădurea pentru a fabrica cărbune din lemn, mai târziu aceştia fiind improprietăriţi.
Localitatea Poiana Mănăstirii, este situată în partea de est a comunei pe malul apei cu acelaşi nume. Unul din cele mai vechi sate ale comunei pe teritoriul căreia pe la 1460 se află o mănăstire - localitatea datează ca aşezare din anul 1864.
Localitatea Moara Ciornei, este situată la aproximativ 3 km nord de centrul comunei. Numele satului vine de la un locuitor pe nume Ciornei ce stăpânea o moară şi este menţionată documentar ca aşezare din anul 1469.
Localitate Runcu, este o zonă deluroasă situată la 7 km în partea de Nord - Vest a comunei fiind atestată din anul 1710.
Localitatea Vadu - Vejei situată la 9 km de centrul comunei este cel mai îndepartat sat. Desi, se spune că pe aceste locuri, Stefan cel Mare a avut una din cele mai frumoase herghelii, satul datează de aproximativ 100 de ani.
Localitatea Gărbeşti, se află la o distanţă de aproximativ 3 km de centrul comunei. Ca suprafaţă şi număr de locuitori este cel mai mare localitate din comună. Satul, a apărut pe moşia postelnicului Voicu şi datează de aproximativ 200 de ani.

Activitati specifice zonei:

Cultivarea plantelor de câmp şi legume
Creşterea animalelor şi păsărilor

Activitati economice principale:

Agricultură
Zootehnie

Obiective turistice:

Mănăstirea Hadâmbu
Mănăstirea Cetate
Lacul de acumulare Tungujei

Evenimente locale:

Ziua comunei Ţibana - 15 august
Obiceiuri de iarnă - păstrarea tradiţiilor - 25 decembrie
Târgul săptămânal agro-alimentar

Facilitati oferite investitorilor:

Contracte de arendare terenuri comunale
Închirieri de spaţii micilor întreprinzători
Desfacerea de produse agro-alimentare în târgul comunal (marţea)

Proiecte de investitii:

1. Reabilitarea, modernizarea şi extinderea infrastructurii rutiere din comuna Ţibana;
2. Creşterea mobilităţii şi a siguranţei pe drumurile publice din comuna Ţibana prin amenajarea coridoarelor speciale destinate circulaţiei pietonilor, bicicliştilor şi vehiculelor cu tracţiune animală;
3. Creşterea siguranţei publice în cadrul comunităţii comunei Ţibana;
4. Optimizarea gestiunii patrimoniului din comuna Ţibana prin implementarea informaţiei ca instrument de management şi control urban şi implementarea sistemelor informatizate de cadastru urban şi gestiune teritorială;
5. Realizarea de lucrări de înbunătăţiri funciare pentru reducerea gardului de vulnerabilitate la alunecările de teren, exces de umiditate, inundaţii şi crearea premizelor dezvoltării durabile a zonelor afectate;
6. Creşterea capacităţii instituţionale a administraţiei publice locale şi adaptarea acesteia la standardele Uniunii Europene prin creşterea competenţelor personalului angajat;
7. Gestionarea eficientă a apelor uzate în comuna Ţibana;
8. Valorificare în scop turistic a cadrului natural şi patrimoniului cultural şi istoric din comuna Ţibana prin dezvoltarea infrastructurii turistice, de petrecere a timpului liber şi a serviciilor conexe;
9. Conservarea şi restaurarea patrimoniului cultural istoric din comuna Ţibana;
10. Creşterea capacităţii de intervenţie şi management a serviciului de voluntariat pentru situaţii de urgenţă;
11. Implementarea sistemului informatizat de gestiune, informare şi plată electronica a impozitelor şi taxelor locale;
12. Creşterea calităţii vieţii şi asigurarea accesului la rezervele de apă potabilă prin extinderea reţelei de distribuţie a apei în comuna Ţibana;
13. Conformarea activităţii privind colectarea, transportul şi depozitarea deşeuri în comuna Ţibana prin implementarea unui sistem performant de management al deşeurilor;
14. Centru social multifuncţional - Ţibana;
15. Creşterea capacităţii administraţiei publice locale de a asigura servicii sociale diversificate şi de calitate care să răspundă nevoilor persoanelor aflate în dificultate;
16. Crearea unor condiţii de viaţă decente prin asigurarea accesului la locuinţe şi infastructură;
17. Îmbunătăţirea gradului de competitivitate economică şi promovarea potenţialului investiţional al comuna Ţibana prin promovarea parteneriatelor de cooperare socio-economică;
18. Modernizarea şi extinderea reţelei publice de iluminat şi implementarea soluţiilor moderne de eficientizare energetică a iluminatului public în comuna Ţibana;
19. Îmbunătăţirea accesului şi creşterea calităţii serviciilor de referinţă şi informare oferite de biblioteca municipală Ţibana;
20. Promovarea tradiţiilor , obiceiurilor şi valorificarea potenţialului de creaţie al comunei Ţibana;
21. Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de învăţământ din comuna Ţibana; 
22. Îmbunătăţirea calităţii infrastructurii serviciilor de asistenţă medicală în comuna Ţibana;
23. Dezvoltarea şi creşterea calităţii infrastructurii sportive din comuna Ţibana - săli de sport, terenuri de sport;
24. Zonă agrement dotată cu facilităţi de recreere-divertisment-petrecere timp liber;
25. Îmbunătăţirea calitativă şi cantitativă a infrastructurii locurilor de joacă;
26. Extindere şi modernizare reţele electrice în comuna Ţibana;
27. Extinderea şi modernizarea infrastructurii sportive în comuna Ţibana;
28. Înfiinţarea reţelei de distribuţie cu gaze naturale în comuna Ţibana;
29. Creşterea calităţii vieţii locuitorilor comunei şi îmbunătăţirea factorilor de mediu prin amenajarea de parcuri, grădini publice, zone verzi;
30. Creşterea competitivităţii economiei locale prin diversificarea portofoliului activităţilor economice cu activităţi durabile de acvacultură, procesare şi marketing a produselor piscicole; 
31. Protejarea resurselor naturale şi îmbunătăţirea performanţelor energetice ale mediului construit prin reabilitarea termică a clădirilor şi implementarea tehnologiilor nepoluante şi regenerabile de producere a energiei.

Galerie foto

Locatia noastra

Ghidul Primariilor

copyrights © 2018 Millenium Management. Realizare: Gloobus Software Development.    All rights reserved.

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor!
Pentru mai multe informatii despre cookie-uri puteti citi aici.