PRIMĂRIA TĂUTEU

Tauteu

Tip: Comuna

Adresa: Principală, nr. 122 (Cod postal:417580), Tauteu, Jud. Bihor, Romania

Cuvantul Primarului

Prezentarea localitatii

Persoane din institutie:

Primar: Vincze Nándor Ştefan
Viceprimar: Brindea Cornel
Secretar: Szilághi Adela Maria
Contabil: Curtean Florina

Suprafata: 5753 ha

Intravilan: 928 ha

Extravilan: 4825 ha

Populatie: 3942

Gospodarii: 1840

Nr. locuinte: 1840

Nr. gradinite: 6

Nr. scoli: 7

Numele localitatilor aflate in administratie:

Tăuteu, Ciutelec, Bogei, Poiana, Chiribiş

Asezarea geografica:

Comuna Tăuteu este așezată la 68 km nord- vest de Municipiul Oradea şi la 10 km sud de Municipiul Marghita, pe valea Pârâului Bistra, afluent dinspre stânga al Râului Barcău, din care fac parte satul Tăuteu – reşedinţa comunei şi satele Ciutelec, Bogei, Chiribiş şi Poiana.
La sud este mărginită de dealurile Dernei, spre est de dealurile Bistrei, spre sud-est de prelungirea culoarului Bistrei până la contactul cu Munţii Plopişului, iar spre nord, nord-vest şi nord-est este mărginită de culoarul larg al Barcăului.
Comuna Tăuteu se întinde pe o suprafaţă de 6.979 ha şi grupeză pe teritoriul său satele comunei, toate dispuse de-a lungul văii Bistrei, în următoarea ordine:
Ciutelec la sud;
Bogei la nord-vest;
Tăuteu la vest şi nord-vest;
Poiana la nord şi nord-est;
Chiribiş la nord şi nord-vest.
Primele 3 localităţi Ciutelec, Bogei şi Tăuteu sunt aşezate în lunca Pârâului Bistra, iar Poiana şi Chiribiş în lunca îngemănată a Pârâului Bistra cu cea a Râului Barcău.
Comuna Tăuteu are următorii vecini:
- teritoriul Municipiului Marghita la nord;
- teritoriul comunei Abrămuţ la nord-vest;
- teritoriul comunei Chişlaz la vest;
- teritoriul comunei Popeşti la est;
- teritoriul comunei Abram la est.
Comuna Tăuteu face parte din bazinul hidrografic a Râului Barcău. Cursurile de apă care se întâlnesc în regiune iau naştere din Munţii Plopişului şi din dealurile Dernei. Barcăul atinge doar tangenţial graniţa de nord-vest a comunei Tăuteu, pe o lungime de 2,5 km. Cel mai important afluent a Râului Barcău pe partea stângă este Pârâul Bistra, al cărui bazin hidrografic se întinde pe 225 km şi cu o lungime de 53 km. Acest pârâu străbate unitaţi morfologice diferite, cursul superior aparţinând Munţilor Plopişului, cursul mijlociu dealurilor Dernei, iar cursul inferior se află pe teritoriul comunei Tăuteu. Terasele sunt fragmentate, iar afluenţii de stânga ai pârâului Bistra sunt Valea Rovina în satul Ciutelec, Valea Dăud în satul Bogei şi Valea Banya în Tăuteu, care la rândul lor au o serie de afluenţi, mulţi dintre ei cu scurgeri temporare, doar cu ocazia unor ploi torenţiale şi de intensitate lungă ce produc inundaţii mari (au rămas în amintirea comunităţii locale inundaţiile din anii 1970-1971, 1997). Pe partea dreaptă Bistra nu primeşte nici un afluent.

Activitati specifice zonei:

Profilul economic al teritoriului şi al localităţilor este unul preponderant agricol, evidenţiindu-se culturile agricole şi zootehnice.

Activitati economice principale:

Conform datelor Direcţiei de Statistică, suprafaţa agricolă totală era de 5.175 ha în anul 2006.
Culturile de bază sunt: grâul, secara, floarea soarelui, porumbul, ovăzul şi orzul, iar în domeniul zootehniei tradiţionale predomină creşterea porcinelor şi ovinelor.
Alte activităţi economice se datorează agenţilor locali (S.R.L.-uri sau personae fizice), acestea încadrându- se în sfera serviciilor.
Menţionăm şi existenţa unor societăţi în domeniul agriculturii, al transporturilor precum și în cel al construcţiilor.
Activitatea economică a comunei Tăuteu este mai degrabă dezvoltată comparativ cu localitățile
învecinate și cu restul comunelor din județului Bihor. Conform datelor de la Oficiul Național al
Registrului Comerțului (ONRC, 2011), în comuna Tăuteu, la 31 Octombrie 2011, erau înregistrate 60 de
firme si 19 activități independente, întreprinderi individuale sau familiale. Raportat la numărul total de
firme din județ, în comuna Tăuteu sunt concentrate doar 0,42% din firme.
La nivel județean erau înregistrate, la 31 decembrie 2009, 18.620 firme, din care: 54,30% societăți
comerciale cu răspundere limitată, 29,20% persoane fizice autorizate, 13,03% întreprinderi individuale,
2,50% întreprinderi familiale, 0,37% societate cooperativă, 0,32% societate pe acțiuni, 0,25% cooperative
agricole, 0,01 regii autonome, 0,01% grupuri europene de interes economic.
Densitatea întreprinderilor la 1.000 de locuitori permite realizarea de comparații cu nivelul
județean și poate fi privit ca un indicator al spiritului antreprenorial al populației și al mediului economic
prietenos și atractiv pentru investitori. În comuna Tăuteu, densitatea firmelor este de 13,3%, situându-se
mult sub nivelul județean (31,4,8%), și național (41,5%), arătând o implicare antreprenorială mai slabă a
populației.
Firme reprezentative:
P.F.A. DIOS ATTILA
 P.F.A. BRADACS ZSOLT
S.C. VIOMACRIS S.R.L.
S.C.MINIPAN S.R.L.
S.C. BOGDIMEL S.R.L.
S.C. HALIFAX S.R.L.
S.C FORTUNA S.R.L.
S.C.LUXIL S.R.L.
S.C. CRISSTEF S.R.L.
S.C. LEULAND S.R.L
S.C. CORIASMAR S.R.L.
S.C. RAZBANY COMMPANY S.R.L.
S.C. FINAS PROJECT S.R.L.
S.C. MARDEDY S.R.L.;
S.C. AGRICOLA TRUCK S.R.L.
S.C. DARISMAD S.R.L.
S.C. SANALEX S.R.L.

Obiective turistice:

Biserica Reformată din Tăuteu, construită în secolul al XV-lea, suferind de-a lungul timpurilor o serie de transformări şi renovări.
Monumentele eroilor căzuţi în Primul Război Mondial 1914-1918, din localităţile Ciutelec şi Bogei.

Evenimente locale:

"Zilele Comunei Tăuteu" – eveniment cultural organizat în fiecare an, la sfârşitul lunii august 
"Balul Strugurilor" - eveniment organizat în fiecare toamnă, respectiv în luna octombrie

Facilitati oferite investitorilor:

Chirie/concesiune şi vânzare de teren în vederea realizării de investiţii
Scutire de taxe şi impozite
Forţă de munca
Oportunități:
Construirea Autostrăzii Transilvania va avea o importanţă majoră în viitorul apropiat, deoarece în localitatea Chiribiş va fi una din coborârile de pe autostradă şi se preconizează o dezvoltare semnificativă a circulaţiei rutiere în zonă.

Proiecte de investitii:

Proiecte aflate în derulare sau pentru care se așteaptă finanțare:
1. Modernizare străzi în comuna Tăuteu - proiect finanţat prin Programul Național de Dezvoltare Locală aprobat prin OUG nr. 28/2013
2. Înfiinţare reţea de canalizare în localitățile Tăuteu, Ciutelec și Bogei - comuna Tăuteu, proiect pentru care s-a depus documentație de finanțare în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală 
3. Construire capele mortuare în localităţile Ciutelec şi Chiribiş, proiecte finanţate de la bugetul de stat şi local; 
4. Construire After School în localitatea Bogei, comuna Tăuteu, proiect depus la OJFIR Satu Mare – AFIR, în cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală; 
5. Modernizare Cămin Cultural în localitatea Ciutelec, comuna Tăuteu, proiect depus la OJFIR Satu Mare – AFIR, în cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală; 
6. Modernizarea infrastructurii rutiere în Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară (ADI) Bistra – Barcău, proiect depus la OJFIR Satu Mare Mare – AFIR, în cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală: proiect eligibil și pentru care urmează să semneze contractul de finanțare. 
7. Reparaţii drum comunal DC122 Poiana, investiţie finanţată de la bugetul local şi bugetul Consiliului Judeţean Bihor. 
8. Construire pod peste râul Bistra în localităţile Tăuteu şi Poiana.
9. Alte investiţii şi lucrări de interes publice.

Afaceri Locale

Ghidul Primariilor

copyrights © 2018 Millenium Management Sistem. Realizare: Gloobus Software Development.    All rights reserved.

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor!
Pentru mai multe informatii despre cookie-uri puteti citi aici.